ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Dyrkoll
Gård nr. 16 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert  30.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Dyrkoll 2 - Dyrkoll store
Dyrkoll store. 16/2.

Med bistand fra utflyttet gjerpensmann Halvard Skårdal fra Holt øde.

Utskilt fra Dyrkoll(1) i 1918, men er den samme gården minus skauen.

Adresse i dag: Stulenvn. 229, 3721 Skien.

G.br., skogsarbeider, leilending, senere selveier
Severin Hansen Dyrkoll (Severin Rosvald Dyrkol) fra Rosvald f. 23/4-1871 på Kise d. 20/12-1958, s.a. Hans Rasmussen Rosvald.
g. 26/11-1893 m. Mari Hansdatter fra Øia i Sauherad f. 4/11-1868 d. 15/2-1952, d.a. Hans Gundersen Øia.
1. Hans Severinsen f. 22/2-1894. Overtok gården.
2. John Severinsen f. 6/11-1895. Se Stulenv. 215.
3. Hermann Severinsen f. 1/11-1897 g.m. Karen Mathilde Plassen. Se Stulenv. 211 under Dyrkoll. Hans datter Margaret K. Severinsen overtok senere dette bruket.
4. Tilda Marie Severinsen f. 11/12-1899.
5. Gudrun Therese Dyrkoll f. 18/6-1903 på Stulen g.m. Erling Johan Helliksen. Se Mælag. 108 under Mæla.
6. Marta Sofie Dyrkoll f. 7/8-1905 g.m. Olaus Norborg. Se Åshammeren 87 under Foss.
7. Olaf Dyrkoll f. 27/9-1908 d. 13/3-1971 g.m. Borghild Terese Mathilde Johansen fra Venstøp f. 10/12-1910 d. 1/4-1986. Bodde på Gulset.
8. Trygve Dyrkoll f. 4/6-1911 på Stulen. Se Venstøphøgda 13.
Br. 1912.

Denne familien bodde på nordre Stulen i tiden 1900 - 1912. Severin Hansen Dyrkoll kjøpte gården av Løvenskiold i
1920 etter at størstedelen av skogen var utskilt som bruknr 1 og beholdt av Løvenskiold. 

Severin Dyrkoll var født på Kise i 1871. Han fortalte:
”Jeg begynte sammen med tjenestegutten i skogen da jeg var 10 år. På dagarbeide hadde jeg i førstninga 1 krone, så 1,40. - 1,60 - og opp til 2 kroner. Det var Høyeste lønn for voksne folk i den tia ved Fossum. Så ble jeg bråtnings- og elveformann i Lindalselva og Bøelva. Var formann i ca. 15 år og hadde da kr. 2.50 pr. 10 timers dag.
Vi måtte begynne fløtningen så snart isen gikk av vatna på Sauheradfjella. Drev festing fra Blekktjenn, Holmevann, Langelva, Furustul, Svanstul, Flekken og videre nedover Lindalselva til Blesene og buksert ned i Stulstjenna og Slettevannet.
I Bøelva begynte vi ved Gyristul, Løntjenna, Garvanna, Røyvannet og videre fram til hovedelva ved Fossum. Det var stritt mang en gang. Vi hadde niste for ei veke av gangen og måtte til dels arbeide både natt og dag for å benytte nordavind om natta til hjelp over vatna. Våte og trøtte lå vi mang en gang ved stokkilden (bålet), når vi tok en hvil. Men vi var unge og spreke og så håpefullt på framtia.”


 


Innsendt av Hans Aas 2017. Kilde: Varden torsdag den 25. november 1943.


Kopi av originalbilde av Mari og Severin Dyrkoll. Innsendt av barnebarnet Ragnhild Marie Andengaard 2017.

G.br., skogsarbeider, selveier
Hans Severinsen herfra f. 22/2-1894 d. 14/7-1981, s.a. Severin Hansen.
g. 11/12-1915 m. Anna Jensine Hansdatter fra Sannes i Holla f. 24/4-1894 d. 2/2-1959, d.a. g.br. Hans Christensen og Maren Pedersdatter.
Forlovere: "Severin Dyrkoll og Kristian Furuvald."
1. Margot Severinsen f. 1917.
2. Sverre Severinsen f. 1919.
3. Arthur Severinsen f. 29/6-1923 d. 6/9-1994. Bodde i Eikornrødv. 37 på Bøle.
Br. 1944.

Da de giftet seg var han dagarbeider bosatt hjemme og hun var tjenestejente på Stulen.
Hans Severinsen var med i Gjerpen jordstyre.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 16

2

Dyrkoll

Hans Severinsen

1 mark 94 øre

 15 6 Furuvald - Tegla ditto 0 mark 15 øre

Gårdens grenser beskrevet på 1950-tallet:
”Nord: Løvenskiold (skog), vest: Haugerød og Kåsa, syd: Gløsmyr og Furuvald, øst: Furuvald.”

Det gamle innhuset her er fra ca. 1650 og påbygd i ca. 1800. Stabburet er også meget gammelt.
Dagens uthus ble oppført i 1950. Det er både et gammelt eldhus og smie på gården.
Har også egen gårdssag. Besetning i ca. 1950: 2 hester, 8 kyr, 1 okse, 4 kalver, 2 griser.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Steinar BallestadVenstøp(1) g.m. Ruth Gløsmyr, eide gården fra 1963 til 1967.

Isak Arnolt Isaksen Follaug fra Follaug(3) f. 5/5-1914.
g.m. Margareth K. Severinsen fra Stulenv. 211 under Dyrkoll f. 21/11-1922, d.a. anleggsarbeider Herman Severinsen.
1. Ingunn Åse Follaug f. 1954. Se nedenfor.
Br. 1967.

Kona Margareth arvet gården. De bodde aldri her. Se Follaug(3).

Fra Grunnboka: "
Andel av Stulenvegen 229 (Gnr 16, bnr 2) er overdradd fra til Ingunn Åse Follaug Salomonsen (18.05.1983).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 15, Bnr 6."

Selveier
Ingunn Åse Follaug fra Follaug(3) f. 1954, d.a. Isak I. Follaug.
g.m. Tom Salomonsen f. 1951.
1. Ronny Follaug Salomonsen f. 1987. Kjøpte gården av sin mor.
Br. 1983.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 229 (Gnr 16, bnr 2) er solgt for kr 2.160.000 fra Ingunn Åse Follaug Salomonsen til Ronny Follaug
Salomonsen
(14.12.2012) Salget omfatter også Gnr 15, Bnr 6
."

Ronny Follaug Salomonsen herfra f. 1987.
Br. 2012.

Dette bruket drives sammen med Furuvald(6) ”Tegla”. Et skogstykke.


Dyrkoll bnr 2 "Dyrkoll store". Foto: Gard Strøm 7.6.2013
.


Dyrkolltjenn med Dyrkoll store i bakgrunn. Foto: Gard Strøm 7.6.2013.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2010.                                                            Stulenveien

(C) Gard Strøm.