ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Folketellinger og manntall fra Telemark

Transkribert av ildsjeler!

Oppdatert 31.10.2022

Søketips: Når du er inne i det dokumentet du vil søke i, hold nede tasten [CONTROL] og trykk [f].

Grunnet endringer i det nye Digitalarkivet vil ikke alle linkene fungere, men jeg arbeider med saken! G.S.

Dig. = Digitalarkivet
G.S. = Gard Strøm
J.Chr. = Jan Christensen
J.O. = Jørn Olsen
K.S. = Kersti Sorter
L.A. = Lisbeth Akerholt
O.A.H. = Odd Arne Helleberg
S.H. = Stian Høgseth
T.G. = Tore Granly
 
Skattematrikkelen 1647 Telemark Dig.
Mannt. 1663-1666 Bamble, Øvre og Nedre Telem. Dig.
Folketellingen 1910 for hele Norge. Dig.
GJERPEN EIDANGER - SILJAN PORSGRUNN SOLUM SAUHERAD TINN
1664 - 1666 Prestens manntall. G.S. 1725 (Eid/Ø.Porsgr/Brevik) G.S. 1712 Dig.   1782 Dig. 1662 Prestemanntall O.A.H.
1664-1666 Fogdens manntall. G.S. 1762 Extrask. Eidanger J.O. 1725 (Eid/Ø.Porsgr/Brevik) G.S.   1801 Dig. 1664 Fogdemanntall O.A.H.
1670 Skattematrikkel. G.S. 1782 Dig.     1865 Dig. 1730 O.A.H.
1711 Skoskatten. G.S. 1801 Dig. 1782 Dig.     1782 Dig.
1723 Matrikkelgrunnlag Dig. (Skannet) 1865 Dig. 1801 Dig. 1782 Dig.   1801 Dig.
1747 Skattematrikkel. G.S.   1815 Dig. 1801 Dig. SELJORD 1865 Dig.
1762 Extraskatten. G.S.   1825 Dig. 1865 Dig. 1664-1666 Fogderiets Manntall. Dig. 1915 O.A.H.
1763-65 Fossum L.A. BREVIK 1865 Dig.   1664-1666 Sognepr. Manntall Dig. 1925 O.A.H.
1782 Folketelling. G.S. 1712 Dig. Huseiere Østre 1815   1730 Egil Moestue/ G.S.  
1784 Bratsbergkl. G.S. 1725 (Eid/Ø.Porsgr/Brevik) G.S. Huseiere Vestre 1815   1782. G.S.  
1801 Folketelling. Dig. 1747 K.S.     1801 Søkbar. Original. Dig.  
1825 Ufullstendig G.S. 1762 Extraskatt J.O. SKIEN BAMBLE 1815  Søkbar. Dig.  
1835 Folketelling G.S. 1782 Dig. 1712 J.Chr. 1647 K.S.  1865 Søkbar. Original. Dig.  
1845 Folketelling. G.S. 1801 Dig. 1764 G.S. 1712 J. Chr.    
1865 Folketelling. G.S. 1865 Dig. 1801 Dig. 1762 Bamble T.G.    
1875 Folketelling. G.S. 1885 Dig. 1825 Dig. 1762 Herre T.G.    
1891 Folketelling. G.S.   1865 Dig. 1762 Langesund. T.G. HJARTDAL  
    1875 Dig. 1780 K.S.  1730 Søkbar. G.S.  
SILJAN 1885 Dig. 1782 Dig.    
1762 Extrask. J.O. 1782 Dig. Funker ikke.   1801 Dig.     
1782 Dig. 1801 Dig.   1816 Herre T.G.    
1801 Dig. 1865 Dig. 1930 matrikkel  S.H. 1865 Dig.    
1846 J.O.          
1865 Dig.            
           
           
           
           
           
           

(C) webmaster@gamlegjerpen.no