ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Dyrkoll
Gård nr. 16 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.02.2019

UNDER ARBEID

Hustomter
Hustomter utskilt fra gnr 16 Dyrkoll.

Med bistand fra utflyttet gjerpensmann Halvard Skårdal fra Holt øde.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epostadresse post@gamlegjerpen.no.

Andre adresser i Gamle Gjerpen.


Stulenveien
Hustomter utskilt fra gnr 16 Dyrkoll.


Stulenv. 172.
15/11 (tidligere 15/1).

Dette er den tidligere gården Furuvald. I dag enebolig. IKKE utskilt fra Dyrkoll.


Stulenv. 191.
16/7 ”Grønli”.

Eier i 1950 var Einar Rød. Se Hoppestadv. 379 under Hoppestad.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

16 

7

Dyrkoll - Grønli

Einar Rød

0 mark 01 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 191 (Gnr 16, bnr 7) er overdradd for kr 150.000 til Åstein Haugerød (13.11.1987)."

Åstein Haugerød f. 1964.
og Irene Petterson f. 1968.
Eier 1987.


Stulenv. 197 og 199.

Småbruk. Se Kåsa under Dyrkoll.


Stulenv. 211.
16/6 ”Norli”. Byggeår 1946.

Skogs- og anleggsarbeider
Herman Severinsen fra Dyrkoll(2) f. 1/11-1897 d. 2/6-1979, s.a. Severin Hansen Dyrkoll.
g. 10/5-1922 m. Karen Mathilde Plassen fra Plassen under Ås f. 17/6-1899 d. 9/11-1971, d.a. Peder Olausen Plassen.
1. Oddmund (tvilling) f. 24/9-1919 d. 2/2-1921 på Plassen under Ås.
2. Oddmar Herman (tvilling) f. 24/9-1919 d. 10/6-1920 på Plassen.
3. Harry Karsten Severinsen f. 21/12-1920. Se Luksefjellv. 586 under Jønnevald.
4. Margareth K. Severinsen f. 21/11-1922 g.m. Isak Arnolt Isaksen Follaug (Isak Follaug). Se Follaug(3).
5. Oddmund Severinsen f. 21/1-1924. Se Luksefjellv. 584 under Jønnevald.
6. Peder Oddmar Severinsen f. 29/7-1925 d. 26/2-2009 g.m. Tordis Åbøe f. 2/8-1926 d. 4/11-2001. Se Rising terrasse 50 under Rising.
7. Guro Severinsen f. 1/9-1926 d. 28/5-1994 g.m. Olav O. Høiseth f. 18/12-1925 d. 10/3-1983. Bodde i Siljan.
    Barn 1. Bjørn Osvald Høiseth f. 1953 g.m. Ranveig Gudem fra Sansvær f. 1954. Bosatt i Siljan. 2 barn.
8. Anne Marie Severinsen f. 13/9-1928 g. 1955 m. Ivar Arthur Bøe. Se Venstøphøgda 59 under Venstøp
Eier 1946.

Denne familien bodde en tid på M. Løberg hos Landsverk.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

16 

6

Dyrkoll - Nordli

Herman Severinsen

0 mark 01 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 211 (Gnr 16, bnr 6) er overdradd til Ragnar Reiersen (08.03.1984)."

Ragnar Reiersen fra Ås(27) "Skogheim" f. 1944, s.a. Theodor Reiersen.
g.m. Liv Olise Hoel f. 1949.
Eier 1984.

Denne familien flyttet til Stathelle.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 211 (Gnr 16, bnr 6) er solgt for kr 1.700.000 fra Ragnar Reiersen til Tom Jensen og Merethe Holen (15.07.2003)."
Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 211 (Gnr 16, bnr 6) er overdradd for kr 750.000 fra Tom Jensen til Merethe Holen (23.05.2006)."


Stulenv. 215
16/5 "Lille Dyrkoll".

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

16 

5

Dyrkoll - Lille Dyrkoll

Severin H. Dyrkoll

0 mark 04 øre

Skogsarbeider
John Severinsen
fra Dyrkoll(2) f. 6/11-1895 d. 22/9-1982, s.a. Severin Hansen Dyrkoll.
g. 5/11-1914 m. Tilla Holmbakken fra Holmbakken under Foss f. 10/12-1896 d. 27/4-1975, d.a. Tov Torkildsen Holmbakken.
1. Toralf f. 17/1-1915 d. 26/4-1915 på Dyrkoll. Døde av bronkit.
2. Anna Severinsen f. 30/7-1916 g.m. Kåre Hansen f. 5/10-1924. Bodde i Borgermarka 41 under Riis.
3. Herman Severinsen f. 22/11-1918. Se Limihøgda 20 under Limi.
4. Kristian Severinsen f. 18/2-1924 g.m. Gerd Helgesen f. 9/12-1924.
5. Gudrun Severinsen f. 13/3-1929 g.m. Terje Olsen f. 28/7-1921. Bodde i Gamlegrensa 10a.
6. Reidar Severinsen f. 7/7-1929 d. 8/8-1953. Ugift.
Eier 1920.

Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Andres Hvalen f. 3/7-1914 d. 12/8-2003.
g.m. Thora f. 27/10-1925 d. 22/4-2009.
1. Marit Synnøve Hvalen f. 1949 g.m. Tore Andreas Halvorsen. Se Stulenv. 219 under Dyrkoll.
2. Anne Grete Hvalen f. 1952 g.m. Steinar Limi. Se N. Limi(2).
3. Ester Hvalen (tvilling) f. 1956 g.m. Thor Jørgen Brekke. Bosatt på Einaren i Skien.
4. Torunn Hvalen (tvilling) f. 1956 g.m. Øyvind Gundersen. Bosatt i Skien.
Eier 1960.

Tora og Andres Hvalen bodde her i 1994.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 215 (Gnr 16, bnr 5) er overdradd fra Tora Hvalen til Ester Hvalen Brekke, Marit Synnøve Halvorsen,
Anne Grethe Hvalen Andresen og Torunn Hvalen Gundersen
(31.12.2009)
."
 
Fra Grunnboka: "
Stulenvegen 215 (Gnr 16, bnr 5) er solgt for kr 1.290.000 fra Ester Hvalen Brekke,Marit Synnøve Halvorsen,
Anne Grethe Hvalen Andresen og Torunn Hvalen Gundersen
til Rune Halvorsen (31.12.2009)."


Stulenv. 219.
16/9 "Furulund". Byggeår 1979.

Fra Grunnboka: "
Andel av Stulenvegen 219 (Gnr 16, bnr 9) er overdradd til Marit Synnøve Halvorsen og Tore Andreas Halvorsen (27.09.1979)."

Tore Andreas Halvorsen f. 1948.
g.m. Marit Synnøve Hvalen fra Stulenv. 215 under Dyrkoll f. 1949, d.a. Andreas Hvalen.
1. Rune Halvorsen f. 1971.
Eiere 1979.


Stulenv. 221.
16/10 "Dyrkoll".

Fra Grunnboka: "
Andel av Stulenvegen 221 (Gnr 16, bnr 10) er overdradd til Arnfinn Saga (07.07.1980)."

Arnfinn Saga.
Eier 1980. Se Hagen under Dyrkoll.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 221 (Gnr 16, bnr 10) er solgt for kr 775.000 fra Arnfinn Saga til Susan Beate Fjellheim Kaupang og
Sondre Kaupang
(11.09.1997)."

Sondre Kaupang  fra Nedre Elveg. 6  i Skien f. 1969.
g.m. Susan Beate Fjellheim.
Eiere 1997.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 221 (Gnr 16, bnr 10) er solgt for kr 2.800.000 fra Susan Beate Fjellheim Kaupang og Sondre Kaupang til
Erik Hobæk Johansen og Anette Holen
(22.12.2009)."


Stulenv. 229.
16/2. Dyrkoll store.

Gård. Se Dyrkoll(2).


Stulenv. 268.
16/4 ”Solvang”.

Småbruk. Se Dyrkoll(4).


Stulenv. 287.  
16/8 ”Kveldsol”. Byggeår 1946.

Skogsarbeider
Andreas Stulen (Andreas Kristiansen) f. 18/1-1883 d. 4/12-1969,
s.a. pike Inger Marie Aslaksdatter og uk. Kristen Torkildsen fra Plassen under Dyrkoll.
g. 3/7-1904 m. Inger Kristine Stulen fra V. Stulen f. 26/4-1885 d. 22/7-1962, d.a. Tore Halvorsen Stulen.
1.
Gunvar Stulen f. 26/12-1910. Se nedenfor.
Eier 1946.

Andreas var såkalt ”uægte barn” av ungkar Kristen Torkildsen (i tjenste på Dyrkoll) og tjenestejenta
Inger Marie Aslaksdatter fra N. Gåshølen f. 9/4-1841 d. 13/3-1900 på Gløsmyr.

I 1891 hadde Inger Marie og lille Andreas losji hos Lars Paulsen på Gløsmyr hvor hun tjente.
Etter at
mora døde fortsatte Andreas Kristensen som tjenestegutt der og bodde på Gløsmyr til han ble gift.

Denne familien bodde tidligere på Plassen under Dyrkoll. Deretter bodde de noen år i arbeiderbrakka
på Stulen, som ble revet flere år senere. Se Hus på Stulen. I 1919 kom de til V. Stulen, hvor de bodde
helt til Andreas bygde dette huset på Dyrkoll.

Skogsarbeider
Gunvar Stulen f. 26/12-1910 i Hus på Stulen d. 27/5-1988, s.a. Andreas Stulen.
g.m. Hanna Marie Sundet fra Svarverplass under Mo f. 1/7-1918 i Tørdal sogn i Drangedal d. 9/11-1987.
Eier 1969.

Gunvar Stulen og kona bodde på 1940-tallet i Luksefjellv. 873 under Eriksrød.
Han bygde siden hus på Jønnevald.
Se Luksefjellv. 668 under Jønnevald.

Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 287 (Gnr 16, bnr 8) er overdradd for kr 325.000 til Astrid Ytterbø (04.10.1988)."

Astrid Ytterbø fra Melum f. 13/2-1920 på Slettene under Mo d. 22/2-2006, d.a. Johannes Halvorsen Holt.
Eier 1988.

Astrid Ytterbø var enke etter Olav N. Ytterbø. Se Gløsmyr. De hadde ingen barn, derfor er det nevnt så mange
arvinger.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 287 (Gnr 16, bnr 8) er overdradd fra Astrid Ytterbø til Gudrun Stavdal, Johanne Aabjørnsrød,
Synnøve Nesheim, Olga Erikstad, Laila Nes, Erna Kvålen, Trygve Nes, Liv Tveter, Grethe Mirjam Ødegaard,
Åse Marie Lifjeld, Anne-Lise Berg, Dagfinn Ole Ytterbø, Per Kristian Sigurdsen, Eva Kari Sti, Brit Mary Bråthen,
Marit Arvesen, Jon Bjørn Ytterbø, Nils Thorbjørn Ytterbø, Torgeir Rollefsen, Bjørg Marie Lunde, Kari Fremstad,
Trond Ytterbø, Arnulf Ytterbø og Morten Ytterbø
(01.02.2007)
."

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 287 (Gnr 16, bnr 8) er solgt for kr 390.000 fra Gudrun Stavdal, Johanne Aabjørnsrød, Synnøve Nesheim,
Olga Erikstad, Laila Nes, Erna Kvålen, Trygve Nes, Liv Tveter, Grethe Mirjam Ødegaard, Åse Marie Lifjeld, Anne-Lise Berg,
Dagfinn Ole Ytterbø, Per Kristian Sigurdsen, Eva Kari Sti, Brit Mary Bråthen, Marit Arvesen, Jon Bjørn Ytterbø,
Nils Thorbjørn Ytterbø, Torgeir Rollefsen, Bjørg Marie Lunde, Kari Fremstad, Trond Ytterbø, Arnulf Ytterbø og Morten Ytterbø

til Dag Thorbjørn Bertelsen (01.02.2007)
."

Dag Thorbjørn Bertelsen.
Eier 2007.


Stulenv. 300.
16/12 "Hagen".

Se Hagen under Dyrkoll.


(C) Gard Strøm.