| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Rosvald
Gård nr. 14 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark. Ble i
1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 20.02.2015

UNDER ARBEID

Hustomter
Utskilt fra gård nr. 14 Rosvald.

Med bistand fra utflyttet gjerpensmann Halvard Skårdal fra Holt øde.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epost: post@gamlegjerpen.no.

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.


Stulenv. 55.
14/6.

Gård. Se Rosvald.


Stulenv. 61.
14/18. Enebolig (Rosvalds kårbolig).

Fra Grunnboka: "
Andel av Stulenvegen 61 (Gnr 14, bnr 18) er solgt for kr 290.000 fra til Anne Marie Lia og Helge Lia (08.07.1985).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 14, bnr 13. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 14, bnr 16. Salget omfatter også andel
av Gnr 14, bnr 1. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 14, bnr 19."

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 61 (Gnr 14, bnr 18) er solgt for kr 200.000 fra Anne Marie Lia og Helge Lia til Lise Sannerholt og
Tor Arne Sannerholt
(17.02.1995)."

Thor Arne Sannerholt f. 1967.
g.m. Lise f. 1967.
1. Andreas Sannerholt.
Eiere 1995.


Stulenv. 65
14/11. Opprinnelig utleibolig. I dag privat enebolig.

Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 65 (Gnr 14, bnr 11) er overdradd til Norges Vassdrags- og Energidirektorat NVE (12.09.1984)."
Fra Grunnboka: "Stulenvegen 65 (Gnr 14, bnr 11) er solgt for kr 700.000 fra Statnett SF til Birger Masteholtet og Signe Åsne Ambjørndalen (29.08.2000).

Birger Masteholtet f. 1956.
samboer med Signe Aasne Ambjørndalen f. 1957.
Eiere 2000.

De bodde her også tidligere som leieboere. Trolig ikke av Gjerpen-slekt.


Stulenv. 67.
14/12. Enebolig.

Fra Grunnboka: "
Andel av Stulenvegen 67 (Gnr 14, bnr 12) er overdradd til Peder Norborg (18.10.1969)."

Peder Norborg fra Åshammeren 85 under Foss f. 1933, s.a. Olaus Norborg (Plassen).
g.m. Oddbjørg Terese f. 13/4-1940 d. 24/1-2015.
1. Rune Norborg f. 1972. Se Lund(4) "Lundshagen".
Eier 1969.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 67 (Gnr 14, bnr 12) er overdradd fra Peder Norborg til Oddbjørg Terese Norborg (10.10.2012).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 53, bnr 61."


Stulenv. 75.
14/8 "Mudda". Utleiebolig.

Fra Grunnboka: "
Andel av Stulenvegen 75 (Gnr 14, bnr 8) er overdradd til Norges Vassdrags- og Energidirektorat NVE (05.06.1962)."

Mads Aas
fra N. Ås(12) f. 1953, s.a. John M. Aas.
g.m. Liv f. 1952. 
 


Stulenv. 77.
14/8 "Mudda". Utleiebolig.

Fra Grunnboka: "
Andel av Stulenvegen 75 (Gnr 14, bnr 8) er overdradd til Norges Vassdrags- og Energidirektorat NVE (05.06.1962)."

Sveinung Ajer
og May K. Larsen

Bodde ikke her i 1994, men i 1997 og 2005.


Stulenv. 79.
14/8 "Mudda". Utleiebolig.

Fra Grunnboka: "
Andel av Stulenvegen 75 (Gnr 14, bnr 8) er overdradd til Norges Vassdrags- og Energidirektorat NVE (05.06.1962)."

Svenn Hardy Gundersen f. 1947.
g.m. Aud Reiersdalen fra Ås(26) "Nordås" f. 1949, d.a. Arne Reiersdalen.
1. Kenneth Reiersdalen f. 1976.


Stulenv. 85.
14/9. Enebolig.

Maskinentrepenør, selveier
Helge Lia fra Helle v/ Kragerø f. 1942.
g.m. Anne Marie Seime fra Rosvald f. 1947, d.a. Agnar og Ellinor Seime.
1. Øystein Lia.
2. Lise Lia.
3. Tone Lia.

Helge Lia kom til Skien i 1965 i forbindelse med bygging av transformatorstasjonen på Rød (under Kise).


Helge Lia 2007.


Fra Telemarksavisa (TA) den 10/12-2007, side 22.


Stulenv. 119.
11/3.

Gård. Dette er gården Rød under Kise.


Stulenv. 127.
14/15 "Rosvald III".

Fra Grunnboka: "
Andel av Stulenvegen 127 (Gnr 14, bnr 15) er overdradd til Ole Georg Rød (07.08.1981)."

Ole Georg Rød fra Rød under Kise f. 1948, s.a. Sverre O. Rød.
Eier 1981.


Stulenv. 129.
14/10 "Rosvald II".

Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 129 (Gnr 14, bnr 10) er overdradd til Bjarne Haugerød (22.10.1968)."

Bjarne Haugerød fra Stulenv. 432 under Stulen f. 1939, s.a. Trygve Haugerød.
g.m. Gerd Marie fra Rød under Kise f. 1946, d.a. Sverre O. Rød.
Forlovere: "Skogsarbeider Sigbjørn Rød og hustru Gudrun Aas."


(C) Gard Strøm.