ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 11.04.2013


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Ås 12 - Ås nordre
Utskilt fra N. Ås(A) i 1905.

Bruket består for det meste av gamle Ås nordre, minus skogen, som Løvenskiold-Fossum beholdt ved salget.

Adresse i dag: Stulenv. 30, 3721 Skien.

G.br., leilending, senere selveier
John Ingebretsen Aas fra N. Ås(B) f. 16/6-1856 d. 8/1-1949, s.a. Engebret Halvorsen Aas.
g. 30/12-1883 m. Maren Madsdatter fra Furuvald(A) f. 29/7-1854 d. 30/7-1927, d.a. Mads Jacobsen Furuvald.
1. Ingebret f. 26/10-1884 d. 9/2-1889.
2. Mads Johnsen f. 30/1-1886. Overtok gården.
3. Ingeborg Kirstine Johnsdatter f. 30/11-1888 g. 21/8-1910 m. lærer Nils Tøraa på Mo. Se Mo skole.
4. Karen f. 9/2-1889 d. 9/2-1889.
5. Maren f. 9/2-1889 d. 9/2-1889.
6. Ingebret Johnsen Aas f. 20/5-1890 d. 13/12-1984 på Larvik sykehus g.m. Ingeborg Furuvald (søskenbarn) f. 27/2-1892 på N. Island i Siljan d. 4/7-1954 på
    N. Lunde i Hedrum. Hun var d.a. Hans Edvard Madsen Furuvald. Se Furuvald(1). De er gravlagt på Borgestad.
    Ingebret var skogoppsynsmann for Treskow i mange år og de flyttet mye rundt. Deres familie nevnes derfor her. Alle deres barn var født på Grorud i Siljan.
    Barn 1. Hans Aas f. 20/2-1920.
    Barn 2. John Aas f. 26/3-1921.
    Barn 3. Hjørdis Margrethe Aas f. 2/6-1922.
    Barn 4. Ivar Aas f. 1923 på Grorud.
7. Kristian Johnsen Aas f. 18/4-1892 d. 6/6-1973 g.m. Karen Elisabeth Darre West f. 27/3-1904 d. 1/8-1943.
    Barn 1. Per Aas f. 13/4-1927.
    Barn 2. Grethe Aas f. 16/10-1936 g.m. Torgeir Lund.
    Barn 3. Turid Aas f. 4/3-1941 g.m. Willy Underdal.
8. Josefine f. 26/11-1894 d. 16/1-16/1-1895.
9. Mathilde f. 26/11-1894 d. 16/1-16/1-1895.
10. Martha Josefine Aas f. 15/11-1898 på Ås.
Br. 1885.

John I. Aas ble født på Haugedal i Luksefjell. Hans far kom til N. Ås(B) i ca. 1860. John Aas kjøpte
denne gården av Løvenskiold den 3/11-1905. Han hadde da forpaktet den siden 1885.

Tjenestefolk i 1891:
Jens Torgrimsen fra Sauherad f. 1862 og Marie Eriksen(-datter?) fra Solum f. 1873.

Se folketellingen 1900.
Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Mads Johnsen Aas herfra (Mads Aas) f. 30/10-1886 d. 24/2-1952, s.a. John Ingebretsen Aas.
g. 5/7-1913 m. Anne Dahl fra Gromstul i Luksefjell f. 20/5-1887 på Dahl i Melum d. 27/11-1930, d.a. Torstein Tollefsen.
1. Borghild Marie Aas f. 19/4-1914 g.m. Einar Seime fra Rosvald. Se Gjerpen Prestegård.
2. John M. Aas f. 1/1-1916. Overtok bruket.
3. Torleiv Aas f. 8/2-1918. Bodde i Furuheimv. 17 på Borgestad.
4. Michael Aas f. 16/12-1919. Se Luksefjellv. 201 under Limi. Han drev kolonialforretning på Limi.
5. Marta Aas f. 5/10-1921 g.m. Hagbart Isak Hansen f. 2/9-1915. Bodde i Greg. Dagssønsg. 227 på Borgestad.
6. Aagodt Aas f. 27/7-1923 g.m. Thoralf Flittig. Se Holmen under Ås.
7. Einar M. Aas f. 30/11-1925. Se Luksefjellv. 184 under Grini.
8. Sigrid M. Aas f. 23/12-1928 g.m. Kjell Myhre. Se Stulenv. 20 på Ås.
Br. 1944.

Før de giftet seg var Anne Torsteinsdatter tjenestepike på Skotfoss.
Mads skrev seg for Mads Aas. Anne var født og oppvokst på Gromstul i Luksefjell.

G.br., maskinkjører, selveier
John M. Aas herfra f. 1/1-1916 d. 10/9-2007, s.a. Mads Johnsen Aas.
g. 4/10-1947 m. Ingeborg Kittelsen fra Hyni(12) f. 8/10-1919, d.a. Oskar Kittilsen Hyni.
1. Anne Kari Aas f. 1949. Bosatt i Skien. Ugift.
2. Mads Aas f. 1953. Se Stulenv. 75 under Rosvald.
Br. 1950.

John Aas drev tidligere maskinstasjon.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

13

12

Aas - Aas nordre

John Aas

2 mark 92 øre

Gårdens grenser beskrevet på 1950-tallet av John M. Aas:
Syd: Ås midtre. Øst: Ås ("Brakka"). Nord: Skogheim. Vest: Kise og Rosvald.

John Aas fortalte bygdebokkomiteen på 1950-tallet at det var merker etter gamle hustufter
på haugen øst for de nåværende husene.
Både våningshuset og uthusene her er gamle. Våningshuset ble ombygd i 1928.


(C) Gard Strøm.