ved
Gard Strøm

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER | HJELP |


Eldre hus fra Strømdal - Hyniveien
Hus som er oppført før 1964. Overført til Skien kommune i 1964.

Oppdatert 22.10.2017  

UNDER ARBEIDE

| Mæla - Venstøp - Stulen | Rising - Grini - Mo | Strømdal - Hyniveien | Falkum - Fossum |

STRØMDAL I STRØMDAL II STRØMDAL III GULSET HYNI vest
Augonsplassen 3 Gulsetv. 70      
Augonsplassen 5 Gulsetv. 71      
Augonsplassen 7 Gulsetv. 72      
Augonsplassen 9 Gulsetv. 73      
Augonsplassen 10 Gulsetv. 74      
Augonsplassen 11 Gulsetv. 75      
Augonsplassen 13 Gulsetv. 76      
Gulsetv. 6 Gulsetv. 78      
Gulsetv. 7 Gulsetv. 81 Skolen      
Gulsetv. 8 Gulsetv. 121      
Gulsetv. 10 Høgåsv. 2      
Gulsetv. 12        
Gulsetv. 14        
Gulsetv. 15        
Gulsetv. 16        
Gulsetv. 17 Myrabakken 17      
Gulsetv. 18 Skogliv.      
Gulsetv. 20        
Gulsetv. 24        
Gulsetv. 25        
Gulsetv. 26        
Gulsetv. 28        
Gulsetv. 29        
Gulsetv. 30        
Gulsetv. 33        
Gulsetv. 34        
Gulsetv. 35        
Gulsetv. 37        
Gulsetv. 40        
Gulsetv. 41        
Gulsetv. 42        
Gulsetv. 44        
Gulsetv. 46        
Gulsetv. 48        
Gulsetv. 49        
Gulsetv. 50        
Gulsetv. 52        
Gulsetv. 54        
Gulsetv. 57        
Gulsetv. 58        
Gulsetv. 61        
Gulsetv. 63        
Gulsetv. 65        
Gulsetv. 67        
Gulsetv. 68        
Gulsetv. 69        


(C) Gard Strøm.