| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Gjerpen
Hustomter i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

Oppdatert 30.06.2017.
 

Under Arbeid

Adresser på Opphauen i Gjerpen
Hovedsaklig Hus som er oppført før 1964.

Boligadresser på Opphauen.
Mælagata og nordover - Mæla etter 1916, Petersborg, Venstøp, Fossum, Hyniv, Bø, Valebøveien, Hoppestad, Ås, Stulenveien.
Rising og nordover - Rising, Prestegården, Grini, Limi, Hjellen, Tufte, Foss, Jønnevald, Oterholt, Åsen, Eriksrød, Mo.
Strømdal og nordover. Gulset - Århus vest - Hyni vest. Gulsetv., Hyniv., Vadrettet, Strømdal Terrasse m.fl.
Falkum og nordover. Århus øst - Hyni øst. Falkum etter 1916, Århusveien, Christen Lundsvei (Århushaugen), Hyniveien.
Sem. Holmsveien, Siljanveien, Høgliveien.
Kreppa - Mustvedt - Kjær. Børsesjøveien.
Lundsåsen - Åmot. Lundsåsen, Åmotveien, Siljanveien.
Gravli - Kleven - Haugerød.  Gravliveien, Høgliveien, Klevenveien, Gamle Siljanvei.
Sneltvedt - Løberg - Skogsrød - Skyer. Sneltvedtveien, Løbergveien, Skyerveien, Storemyrveien, Ryggenveien.

Dette er et stort arbeide med et langsiktig mål, som gradvis vil blir større og mer omfattende. Dette har absolutt med
gårds- historien å gjøre, siden alle disse hustomtene er utskilt fra en gård, og hvor husene ofte ble bygget av en sønn
eller datter på gårdene.

OBS! De delene av Gjerpen, som ble overført til Skien by i 1916, blir ikke tatt med her. Det gjelder bl.a. store
deler av Falkum og Mæla.

Disse listene er under stadig forbedringer og må sees på som "under arbeid". Jeg er takknemlig for all hjelp
til rettinger og oppdateringer. Bli gjerne med på dugnaden! Jeg kan vanskelig finne ut av alle disse familienes
barn på egen hånd. Spesielt mangler jeg mange døtre. Kvinner blir dessuten lett anonyme når de giftet seg og skifter
etternavn.


Adressene er delt opp på denne måten for at "ungdommen" (født etter 1940), skal være bevisst på hvilken
Gjerpens-gård deres eindom er utskilt fra.

Jeg tar selvsagt hensyn til personvernet og skriver aldri ufordelaktig om noen. Siste verdenskrig
og folks forskjellige politiske ståsted omtaler jeg ikke.

Her dreier det seg om slektshistorie. Ikke politikk.

OBS! Noen adresser har, gjennom tiden, endret navn. Jeg benytter dagens adresser, men fører på gammel
adresse så godt det lar seg gjøre. Gårdsnr og bruksnr har ikke endret seg i vår tid. G.S.

Jeg tar vanligvis ikke med hus bygget etter 1964. I såfall er de bebodd av Gjerpens-folk. Jeg tar
heller ikke med familier uten slektstilknytning til Gjerpen. I såfall har de kommet med ved en til-
feldighet.

Viktigste kilder:
Kirkebøkene.
Folks tilbakemeldinger!
Valgmanntall 1969 uten, og 1985, med gateadresser. Kan sees på Skien kommunes Historiske Arkiv.
Matrikkelutkastet 1950. "Hvem eide hva i 1950?" (UiO). Tips: Klikk Telemark, deretter Gjerpen. En kilde til å finne gårdsnummer og
bruksnummer på eiendommene. Gjelder også for hytter.
Grunnboka.
Panteregisteret (Digitalarkivet).
Grenlandskart.no. Tips: Klikk Skien byvåpen i øvre venstre hjørne.
Gravminner (DIS-Norge). Tips: Start med å klikke "Finn Gravplass", skriv inn etternavn og søk, derretter kan du søke på formavn.
Lysningsprotokoller for Gjerpen 1908 - 1969. (Digitalarkivet).

Tips. Større skjermbilde: Hold [Control] nede og trykk +. Mindre skjermbilde: Hold [Control] nede og trykk -.

Jeg tar mer enn gjerne i mot bilder av hus og personer. Jeg legger dem inn der de hører hjemme!

Jeg er avhengig av folks hjelp.
Finn feil og mangler og rapporter til meg. God jakt!

Mange takk for hjelp til å lage nyere slekshistorie som er en forlengelse av den generelle gård- og slektshistorie for
Gjerpen. Her bor etterkommere fra gårdene! Husk det er bare odelsgutten eller odelsjenta som overtar gården!
Deres egne barne- og oldebarn vil kanskje finne dette av interesse en gang i fremtiden?
Jeg gjør dette av kjærlighet til vakre Gjerpen og til alle menneskene som har levd her!

Gard Strøm 17/11-2013. Epost: post@gamlegjerpen.no

(C) Gard Strøm.