ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Brekke
Gård nr. 61 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 02.03.2023


Brekke nordre 1845 - Brekkejordet nordre
Kilder: Folketellingen 1845, supplert med opplysninger fra kirkebøker og skifter.

”Grundsiddere paa denne matrikkel skyld.” Her var det listet opp 45 hus.

Størstedelen av Brekke-gårdenes jord ble overført til Skien kommune i 1854. Resten ble overført i 1964.

Se også beboere på S. Brekkejordet 1845.


Familie 1.
Brekkejordet nordre 1845.

Farvermester
Isak Hansen Nærum
fra Nærum(1) dpt. 27/7-1806 d. 7/10-1873 på Haven und. Falkum, s.a. Hans Jacobsen Nærum.
g1g 10/10-1834 m. Berthe Eriksdatter fra S. Bøle f. 13/2-1817 d. 15/8-1854, d.a. Erik Eriksen Bøle.
Forlovere: "Anders Kiær i Skien, Jacob Hansen Nærum."
g2g 4/11-1862 m. Aavidt Hansine Petrea Christensdatter fra Vindalen i Solum f. 20/8-1843 i Solum, d.a. g.br. Christen Clausen og Gunhild Karine Andrea Haraldsdatter.
1. Hans Edvard Isaksen Nærum f. 8/5-1836.
2. Johan Anthon Isaksen Nærum f. 16/9-1838.
3. Carl August Isaksen Nærum f. 15/9-1841.
4. Erik Bøle Nærum f. 13/12-1843 d. 7/4-1847 på N. Brekkejordet. Døde av meslinger.
5. Ida Berthea Isaksdatter f. 22/2-1846 g.m. skredder M. P. Nilssen.
6. Ingeborg Elise f. 27/4-1848 d. 16/10-1864 på Haven.
7. Inger Andrea f. 15/5-1850 d. 8/10-1852.
8. Louise Mathilde f. 11/9-1852 d. 17/9-1852. “Død før hjemmedaabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Faderen.”

9. Erik f. 15/7-1854 d. 14/10-1854.
Barn i 2. ekteskap:
10. Birthe Andrea Isaksdatter Nærum f. 7/2-1863 på Haven under Falkum.
11. Ragnhild f. 11/7-1864 d. 3/3-1867.
12. Ingeborg Isaksdatter Nærum f. 22/10-1865.
13. Jacob f. 4/5-1867 d. 28/9-1867 på Haven.
14. Jacob Isaksen Nærum f. 2/4-1870 g. i Solum 27/12-1889 m. Olava Amalie Thorsdatter fra Valen i Solum f. 31/12-1865. Se Familie 15 - Falkum 1910.

F.f. Farver Isak Hansen Nærum und. Nordre Brække og Birthe Eriksdatters Hans Edvard: Maria Pedersd. Ballestad, p. Anne Eriksd. Bøhle, Jacob Hansen Nærum, Simon Hansen Nærum, Engebret Hansen Nærum i Kragerø.
F.f.
Farver Isak Hansen Nærum paa N. Brækkej. og Birthe Eriksdatters Johan Anthon: Kiøbmand A. Kiærs Kone Lene Johannesd. i Skien, P. Anne Eriksd. Bøhle, Børsemager Larsen i Skien, Bogbinder J. Melgaard ib., Erik Eriksen Ballestad, Engebregt Hansen Nærum i Porsgrund.
F.f. Farver Isak Hansen Nærum N. Brækkej. og Berthe Eriksdatters Carl August: Jacob Hansens Kone, Ragnild Eriksd. Nærum, P. Anne Eriksd. Bøhle, Engebregt Hansen Nærum i Porsgrund, Simon Hansen Nygaard, Erik Eriksen Ballestad, Bogbinder Jens Melgaard i Skien.
F.f. Farver Isak Hansen Nærum und. N. Brækkej. og Birthe Eriksdatters Erik Bøhle: Jens Melgaards Kone, Karen Amundsd. fra Skien, P. Anne Eriksd. Bøhle, Jacob Hansen Nærum, Engebret Hansen Nærum fra Porsgrund, Erik Eriksen Ballestad og Lars Rasmussen fra Skien.
F.f. Farver Isak Hansen Nærum, N. Brækkej. og Berthe Eriksdatters Ida Berthea: Engebregt Nærums Kone Anne Bolette Gundersd. i Porsgrund, pige Marthe Kirstine Halvorsd. Ekonrød, Jacob Hansen Nærum, Simon Hansen Nygaard, Jan Christiansen Limie.
F.f. Farwer Isak Hansen Nærum, N. Brækkej. og Berthe Eriksdatters Ingeborg Elise: Erik Bøhles Kone Ingeborg Bjørnsd., pige Christiane Christiansd. Limie, Jacob Hansen Nærum, Simon Hansen Nygaard, Erik Eriksen Ballestad.

Denne familien bodde her allerede i mai 1836. Isak og Birthe bodde her i 1845 med sine barn, Hans Edvard,
Johan Anton og Erik Bøle. Dessuten bodde det en læregutt her, Georg Jessen Cudrio fra Søndre Venstøp
f. ca. 1825 og en tjenestegutt, Jens Amundsen f. ca. 1821 og to tjenestepiker, Dorthe Kirstine Olsdatter f. 1819
og Elisabeth Kirstine Gundersdatter f. ca. 1829. Hun var ”opfostringsbarn af fattigvæsenet”.

Det var nevnt i folketellingen 1845 at Isak brukte jord i nordre Ballestad til en landskyld på 2 ort, 14 skilling.
Farver Isak Hansen Nærum leide tomt på Gåsehølen under Ås hvor han hadde stampemølle hvor det ble stampet
20 alen vadmel pr. år.

Isak Hansen Nærum flyttet til Haven under Falkum i 1862 før han, som 56 åring, giftet seg 2. gang med
19-årige Aavidt Hansine Petrea. Fra 1865 blir han også tittulert proprietær (jordeier). Se Falkum(11) "Haven".

Fra ”døde” i Gjerpen kirkebok:
Petrea Nærums uægte udøbte guttebarn f. 17/12-1876 d. 17/12-1876, Haven.” Dette er enka etter Isak Nærum.
 

3/12/1873      ISAK HANSSEN NÆRUM          Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Haven          Arvinger:                            
               Enka Petra Nærum og avdødes barn av 2 ekteskap:
            A. Av 1.ekteskap med Berte Eriksdatter:
               1. Hans Eduard Nærum, myndig.
               2. Johan A. Nærum, myndig.
               3. Karl Nærum, myndig.
               4. Ida Berthea Isaksdtr. g.m. skredder N. P. Nilssen.
            B. Av 2.ekteskap med Petrea Christensdtr.:
               5. Jacob Isakssen Nærum, 3 1/2 år.    Verge:
               6. Bertha Andrea Isaksdtr.  11 "          Skolelærer
               7. Ingeborg Isaksdtr.            8 "           B. Taraldssen.
Laugverge for enka: Bokholder H. Larssen.
Brt: 7060 - 113
Net: 6859 -  26
Jordegods: Haven u/Falkum søndre, matr.nr. 3, l.nr. 28e av skyld 1 daler 2 ort, løsningssum til enka 5000 spd.
*) B: Gj 3 s.80-98b. C: Gj III s.93.

Enka Aavid Hansine Petrea Nærum ble g2g med arbeider Anton Andersen fra Toten f. 14/5-1849.
De bodde i 1910 på Haven under Falkum. Se Falkum 1910.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.
 


Familie 2.
Brekkejordet nordre 1845.

Ølbrygger, senere jernkjører på Fossum
Lars Rasmussen
fra Simonsjordet under Fossum dpt. 18/4-1808 d. 14/4-1898 på Fossum, s.a. Rasmus Larsen Fossum.
g. i Gjerpen 22/4-1830 m. Maren Karine Hansdatter (Jensen) fra Fossum dpt. 29/4-1809 d. 29/1-1880 på Fossum, d.a. Hans Jensen Moe. Se Familie 52 - Fossum 1835.

Denne familien bodde tidligere på N. Hyni. De bodde også en tid i Skien før de flyttet til Fossum. Se Familie 23 - Fossum 1865.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.
 


Familie 3.
Brekkejordet nordre 1845.

Sjauearb.
Anders Nilsen
fra Bratsbergkleiva f. 10/12-1814, s.a. Nils Andersen og Aleth Halvorsdatter. Se Kleiva 1801.
g. i Skien 13/9-1835 m. Maren Iversdatter fra Skien dpt. 19/5-1814 i Skien krk., d.a. pigen Gunhild Maria Nilsdatter og Iver Larsen "Garver"?
1. Mariane Andersdatter f. 8/2-1836 i Skien.
2. Andrea Andersdatter f. 15/6-1838 i Skien.
3. Nicoline Andersdatter f. 5/8-1840 på N. Brekkejordet.

F.f. Anders Nielsen og Maren Iversdatters Mariane: Maren Iversd., Maren Tollefsd., Jens Crofas, Niels Nielsen, Lars Andersen.
F.f. Arbeidsmand Anders Nielsen og Maren Karine(?) Iversdatters Andrea: Marthe Karine Christensd., Maren Nielsd., Jens Crofas, Halvor Olsen, Andreas Nielsen.
F.f. Anders Nielsen N. Brækkejordet og Maren Iversdatters Nicoline: Gunder Pedersen Sørbøe, John Olsen Bratsbergklev., Niels Engebretsen Blegebakken,
      Andreas Nielsen Skien, Kone Inger Abrahamsd. ibid., pige Cathrine Nielsd. ibid.

Denne familien er registrert innflyttet fra Skien i juni 1840. Bopel fra samme år: N. Brekkejordet.
De to eldste barna var født i Skien.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.
 


Familie 4.
Brekkejordet nordre 1845.

Dagarb.
Ole Hansen
fra Bratsbergkleiva dpt. 19/3-1797, s.a. Hans Nilsen. Se Kleiva 1801.
g. 21/11-1828 m. Marthe Christensdatter fra Goberg(5) u. Århus dpt. 29/9-1793, d.a. Christen Hansen.
Forlovere: Reier Andersen N. Brekke og Isak Pedersen N. Brekke.
1. Hans Christian f. 25/11-1829 d. 29/12-1829. ”Fandtes død om natten i sengen hos moderen.”
2. Anne Marie Olsdatter f. 27/12-1830.

1845: Ole og Marthe bodde her med datteren Anne Marie og en losjerende enke,
Kirsten Marie Eriksdatter f. ca. 1785.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.
 


Familie 5.
Brekkejordet nordre 1845.

Dagarbeider
Lars Svenkesen Langangen
fra Fossum f. 28/5-1817, s.a. Svenke Svendsen. Se Familie 40 - Fossum 1835.
g. 11/10-1842 m. Karen Marie Andersdatter fra Baugerød f. 1/12-1812 i Halden (Holden?), d.a. Anders Pedersen Bougerød.
1. Svenke Larsen f. 27/3-1843 på Gulset.
2. Anders f. 5/7-1846 på N. Brekkej. d. 23/4-1853 på N. Brekkej.
3. Gunder f. 1/7-1850 på N. Brekkej. d. 6/8-1854 på N. Brekkej.

1845: bodde Lars og Karen Marie her med sin lille sønn Svenke.
Hennes bror, Andreas Andersen, bodde også her.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.
 


Familie 6a.
Brekkejordet nordre 1845.

Tømmermann
Halvor Olsen Hobæk
fra Hobek under Rising dpt. 13/12-1801 d. 20/3-1841, s.a. Ole Asbjørnsen Hobæk.
g. 28/9-1827 m. Karen Aslaksdatter fra Skriva under Bø dpt. 4/12-1796 d. 9/4-1870, d.a. Aslak Nilsen.
1. Andrea Halvorsdatter f. 7/7-1828 på S. Mæla.
2. Inger Maria Halvorsdatter f. 20/4-1831 på N. Brekkej. g. 27/2-1859 m. fraktemann Daniel Halvorsen fra Ekornrød u. Bøle f. 4/10-1828.
3. Ole Halvorsen f. 2/2-1834 på N. Brekke g. i Skien 2/10-1866 m. Helene Andersdatter fra Skjeberg i Tune i Østfold f. 31/3-1839, d.a. Anders Henriksen. Han ble garvermester.
    De flytta til Holla like etter vielsen og bosatte seg på Ulefoss. Se Lannav. 43 under Ø. Heisholt.
4. Aslak Halvorsen Hobæk f. 27/4-1837.
5. Nils Halvorsen Hobæk f. 18/12-1840. Se nedenfor.

Denne familien bodde på Mæla de første 3-4 år av ekteskapet. De kom til nordre Brekkejordet i ca. 1830.
I 1845 bodde enka Karen her med sine 3 sønner; Ole, Aslak og Nils.

Dette området ble lagt til Skien by i 1854. Familien er derfor å finne i Skien i FT 1865:
Huseier var ”Hans Hobæks enke, Kari Aslaksdatter, husmor og arbeidskone.” Hun bodde her med
sine sønner Aslak (31), ugift sjømann og Nils (25), ugift matros.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.
 


Familie 6b.
Brekkejordet nordre 1845.

Tidligere adresse: Lagmandsgaardsveien.
Tomtas adresse i dag: Lagmannsv. 7.


Huset til Nils Halvorsen Hobæk. Innsendt av Harald Flaten.

Sjømann, gråstensmurer
Nils Halvorsen Hobæk
herfra f. 18/12-1840 d. 16/10-1914, s.a. Halvor Olsen Hobæk.
g. i Skien 6/2-1870 m. Tharan Thorsdatter fra Ulefos Jernværk i Holla f. 13/8-1843 d. 2/5-1918, d.a. Thor Pedersen. Se Familie 107 - Verket 1865.
Forlovere: "Daniel Ekornrød, Abraham Wattenberg."
1. Hanna Karoline f. 29/10-1870. Død som liten.
2. Theodor Martinius Hobæk f. 10/11-1871 d. 15/11-1955 g. 24/-1899 m. Anna Benedicte Bentsen f. 30/10-1875 d. 17/5-1908, d.a. Jahn Bentsen.
3. Hanna Pauline Hobæk ”Paula” f. 25/10-1873 g.m. Bent Johannessen Stenstad fra Holla f. 29/1-1872.
I 1900: ”Ugift ekspeditrise i manufakturforretning.”
4. Hanna Karoline Hobæk f. 4/1-1875 g. 13/9-1902 m. Emil Johnsen f. 7/6-1870 d. 4/9-1858. I 1900: ”Ugift ekspeditrise i modeforretning.”
5. Halvor Karinius Hobæk f. 18/3-1876 d. 27/10-1946 g. 6/4-1901 m. Anna Helene Hasle f. 7/7-1876 d. 9/12-1918.
6. Nils Nilsen Hobæk f. 26/10-1877 d. 3/10-1952 g.m.
Martha Andrea Bjaaland f. 11/1-1888 d. 31/10-1972. Han etablerte dagligvareforetning på Frogner.
    Gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.
7. Karl Nilsen Hobæk f. 7/6-1879 d. 19/4-1967 g.m. Marthine Myhra fra Ballestadmyra f. 30/10-1876 d. 11/11-1943. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
    I 1900: ”Sjømand paa reise fra England til Skien med seilskib”.
8. Marie Hobæk f. 25/7-1880 d. 16/2-1957 g. 13/5-1902 m. Oscar Samuel Bergh fra Andebu, Vestfold f. 13/10-1874 d. 5/4-1956.
   
I 1900: ”Vikar ved Skiens Telefonforretning.”
9. Thor Hobæk f. 14/8-1882 d. 21/6-1963 g. 17/4-1919 m. Kari Tomine Johannessen fra Holla f. 20/3-1881 d. 29/11-1968. I 1900: ”Betjent ved kolonialforretning.”
10. Martin Hobæk f. 18/1-1884 d. 13/5-1916 i Decorah, USA. I 1900: ”Kontorist uden beskjeftigelse.”

Nils H. Hobæk var nevnt som sjømann i 1865 og høsten 1880. Han ble senere gråstensmurer. Han var med på
å bygge fundamenteringen til Skien nye kirke.
Ved folketellingen for Skien 1900 bodde de i sitt eget ”Vaaningshus” i ”Lagmandsgaardsveien 7/1” med tilhørende grisehus
og uthusbygning. Nils H. Hobæk var da gråstensmuremester. Nils og Tharan er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Nils Halvorsen Hobæk og hustru Tharan Thorsdatter.
Innsendt av Harald Flaten.


Alle de 6 sønnene i Hobæk-familien.
Innsendt av Harald Flaten.

Takk til Harald Flaten for god hjelp med denne familien!

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.
 


Familie 7.
Brekkejordet nordre 1845.

Tømmermann
Halvor Andersen Wærstad
fra Haukelien i Melum sogn, Solum pr.gj. dpt. 21/12-1788, s.a. Anders Halvorsen Leirodden/ Berganhuset og Ingeborg Clausdatter.
g. 15/11-1816 m. Anne Kirstine Jørgensdatter fra S. Falkum dpt. 27/4-1794 d. 26/9-1832 på Bratsbergkleiva, d.a. Jørgen Abrahamsen. Se Familie 2 - Falkum 1801.
Forlovere: "Johannes Jacobsen under S. Brekke, Hans Isaksen Follestad."
1. Anders Halvorsen f. 12/8-1820 på Falkum-eie.
2. Anne Halvorsdatter f. 14/4-1827 på Bratsbergkleiva.

F.f. Halvor Andersens Anders paa Fakum-ejet: Lars Skomagers Kone Falkum, pige Anne Halvorsd., Jørgen Christensen .... af Solum, Halvor Olsen Falkum, Ole Hansen S. Brækkejordet.
F.f. Halvor Andersen af Bratsbergklev, Anne: Lars Svendsens kone Bratsbergklev., p. Inger Christophersd. Brekke, Halvor Andersen Bratsbergkl., Knud Halvorsen ibid., Isak Sørensen ibid.


Halvor var soldat da han giftet seg og Anne Kirstine bodde hjemme på søndre Falkum.
Enkemannen Halvor Andersen bodde her alene i 1845.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.
 


Familie 8.
Brekkejordet nordre 1845.

Vekter
Sondre Gundersen
fra N. Løberg(C) "Labakke" f. 7/5-1815, s.a. Gunder Thomasen Løberg.
g. 31/10-1839 m. Berthe Evensdatter fra Kollekåsa(9) i Holla pr.gj. f. 18/2-1813, d.a. Even Tormosen Kaasa og Ingeborg Mikkelsdatter.
1. Guldbertine Sondresdatter f. 14/9-1840 på Falkum.
2. Elise Marie Sondresdatter f. 4/4-1843 på N. Brekkej.
3. Johan Sondresen f. 4/9-1845 på N. Brekkej.

Berthe Evensdatter var i tjeneste på Falkum før hun giftet seg.

I 1845 bodde Sondre og Berthe her med sine 3 barn Guldbertine, Elise Marie og Johan.
Det bodde en arbeider i huset ved navn Erik Halvorsen f. ca. 1821.

Denne familien emigrerte til Amerika i 1847. Se Emigranter 1847.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 9.
N. Brekkejordet 1845.

Tømmermann
Christen Andersen Steensaasen
fra Sørbø(7) "N. Stensåsen" dpt. 13/4-1789 d. 8/1-1856 på N. Brekkej., s.a. husmann Anders Svenkesen.
g. 9/11-1815 m. Anne Trondsdatter fra Fiskestien u. Ulefos jernverk i Holla f. 27/3-1792, d.a. Trond Gundersen og Anne Hansdatter.
Forlovere: Aslak Christensen Rugstad, Søren Hansen Røsager.
0. bg. 11/1-1818. ”Dødfødt Pigebarn”.
1. Anders Christensen f. 11/5-1819.
2. Trond Christensen f. 23/12-1821.
3. Hedevig Christensdatter f. 3/11-1824.
4. Berthe Kirstine Christensdatter f. 4/9-1828.
5. Trond f. 25/10-1834 d. 16/2-1848 på N. Brekkej.

Christen Andersen bodde tidligere på Stensåsen. De kom hit i ca. 1834 og bodde her i 1845 med sin sønn Trond.
Christen Andersen døde av tæring.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 10.
Brekkejordet nordre 1845.

Smed
Ole Isaksen
fra Eidsvoll f. ca. 1804, s.a. Isak Jørgensen på Eidsvoll jernverk.
g. i Holla 7/1-1844 m. Anne Rollefsdatter fra Bekkedalen under Låvell nedre i Sauherad f. 5/3-1816, d.a. Rollef Olsen og Bergit Gulliksdatter.
1. Isak f. 9/10-1843 på Graver i Valebø, Holla d. 16/10-1843 på Graver.
2. Gunhild Kirstine f. 20/8-1845 på N. Brekkej. d. 26/11-1845. "Død før Daabens konfirmation."

Ole Isaksen og hans kone er registrert innflyttet fra Holla til Gjerpen våren 1845.
De ”opholder sig under Nordre Brække” ved folketellingen 1845.
Det var nevnt at Ole Isaksen var født på Eidsvoll og at Anne var født i Sauherad.

Innflyttet: Vaar 1845.
Anmeldt: 8/12-1845.
Navn, alder:
Ole Isaksen, 43
Anne Rollefsd., hans kone, 30.
Fra: Fra Holden. Han født på Eidsvold, hun i Seufde.

Til: Under N. Brække.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by. 


Familie 11.
Brekkejordet nordre 1845.

Vekter
Hans Tollefsen
fra V. Helgen i Holla dpt. 13/4-1799 d. 9/9-1859 i Skien, s.a. Tollef Hansen Helgen og hans 2. kone, Marthe Olsdatter fra Lille Strømdal.
g. 5/1-1829 m. enke Live Andersdatter fra Lia(C) u. Fossum dpt. 11/10-1795 d. 7/1-1871 på Frogner, d.a. Anders Jensen Lien.
Forlovere: "Isak Pedersen Bratsbergkleiva og Ole Nielsen i Skien."
1. Marthe Hansdatter f. 27/11-1830.
2. Andreas Hansen f. 13/11-1833 d. 28/1-1850 på N. Brekkej.
3. Tollef Hansen f. 22/9-1836.

Hans Tollefsen er registrert innflyttet til Brekke i Gjerpen i 1828/29 fra Holla. Live var tidligere gift med
gruvearbeider Anders Nielsen på Bjørndalen(B) u. N. Bø. Han døde etter knappe 2 års ekteskap.
Deres datter, Kirsten Maria Andersdatter f. 1/12-1823 på Bjørndalen, vokste opp her. Hun ble siden
gift med Hans Nilsen. Se Familie 18 - nedenfor.

I 1845 bodde ”Vægter” Hans Tollefsen her med sin hustru Live og de 3 barna Marthe, Andreas og Tollef.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by. 


Familie 12a.
Brekkejordet nordre 1845.

”Arbeidsqvinde”
Karen Svennungsdatter
fra Sauherad f. ca. 1806.
1. Maren Olsdatter f. 1832 i Skien d. 7/3-1833 på Dale i Luksefjell.
2. Thomas Thomasen f. 27/6-1837 på Osebakken. Se nedenfor.

Karen var først i Skien. Siden var hun på Dale i Luksefjell. Hun fikk ei datter i Skien i 1832 som døde ½ år gammel
på Dale: ”Maren Olsd., uægte barn, 7/3-1833, ½ aar, Dahli i Luxefield, pige Karen Svennungsd. af Saufde og
handelsbetjent Ole Sigvardt Colberg af Skien.”

”Kari Svennungsdatter, 30 aar”, er registrert innflyttet til ”Steensaasen” i Gjerpen i 1833 fra Skien. Det var nevnt at
hun var født i ”Saude ” (Sauherad) og at hun hadde ”Taget Tieneste”.
I 1845 bodde hun her på N. Brekkejordet med sin sønn Thomas. Hun var ugift.

Fra Gjerpen kirkebok:
”Thomas (NB), f. 27/6-1837, pige Karen Svenungsd.
Steinsaasen. Opgiver som Barnefader Uk. Thomas Svendsen fra Laurdal Sogn.
Anmeldt af Barnemoderen selv. (Thomas Svendsen ble far til 2 barn i Gjerpen s.å.!).”

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 12b.
Brekkejordet nordre 1845.

Arbeider
Thomas Thomasen
herfra f. 27/6-1837 på Osebakken, s.a. pike Karen Svennungsdatter fra Sauherad og uk. Thomas Larsen fra Lardal.
g. i Gjerpen 8/5-1851 m. Anne Margrethe Torstensdatter fra Gråten i Solum f. 1827, d.a. Torsten Larsen på Gråten.

I 1851, da Thomas Thomasen giftet seg, var det nevnt at hans far, "Thomas Svendsen", bodde i Sarpsborg.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 13.
Brekkejordet nordre 1845.

Arbeider
Erik Andersen
fra Brunlanes i Vestfold dpt. 23/2-1806 i Tanum krk. d. 29/1-1838 på N. Brekkej., s.a. pige Anne Jacobsdatter Omsland og soldat Anders Jørgensen.
g. 25/9-1827 m. Marthe Kirstine Halvorsdatter fra S. Brekkej. dpt. 1/3-1801, d.a. Halvor Jacobsen Rød. Se Familie 17 - S. Brekke 1810.
Forlovere: "Ole Knudsen Wenstøb, Hans Jacobsen Bratsbergkl."
1. Andreas f. 26/10-1827 d. 10/10-1838 på N. Brekkej.
2. Lars Eriksen f. 29/1-1830 g.m. Maren Fredriksdatter fra Sneltvedt. Han skrev seg Lars Eriksen Røe, var tobaksspinner i Skien og bodde på
    Frognerflata u. Bratsberg i 1865.
3. Severin f. 20/11-1832 d. 17/2-1834.
4. Ingeborg Eriksdatter f. 19/5-1836 g.m. Simon Pedersen Semb. Se Kastdalen under Sem.

Før 1832 bodde Erik Andersen på Bratsbergkleiva. I 1836 og da han døde i 1838, var Erik Andersen
såkalt ”fattiglem”. I 1845 var Marthe Kirstine enke og arbeidskvinne.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 14.
N. Brekkejordet 1845 m.m.

Arbeider
Knud Olsen
fra Slettekollen i Siljan dpt. 28/2-1796 i Siljan d. 11/12-1832 u. N. Brekke, s.a. Ole Knudsen fra Søntvedt og Gro Rønniksdatter.
g. i Gjerpen 28/5-1827 m. Karen Clemetsdatter fra Holla f. 10/7-1793 på Røsland i Lunde sogn, Bø pr.gj., d.a. Clemet Olsen Røsland/Ugge og Taran Halvorsdatter.
Forlovere: "Halvor Olsen Erse (Eriksrød), Povel Andersen."
1. Ole Knudsen f. 24/7-1827 d. 21/5-1836. ”Druknet i Skienselven.”
2. Christian Knudsen f. 15/3-1829. Til USA med mor og stefar Ole Jensen i 1847.

F.f. Knud Olsen, Karen Clemetsd., Brekke N., Ole: Rønnik Olsens kone Slemdal, p. Mariken, Østen Andersen Wenstøb, Hans Arnesen i Skien, Brynild Olsen Holden.
F.f. Knud Olsen, Karen Clemetsd., N. Brekke, Christian: Moderen selv, kone Live Andersd. Brekke, Hans Tollefsen, ibid., Ole Hansen ibid., Paul Andersen ibid.

Karen var tidligere i tjeneste på Brekke. Hun er registrert innflyttet til Gjerpen fra Holla 28/5-1827, samtidig
med sin 1. mann, Knud Olsen som er registrert innflyttet fra Siljan samme dag.

Karen oppga, ved begge vielsene, sin far som Clemet Olsen(?) Ugge. Ugge er et gårdsnavn i Lunde i Telemark.
Ved en vielse i Holla ser vi at Clemet Mogensen gifter seg med Taran Halvorsdatter.
Han ble skrevet som både Røsland og Ugge. Begge i Lunde. Det er mulig at Clemet Olsen er feil og skal være
Clemet Mogensen.

Enka Karen Clemetsdatter ble g2g med Ole Jensen. Se nedenfor. 

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 15.
Brekkejordet nordre 1845.

Vekter
Ole Jensen Haavet
fra Lillejordet under N. Namløs(1) i Holla (27/1) f. 3/7-1809 i Holla d. i USA, s.a. Jens Kittilsen Namløs og Maren Tronsdatter.
g. 15/7-1834 m. enke Karen Clemetsdatter fra Lunde i Telemark f. 10/7-1793 på Røsland i Lunde sogn, Bø pr.gj. d. i USA, d.a. Clemet Olsen(?) Ugge.
Forlovere: "John Olsen Wasbrekke, Hans Tollefsen Brekkejordet."
1. Knud Olsen f. 26/11-1834. Til USA i 1847 med sine foreldre og halvbror.

F.f. Ole Jensen N. Brækkejord og Karen Clemetsdatters Knud: Isak Pedersen Brækkejord, John Olsen ibid., Ole Hansen ibid., Inger Isaksd. ibid.

Ungkar Ole Jensen Haavet er registret innflyttet fra Holla til Brekkejordet i Gjerpen den 8/7-1834.
I 1845 bodde vekteren Ole Jensen her med sin kone Karen, deres sønn Knud og hennes sønn
Christian Knudsen f. 1829.

I mai 1847 emg. familien til Amerika: ”Ole Jensen Brækkejord 38 aar og Karen Clemetsdatter 51 aar.
Christen Knudsen Stedsøn 19 aar, Knud Olsen deres søn 13 aar”. Se Emigranter 1847.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 16a.
Brekkejordet nordre 1845.

Sagarb.
Jens Johnsen
fra Bratsbergkleiva dpt. 28/3-1792 d. 6/6-1822. ”Drugnede ved en af Skiens sauge.”, s.a. Jon Jonsen. Se Familie 54 - Kleiva 1801.
g. i Skien 7/9-1820 m. Magnhild Nilsdatter fra Brekkejordet dpt. 25/11-1787, d.a. Nils Olsen.
Forlovere: Peder H. Johnsen, Anders Isachsen.
1. John f. 13/9-1821 d. 27/6-1824.

F.f. Jens Johnsen og Magnhild Nielsd. Bratsbergklev, John: Gunder Halvorsens kone, Bratsbergklev., p. Anne Johnsd. ibid., Anders Isaksen ibid., Gunder Halvorsen ibid., Christopher Jørgensen ibid.

Enka Magnhild Nilsdatter ble g2g med baker Nils Hansen Tindholt. Se nedenfor.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 16b.
Brekkejordet nordre 1845.

Baker
Nils Hansen Tinholt
fra Holla? f. ca. 1783 d. 25/3-1844 på N. Brekkejordet , s.a. Hans Olsen.
g1g 16/4-1816 m. Gunhild Andersdatter fra Moholt i Siljan dpt. 16/11-1794 d. 1/9-1822 på Bratsbergkleiva, d.a. Anders Sørensen og Birthe Pedersdatter.
Forlovere: "Thron Torkildsen, Oseb., Ingebret Andersen, Oseb."
g2g 28/12-1824 m. enke Magnhild Nilsdatter dpt. 25/11-1787, d.a. Nils Olsen. Enke etter Jens Johnsen på Bratsbergkleiva.
Forlovere: "Anders Isaksen, Bratsbergkleiva, Gunder Halvorsen, Bratsbergkleiva."
1. Margrethe Nilsdater f. 26/8-1816 på Oseb.
2. Birte Maria f. 28/1-1819 d. 30/4-1819. "Oplevede ei Hjemmedaabens konfirmation."

3. Birte Kirstine Nilsdatter f. 16/6-1820.
Barn i 2. ekteskap:
4. Gunhild Maria Nilsdatter f. 26/6-1825.

F.f. Jæger Niels Hansen og Gunnild Andersd. Osebakken, Margrete: Ole Nordbyes kone, Dorte Jensd., Ole Nordbye, Isak Nielsen, Hans Sørensen.
F.f. Afskediget Jæger Niels Hansen Tindholts (på Osebakken), Birte Kirstine: Johannes Nærums enke, p. Anne Halvorsd. Osebakken, Lars Isaksen ibid., Jacob Hansen ibid.,
      Jørgen Olsen i Porsgrund.
F.f. Niels Hansen og Magnhild Nilsdatter Bratsbergklev, Gunhild Maria: Even Bjerkedalens kone, Eidanger, p. Anne Elisabeth Olsd. Brækkej., Anders Isaksen Bratsbergkl., Rasmus Kittilsen ibid.,
      Ole Olsen af Porsgrund.

Niels Hansen Tinholts første kone, Gunhild Andersdatter, var i tjeneste på Osebakken da
hun giftet seg. De første åra av ekteskapet var Nils Hansen utskrevet ”Jæger” i militærtjeneste.
De bodde på Osebakken fram til ca. 1822.

Magnhild var tidligere gift med sagarbeider Jens Johnsen fra Familie 43 - Kleiva 1801.
Hun bodde her alene i 1845, som enke og arbeidskvinne.
Tinholt bakeri eksisterer fremdeles på Falkum i Skien i 2011.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 17.
Brekkejordet nordre 1845.

Arbeider
Nils Axelsen Hyni fra S. Hyni(A) (Niels Hynie) dpt. 5/8-1792 d. 24/6-1844, s.a. Axel Nilsen Hyni.
g. 28/7-1814 m. Anne Christine Saamundsdatter fra S. Brekkejordet dpt. 22/8-1790, d.a. Saamund Christensen. Se Familie 31 - S. Brekke 1801.
Forlovere: "Solve Larsen Kjærra, Niels Gundersen Bøe."
1. Søren Nilsen f. 16/5-1816. Se Familie 30 - nedenfor.
2. Andreas Nilsen f. 12/3-1819. Emigrerte som ugift til N. Amerika i mai 1843.
3. Gundborg f. 3/5-1821 d. 13/5-1821.
4. Anders f. feb. 1822 d. 10/3-1822.
5. Berthe Maria Nilsdatter f. 31/3-1823. Emigrerte til N. Amerika 26/4-1847.
6. Maren Nilsdatter f. 8/12-1825.
7. Johannes f. 23/2-1829 d. 19/11-1829.
8. Johannes Nilsen f. 19/12-1830.
9. Christine Nilsdatter f. 28/8-1835.

Nils var født på N. Grini(A). Han var soldat da han giftet seg i 1814. De er nevnt både på S. og N. Brekkejordet,
men det kan ha vært unøyaktigheter i kirkeboka. I 1845 bodde enken Anne Christine Saamundsdatter Hyni her
med sine 4 barn, Birthe Maria, Maren, Johannes og Christine.

Etter at sønnen Andreas reiste i 1843, emigrerte datteren Berthe Maria i april 1847. Enka dro
samme vei med 4 barn den 5. mai 1848.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 18.
Brekkejordet nordre 1845.

Tobakspindermester
Hans Nilsen
fra Kristiansand f. 16/10-1823 i Kristiansand d. i USA. Stefar: Erik Andersen.
g. i Skien 14/12-1845 m. Kirsten Maria Andersdatter fra N. Brekkej. f. 1/12-1823 d. i Green Bay, Wisconsin, d.a. Anders Nilsen Bjørndalen og Live Andersdatter.
Forlovere: "Peder Johnsen og Hans Tollevsen."
1. Hans Andreas f. 2/3-1846 på N. Brekkej. d. 16/3-1847 på N. Brekkej.
2. Hans Andreas Hansen f. 12/5-1848 i Brevik. Han var sjømann i 1865.
3. Elias Martinius Hansen f. 20/4-1851 i Ø. Porsgrunn.
4. Ingebret Hansen f. 27/6-1854 på Kirkehaugen i Ø. Porsgrunn.
5. Lina Hansdatter f. 7/6-1857 i Ø. Porsgrunn.
6. Anne Kristine f. 22/9-1860 d. før 1871.
7. Lars Hansen f. 11/2-1864 på Rød i Eidanger.
8. Stina Hansdatter f. 2/12-1869 i Kikut i Eidanger.

Hans Nilsen var konfirmert i Skien. Hans foreldre er ikke nevnt, men hans stefar, Erik Andersen, er oppført.
Det er nevnt at han er født i Kristiansand den 16/10-1823.

Hans og Kirsten Maria bodde her alene i 1845. Hun var f. på plassen Bjørndalen(B) u. N. Bø. Hennes far døde
året etter hun ble født. Moren giftet seg få år senere med Hans Tollefsen som var vekter på N. Brekkejordet.
Hun vokste derfor opp her. Se Familie 11 - ovenfor.

Denne familien flyttet til Brevik i 1847. De bodde i Ø. Porsgrunn fra 1851-1862. Da drev Hans Nilsen som
tobakspinner. De kjøpte gården Kikut under Kleven i Eidanger i 1862. Se Eid., bind 3, s. 246.
Se dem i folketellingen 1865 for Eidanger. Gården i Eidanger ble solgt på auksjon i 1870.
De emigrerte deretter til Amerika og bosatte seg i Green Bay i Wisconsin.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 19.
Brekkejordet nordre 1845.

Sagmester
Peder Johnsen Rød
fra Stuverud i Valebø, Holla pr.gj. f. 17/12-1806, s.a. Jon Arvesen og Maren Pedersdatter.
g. i Gjerpen 1/6-1831 m. Gunhild Andrea Halvorsdatter Rød fra S. Brekkejord dpt. 22/2-1807, d.a. Halvor Jacobsen Rød. Se Familie 17 - S. Brekke 1810.
Forlovere: "Hans Follaug, Anders Larsen Gulset."
1. Anne Marie Pedersdatter f. 10/9-1831 g. 6/6-1854 m. Ellef Andersen fra Skien f. ca. 1825 i Bø pr.gj., s.a. Anders Evensen Tvedten.
2. Hanne Caroline Pedersdatter f. 6/11-1834.
3. John f. 12/11-1837 d. 13/11-1837.

1845: Peder og Gunhild bodde her med sin datter Hanne Caroline, samt Gunhilds mor,
Ingeborg Jacobsdatter fra Kleven(7) dpt. 23/2-1777 (”Fattiglem, krøbling”).

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 20.
Brekkejordet nordre 1845.

Dagarbeider
Markus Larsen Meen
fra Meen(2) "Nystad" dpt. 3/6-1796, s.a. Lars Knudsen.
g1g i Gjerpen 21/6-1825 m. Torberg Jonsdatter fra Hovet under Ø. Gisholt i Solum dpt. 17/5-1789 i Solum d. 15/5-1850 på N. Brekkej., d.a. Jon Knudsen Hovet og Siri Jacobsdatter.
Forlovere: "Halvor Larsen Klosterhaugen, Ole Tollefsen Blegebakken."
g2g i Gjerpen 29/5-1851 m. Helvig Maria Olsdatter fra Bugot under Sneltvedt f. 12/5-1805, d.a. Ole Christensen Bugodt.
1. Udøpt drengebarn f. 23/3-1853 d. 26/3-1853.

Markus ble født på søndre Brekkejordet i 1796. Se Familie 7 - S. Brekke 1782.
Moren døde der i barsel og faren ble gift for tredje gang med datteren på Meen(2).
De flyttet da til Meen.

”Marcus” og ”Thorberg” bodde her alene i 1845.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 21.
Brekkejordet nordre 1845.

Dagarb.
John Johnsen Steensrød
fra Løberg(4) "Stensrød" f. 20/4-1815, s.a. John Johnsen Steensrød.
g. i Gjerpen 20/6-1839 m. Karen Pedersdatter fra Vassbrekka under Grini f. 30/3-1816, d.a. Peder Sørensen.
1. Johan Paulus Johnsen f. 21/7-1839 g. i Skien krk. 1/1-1871 m. Maren Gurine Olsdatter fra N. Brekkejordet. Se Familie 25 - nedenfor.
2. Kirsten Johnsdatter f. 29/6-1841 på N. Brekkej.
3. Nils Otto Johnsen f. 24/2-1844 på N. Brekkej.
4. Bernt f. 24/2-1846 på N. Brekkej. d. 9/9-1846 på N. Brekkej.
5. Berthea Johnsdatter f. 5/10-1847 på N. Brekkej.
6. Peder Johnsen f. 28/4-1850 på N. Brekkej.
7. Carl Johnsen f. 21/9-1854 på Brekkej.

John og Karen Stensrød bodde her i 1845 med sine barn: Johan Paulus, Kirsten og Nils Otto.

Johan Paulus f. 21/7-1839: "John Johnsen, Tiened p.t. paa Gjemsøe Kloster, kone Karen Pedersd., u. Grinie."

Fra Gjerpen kirkebok:
"John (Uægte), f. 31/7-1834, Moder: Pige Thorberg Tovsd. Løberg, Fader: Uk. John Johnsen Steensrød, Løberg."
”John, uægte barn, d. 14/8-1834, 14 dage, Moder: Pige Thorberg Tovsd. Løberg. Fader: John Johnsen Stensrød, ungkarl.”

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 22.
Brekkejordet nordre 1845.

Arbeider
Ole Olsen Sørbø
fra Sørbø(2) f. 23/7-1815 på Kråkeføtt uunder Susås i Holla d. 17/4-1844. ”Druknet, gjenfunden i Porsgrund og der begravet.”, s.a. Ole Halvorsen Sørbø.
g. 16/8-1838 m. Inger Isaksdatter fra Rustan under N. Brekke f. 14/6-1816, d.a. Isak Pedersen Rustan.
Forlovere: "Ole Nilsen Blegebakken og Peder Johnsen N. Brække."
1. Ole Olsen f. 24/9-1838.
2. Isak Olsen f. 12/1-1842.
3. Halvor Olsen f. 9/10-1844. Født etter sin fars død.

Ole holdt til på S. Brekkejordet da han giftet seg. I 1845 var Inger enke. Hun bodde her med sine 3 gutter,
Ole, Isak og Halvor. I tillegg hadde hun 2 fosterbarn; Gurine Isaksdatter f. 1834 og Ole Isaksen f. 1839.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 23.
Brekkejordet nordre 1845.

Dagarbeider
Anders Gundersen
fra Hvalen under Hørte, Bø i Telemark dpt. 18/3-1804 i Huset under Nedre Gunheim, Sauherad, s.a. Gunder Madsen fra Moen under Kise og Anne Kittilsdatter.
g1g i Bø krk. 1/11-1830 m. Mari Kittilsdatter fra Bø f. ca. 1812 d. 17/7-1831. "Mari Kittilsd. Hørte. 18 aar, 3 uger."
Forlovere: "Svening Svendsen Hvalen og Ole Tostensen Hougeland."
g2g i Gjerpen 30/12-1842 m. Anne Halvorsdatter fra Sverige under Mo f. 20/8-1814, d.a. Halvor Nilsen.
Forlovere: "Ole Jansen (Jensen?) Brækkejord og Aslak Halvorsen Sverrig."
1. Gunder Andersen f. 13/12-1830 ved Hørte i Bø.
Barn i 2. ekteskap:
2. Andreas f. 3/4-1843 på N. Brekkej. d. 30/9-1843 på N. Brekkej.
3. Andreas Andersen f. 8/10-1844 på N. Brekkej.

F.f. Anders Gundersen N. Brækkej. og Anne Halvorsd., Andreas: Aslak Halvorsen Sverig u. Moe, Daniel Olsen Sneltvedt, Andreas Olsen ibid., p. Ingeborg Halvorsd. i Skien, p. Ingeborg Andrea Johannesd. Bratsbergkl.
F.f. Anders Gundersen N. Brækkejord og Anne Halvorsd., Andreas: Jens Johannessen Huken Brækkej., Ole Isaksen ibid., Lars Christensen Brække, p. Thora Sørensd. ibid., p. Ingeborg Christophersd. ibid.

Anders Gundersen og Mari Kittilsdatter var begge tjenestefolk på Hvalen i Bø før de giftet seg.
Anders er meldt innflyttet fra Bø i Telemark til Nordre Brekkejordet i Gjerpen i 1839. Han var da
enkemann, 38. Han hadde fått arbeide her. Det var nevnt at han var født i Sauherad.
I 1845 bodde Anders og Anne her med barna Gunder og Andreas.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 24.
Brekkejordet nordre 1845.

Sjauearbeider, tapperiarbeider
Ole Olsen Wadrette
fra Ø. Bø i Luksefjell dpt. 17/5-1795, s.a. Ole Paulsen.
g. i Skien 15/11-1827 m. Anne Olea Olsdatter fra Porsgrunn dpt. 2/10-1796, d.a. Ole Styrkolsen og Christine Larsdatter.
Forlovere: "Poul Olsen og Isak Aasmundsen."
1. Kirstine Maria Olsdatter f. 5/8-1828 i Skien d. 16/3-1843 på N. Brekkejordet.
2. Anne Kristine Olsdatter f. 19/8-1831 i Skien. Konfirmert i 1846.
3. Ole Olsen f. 14/2-1836 i Skien.
4. Christiane Olsdatter f. 30/3-1840 på N. Brekkejordet i Gjerpen.

F.f. Ole Olsen Wadrette og kone Olea Olsdatters Kristine Maria: Anne Kirstine Olsd., Anne Maria Pedersd., Isak Jacobsen, Jens Pedersen, Christen Olsen.
F.f. Ole Olsen og Anne Olea Olsdatters Kristine: Kone Karine Pedersdatter, pigen Karen Gundersdatter, Peder Sørensen Juul, Søren Olsen, Ole Nielsen.
F.f. Arbeidsmand Ole Olsen og Anne Olea Olsdatters Ole: Kone Ingeborg Jansd., pige Maren Thorsd., Saugm. Ole Myhre, Christian Tendrup og Børje Bergstue(?).
F.f. Ole Olsen Wadrætte, N. Brækkejord. og Anne Olea Olsd., Christiane: Hans Sand Blegebakken, Paul Olsen ibid., Isak Johnsen Brækkejord., Halvor Hukens kone,
      Ingeborg Andersd., ibid., pige Karen Andersd. Brække.

Siden Ole ble kalt "Wadrette", har han nok bodd på Vadrettet under Gulset eller Strømdal en tid.
I 1845 bodde Ole og Anne Olea her med sine barn (Anne) Kristine, Ole og Christiane.

Innflyttet: Juli 1838. Anmeldt: 28/7-1840.
Navn, alder:
Ole Olsen, 41
Anne Olea Olsd., hans kone, 42 og deres Børn:
Kirstine Maria Olsd., 12
Anne Kirstine Olsd., 9
Ole Olsen, 4
Fra: Født og indfl. fra Skien. Konen er født i Porsgrund.

Til: N. Brækkejord.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 25.
Brekkejordet nordre 1845.

Arbeider
Ole Isaksen
fra Bjørkekollen under Doksrød dpt. 21/7-1805, s.a. Isak Samuelsen.
g. 18/7-1833 m. Kirsti Halvorsdatter fra N. Kise dpt. 12/8-1804 d. 29/5-1870 på N. Brekkejordet, s.a. Halvor Hansen Kise.
Forlovere: "Ole Nielsen Bakken, Peder Isaksen Semb."
1. Margrethe Olsdatter f. 21/8-1833 g. i Skien krk. 13/11-1857 m. Gunnar Andersen fra Bø i Tel. f. ca. 1830, s.a. Anders Gundersen.
2. Isak Olsen f. 10/11-1836 g. i Skien krk. 9/5-1862 m. Andrea Reiersdatter fra Melum f. ca. 1836, d.a. Reier Brynildsen.
3. Maren Gurine Olsdatter f. 3/6-1840 g. i Skien krk. 1/1-1871 m. Johan Paulus Johnsen fra N. Brekkejordet. Se Familie 21 - ovenfor.
4. Anne Kirstine Olsdatter f. 23/2-1845 g. i Skien krk. 12/12-1869 m. John Haakensen fra Skien f. ca. 1837 i Holla, s.a. Haaken Andersen.
5. Gunhild Kirstine f. i august 1845 d. 26/11-1845.

Ole Isaken bodde på S. Brekkejordet før han giftet seg. Ekteparet bodde på N. Brekkejordet fra
de giftet seg i 1833.
I 1845 bodde Ole og Kirsten her med barna Isak, Maren og Anne Kirstine, samt ”fattiglemmet”
Inger Isaksdatter f. ca. 1786 som trolig var nært familiemedlem.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 26.
Brekkejordet nordre 1845. Samme hus som nedenfor.

Sagarb.
Jens Johannesen Huken
dpt. 8/1-1797, s.a. Johannes Jensen Huken. Fra Bratsbergkleiva. Se Familie 4 - Kleiva 1801.
g. i Fredriksvern (Stavern) 28/8-1824 m. Martha Maria Fredriksdatter fra Stavern dpt. f. 2/8-1793, d.a. smed Fredrik Julsen (Jensen?) og Davine Sørensdatter i Brakke no. 1 i Fredriksværn 1801.
Forlovere: "Matros Per Vader(?) og Frederich Anderssøn."
1. Ingeborg Kirstine Jensdatter f. 12/9-1823 i Stavern g.m. Peder Olsen. Se nedenfor.
2. Andrea Elise Jensdatter f. 15/4-1827 i Stavern.

F.f. Tjenestekarl paa Chatrineborg, Jens Johannessen og pigen Marte Marie Fridrichsdatters Ingeborg Kirstine: Kone Johanne Nielsd., pige Berte Svends., Tømmermand Wilhelm Anton, Friderich Jensen og Hans Knudsen, Matroser af Fr.værn.
F.f. Jens Johannesen og Marthe Fredriksdatter Fredriksværn, Andrea Elise: Kone Marie Clausd., pige Marie Johnsd., Elias Hansen, Frederich Jensen og Kittil Rollefsen.  

I 1845 bodde Jens og Martha her med sin datter Andrea.
Losjerende 1845: Dagarbeider, uk., Jens Jørgen Torkildsen Huken f. 1820. Han ble siden gift med
enka etter Christen Haraldsen på Bratsbergkleiva. Se Kleiva 1845.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 27.
Brekkejordet nordre 1845. Samme hus som ovenfor.

Dagarb. på landbruk
Peder Olsen Marker
fra Marker(A) under Grini f. 8/6-1817, s.a. Ole Hansen Marker.
g. i Gjerpen 30/12-1845 m. Ingeborg Kirstine Jensdatter herfra f. 12/9-1823 i Stavern, d.a. Jens Johannesen Huken. Se ovenfor.

Peder og Ingeborg hadde enda ingen barn i 1845 og bodde her sammen i hennes barndomshjem.
Det var nevnt ved vielsen at Ingeborg var født i ”Fredriksværn” (Stavern).
Flyttet i 1846 til Sem(7) "Smedjordet".


Familie 28.
Brekkejordet nordre 1845.

Snekker
Halvor Johnsen
fra Holla f. ca. 1816.
I 1845 bodde Halvor her alene. Han var da ugift og ”Snedker”. Se Frognerskauen.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 29.
Brekkejordet nordre 1845.

Skomaker
Anund Brynildsen
fra Bjørkholt i Helgen sogn i Holla f. 30/6-1817 d. 1/1-1903, i Decorah, Iowa, s.a. Brynild Larsen Bjørkholt og Ingeborg Anundsdatter.
g. i Gjerpen 28/11-1844 m. Maren Amundsdatter fra N. Berberg f. 1/4-1812 d. 14/10-1881 i Decorah, Iowa, d.a. Amund Olsen Berberg.
Forlovere: "Andreas Christensen og Sondre Gundersen."
1. Brynild Anundsen f. 28/12-1844 d. 25/3-1913 i Decorah g1g i La Crosse, Wisconsin 26/10-1865 m. Esther Mathilde Charlotte Hoffstrøm fra Østre Gøtaland i Sverige f. 28/5-1838 d. 2/2-1899 i Decorah.
    Brynild g2g 10/9-1901 m. Helma Beathe Hegg f. 5/8-1872 d. 22/9-1951. Norskfødte foreldre: Hans Hegg og Johanna Houg.
    Brynhild Anundsen emigrerte via Quebec til N. Amerika i 1864. Han grunnla avisen Decoraposten i 1874 og var i mange år redaktør der.
2. Amund Anundsen f. 10/10-1849.
3. Johan Martinius Anundsen f. 5/10-1857 d. etter 1903. Han var farmer ved Downing, Wisconsin.

F.f. Anund Brynildsen N. Brækkejord og Maren Anundsdatters Brynild. Fadd: Peder Nielsens Kone Ingeborg Anundsd. i Skien, Tollef Anundsen do., Lars Andersen do., Svend Olsen Brækkej., pige Hella Pedersd. i Skien.
F.f. Anund Brynildsen und. N. Brække og Maren Amundsdatters Amund: Elias Larsen Brækkej., Rollef Olsen do., Anders Lysas Kone Maren Larsd., pige Dorthea Jensd. i Skien, faderen selv.

Anund var på Brekkejordet da han giftet seg. Maren holdt til på Bratsbergkleiva. Denne familien emg,
til Am. fra Skien i 1872 med sønnen Johan Martinius f. 1857. De bosatte seg trolig i Decorah, Iowa.

I 1845 bodde Anund og Maren her med sin lille sønn Brynild. Anund hadde en navnebror på søndre
Brekkejordet (riktignok oftest skrevet Brynjulfsen). Se opp for forvekslinger.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 30.
Brekkejordet nordre 1845.

Sagmester
Søren Nilsen Hyni
fra N. Brekkej. f. 16/5-1816, s.a. Nils Axelsen Hyni. Se Familie 17 - ovenfor.
g. i Solum krk. 27/12-1842 m. Andrea Christensdatter fra Gimsøy f. 11/11-1815, d.a. Christen Andersen og Marthe Kirstine Christensdatter.
Forlovere: "Johannes Gundersen, Klostertangen og Isak Gjertsen, Kloster-Follestad."
1. Marthine Christiane Sørensdatter f. 24/7-1843.
2. Nicoline Sørensdatter f. 13/4-1846.

I 1845 bodde Søren og Andrea her med sin datter Marthine og tjenestejenta Ingeborg Halvorsdatter.
I mai 1848 er denne familien registrert utflyttet fra Gjerpen til Skien. De emigrerte ganske raskt derfra
til N. Amerika. Usikkert hvor de havnet der. Trolig i Wisconsin, hvor det var mye kjentfolk.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 31.
Brekkejordet nordre 1845.

Dagarb.
Ole Aslaksen Berg
fra M. Berg dpt. 8/5-1803, s.a. husmann Aslak Hansen Berg og Inger Gundersdatter.
g. i Gjerpen 11/2-1831 m. Ingeborg Jonsdatter fra Febakke u. Namløs i Holla f. 14/5-1801 i Holla, d.a. Jon Olsen Fæbakke og Anne Gulliksdatter.
Forlovere: "Niels O. Berg og Ole N. Berg."
1. Aslak f. 24/4-1831 på Bratsbergkleiva d. 5/7-1831 "på Kleiva".
2. Inger Andrea Olsdatter f. 20/5-1832
på N. Brekkejordet.
3. John Andreas f. 2/4-1835 d. 30/7-1838 på N. Brekkej.
4. John Andreas f. 8/7-1838 på N. Brekkej. d. 10/9-1838 på N. Brekkejordet.
5
. John Andreas Olsen f. 14/11-1839 på N. Brekkej.
6. Maren Anne Olsdatter f. 2/5-1845 på N. Brekkej.

I 1845 bodde Ole og Ingeborg her sammen med sine barn Inger Andrea, John Andreas og
Maren Anne.

Denne familien emigrerte til N. Amerika, registrert den  29/4-1847.

Utvandring fra Gjerpen 29/4-1847:

"Ole Aslaksen Berg 44 aar.
og Ingeborg Johnsdatter 46 aar.
Inger Andrea 15 aar.
John Andreas deres børn 6 ½  aar.

Aslak Olsen Berg 20 aar."

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 32.
Brekkejordet nordre 1845.

Bjelkehugger
Halvor Jansen Kaasa
fra Kåsa dpt. 26/7-1801 d. 30/3-1871. ”Halvor Jansen Kaasa 71 aar. Fattiglem på Kaasa i Gjerpen.”, s.a. Jan Fredriksen Kaasa.
g1g (ikke i Gj. eller Sk.) m. Berthe Kirstine Lorentzdatter fra Fossum dpt. 22/4-1804 d. 30/7-1854 på N. Brekkej., d.a. Lorents Larsen. Se Familie 6 - Fossum 1801.
g2g 13/4-1857 m. enke Anne Kirstine Hansdatter fra Fossum dpt. 12/5-1805, d.a. Hans Jansen. Se Familie 64 - Fossum 1801.
1. Johan Halvorsen f. 12/9-1826 på N. Brekkejordet.
2. Lars Halvorsen f. 17/1-1829 g. i Skien 22/8-1852 m. Aase Gurine Abrahamsdatter fra Solum f. 1/9-1828 på Bjørntvedteie, d.a. Abraham Nilsen.
3. Anne Kirstine Halvorsdatter f. 15/4-1832.
4. Johannes f. 26/7-1835 d. 1/7-1848 på N. Brekkej.
5. Gurine f. 20/12-1838 d. 26/4-1849 på N. Brekkej.
6. Andrea Halvorsdatter f. 12/3-1844 på N. Brekkej.
Br. ca. 1826.

F.f. Halvor Jansen og Berthe Kirstine Lorentsd., N. Brekke, Johan: Vetle Haavardsens kone, N. Brekke, pige Turine Halvorsd. Gierpen, Hans Aslaksen N. Brekke, Vetle Haavardsen N. Brekke, Tomine Hansd.
F.f. Halvor Jansen og Kirstine Lorentsd., N. Brekke, Lars: Vetle Haavardsens enke Brekkejordet, pige Ingeborg Johannesd. ibid., Ole Jansen Kaasa, Lars Lorentzen Fossum, Halvor Johannessen S. Brekke.
F.f. Halvor Jansen og Kirstine Lorentsd., Brekke Nordre, Anne Kirstine: Ole Bergs Kone N. Brække, pige Karen Amundsd. ibid., Hans Aslaksen Berg ibid., Lars Lorentsen Fossum, Reier Andersen Brekke N.
F.f. Halvor Jahnsen Brækkejord Nordre og Kirstine Lorentsd., Johannes: Ole Nielsen, Skien, Jacob Halvorsen Brækkej., Andreas Andersen ibid., Ingeborg Johnsd. ibid., Inger Isaksd. ibid.
F.f. Halvor Jahnsen N. Brækkejord og Kirstine Lorentsd., Gurine: Harald Rasmussen u. Brække, Peder Jahnsen ibid., Ole Nielsen i Skien, Ole Olsens kone, Inger Isaksd. Brække, p. Anne Hansd.
F.f. Halvor Jahnsen N. Brækkejord og Kirstine Lorentsd., Andrea: Ole Aslaksen N. Brækkejord., Jørgen Olsen Kaasa u. Limie, Lorentz Lorentsen Fossum, Hans J. Olsens kone, Anne Hansd. Brækkej.,
      p. Andrea Lorentsd. Fossum.


Anne Kirstine Hansdatter var enke etter Nils Olsen på Eikornrød u. Bratsberg. 

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 33.
Brekkejordet nordre 1845.

Sagmester
Hans Aslaksen Berg
fra M. Berg dpt. 29/4-1792 d. 25/4-1874, s.a. Aslak Hansen Berg.
g. 30/5-1815 m. Thore Jacobsdatter fra Holmen u. Rising dpt. 24/1-1790, d.a. Jacob Olsen Holmen.
Forlovere: "Isach Olsen Berg og Niels Olsen Berg".
1. Maren f. 7/5-1815 d. 27/5-1815 på Berg.
2. Aslak Hansen Berg f. 18/6-1816 d. 18/9-1830 på N. Brekkej. "
Fandtes svajende i et Toug i Foreldrenes Stue."
3. Anne Hansdatter f. 5/11-1819 g.m. Hans Jørgen Olsen Nomme. Se Familie 36 - S. Brekke 1845.
4. Inger f. 14/8-1822 d. 28/11-1824.
5. Jacob Hansen Berg f. 7/4-1826 på N. Brekkej. g. i Skien krk. 10/12-1852 m. Kirstine Marie Johnsdatter fra Skien.
6. Ole Hansen Berg f. 19/4-1829 g. i Skien krk. 14/5-1852 m. Ingeborg Kristine Christiansdatter fra Skien. Bodde på N. Brekkejordet i samme huset som faren i Skien i 1865.

Hans Aslaksen Berg var soldat i 1815 da han giftet seg. De bodde tidligere noen år på Berg før de
kom hit i ca. 1826.
I 1845 bodde ”Saugmester” Hans Aslaksen Berg her med sin kone Thore Jacobsdatter og deres sønn Ole.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 34.
Brekkejordet nordre 1845.

Sagmester
Andreas Andersen Bommen
fra Bratsbergkleiva dpt. 24/9-1808, s.a. Anders Andersen Bommen. Se Familie 17 - Kleiva 1845.
g1g 23/5-1834 m. enke Anne Larsdatter fra
N. Kjær(10) dpt. 19/10-1788 d. 6/1-1847 på N. Brekkejordet, d.a. Lars Solvesen Kjær.
Forlovere: "Ole Nielsen Follaug, Laers Christensen Bratsbergkleiva."
g2g 4/11-1847 m. Karen Marie Knudsdatter fra S. Bø(A) dpt. 28/9-1806, d.a. Knud Østensen Bøe.

Andreas og Anne bodde her alene i 1845. Hun ble skrevet for "Anne Larsdatter, 58 Aar", da hun døde.
Dette er "beviset" på at hun var den samme Anne Larsdatter som tidligere var enke etter Zacharias

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 35.
Brekkejordet nordre 1845.

Dagarbeider
Lars Andersen
fra Sneltvedt(13) "Gården" f. 19/3-1815 d. 14/12-1855 på N. Brekkejordet av "Lungebetændelse.", s.a. Anders Evensen Sneltvedt.
g. i Skien 4/12-1842 m. Maren Larsdatter fra Geitebua under Bø f. 10/6-1813, d.a. Lars Hansen Gjedeboen.
Forlovere: "Anders Pettersen Gulseth og Hans Olsen Melfald?"
1. Lars Larsen f. 18/8-1843 på N. Brekkejordet.
2. Even Larsen f. 23/4-1846.
3. Inger Elisa Larsen f. 1/2-1849.

F.f.
Lars Andersen N. Brækkejord og Maren Larsdatters Lars: Gregorius Halvorsen Fjelddal, Jens Larsen und. Bøe, Even Andersen und. Gjemsøe, Niels Nielsens Kone, Inger Larsd. Falkum, P. Anna Larsd. Brække.
F.f.
Lars Andersen N. Brækkejord og Maren Larsdatters Even: Niels Nielsens Kone Inger Larsd. Falkum, pige Marthe Halvorsd. Røsager, Gregorius Halvorsen Fjelddal, Halvor Andersen i Skien, Jens Larsen und. Bøe.
F.f. Lars Andersen N. Brækkej. og Maren Larsdatters Inger Elisa: Berte Pedersd. Brekkej., Anne Larsd. do., Niels Nielsen Falkum, Even Andersen Skaugen, Ingebret Larsen und. Bøe.


Innflyttet: Dbr. 1842. Anmeldt: 5/6-1843.
Navn, alder: Maren Larsd., 30.
Hensigt: Gift med Lars Andersen, Brækkejordet.
Fra: Født und. Bøe, indfl. fra Skien.

Til: N. Brækkej.

I 1845 bodde Lars og Maren her med sin sønn Lars Andreas og tjenestejenta Birthe Halvorsdatter (12).

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 36.
Brekkejordet nordre 1845.

Repslagerarbeider, kirketjener i Skien
Peder Sørensen
fra Bakken i Skien f. 10/6-1820 d. 19/2-1900, s.a. Søren Justsen og Marthe Pedersdatter.
g. i Skien 29/5-1842 m. Berthe Pedersdatter fra Solvold under Susås i Holla f. 26/8-1811 d. 27/2-1896, d.a. Peder Olsen Solvold og Berthe Pedersdatter.
Forlovere: "Søren Justsen, Jacob Larsen."
1. Peder Pedersen f. 3/12-1842 på Mæla.

F.f.
Peder Sørensen und. Mæhla og Berthe Pedersdatters Peder: Michel Nissen og Nis Nissen und. Mæhla, Just Sørensen Blegebakken, P. Laurentze Gundersd. i Skien, P. Ingeborg Pedersd. ib.

Peder og Birthe bodde her med sin lille sønn Peder i 1845. De var tidligere på Mæla, for Peder var født
der i 1842. Berthes søster Ingeborg Pedersdatter, f. 1806, bodde også her.
Peder Sørensen arbeidet på reperbanen på Mæla hvor de produserte tauverk (rep). Han var samtidig kirke-
tjener i Skien kirke. Familien er nevnt i Skien i folketellingen 1865.

Hans bror Just Sørensen bodde også på N. Brekkejordet. Se Familie 45.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 37.
Brekkejordet nordre 1845.

Matros, senere sjauer
Gunder Olsen
fra S. Brekkejordet dpt. 12/9-1790, s.a. Ole Gundersen. Se Familie 18b - S. Brekke 1801.
g. 28/12-1821 m. Else Knudsdatter fra Løberg(11) ”Leppen” dpt. 23/7-1786, d.a. Knud Andersen Leppen.
Forlovere: ”Niels Heliesen af Skien, Ole Hansen Brækkej.”
1. Knud Gundersen f. 17/5-1823 på S. Brekkejord. Konfirmert i Gjerpen 7/4-1839. Se rammen nedenfor.
2. Birgithe f. 19/1-1826 d. 17/4-1828 u
nder N. Brekke.
3. Birgithe Gundersdatter f. 20/9-1829. Fadder i 1854.

F.f. Gunder Olsen N. Brækkejord og Else Knudsdatters Birgitte: Aamund Torjusens Enke, Brækkejord, pige Karen Olsd. Bugot, Niels Olsen Brækkejordet, Svend Knudsen af Skien, Harald Rasmussen.
F.f. Matros Gunder Olsen under N. Brekke og Else Knudsdatters 
Birgitte: Amund Torjussens Enke, S. Brekke, P. Kirsti Olsd. Semb, Svend Knudsen Lien, Erik Simonsen S. Brekke, Halvor Haraldsen ib.

Da Knud ble født i 1823, bodde hans foreldre på S. Brekkejord hos moras søster, enka Guri Knudsdatter. Se S. Brekke 1845 - Familie 38.
I 1845 bodde Gunder og Else her med 2 av sine barn. Knud som var i arbeide (”dagarbeider”) og Birgithe, begge hjemme.

Fra Knud Gundersens konfirmasjon.
Presten skrev: "Dette Barn kan ikke findes blandt de Døbte i Ministerialbogen, men er af sine Forældre og de her opgitte Faddere: Harald Rasmussens kone, Anne Halvorsd. S. Brækkejord, som bar det til daaben, samt af enken Guri Knudsdatter i hvis huus Forældrene da boede, bevidnet at være født Pinse-Aften den 17. Mai 1823 og døbt en af de Nærmeste Søndager."

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 38.
Brekkejordet nordre 1845.

Dagarbeider
Isak Andersen
fra Follestad dpt. 17/5-1795, s.a. Anders Nilsen. Se Familie 1 - Follestad 1801.
g. 8/9-1820 m. Lene Maria Larsdatter fra Åshammeren under Ås dpt. 24/9-1786, d.a. husmann Lars Hansen. Se også Familie 6 - S. Brekke 1810.
Forlovere: "Christen Abrahamsen Bratsbergkl., Reier Mathiasen ibid."
1. Andreas Isaksen f. 14/5-1819. Han var fiskehandler i Skien 1845. Gift i Skien krk. 25/5-1849 m. Ellevine Larsdatter fra Skien f. ca. 1827, d.a. Lars Thorsen.
2. Karen Marie Isaksdatter f. 24/8-1821. Bodde her i 1845.

F.f. Andreas. Moder: Lene Maria Larsd., udlagt til Barnefader Isak Andersen, Follestad: Pige Sara Larsd. Aasen, p. Marthe Olsd. af Skien, Anders Hansen Bratsbergkl., Ole Andersen Bratsbergklev.,
      Anund Torgersen Brækkejordet.
F.f. Isak Andersen, Lene Maria Larsd. Bratsbergklev., Karen Maria: Pige Anne Andersd. i Skien, p. Aagot Olsd. ibid., Anders Hansen Bratsbergkl., Christen Nielsen i Skien,
      John Andersen Bratsbergkleven.

Lene Maria fikk tidligere to barn med samme mann mens hun bodde på Bratsbergkleiva i 1811 og
på S. Brekkejordet i 1815:

Gjerpen kirkebok, dåp 7/4-1811 (født 26/3-1811): ”Lene Maria Larsdatters uægte db. Aslak f. Bratsbergkl. Tiil barnefader udlagt Separert mand Aslak Axelssøn f. S.Hynie.
(Faddere:) Ellen Margarete Olesdtr., Anne Andersdtr., Rasmus Halvorssøn, Christen Larssøn, Mons Olessøn.”

Hun fikk også en datter: ”Gundborg (Uægte), f. 22/1-1815, Moder: Lene Maria Larsd. Brekke S., Fader: Aslak Axelsen Hynie Soldat., Brekke S.”. Dette barnet døde etter
1 ½ år:
”Gundborg Aslaksd., Uægte barn, Bradsbergklev, d. 6/10-1816, 1 ¾ aar, Moder: pige Lene Maria Larsd. Fader: Aslak Axelsen Hyni.

Isak var på Follestad før han giftet seg og Lene Maria var på Bratsbergkleiva.

I 1845 bodde Isak og Lene Maria her med barna Anders og Karen Marie.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 39.
Brekkejordet nordre 1845.

Skomaker
Ebbe Stausholm Raaberg
fra Skien f. 5/8-1815 i Skien, s.a. Ole Andreas Raaberg og Christiane Stausholm.
g. i Brevik 27/3-1842 m. Anne Helene Isaksdatter fra Brevik f. 5/6-1815, d.a. Isak Isak Jensen og Anne Johnsdatter, "Strandsiddere i Brevig."
Forlovere: "Hans Jacob Johnsen og John Hansen."
1. Jens Jørgen Stausholm f. 3/6-1839 i Brevik. Skomaker som sin far.
2. Andreas Stausholm f. 26/2-1844 i Skien g. i Skien krk. 18/12-1881 m. Marie Halvorsdatter fra Gjerpen f. 1844, d.a. Halvor Borgersen. Andreas var da sjømann.
3. Christian Olaus Raaberg f. 18/6-1848 i Gjerpen.

F.f. Jens Jørgen ("Uægte"). Pige Anne Helene Isaksd. i Brevig. Faderen Uk. og Skomagersvend Ebbe Raaberg fra Skien: Oline Hansd., Anne Maria Isaksd., Hans Halvorsen, Torjus Børresen og
      Lars Jørgensen, Carl Christian Theodor Borkham...(?). "Disse Forældrene er siden gifte."
F.f. Skomager Ebbe Raaberg og hustru Anne Helene Raaberg, Andreas: Skrædder Gundersens kone Nina Jensen, Glasmester Olsen, Fragtemand I. Jensen, Christen Raaberg og Søren Holm.
F.f. Ebbe Raaberg, Skomager, N. Brækkejord og Anne Helene Isaksd., Christian Olaus:John Isaksen i Brevig, Skrædder Gundersen i Skien, Skomager Christen Raaberg,
      Hans Christophersens kone Karen og pigen Berthe Pedersd. Alle i Skien.  


Innfl.: Vaar 1845. Anmeldt: 25/5-1846.
Navn, alder:
Skomager Ebbe Raaberg, 31. Født i Skien.
Anne Helene Isaksd., hans hustru, 31. Født i Brevig.
Jens Jørgen, 7. Født i Brevig.
Andreas, 2. Født i Skien.
Hensigt: Kiøbt Hus.
Fra: Skien.
Til: N. Brækkej.

I 1845 bodde Ebbe og Anne Helene her med sine sønner Jens Jørgen og Andreas.
En skomakersvenn, Arne Pedersen f. ca. 1812, losjerte her i 1845.
Familien kan sees i folketellingen for Skien 1865.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 40.
Brekkejordet nordre 1845.

Tømmermann, snekker
Peder Pedersen fra Baugerød(1) dpt. 12/4-1795 d. 15/12-1855 på N. Brekkejordet, s.a. Peder Nilsen Bauerø.
g. i Gjerpen 26/3-1818 m. Ingeborg Kirstine Nilsdatter fra Holla? f. ca. 1791 d. i USA, d.a. Nils
Forlovere: "Halvor Engebretsen Doxrød, Niels Sigurdsen Skilbred".
1. Anne Karine Pedersdatter f. 4/8-1818 på Baugerød.
2. Maren Kirstine f. 24/10-1821 d. 19/12-1821 på Baugerød.

3. Nils Pedersen f. 22/11-1822 på Baugerød.
4. Marte Pedersdatter f. 20/1-1825 på Baugerød.
Emigrerte til N. Amerika sammen med sin onkel (farbror) Ole Pedersen på Haven u. Lund, i mai 1843.
5. Andreas f. 29/12-1826 d. 29/1-1830 på Baugerød. Døde av meslinger.

6. Maren Andrea Pedersdatter f. 25/1-1831 på N. Brekkejord. Emigrerte til N. Amerika med sin mor i 1857.

F.f. Peder Pedersen og Ingeborg Kirstine Nielsd., Baugerød, Anne Karine: Pige Margrete Pedersd. Semb, Anne Pedersd. af Mælum, Ole, Anders og Christen Pederssønner Baugerød.
F.f. Peder Pedersen, Ingeborg Nielsd. Baugerød, Maren Kirstine: Anders Baugerøds Kone, pige Margrete Andersd. Uhlefos, Anders Baugerød, Christen Baugerød, Johannes ibid.
F.f. Peder Pedersen, Ingeborg Nielsd. Baugerød, Niels: Johannes Baugerøds Kone, pige Kari Aslaksd. Skriva, Johannes Baugerød, Christen Pedersen Lund, Anders Pedersen Baugerød.
F.f. Peder Pedersen og Ingeborg Kirstine Nielsd. Baugerød, Marte: Anders Baugerøds kone, pige Gro Kittilsd. Stulen, Anders Johannesen og Christen Baugerød.
F.f. Peder Pedersen, Ingeborg Nielsd. Baugerød, Andreas: Anders Baugerøds Kone, Skrædder Netzes Kone Tufte, Christian Netz ibid., Johannes Baurød, Anders Baurød.
F.f. Peder Pedersen, Ingeborg Nielsd. Baugerød, Maren Andrea: Anders Bauerøds enke, pigen Karen Maria Andersd. Semb, Johannes Pedersen Bauerø, Christen Pedersen Aasen, Niels Jensen. 

Denne familien bodde på Baugerød til de kom hit noe før i 1845. Under folketellingen 1845
bodde Peder og Ingeborg her med 3 barn. Barna var, Anne Karine, Nils og Maren Andrea.
I tillegg bodde Peders datterdatter, Maren Anne her. Hun var født i 1844. Se nedenfor:

Maren Anne Carlsdatter Liljeroth (NB), 7/7-1844, Pige Anne Karine Pedersd., N. Brækkej. Opgiver som
Barnets Fader: Dreiersvend Carl Lilieroth fra Sverig. Uægte.
Anmeldt af pigens Fader, Peder Pedersen Bougerød.
 

17/4-1857 er "Snedker P. Bougerøds enke Ingeborg Nielsdatter" registrert utvandret til nord-Amerika,
sammen med sin datter Maren Andrea Pedersdatter(26) og datterdatteren Maren Anne Carlsdatter
Liljeroth (13).

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 41.
Brekkejordet nordre 1845.

Bjelkehugger
Ole Olsen Rønningen
fra Rønningen under Søli nedre dpt. 17/8-1800 d. 31/10-1853 på N. Brekkej., s.a. Ole Danielsen.
g. 21/8-1823 m. Marthe Gundersdatter fra Ødesneltvedt dpt. 19/2-1792 d. 30/10-1856 på N. Brekkej., d.a. Gunder Johannesen Ødesneltvedt.
Forlovere: "Elias Wattenberg, Anders Petersen Gulseth."
1. Gunhild Olsdatter f. 3/10-1823 på Falkum.
2. Maren Olsdatter f. 27/6-1825 på Falkum g. i Siljan 22/10-1848 m. Jan Thorsen, s.a. Thor Jansen fra Stulen(2). Bodde på Øverbørønningen i Siljan.
3. Ole Olsen f. 26/12-1826 på Falkum.
4. Inger Andrea f. 28/2-1830 på N. Brekkej. d. 25/12-1830 på N. Brekkej.
5. Inger Andrea f. 28/11-1832 på N. Brekkej.
6. Johanne Olsdatter f. 28/1-1836 på N. Brekkej. g. i Skien 11/11-1860 m. Halvor Larsen f. 28/4-1835 fra Gunheim i Nes, Sauherad, s.a. Lars Trondsen og Kari Kittilsdatter.

Denne familien bodde i 1825 i hus under N. Falkum. Se Familie 8 - Falkum 1825.
De bodde her i 1830. I 1845 bodde Ole og Marthe her med barna Gunhild og Johanne.

Marthe fikk ei datter, Marthe Jensdatter, hjemme på Ødesneltvedt den 17/12-1821.
Faren var Jens Christopher Kittilsen fra Porsgrunn.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 42.
Brekkejordet nordre 1845.

Christian Opsahl. Borte før 1843.
g.m. Anne Svatz f. ca. 1791.

Det er nevnt i folketellingen 1845 at ”Hendes Mand fra hende i 3 aar.”

Hun fikk en sønn med Morten Pedersen Werner: Karl Peter Mortensen f. 23/8-1827 i Skien. Sjømann i 1845.
Hun fikk deretter en sønn med snekker Johan Christian Møller: Severin August Møller f. 16/2-1836 i Skien.

F.f. Moder: Anne Svatz, Christian Upsahls kone med Morten Pedersen Werner. Utenfor Ægteskab en Søn Carl Peter: Maren Katrine Nielsd., Karen Larsd. Buchvald, And. Beyer, Peder Olsen.
F.f. Snedker Johan Christian Møller med Anne Svatz, Severin August: Madam Kirkegaard, Kisten Knudsen, Hans Larsen, Petter Bentsen, Hans Jacob Olsen, Snedker Hansen.


I 1845 bodde Anne Svatz her med sine to sønner Karl Petter og Severin August. Hun hadde også en losjerende
sjømann i huset, Sivert Olsen Opsal, f. ca. 1819.
En Sivert Olsen ble født på Brenne i Valebø 2/11-1816. Foreldre var Ole Sivertsen Brenne og Anne Nielsdatter.
Han kan ha vært i tjeneste på Opsal i Valebø før han kom til Skien. Derav Opsal-navnet.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 43.
Brekkejordet nordre 1845.

Arbeider
Peder Pedersen Wattenberg fra Vattenberg under Prestegården dpt. 11/10-1797 d. 9/6-1847 på Kleiva, s.a. Peder Nirisen Wattenberg.
g. 16/7-1832 m. enke Ellen Marie Nilsdatter fra Åshammeren under Ås dpt. 19/7-1789, d.a. hammersmed Nils Monsen.
Forlovere: "Niels R. Rønningen, Christen Pedersen Aasen."
1. Anders Pedersen f. 22/6-1835 i Åsen under Sem.
Br. i 1832.

Ellen Marie var enke etter bygdevekter Anders Pedersen Baugerød. De bodde sist under Sem.
Denne lille familien var her i 1845. De var alle tre benevnt som ”fattiglem”.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 44.
Brekkejordet nordre 1845.

Dagarb.
Ole Olsen Hobæk
fra Hobek under Rising dpt. 26/5-1793, s.a. Ole Asbjørnsen Hobæk.
g. i Solum 18/12-1823 m. Marianne Hansdatter Saxild fra Klosteret i Solum dpt. 9/9-1789 i Solum, d.a. proviantforvalteren for Holla jernverk, Hans Saxild og Anne Cathrine Bluth.

Ole og Marianne bodde her alene i 1845.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 45.
Brekkejordet nordre 1845 (konstruert).

Denne familien kom hit rundt 1847.

Reperbanearbeider
Just Sørensen
fra Blekebakken i Skien f. 14/11-1822 d. 20/8-1899 av "koldbrand", s.a. Søren Justsen og Marthe Pedersdatter.
g1g i Gjerpen 27/10-1845 m. Laurentze Gundersdatter fra Fossum f. 23/6-1818 d. 27/12-1861, d.a. Gunder Larsen. Se Familie 69 - Fossum 1835.
Forlovere: "Peder Sørensen Brekkejordet og Peter Gundersen Gjemsø."
g2g i Skien 8/1-1865 m. Anne Gundersdatter fra Lysa under Sem i Gjerpen f. 3/8-1823 d. 28/11-1880 på N. Brekkejordet, d.a. Gunder Bentsen.
Forlovere: "Peder Sørensen og Bernt Gundersen. Begge fra Skien."
1. Gunvor Severine Justsdatter f. 15/2-1847.
2. Benedicte Martine Justsdatter f. 1/11-1849.
3. Ulrikke Marie Justsdatter f. 25/10-1852.
4. Søren Justsen f. 25/4-1856 d. 20/5-1870 på S. Brekkejord. Gravlagt på N. Gravlund i Skien.
Barn i 2. ekteskap:
5. Laura Josefine Justsdatter f. 10/4-1865.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Just Sørensen N. Brækkejord og Laurentze Gundersdatters Gundvor Severine: Søren Justesen i Skien, Torsten Torstensen do., Christen Sørensen do., Peder Sørensens Kone Berthe Pedersd., pige Sophie Rasmusd. Falkum.

Just Sørensen vokste opp på Bakken i Skien, trolig i Hanstensgate. Han er registrert utflytta fra Skien til Gjerpen 4/9-1845, som
23-åring. Han hadde fått seg arbeide på reperbanen på Mæla, hvor de produserte tauverk (rep). Den første tiden bodde han på
Huken under Falkum, ganske nær arbeidsplassen.

Hans bror Peder Sørensen var også boende på N. Brekkejordet. Se Familie 36.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 46.
Brekkejordet nordre 1845 (konstruert).

Yrke
Johan Fredrik Richard fra Skien f. ca. 1819. Mor: Karen Olsdatter f. ca. 1785 i Skien.
g.m. Elen Kirstine Gundersdatter fra Solum f. ca. 1822.
1. Inger Fredrikke Richard f. ca. 1845 i Skien.
2. Karoline Margrethe f. 29/5-1848. Død tidlig.
3. Michael Fredrik Richard f. 22/9-1849.

F.f. Johan Fredrik Richard N. Brækkejord og Elen Kirstine Gundersdatters Caroline Magrethe: (Ingen faddere). Døde før Daabens Bekræftelse (i kirken). HD af Skoleholder Anundsen.
F.f. Johan Fredrik Richard, N. Brækkej. og Elen Kirstine Gundersdatters Michael Fredrik: Gunder Johnsen Gjemsøe, Ole Andersen Usterud, BbKlev., Jahan Marthinius Gundersen i Graaten, Engebregt Løkenbergs Kone Jensine Andrea Gundersd., pige Elen Marie Gundersd. i Skien.

Denne familien er registrert innflytta til N. Brekkejordet i Gjerpen fra Skien mai 1847, med attest fra sognepresten i Skien, dat. 25/8-1848.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no