| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Stulen
Gård nr. 19 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 196
4.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.04.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

 

Stulen 2 - Nordre Stulen
Gammelt løpenr. 106b. Siden Norges matrikkel 1889: 19/2.


Stulen nordre 7.6.2013. I bakgrunnen kan vi se noe av den nye "halmhuset" bli til. Foto: Gard Strøm.

Opprinnelig husmannsplass.

Adresse i dag: Stulenv. 483, 3721 Skien. Gård og bnr i dag: 11/21.

Arbeider, husmann
Gunder Henriksen fra Tinn d. ca. 1737.
g.m. Birthe Alfsdatter.
1. Aase Gundersdatter f. ca. 1703.
2. Alf Gundersen f. ca. 1704. Se nedenfor.
3. Henrik dpt. 7/8-1707 bg. 25/12-1720. ”Gunder Stulens søn Henric 13 aar.”
Br. ca. 1707.

Denne familien kom fra Tinn til Gjerpen i ca. 1707. De ble første gang
nevnt i Gjerpen kirkebok da deres sønn Henrik ble døpt.

Skatteliste 1711:
Een gl. Fieldmand Self, 4, er Krøbeling, hans Kone og 2 smaa Børn u. 3 aar gaar og tigger, 24 skilling.

F.f. Gunne Hendrichssøns søn Henrich fra Stulen var komen fra Tiin: Antonius Stulen. Lars Aas. Isak Moos qvinde Inger. Karen Stulen.

30/3/1737 GUNDER HENRIKSSEN Bamble Skifteprot no. 3b, s. 302b.
u/Stulen Arvinger:
Enka Birte Alfsdatter og barna:
    1. Alf Gunderssen, gift, men død. Etterlatt seg barna:
        a. Henrik Alfssen 7 år
        b. Niels Alfssen 3 1/2 "
        c. Alf Alfssen 2 "
        Verge for disse ble Jens Stulen.
    2. Aase Gundersdtr. 34 år. Verge ble Eilef Halvorssen.
Enkas laugverge Gudmund Moe.
Brt: 27 - 1 – 0.
Net: 19 - 0 – 8.

Arbeider, husmann
Alf Gundersen herfra f. ca. 1704 i Tinn bg. 6/9-1734. ”Alf Stulen, 30 aar, i vandet.”
g.m. Anne Nilsdatter f. ca. 1702 bg. 5/3-1769. ”Alf Stulens enke 67 aar.”
1. Kirsten dpt. 10/4-1729 bg. 16/5-1729. ”Alf Stulens Kisten 5 uger.”
2. Henrik Alfsen dpt. 31/5-1730 bg. 27/3-1763. ”Henrich Alfsen 32 aar.”
3. Nils Alfsen dpt. 14/10-1731. Se Vattenberg under Prestegården.
4. Alf Alfsen dpt. 12/12-1734.
Br. ca. 1725.

F.f. Alf Stulens Kirsten: Joh: Fos, Rolf Grinj, Mogns Hoppestads qde, Maren Tofteeje.
F.f. Alf Stulens Henric: Jens Stulen, Ole Tronssøn og h. søn Tron, Jens Bergs qde, Olof Moo.
F.f. Alf Stulens Nils: Jens Berg, Lars Stulen, Tron Mo, Hans Eresrøs qde. Randj Kastet.
F.f. Alf Stulens Alf: --- Aas, Rasmus Aas, Gudmun ------ qde. Maren Stulen.

30/3/ 1737   ALF GUNDERSSEN     Bamble Skifteprot. no. 3b, s. 306a.
u/Stulen     Arvinger:
        Enka Anne Nielsdatter og barna:
    1. Henrich Alfssen 7 år
    2. Niels Alfssen 3 1/2 "
    3. Alf Alfssen 2 "
        Jens Stulen ble verge for barna.
Brt: 14 - 3 - 16
Net: 6 - 0 - 20.

Arbeider, husmann
Søren Hansen f. ca. 1702 bg. 19/12-1762. ” Søren Hansen 60 aar.”
g. 12/10-1726 m. Maren Tollefsdatter fra Gløsmyr dpt. 29/11-1696 bg. 20/11-1774. ”Søren Stuulens enke 81 aar.”
Forlovere: "Lars Aas og Herman Kiise."
1. Christen Sørensen dpt. 3/8-1727. Se Geitebua under Bø.
2. Halvor Sørensen dpt. 3/12-1730. Se V. Stulen.
3. Karen Sørensdatter f. ca. 1734 g.m. Hans Haagensen. Se Nykås under Mo.
4. Nils Sørensen dpt. 14/4-1737. Se Furuvald.
Br. 1743.

Dette er trolig samme familie som tidligere bodde på Stensåsen under Sørbø.

F.f. Søren Stensaas Christen: Lars Larssøn, Torjer Nilssøn, P. Eresrøs qde., Karen Venstøb.
F.f. Søren Steensaases Halvor: Christen Eresrød, Halvor Gløsmyr, Hans Eresrøds qde., Maren Kasted.
F.f. Søren Dyrcols Nils: Halvor Foreval, Halvor Aas, Anders Aarhus, Halvor Gløsmyrs qde., Anne Dyrcol.

Arbeider, husmann
Tollef Jansen fra S. Ås(C) dpt. 16/2-1727 bg. 20/3-1803. ”Tolv Janssøn und. Stulen 76 aar.”, s.a. Jan Kittilsen Aas.
trolovet 5/1-1754 m. Ragnhild Jensdatter f. ca. 1728 bg. 29/10-1797. ”Tolv Stulens kone Ragnil Jensdtr. 69 aar.”
1. Karen dpt. 21/4-1754 bg. 11/9-1757. ”Tollef Jansens d. Karen f. Moe ejet 3 1/2 aar.”
2. Gunhild Tollefsdatter dpt. 13/2-1757.
3. Jan Tollefsen dpt. 2/4-1758. Se nedenfor.
4. Karen Tollefsdatter dpt. 19/4-1761 g.m. Henrik Torstensen Doxrød. Se Doksrød(3).
5. Jens Tollefsen dpt. 21/4-1765.
6. Anne Tollefsdatter dpt. 28/2-1768 g.m. Isak Christensen Westermoe. Se Familie 10 - Fossum 1801.
7. Inger Tollefsdatter dpt. 29/9-1771.
Br. 1754.

F.f. Tolf Jansens pb. Karen: Peder Knudsens kone, Marthe Olsdtr., Haagen Haagensen, Jacob Jansen, Peder Knudsen.
F.f. Tolf Jansens pb. Gunnil fra Stulen Ejet: Siur Stulens kone, Anne Jensdtr., Haagen Haagensen, Halvor Sørensen.
F.f. Tollef Jansens db. Jan fra Stulen Ejet: Jacob Arnesens kone, Ingebor Tronsdtr., Lars Haagensen, Halvor Sørensen.
F.f. Tolf Jansens pb. Karen fra Stulen Ejet: Jacob Jansens kone, Margrethe Halvorsdtr, Peder Knudsen, Hans Haagensen.
F.f. Tollef Jansens db. Jens fra Stulen Ejet:Ellef Halvorsens kone, Berthe Halvorsdatter, Ellef Halvorsen, Ole Knudsen.
F.f. Tollef Jansens pb. Anne fra Stulen Ejet: Ellef Halvorsens kone, Maren Haagensdatter, Ellef Halvorsen, Aslak Pedersen.
F.f. Tollef Jansens pb. Inger fra Stulen Ejet: Ellef Halvorsens kone, Maren Fransdtr., Halvor Faareval, Jan Pedersen.

Arbeider, husmann
Jan Tolfsen herfra dpt. 2/4-1758 bg. 29/9-1801. ”Jan Tolvssøn u/Stulen 43 1/2 aar.”
g. 30/12-1788 m. Kirsten Jacobsdatter fra N. Gåshølen u. Ås dpt. 3/3-1754 bg. 30/6-1805. ”Enke af Jan Tolvssøn Kirsten Jacobsdtr. und Stulen 51 1/3 aar.”, d.a. Jacob Arnesen.
1. Jens dpt. 30/8-1789 bg. 27/9-1789. ”Jan Tolfsens s. Jens 4 uger.”
2. Thor Jansen dpt. 23/1-1791 g. i Siljan 1/10-1820 m. Helvig Larsdatter. Bodde på Kåsene i Siljan (Informatør: Jesper Thommesen).
3. Randi Jansdatter dpt. 19/1-1794 g.m. Torstein Henriksen. Se Doksrød.
Br. 1788.

F.f. Jan Tolfsens db. Jens u/Stulen: Henrich Stulens kone, Anne Tolfsdtr., Jacob Arnesen, Aslak Stulen, Gunder Monsen.
F.f. Jan Tolfssøn Stulens db. Tord: Aslak Stulens k., Karen Tolfsdtr., Mons Rasmussøn, Søren Halvorssøn, Jacob Arnessøn.
F.f. Jan Tolvssøn pb. Randi u/Stulen: Henric Doxrøes k., Anne Tolvsdtr., Nils Monssøn, Mons Rasmussøn, Henric Pederssøn.

Arbeider, husmann
Simon Aslaksen fra Stulen(A) dpt. 18/2-1781 d. 21/5-1843 på Stulen, s.a. Aslak Pedersen.
g. 3/10-1805 m. Maren Christophersdatter f. ca. 1773 dpt. 17/9-1780 d. 18/10-1851 på Stulen.
Forlovere: "Aslach Stulen og Gunder Forevold."
1. Maren Simonsdatter f. 2/2-1807 g.m. Halvor Olsen Aas. Se Ås(6). Emigrerte til N. Amerika i 1856.
2. Helle dpt. 11/6-1809 bg. 24/6-1809. ”Simon Aslachssøns pb. Helle und. Stuulen. 3 uger.”
3. Ingeborg Simonsdatter f. 17/6-1810 g.m. Nils Olsen. Se N. Stulen.
4. Kirsten Simonsdatter dpt. 20/9-1812.
5. Hedevig Simonsdatter f. 6/6-1815 g.m. Peder Olsen. Se Leikås under Holt Øde.
6. Anne Gurine Simonsdatter f. 5/9-1817
7. Karen f. 22/3-1820 d. 3/10-1821.
8. Karen f. 21/3-1823 d. 3/2-1827.
Br. 1805.

F.f. Simon Aslachssøns Maren u/Stulen: Rasmus Berrebergs k., Maren Aslachsdatter, Halvor Isakssøn, Lucas Aslachssøn, Christopher Hanssøn.
F.f. Simon Aslachssøns pb. Helle f. Stulen: Halvor Holts k., Marthe Hansdtr., Rasmus Berreberg, Lucas Aslachssøn, Christopher Hanssøn.
F.f. Simon Aslachssøns Ingebor f. Stulen: Halvor Halvorssøns k., Marthe Hansdatter, Rasmus Berreberg, Halvor Isakssøn, Peder Aslachssøn.
F.f. Simon Aslachssøns Kirsten u/Stulen: Halvor Isakssøns k., Maren Aslachsdtr., Halvor Isaassøn, Lucas Aslachssøn, Erik Hanssøn.

26/6/1843 SIMON ASLAKSSEN Bamble Skifteprot. *)
Stulen      - leilending, død 21.5.1843 -
                    Arvinger:
        Enka Maren Christophersdatter og barna:
    1. Maren Simonsdtr. g.m. Halvor Olssen Aas.
    2. Ingeborg Simonsdtr. g.m. Niels Olssen Stulen.
    3. Kirsten Simonsdtr. 28 år.    Formynder:
    4. Helvig Simonsdtr.     26 "    Lucas Aslakssen Stulen.
    5. Anne Gunne Simonsdtr. 24 "
        Laugverge for enka: Lars Pederssen Moe.
Brt: 25 - 1 - 4
Gjeld: 26 - 2 - 16 (Insolvent).
*) A: BS 18 s.363b. B: BS 22 s.75b. C: BS 24 s.53b.

Det var i Simons brukertid, i ca. 1830, at denne plassen ble skyldsatt som eget bruk og senere fikk bruksnr. 2.

G.br., leilending
Nils Olsen fra Skriva under Bø f. 24/12-1810 d. 23/3-1873 på Rosvald, s.a. Ole Aslaksen.
g. 22/9-1836 m. Ingeborg Simonsdatter herfra f. 17/6-1810 d. 25/10-1879 på Kise, d.a. Simon Aslaksen.
1. Anne Marie Nilsdatter f. 22/6-1837.
2. Maren f. 1841 d. 1/1-1842.
3. Maren Maria f. 1843 d. 22/9-1843.
4. Anne Nilsdatter f. 13/9-1844 g.m. Ole Nilsen Flittig. Se S. Kise. Se også Ås(2).
5. Simon f. 7/12-1847 d. 19/12-1847.
6. Ole f. 25/1-1850 d. 5/6-1852.
7. Maren Nilsdatter f. 9/5-1853 g.m. Nils Isaksen Aasen. Se Ås(2).
Br. ca. 1840.

Denne familien bodde her fra ca. 1837 – ca. 1865. Da flyttet de til Rosvald.
Alle barna er født her.

Smed, arb., leilending
Lars Hansen fra S. Ås(A) f. 5/11-1815, s.a. Hans Halvorsen Aas.
g. 27/12-1844 m. Maren Isaksdatter fra Fossum f. 9/6-1821, d.a. Isak Hansen. Se Familie 37 - Fossum 1835.
1. Anne Karine Larsdatter f. 30/4-1845 på Mæla. Til USA i 1867.
2. Margrethe Larsdatter f. 19/9-1847 på S. Grini. Til USA i 1869.
3. Hans Larsen f. 31/12-1849 på S. Grini. Til USA i 1867.
4. Andrea f. 16/12-1851 på S. Grini d. 25/2-1866 på Grini, 14 ½ år gml.
5. Isak Larsen f. 5/4-1854 på S. Grini. Til USA i 1869.
6. Nils Larsen f. 2/10-1856 på S. Grini. Til USA i 1869.
7. Marie f. 18/2-1859 d. 3/3-1860 på S. Grini.
8. Marie f. 14/9-1861 på S. Grini. d. 20/7-1867 på Stulen.
9. Laura (tvilling) f. 25/10-1864 på Stulen d. 20/1-1869 på Stulen.
10. Mina (tvilling) f. 25/10-1864 d. 19/3-1865 på Stulen.
Br. 1864.

Denne familien bodde i hus på Mæla i 1845. De brukte også en gård på S. Grini fra 1847 – ca. 1864
før de kom til Stulen i 1864. Tvillingene ble født her.
Den 8/4-1867 emigrerte Anne Karine Larsdatter Stulen (21) og broren Hans Larsen (17 ½) til N. Amerika.
Den 12/4-1869 reiste Lars Hansen, kona og barna: Margrethe, Isak og Nils etter.

Arbeider, leilending Ole Tronsen hadde N. Stulen fra 1868-1870. Vi vet ingenting om han.
Arbeider, leilending Halvor Olsen hadde N. Stulen fra 1870-1873.
Skogvokter og leilending Ingebret Halvorsen Aas hadde N. Stulen fra 1873-1876. Se Aas(6).

Skogsarb., leilending
Halvor Anton Andersen fra Riveteig nedre i Våle pr.gj., Vestf. f. 27/6-1832 d. 22/10-1897 på Stulen, s.a. Anders Halvorsen Riveteig og Anne Olsdatter (Andersdatter?).
g.m. Andrine Elise Larsdatter fra N. Holtung i Fon sogn, Ramnes pr.gj., Vestf. f. 30/8-1844 d. 10/11-1898 på Stulen, d.a. Lars Mathisen og Elen Olea Villumsdatter.
1. Anders Antonsen f. 13/1-1871 på N. Holtung i Ramnes. Ugift tømmerhugger i 1891. Bodde da på ”Bethel” u. Foss.
2. Lars Antonsen f. 10/3-1884 på Stulen.
3. Helga Elise Antonsen f. 7/4-1887 på Stulen.
Br. 1876.

Halvor bodde hjemme på gården Riveteig nedre i Våle pr.gj. i 1865. Da var han 34 år gammel og hjalp faren med gårdsdriften.

Tjenestedreng her i 1891: Ole Antonsen, tømmerhugger, f. 1867 i Bø i Tel.

Anders Antonsen
hadde plassen ett års tid (1899-1900).
Han bodde i 1900 på ”Bethel” under Foss.

G.br., skogsarb., selveier
Severin Hansen fra Rosvald f. 23/4-1871.
Br. 1900.

Han bodde her med sin familie fra 1900-1912. Se ellers Dyrkoll(2).

Skogsarb., leilending
Thore Halvorsen Stulen fra Åshammeren f. 27/2-1851 d. 29/5-1915 på N. Stulen, s.a. Halvor Gundersen og Kari Trondsdatter.
g. 11/7-1880 m. Inger Karine Pedersdatter fra Sverige u. Mo f. 8/12-1859 d. 5/3-1921 på N. Stulen, d.a. Peder Torgersen.
Br. 1912.

Denne familien bodde tidligere på V. Stulen. Se barna der. Thore kom med familien til N. Stulen i 1912.
Da han døde i 1915 overtok sønnen Peder nordre Stulen.

G.br., leilending
Peder Thoresen Stulen fra V. Stulen f. 3/10-1887, s.a. Thore Halvorsen Stulen.
g. 31/1-1931 m. Tone Gunhilda Dali fra Sauherad f. 19/5-1912, d.a. Torstein Kittilsen Dali.
Br. 1915.

Denne familien bygde siden Hoppestadv. 415 (12/39 ”Solberg”) og flyttet dit i 1939.
Eiendommen i Hoppestadv. 415 ligger under Hoppestad, men grenser til Ås på nordre
side av eiendommen.

G.br., skogsarbeider, forpakter
Johannes Thoresen Stulen fra V. Stulen f. 12/3-1895 d. 6/5-1974, s.a. Thore Halvorsen Stulen.
g.m. Thordis Tøraa fra Fjære sogn (v/ Grimstad) f. 4/3-1900 d. 5/7-1976, d.a. sjømann og småbruker Johan Martin Martinsen Tøraa f. 21/6-1858 d. 15/5-1936 og Torine Bolette Nilsdatter f. 16/9-1860 d. 25/3-1934.
1. Klara Terese Stulen f. 4/9-1923 g.m. enkemann Martin Eriksrød f. 27/4-1914. Se Luksefjellv. 888 under Eriksrød.
2. Martin Stulen f. 16/1-1925. Se Hoppestadv. 329.
3. Borgny Stulen f. 22/9-1926 g.m. Edvard Edvardsen. Se Luksefjellv. 834 under Eriksrød.
4. Thorleif Stulen f. 24/10-1928 i N. Stulen. Se Stulenv. 471 under Stulen.
5. Reidar Stulen f. 27/2-1931. Se Stulenv. 687 under Mo.
6. Ågot Stulen f. 2/3-1933 g.m. Finn Jonassen fra Sortland f. 17/2-1923. Bosatt på Sortland.
7. Einar Stulen f. 1939. Se Stulenv. 19 under Ås.
Br. 1926.

Thordis Tøraa hadde sine søstere, Bertha Mathilde, Maren og Jenny Gunhilda i Gjerpen. Bertha Mathilde
var g.m. Hans Holt, Maren var g.m. enkemann Halvor Johansen Nykaas og Jenny Gunhilda var g.m.
Peder G. Brennseter. Deres bror Nils Tøraa var lærer på Mo skole.

Sønnen Reidar bygde huset, Stulenv. 687 u. Mo på 60-tallet og Johannes og Thordis flyttet med dit.
Alle de andre barna bor i gjerpensområdet, bortsett fra Ågot og Finn som er bosatt på Sortland.

Plassens grenser på 1950-tallet:
Øst: Lindalselva og Stulstjenna, syd: Søndre Stulen, vest: Vegen - Stallane, nord: Løvenskiold skog.

Skogsarbeider, forpakter
Olav Kværnes
f. 10/12-1912 d. 29/5-2001, s.a. Gunnar Nilsen Kværnes og Anne Kirstine Olsdatter Kleiv.

g. i desember 1940 m. Ebba Janssen fra Oslo f. 28/2-1923 d. 10/6-1979, d.a. Hilda Janssen og en "Hedsti".
1. Eva Lisbeth Kværnes. Bosatt i Porsgrunn.
2. Anne Marie Kværnes g.m. Harald Laustsen fra Danmark. Bosatt i Mandal.

Br. 1969.

Takk til Annette Reiersen (x-Kværnes).

Denne familien bodde fra 1952 til 1969 på øvre Økterplassen, Økter(4).
De flyttet hit på lille julaften 1969!
Olav Kværnes er gravlagt på Nordre gravlund i Skien og Ebba er gravlagt på Gjerpen.

Arbeider, selveier
Anders Sørensen.
g.m. Tove Sanderhoff.
1. Marthe Sanderhoff Sørensen f. 2007.
Br. 2005.

Se forside og artikkel i Telemarksavisa (TA) mandag den 8/6-2009.

(C) Gard Strøm.