ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 23.04.2019.

Eldre hus i Gjerpen

Basert på adresser


Gjerpen, Solum og Valebø i Holla, ble overført til Skien kommune i forbindelse med kommunesammenslåingen 1964.

Jeg etterspør alltid om hjelp til å rette feil og mangler. Send henvendelser på email til
: post@gamlegjerpen eller Facebook: Gamle Gjerpen.

Dette er et forsøk (eksperiment) på å samle hustomter i Gjerpen, bebygd før 1964. Her er i utgangspunktet kun tatt med hus på "Opphauen".
Alle hus er ikke tatt med, da eierne enten ikke har hatt slekts-tilknytning til Gjerpen, eller er for nye til å bli tatt med her.

Eldre mennesker vil vite at "Opphauen" er området ovenfor (nord for) Gjerpen kirke og "Uthauen" er området utenfor (syd for).

Man kan lett se at det vill være et eget "livsverk" å få med alle hus i Gjerpen før 1964. Dette forsøket blir derfor avsluttet med det jeg har samlet til nå (2017). Om jeg blir så gammel, kan det hende jeg fortsetter senere.

P.S. Jeg tar med glede i mot bilder av husene det ikke er bilder av her. Gamle og/ eller nye!
Bildene kan sendes digitalt, enten til emailadresse: post@gamlegjerpen.no, eller til Facebookprofilen Gamle Gjerpen.


Områder

| Mæla - Venstøp - Stulen | Rising - Grini - Mo | Gulset - Strømdal - Hyniveien | Falkum - Århus - Fossum |