| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Limi
Gård nr. 56 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.03.2022
 
UNDER ARBEID


Hustomter

Utskilt fra gård nr. 56 Limi.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Om noen savner Limihøgda og/ eller Limiveien, så ligger de fleste av disse adressene under gården Hjellen.

Jeg tar i mot oppdateringer og rettinger på epostadresse post@gamlegjerpen.no.

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.


Limihøgda
Hustomter utskilt fra gnr 56 Limi.


Limihøgda 20.
56/32.

Herman Severinsen fra Dyrkoll(5) f. 22/11-1918 d. 8/10-1970, s.a. John Severinsen.
g.m. Evelyn f. 1921.
1. Anne Lise Severinsen f. 1943 g.m. Ernst Evensen. Se nedenfor.

Fra Grunnboka: "
Andel av Limihøgda 20 (Gnr 56, bnr 32) er overdradd til Anne Lise Evensen (28.01.1971)."

Ernst Yngvar Evensen f. 25/2-1942 d. 15/7-2001.
g.m. Anne Lise Severinsen herfra f. 1943, d.a. Herman og Evelyn Severinsen.
1. Tove Evensen f. 1960.
2. Tom Evensen f. 1968.
Eiere 1971.


Limiløkka
Hustomter utskilt fra gnr 56 Limi.


Limiløkka 14.
56/65.

Fra Grunnboka: "
Andel av Limiløkka 14 (Gnr 56, bnr 65) er overdradd til Arne Richard Svendsen (29.10.1962).
Overdragelsen omfatter også andel av Limiløkka 10 (Gnr 56, bnr 148)."

Gartner
Arne Richard Svendsen
f. 4/6-1916.
g.m. Bjørg Karin Andersen f. 23/10-1919.
1. Bente Erna Svendsen.
2. Lilly Margrethe Svendsen.
3. Morten Svendsen.
4. Svein Svensson.
Eier 1962.

Fra Grunnboka: "
Limiløkka 14 (Gnr 56, bnr 65) er overdradd fra Arne Richard Svendsen til Bente Erna Larsen,
Lilly Margrethe Gremmertsen, Morten Svendsen, Tom Svensson og Svein Svensson
(26.09.1996).
Overdragelsen omfatter også andel av Limiløkka 4 A (Gnr 56, bnr 158). Overdragelsen omfatter også andel av Limiløkka 6
(Gnr 56, bnr 159). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 56, bnr 160. Overdragelsen omfatter også andel av
Limiløkka 2 (Gnr 56, bnr 161)
."

Fra Grunnboka: "
Limiløkka 14 (Gnr 56, bnr 65) er solgt for kr 800.000 fra Bente Erna Larsen, Lilly Margrethe
Gremmertsen, Morten Svendsen, Tom Svensson og Svein Svensson
til Tor Kristian Moen og
Hege Beate Moen
(15.04.1997)."


Limiløkka 66.
56/93.


Limiløkka 68.
56/92.

Magne Thygesen fra Foss(2) "Heimholt" f. 1948, s.a. Kåre Oskar Thygesen.
g.m. Bjørg Frønes f. 26/8-1948 d. 29/10-2015.
1. Tom Frode Thygesen.
2. Tonje Thygesen.

Bjørg og Magne Thygesen flytta i 2011 til nytt hus med adresse Sommerfrydv. 25.

Magne Thygesen har i flere år drevet med slektsgransking og har levert flere gode bidrag til Gamle Gjerpen.


Limiløkka 70.
56/91.


Limiløkka 80.
56/6.

Dette er et gårdsbruk. Se Limi(6).


Luksefjellveien 196 - 303
Hustomter utskilt fra gnr 56 Limi.


Luksefjellv. 196 A.
56/30 "Lauvly".

Arthur Limi.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 196 A (Gnr 56, bnr 30) er overdradd til Normisjon Region Telemark (24.12.1968)."


Luksefjellv. 197.
56/67. Hustomt utskilt etter 1950. Omfatter også 56/150.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 197 (Gnr 56, bnr 67) er overdradd til Halvor Øverbø (13.12.1963). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 56, bnr 150."

Halvor Øverbø f. 1928.
g.m. Signe Tufte fra Tufte(3) f. 1927, d.a. Olaf H. Tufte.
1. Stian Øverbø f. 1960.
2. Anne Øverbø f. 1963.
3. Unni Øverbø f. 1969.
Eier 1963.
 


Luksefjellv. 198.
56/19 "Sørheim".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Anders E. Limi (Sandbakken) til Anders Olsen Berberg for kr. 800,00, dat. 8/10-1927, tinglyst 12/10-1927."
"Utpanting hos Anders Berberg til Omsetningsrådet, Oslo for kr. 1.303,58 med utlegg heri, avholdt
13/9-1934, tingl. 29/10-1934."
"Skjøte fra Anders Berberg til Aasmund Løkli for kr. 6.500,00, dat. 10/12-1934, tingl. 21/12-1934."
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 23/11-1936, auksjon nr. 75/1936."
"Auksjonsskøte til frk. Amanda Thomassen f. 24/12-1888 for kr. 6.500, dat. 9/4-1937, tinglyst 10/4-1937."

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 198 (Gnr 56, bnr 19) er overdradd til Finn Kristiansen (20.09.1947)."

Kristian Kristiansen f. 25/8-1888 d. 11/1-1964 i Gjerpen.
g.m. Aagot Elvira Kristiansen f. 3/4-1892 d. 11/7-1977 i Gjerpen.
1. Finn Kristiansen f. 19/11-1916. Se nedenfor.

Bodde trolig i sønnens hus siden 1947.

Finn Kristiansen f. 19/11-1916 på Borgeskogen under V. Borge d. 20/2-2003, s.a. vognmann Kristian Kristiansen. Se ovenfor.
Eier 1947.

Hans mor bodde også her i 1969.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Luksefjellvegen 198 (Gnr 56, bnr 19) er overdradd fra Finn Kristiansen til Else Christensen, Ruth Narmoe,
Alf Harald Kristiansen og Karin Synnøve Spirdalen
(12.06.2003)."


Luksefjellv. 199A.
56/11 "Solstad". Opprinnelig landskyld (1914): 1 mark 70 øre.

Utskilt fra Limi(6) i 1914. Videre ble en rekke hustomter fraskilt fra 1935 og fremover.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 199 A (Gnr 56, bnr 11) er overdradd til Magnus Karl Fjeld (20.02.1950)."

Karl Magnus Fjeld fra Kilebygda i Solum f. 11/7-1905 d. 25/3-1991, s.a. g.br. Halvor Martiniusen Fjeld.
g. 1940 m. Astrid Kaspara Nordang fra M. Bø(12) f. 22/5-1915 d. 2/4-1998, d.a. Rasmus Nordang.
1. Torstein Halvor Fjeld f. 1942. Se Luksefjellv. 199 B.
2. Bjørn Øivind Fjeld f. 1945.
3. Harald Rasmus Fjeld f. 1947.
4. Finn Halvor Fjeld f. 1955.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "56/11 Solstad, skyldmark 1 mark 68 øre, eier Magnus Fjeld."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Luksefjellv. 199B.
56/81.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 199 B (Gnr 56, bnr 81) er overdradd til Torstein Halvor Fjeld (20.06.1973)."

Torstein Halvor Fjeld fra Luksefjellv. 199A f. 1942.
g.m. Torveig f. 1944.
1. Karine Fjeld f. 1968.
2. Astrid Fjeld f. 1971?
3. Vegard Fjeld f. 1974.


Luksefjellv. 200.
56/31.

Kontorsjef, kunstner
Jan Ivar Grinilia (Jan Grinilia) fra N. Rønningen i Luksefjell f. 26/2-1918 d. 19/2-1985, s.a. skogbetjent Jon A. Grinilia.
g.m. Edna Constanse Rønningen fra Fossumv. 9 under Venstøp f. 21/11-1915 d. 2010, d.a. skogbetjent Olaves Rønningen.
1. Karin Norma Synnøve Grinilia (Norma Fredin) f. 1939 g.m. Olle Fredin f. 1941. Se Stuejordet 6 i Valebø.
2. Torill Synnøve Grinilia f. 1946 g.m. Magne Dalskaas fra Lisleherad  i Heddal pr.gj. f. 13/5-1944. Bosatt på Notodden.
3. Bente Synnøve Grinilia f. 1951 g.m. Odd Isaksen f. 1952. Bosatt i Skien.

Denne familien bodde først på Bøle, hvor Jan Grinilia var kontorist ved Løvenskiold-Fossums sagbruk på Bøle. Her
på Limi, satte Jan Grinilia opp ei hytte i hagen hvor han malte og skrev dikt. Han malte bl.a. bilder av flere gårder i
Luksefjell, som nå er revet eller nedlagt.


Kilde: TA Lørdag 30/9-1972. Tekst og fotos: Torfinn F. Andersen.

Jan Grinilia med hardingfela.

Artikkel:
Penselen blir ført over lerretet på staffeliet. En odde tar form. Nesten naken, bare med litt lyng og noen krokete furutrær. Det er hobby-maleren, musikeren og kontorsjefen Jan Grinilia fra Limi i Gjerpen som har satt opp sitt staffeli nede i ei lun vik ved Norsjø, nærmere bestemt i nærheten av Bergan brygge.
Her har jeg funnet mitt drømmested, og bygd meg ei hytte. Nok av motiver å velge mellom, bare tjue minutter fra byen med bil, ikke forbud mot fiske og nesten ikke mygg, ja hva mer kan en ønske seg -, sier Grinilia idet han gir odden et strøk med penselen. Men vårt objekt har ikke vært forelsket i Norsjø i all sin tid. Det er i Luksefjell han er født og oppvokst, og turene går ofte dit opp.
Vi var 10 søsken, fem jenter og fem gutter, noen svarte og noen hvite, noen smilte og noen grinte. Og vi ble fora opp på hare og skogsfugl og rakørret, for ivrige jegere og fiskere var vi alle, forteller Grinilia med et lurt smil.
- En jakthistorie på lager? - Da vil jeg fortelle om en gang en av brødrene mine og jeg skulle på revejakt. Vi gikk vel og lenge, men ingen rev viste seg. Men så måtte broren min "ett visst sted", og satte seg under ei gran. Så plutselig kom en rev ned fra lia like ved der bror min satt. Bror min ble ivrig, rakk ikke å få på seg buksa, sprang nedover lia med buksa på knea og skaut løs på reven. Det skal jeg si var litt av et syn.
- Når fikk du interesse for musikk og maling? - Interessen for musikk ble vakt hjemme i Luksefjell. Hele familien var glad i musikk, og sammen dannet vi et husorkester på hele 9 mann. Vi spilte både sent og tidlig. Nå spiller jeg for det meste trekkspill, men jeg er også glad i fela. Jeg har ofte spilt til dans og underholdt på forskjellige arrangementer. Og for liksom å understreke sitt forhold til musikken, henter Grinilia fela oppe på hytta, og spiller en real slått til ære for Norsjø.
- Når det gjelder malinga har jeg likt å tegne helt fra jeg var liten. Men først i 1939 fikk jeg mitt første malerutstyr, og begynte å pusle litt med landskapsmaling. Jeg gikk og lærte en vinter hos maleren Eigil Øvrum. En god "lærer", som har flere bilder på Nationalgalleriet. Men siden har jeg følt meg frem på egen hånd. Jeg er glad i stille fredelige landskapsmotiver som jeg prøver å male med en liten trolsk undertone, for på denne måten å få fram stemningen i bildet. Jeg er også glad i abstrakt kunst, særlig fargekombinasjoner i rødt og sort. De fleste av mine motiver har jeg hentet fra Luksefjell, men nå har jeg sett meg ut en rekke motiver rundt Norsjø som jeg skal male, forteller Grinilia.
- Du har også vært en ivrig skiløper? - Det var i årene før og etter krigen. Jeg var med i Gaustadløpet flere år på rad, men beste plassering var en annen premie. Videre har jeg deltatt 5 ganger i Holmenkollstafetten, og så har jeg noen kretsmesterskap i stafett. Men
jeg vil si som kjærringa som spilte i pengelotteriet - det viktigste er ikke å vinne, men å delta.
- Du er også litt av en dikter? - Det var kanskje hardt sagt, men jeg har da pusla litt med skriving nå og da. Jeg har da skrevet en del konfirmasjonssanger, prologer og dikt til forskjellige anledninger. Det er spesielt et dikt jeg har blitt glad i, og det handler om ho mor.
Og med noen strofer av "Mor mi", sier Jan Grinilia og Norsjø farvel.

Enka solgte huset og flyttet til Limiløkka i 1985.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 200 (Gnr 56, bnr 31) er overdradd for kr 630.000 til Jon Bjørn Ytterbø og
Anne Katrine Collier
(29.11.1989)
."

Jon Bjørn Ytterbø (Jon Ytterbø) fra S. Kise f. 1954, s.a. Øivind Ytterbø.
g.m. Anne Kathrine Collier fra Frogner f. 1963, d.a. Thor Collier fra Frogner og Kari Aase fra Sauherad.
1. Maren Ytterbø f. 1989.
2. Tobias Ytterbø f. 1992.
Eiere 1989.


Luksefjellv. 201.
56/54. Kolonialforretning.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 201 (Gnr 56, bnr 54) er overdradd til Mikael M Aas (12.01.1959). Overdragelsen omfatter også andel av
Gnr 56, bnr 54, seksjon 1. Overdragelsen omfatter også andel av Luksefjellvegen 201 (Gnr 56, bnr 54, seksjon 2). Overdragelsen omfatter også andel
av Gnr 56, bnr 151."

Butikkinnehaver
Michael Aas
fra Ås(12) f. 16/12-1919 d. 18/7-1995, s.a. Mads Johnsen Aas.
g. 13/9-1947 m. serveringsdame Ingrid Marie Skilbred fra S. Berberg f. 1923, d.a. g.br. Isak Ingebretsen Skilbred.
1. Leif Michael Aas f. 1950.
2. Inger Lisbeth Aas f. 1954.
Eier 1959.

Michael Aas drev kolonialforretning på Limi. Han står i matrikkelen 1950 som eier av 56/38 “Åsheim“.
Det var der han drev sin første butikk på 50-tallet. Dette var i Luksefjellv. 218. Siden flyttet han butikken
sin hit til Luksefjellv. 201.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 201 (Gnr 56, bnr 54, seksjon 2) er solgt for kr 50.000 fra Mikael M. Aas til Svein Enok Gjermundsen og
Gerd Gjermundsen
(01.09.1993)
."

Rammemaker og kunstmaler
Svein Enok Gjermundsen
fra Limiv. 13 under Hjellen f. 1942 i Gj., s.a. Solveig og Johan Gjermundsen.
g.m. Gerd Skilbred fra Venstøphøgda 150 under Venstøp f. 1942, d.a. Ingebret Skilbred.
1. Wenche Gjermundsen f. 1962.
2. Solveig Gjermundsen f. 1963.
3. Irene Gjermundsen f. 1967.
4. Svein Gjermundsen f. 1975.
Eiere 1993.


Luksefjellv. 203.
56/55. Hustomt utskilt ca. 1959.

Snekker, lompebaker
Arne Thor Stulen
fra Hoppestadv. 415 under Hoppestad f. 1935 i N. Stulen, s.a. Peder Thoresen Stulen.
g. 31/12-1960 m. Åsta Marie Andreassen fra Sauherad f. 1940, d.a. Jonas Andreassen Dalsvatn f. i Kilebygda og Olette Haugen fra Tørdal.
1. Arild Stulen f. 1961.
2. Mette Stulen 1963.
Eier ca. 1959.

Arne Stulen startet ”Stulen's lefse og lompebakeri” i garasjen sin i Luksefjellv. 203 i 1965.
Broren Ivar Stulen kom inn som partner i 1972. De drev denne forretningen i mange år.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 203 (Gnr 56, bnr 55) er overdradd for kr 920.000 til Per Myrvang (26.11.1987)."
Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 203 (Gnr 56, bnr 55) er solgt for kr 2.100.000 fra Per Myrvang til Lene Sønstebø og Espen Thorsen (25.03.2010)."


Luksefjellv. 204.
56/27 "Fredly".

Skogsarbeider
Gunnar Rønningen
(Gunnar Olsen Rønningen) fra S. Rønningen under Bø f. 14/12-1900 d. 25/4-1979, s.a. Ole Torkildsen Rønningen.
g.m. Karen Ekornrød fra Ekornrød(B) under Mo f. 30/10-1903 d. 20/8-1984, d.a. Lars Østensen Ekornrød.
1. Olav Rønningen (Olav G. Rønningen) f. 16/2-1924. Se Limihøgda 14 under Hjellen.
Eier ca. 1947.

Denne familien bodde tidligere i Putland under Setret i Luksefjell. Før det bodde de en tid i Henningsdalen under Mo.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Butikksjef
Jan Severinsen
fra Luksefjellv. 586 under Jønnevald f. 1949, s.a. Harry Severinsen.
g.m. Kari Rønningen fra Limihøgda 14 under Hjellen f. 1953, d.a. Olaf Rønningen.
Se Luksefjellv. 586 under Jønnevald.


Luksefjellv. 205.
56/56.

Ikke bebodd av Gjerpens-ætlinger.


Luksefjellv. 206.
56/34 "Solvang".

Johnny Berberg f. 1/2-1924 d. 26/1-1988.
g.m. Erna Marie f. 15/2-1927 d. 20/2-2007.
1. Liss Berberg f. 1947 g.m. Ivar Magne Lillehavn. Bosatt i Skien.
2. Tom Berberg f. 1954. Bosatt i Limiløkka 36 på Limi.
3. Runar Berberg f. 1960.
Eier før 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "56/34 "Solvang". Skyldmark 0 mark 07 øre, eier Johnny Berberg."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 206 (Gnr 56, bnr 34) er solgt for kr 490.000 fra Erna Marie Berberg til Ivar Magne Lillehavn og
Liss Lillehavn
(27.03.1991)"


Luksefjellv. 208.
56/35 "Solsletta".

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 208 (Gnr 56, bnr 35) er overdradd til Erling Jonassen (06.09.1948)."

Erling Jonassen f. 8/10-1919 d. 24/3-1996.
g.m. EdithM.  f. 1/7-1926 d. 8/11-1985.
1. Geir Jonassen f. 1949.
2. Grethe Jonassen f. 1953 g.m. Jan Welkom f. 1950.
Eier 1948.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "56/35 "Solsletta". Skyldmark 0 mark 08 øre, eier Erling Jonassen."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 208 (Gnr 56, bnr 35) er solgt for kr 555.000 fra Geir Jonassen og Grethe Welkom til
Jeanette Jonassen og Knut Kise
(13.06.1996)."


Luksefjellv. 210.
56/45. Oppført like etter, eller i 1950.

Knut Bråten f. 28/4-1931 d. 2/3-2010.
g.m. Oddlaug f. 1933.
1. Ole Kristian Bråten f. 1959. Se Hoppestadv. 188 under Hoppestad.
2. Bente Bråten f. 1961?
3. Stine Bråten f. 1973.


Luksefjellv. 211.
56/20 "Granlund".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra August Reiersen til John Reiersen for kr. 200, dat. 4/11-1935, tinglyst 8/11-1935."

John Reiersen fra Limi(6) "Solli" f. 28/8-1906 d. 19/9-1971, s.a. August Reiersen Limi.
g.m. Signe Johnsen f. 18/1-1906 d. 10/7-1981.
Eier 1935. Se Limi(6).

Signe og John Reiersen er gravlagt på Gimsøy gravplass.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 211 (Gnr 56, bnr 20) er overdradd til Anna Reiersen og Esther Reiersen (18.06.1951).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 56, bnr 22."

Anna Reiersen f. 28/8-1906 d. 22/8-1995. Ugift.
Esther Reiersen f. 3/1-1914.
Eiere 1951.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 211 (Gnr 56, bnr 20) er solgt for kr 402.962 fra Anna Reiersen og Esther Reiersen til
Ann Kristin Medalen Aas og Michael Aas
(12.10.1994). Salget omfatter også Gnr 56, bnr 22."


Luksefjellv. 212.
56/33.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 212 (Gnr 56, bnr 33) er overdradd til Odd Uleberg (12.12.1958)."

Odd Uleberg f. 1923.
g.m. Gurid f. 23/5-1922 d. 19/3-2004.
Eier 1958.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 212 (Gnr 56, bnr 33) er solgt for kr 1.780.000 fra Odd Uleberg til Daniel Vasbø og
Ingrid Oddny Felle Vasbø
(14.12.2009). Salget omfatter også Gnr 56, bnr 78."


Luksefjellv. 213.
56/24 "Solheim".

Andreas Reiersen fra Limi(6) "Solli" f. 24/5-1904 d. 24/2-1996, s.a. August Reiersen Limi.
g. 8/4-1944 (påskeaften) m. Kristine Triseth f. 8/4-1903 d. 29/2-1988.
Eier før 1950.

Dette ekteparet hadde ingen barn. De solgte huset og flyttet til L. Christophersensg. i Skien i 1962.
Kristine og Andreas Reiersen er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Roald Anker Skjærum f. 5/10-1915.
g.m. Inger Johanne f. 26/4-1920.
Eier 1962.

Fra Grunnboka:
"Andel av Luksefjellvegen 213 (Gnr 56, bnr 24) er overdradd til Roald Anker Skjærum (09.02.1962)."
"Luksefjellvegen 213 (Gnr 56, bnr 24) er solgt for kr 560.000 fra Roald Anker Skjærum til Vidar Torbjørnsen og Ingunn Spirdalen (15.12.1995)."
"Andel av Luksefjellvegen 213 (Gnr 56, bnr 24) er overdradd fra Vidar Torbjørnsen til Ingunn Spirdalen (30.10.2001)."
 


Luksefjellv. 216.
56/53.

Nils Hansen f. 3/12-1909 d. 21/11-1985.
g.m. Ingjerd Kamilla f. 6/1-1922.
1. Karin Hansen f. 1948 g.m. Roger Johnny Wahlstrøm (Roger Wahlstrøm). Overtok huset.
Eier før 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "56/33 "Solhaug". Skyldmark 0 mark 11 øre, eier Nils Hansen."

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 214 (Gnr 56, bnr 165) er solgt for kr 560.000 fra Karin Wahlstrøm og Roger Wahlstrøm til
Haakon Christensen og Tone Andrea Skårdal Christensen
(14.01.2008)."


Luksefjellv. 218.
56/38 ”Aasheim”.

Dette huset ble oppført av Michael Aas mot slutten av 1940-tallet. Det var her han startet sin første forretning.
Han bygde nytt hus som fikk adresse Luksefjellveien 201 og flyttet butikken dit. Se der.

Skogsarbeider, forpakter hos Treskow
Olaus Ekornrød
fra Ekornrød(B) under Mo f. 26/1-1897 d. 22/5-1978, s.a. Lars Østensen Ekornrød.
g. 1917 m. Dorthea Holt fra Holt øde f. 24/1-1897 d. 16/10-1976, d.a. Halvor Pedersen Holt.
1. Lars Ekornrød f. 27/1-1918 på Lund i Siljan g.m. Borghild Grindlia f. 11/2-1918 i Haukeroa under Bø i Luksefjell. Bosatt på Grorud i Siljan.
    Barn 1. Kjell Ekornrød (snekker) f. 1940. Se Skauenv. 9 under Bratsberg.
    Barn 2. Bjørg Ekornrød f. 1944 g.m. snekker Sigbjørn Hagen f. 1944. Bosatt i Siljan.
2. Terese f. 27/1-1920 på Lund i Siljan d. 3/12-1929. Terese døde av sukkersyke.
3. Hjalmar Ekornrød f. 19/1-1923 på Vanebu i Siljan. Overtok huset.
Eier 1961.

Olaus og Dortha bodde på Toklev i Siljan i mange år og leide gård av Treskow.
Olaus kjøpte dette huset av Michael Aas da han sluttet i skauen i 1961.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Maskinkjører
Hjalmar Ekornrød
herfra f. 19/1-1923 på Vanebu i Siljan d. 24/1-1991.
g. 1949 m. Ruth Jacobsen fra Kilebygda f. 1922.
1. Jorun Ekornrød f. 1951 g. 1972 m. fabrikkarbeider Ole Engebretsen fra Solum f. 1951. Jorun er utdannet laborant. Bosatt i Skien. Ekteskapet oppløst.
    Barn 1. Frode Engebretsen f. 1972.
    Barn 2. Dan Engebretsen f. 1975.
2. Øystein Ekornrød f. 1955 g.m. Tove Gjone fra Ballestad(33) f. 1955. Bosatt i Siljan.
    Barn 1. Heidi Ekornrød f. 1978.
    Barn 2. Anders Ekornrød f. 1984.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Gudrun Gjermundsen, enka etter Johan Gjermundsen bodde her i 1994. Se Limiv. 13 under Hjellen.


Luksefjellv. 222.
56/28.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 222 (Gnr 56, bnr 28) er overdradd til Trygve Bærug (23.01.1957)."

Trygve Bærug trolig fra Kjose i Brunlanes f. 23/11-1917 d. 6/5-1981.
g.m. Anna Karoline f. 6/4-1917 d. 8/2-1994.
Eier 1957.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 222 (Gnr 56, bnr 28) er solgt for kr 570.000 fra Saga Leif Magnar, Bærug Anne Marit, Saga Anne Lise, Hulbakk Kjersti,
Kordahl Synnøve, Saga Alf,Saga Hans, Saga Marit Laurine, Saga Øivind Ludvik, Seierstad Hilde Lie, Saga Lars Ragnar, Saga Einar Martinius, Bærug Kirsten,
Saga Bjarne, Saga Terjer, Kristoffersen Kåre, Saga Margit Alvilde og Myrholmen Liv Arnhild til Sjur Ole Taule (25.07.1994)."


Luksefjellv. 224.
56/29 "Fredstad". Oppført i 1968.

Markedsfører
Ivar Kaare Stulen
(Ivar Stulen) fra Hoppestadv. 415 under Hoppestad f. 1938 i N. Stulen, s.a. Peder Thoresen Stulen.
g. 9/12-1961 m. Solveig Synnøve Grindem fra Doksrød(7) "Norheim" f. 1941, d.a. Wilhelm Grindem.
1. Espen Stulen f. 1962.
2. Per Wilhelm Stulen f. 1968.
Eier 1968.


Luksefjellv. 226.
56/16 "Fredheim" og 56/18 "Fredheim".

Fra tinglysningsprotokollen.
"Skjøte fra Anders E. Limi (Sandbakken) til Ingebret Andersen (Limi) for kr. 400.-, dat. 3. april, tinglyst 12 mai 1920."
"Skjøte fra Skiens kommune til Ingebret Andersen Limi for kr. 950.-, dat. 27/8-1929, tingl. 29/8-1925."

Ingebret Andersen Limi f. 8/7-1894. Se Limi(7) "Søgård".
Eier 1925.

Hans søster Petra bodde her bode her i 1985.

Petra A. Limi fra Limi(7) "Søgård" f. 25/6-1900 d. 20/11-1990, d.a. Anders Ingebretsen Limi.


Matrikkelutkastet 1950: "56/16 Fredheim. Eier Petra A. Limi. Skyld: 0 mark 06 øre."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 226 (Gnr 56, bnr 16) er overdradd for kr 402.000 til Anne Tekshov og Tor Arud (29.06.1988)."


Luksefjellv. 228.
56/18 "Fredheim". Se Limi(7) "Søgård".

Matrikkelutkastet 1950: "56/18 Fredheim. Eier Petra Limi. Skyld: 0 mark 03 øre."

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 228 (Gnr 56, bnr 18) er overdradd for kr 185.000 til Øistein Lunde (18.12.1986)."


Luksefjellv. 234.
56/42 "Fredbo".

Huset ble oppført før 1950.

Snekker (byggmester)
Oskar Olsen
fra Nystua under Godal i Luksefjell f. 25/6-1910 d. 15/1-1987, s.a. Wilhelm Olsen (Wilhelm Olsson).
g. 6/6-1931 m. Mari Torine Aasland (Torine Aasland) fra Putland under Setre i Luksefjell f. 16/2-1912 på Nygård i Tørdal d. 22/12-1983, d.a. Halvor Aasland.
1. Sigrid Olsen f. 1931 g.m. Harald Grindrud f. 20/9-1927 d. 22/2-1996. Bodde i Strømdal Terrasse 61 under Strømdal i 1994.
2. Harry William Olsen (Harry Olsen) f. 1937. Bodde i Luksefjellv. 164 i 1994. Nå bosatt i Kviteseid (2014).
Eier før 1950.

Matrikkelutkastet 1950: "56/42 "Fredbo". Eier Oskar Olsen. Skyld: 0 mark 08 øre."

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 234 (Gnr 56, bnr 42) er overdradd for kr 735.000 til Aud Wessel Haddal og Trygve Haddal (30.06.1987).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 56, bnr 48."


Luksefjellv. 238.
56/58. Utskilt 1960. Huset oppført 1960/61.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 238 (Gnr 56, bnr 58) er overdradd til Rolf Berberg (08.12.1960)."

Rolf Berberg f. 1927.
g.m. Edel Kristiane f. 1929.
Eier 1960.

Rolf Berberg bygde dette huset i 1960/61. De bodde her både i 1969 og i 1985. I 1994 bodde de i Limistien 2 A.
Siden har de flyttet til Baggerstun i Skien.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 238 (Gnr 56, bnr 58) er solgt for kr 1.070.000 fra Rolf Berberg til Tove Løvberg Bergstrøm og Håkon Jan Bergstrøm (29.10.2002)."

Se Luksefjellv. 240 A.

Fra Grunnboka: "
Luksefjellvegen 238 (Gnr 56, bnr 58) er solgt for kr 1.400.000 fra Tove Løvberg Bergstrøm og Håkon Jan Bergstrøm til
Lene Marie Bergstrøm og Dan Samuel Andersen
(19.07.2011)."


Luksefjellv. 240 A.
56/59.

Ingeir Raukleiv trolig fra Bø i Telemark.
Eier 1989.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 240 A (Gnr 56, bnr 59) er overdradd for kr 150.000 til Ingeir Raukleiv (18.10.1989)."
Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 240 A (Gnr 56, bnr 59) er solgt for kr 180.000 fra Ingeir Raukleiv til Håkon Jan Bergstrøm og Tove Løvberg Bergstrøm (29.10.1990)."

Håkon Jan Bergstrøm f. 1955.
g.m. Tove Løvberg Sørensen f. 1955, d.a. Helge Berg Sørensen. Se Luksefjellv. 240 B.
1. Anne Kristin Bergstrøm.
2. Lene Marie Bergstrøm.
3. Jan Håkon Bergstrøm.
Eiere 1990.

Det ble oppført nytt hus her i 1990/91. I 2000 kjøpte de tillegsareal til denne tomta av Skien kommune og
satte opp huset Luksefjellv. 240 B, som hennes foreldre leide så lenge de levde.
I 2002 kjøpte de også Luksefjellv. 238 som de solgte til sin datter i 2011.


Luksefjellv. 240 B.
Tilleggsjord til Luksefjellv. 240 A, kjøpt av Skien kommune i 2000 av eierne av 240 A..

Her ble det bygd et nytt hus rundt 2000. Eiere som i Luksefjellv. 240 A.

Pastor, leieboer
Helge Berg Sørensen fra Tønsberg f. 26/2-1926 d. 25/7-2008.
g.m. Valborg Løvberg fra Gjøvik f. 17/6-1920 d. 8/5-2010.
1. Elin Berg Sørensen f. 1953 g.m. Arne Glenna fra Berberg(16) f. 1950. Bosatt i Hoppestadlia 48.
2. Tove Berg Sørensen f. 1955 g.m. Håkon Jan Bergstrøm f. 1955. Se Luksefjellv. 240 A.
3. Tor Løvberg Sørensen f. 1962. Bosatt i Skien.

Denne familien kom til Skien i 1967 i forbindelse med at Helge Berg Sørensen fikk jobb som pastor på Betel.
De bodde i Kolmila 5 på Gulset i 1985 og 1994.
Deres datter Tove Bergstrøm og mannen Håkon, kjøpte denne eiendommen og bygde hus her i 2000. De bodde
selv i Luksefjellv. 240 A.


Luksefjellv. 252.
56/3. "Guttehjemmet".

Dette er den gamle lensmannsgården (guttehjemmet). Se Limi(3).


Luksefjellv. 262.
56/1,9.

Dette er gården Limi(1).


Luksefjellv. 276.
56/2.

Dette er gården Limi(2).


Luksefjellv. 286.
56/14 "Solheim".

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 286 (Gnr 56, bnr 14) er overdradd til Alfinn Johann Follaug (17.07.1952)."

Alfinn Johann Follaug fra Follaug(3) f. 23/9-1920 d. 13/2-2009, s.a. Andreas Isaksen Follaug.
g.m. Alfhild Olava Limi fra Limihøgda 31 under Hjellen f. 3/2-1923 d. 28/7-2013, d.a. Thomas Limi.
1. Arnulf Follaug f. 1948. Bosatt i Århusv. 295 under Hyni (7/36)
.
2. Karin Follaug f. 1952 g.m. Bjørn Arne Johnsen. Kjøpte eiendommen.
Eier 1952.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 286 (Gnr 56, bnr 14) er solgt for kr 625.000 fra Alfinn Johann Follaug til Bjørn Arne Johnsen og Karin Follaug Johnsen (13.11.1996)."

Bjørn Arne Johnsen f. 1951.
g.m. Karin Follaug herfra f. 1952.
Eiere 1996.


Luksefjellv. 287.
56/43 ”Furuvoll”.

Fra Matrikkelforslaget 1950.
56/43 "Furuvoll. Eier: Ivar Limi. Skyldmark: 0 mark 20 øre (stor tomt!).

Småbruker og skogsarbeider
Ivar M. Limi
fra Limi(1) f. 13/2-1915 d. 4/10-1990, s.a. Martin Pedersen Fjeldalen Limi.
g. 29/1-1938 m. Else Bøe fra Venstøphøgda 59 f. 17/2-1917 d. 16/4-1995, d.a. Arthur Bø.
1. Bjarne Limi f. 1938.
2. Helge Limi f. 1940 g. 25/8-1962 m. Asborg Berg fra Åmot f. 1941, d.a. skogsarbeider John Berg. Se Siljanveien 143 under Åmot.
3. Jan Limi f. 1941. Overtok huset.
4. Torhild Limi f. 1942. Bosatt i Olea Crøgersv. 7 på Falkum i Skien.
5. Einar Limi f. 1943. Bosatt i Vestre Gulset 135.
6. Per Limi f.
7. Karsten Martin Limi f. 30/5-1946 d. 7/12-1995. Ugift. Bodde på Nenset. Gravlagt på Gjerpen.
Eier ca. 1950.

Takk til Halvard Skårdal!


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 287 (Gnr 56, bnr 43) er overdradd til Jan Limi (17.12.1976)."

Jan Limi herfra f. 1941.
g.m. Karin Johanne f. 1947.
Eier 1976.


Luksefjellv. 290.
56/50, 51.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 290 (Gnr 56, bnr 50) er overdradd til Ole Kise (17.12.1956)."

Ole Kise f. 1934.
g.m. Signe Augusta f. 1936.
Eier 1956.

Fra Grunnboka: "
Luksefjellvegen 290 (Gnr 56, bnr 50) er overdradd fra Ole Kise til Signe Augusta Kise (18.01.2011). Overdragelsen omfatter også Gnr 56, bnr 51."


Luksefjellv. 292.
56/21, 26.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 292 (Gnr 56, bnr 26) er overdradd fra til Ester Kvernstuen og Sverre H Kvernstuen (06.01.1982).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 56, Bnr 21."


Luksefjellv. 293.
56/17 ”Hauganli”. Tomta ble utskilt i 1925.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Gustav A. Limi til Anders A. Limi for kr. 300,00, med gjerdeplikt for kjøperen og med rett for selgeren til at benytte den til tomten
utlagte vei fra hovedveien, dat. 8/5-1926, tinglyst 12/5-1926."

Handelsmann, agent
Anders A. Limi
fra Limi(2) f. 29/5-1894 d. 31/1-1981, s.a. Andreas Gundersen Limi.
g.m. Hanna Holt fra Holt øde f. 24/7-1899 d. 13/9-1960, d.a. Halvor Pedersen Holt.
1. Thea Limi f. 3/8-1917 g.m. Torkil Holmbakken. Se Limihøgda 25 under Hjellen.
2. Arthur f. 21/1-1920 d. 14/2-1920.
3. Astrid Limi f. 15/10-1921 g.m. Kåre Oterholt. Bosatt i Haugsåsv. 15 under Hauen (på Bøle).
4. Helga Limi f. 1926 g.m. Bjarne Oterholt. Se N. Oterholt.
5. Enok Reino Limi f. 1939 i Solum. Se nedenfor.
Eier 1926.

Da Anders Limi var ung jobbet han i skauen for Løvenskiold-Fossum (i 1917).
Denne familien bodde en tid i Solum.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 293 (Gnr 56, bnr 17) er overdradd til Enok Reino Limi (09.12.1960)."

Slakteriarbeider
Enok Reino Limi
herfra f. 1939 i Solum, s.a. agent Anders Limi.
g. 24/9-1960 m. Karin Skilbred fra Skilbred(4) f. 1941, d.a. Kristian Skilbred.
1. Hanne Limi f. 1961.
2. Reinor Limi f. 1965.
Eier 1960.

Se artikkel i Telemarksavisa den 12/10-2004 (side 20) i forbindelse med Enok Limis 65 – års dag.


Luksefjellv. 296.
56/66.

Arne Eriksrød fra Limihøgda 39 under Hjellen f. 29/12-1928 d. 13/6-2007, s.a. Andreas O. Eriksrød.
g.m. Grethe Elisabeth f. 10/9-1920 d. 7/4-2001.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Luksefjellv. 301.
56/23.

Ole Berberg fra Berberg(10) f. 3/10-1915 d. 18/6-1957, s.a. Ingebret (Sandbakken) Berberg.
g. mars 1946 m. Anne Kristine Strømme fra Siljan f. 21/8-1923 i Setre ved Grorud, d.a. skogsarbeider Gunnulf Strømme. Se Gromstul i Luksefjell.
1.
Vidar Morgan Berberg f. 1946. Se nedenfor.
2. Yngvar Berberg f. 1950.

Denne familien flyttet til Solvika i Siljan.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 301 (Gnr 56, bnr 23) er overdradd for kr 120.000 til Vidar Morgan Berberg (18.07.1977)."

Vidar Morgan Berberg herfra f. 1946.
g.m. Bjørg Torunn f. 1948.
1. Ole Morten Berberg f. 1971.
Eier 1977.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 301 (Gnr 56, bnr 23) er solgt for kr 1.400.000 fra Bjørg Torunn Berberg til Heidi Holte og Kent Inge Engvold (16.01.2006).
Salget omfatter også Gnr 56, bnr 87."


Luksefjellv. 303.
56/4. "En hustomt". Utskilt fra Limi(2) i desember 1898.

Kilde: Tinglysingsprot. nr. IV 2a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag, side 68a.
"Skjøde fra Peder Pedersen ved Hans N. Riis, ifølge tinglyst fuldmagt, til Ole Hermandsen Tufte for 950 kr. (tomta),
dat. 15., tinglyst 24. feb. 1899."

Veiarbeider, huseier
Ole Hermansen fra Lårdal, Telemark f. 1862 d. 11/7-1946.
g.m. Anne Torgersdatter fra Vinje f. 16/4-1864.
1. Marie Hermansen f. 12/12-1898 i Gj.
2. Herman  Hermansen f. 21/3-1902
3. Alma Hermansen f. 23/5-1904.
4. Tomine Hermansen f. 5/2-1908.
Eier 1899.

Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1910 og kirkebøker.
 


Varden 17/7-1946.
Innsendt av Hans Aas 2015.
 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

56

4

En hustomt

Fru Ingeborg Aadna

0 mark 02 øre


Bjørn Ingvar Langerud
f. 27/8-1920 d. 26/10-1993.
g.m. Anny f. 29/1-1919.
1. Torkel Langerud f. 1957. Overtok huset.

Fra Grunnboka: "
Luksefjellvegen 303 (Gnr 56, bnr 4) er overdradd for kr 600.000 fra Anny Langerud til Torkel Langerud (10.02.1999)."

Torkel Langerud herfra f. 1957. 
Eier 1999.

(C) Gard Strøm.