| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Mandtall over Bratsbergklevens indvaanere

1784

Transkribert av Gard Strøm.

Oppdatert: 22.09.2014.

 

Mandtal Over Bradsberg Klevens Indvaanere og Beboere 1784. 
Husnr., 
Navn, Alder, Yrke, Hvorfra de ere komne, Hvor længe de har opholdet sig. (G.S.) 

Hus 1.
Anders Olsen Løberg,  24,  Saugearbeydet paa Kleven, 23 
Marte Erichsdatter, 30, 23 

Hus 2.
Engeborg sl. Engelbret Bomens, 30 Wendstøb, 10 Avdøde Engebret Bommens enke Engeborg (Ingeborg) "Ernærer sig for medste med sine 2de sønne børn af sit gaards brug."
Jacob Engelbretsen, 1 søn, 6, Kleven, 
Niels Engelbretsen, 1 søn, 2, Kleven, 
Kirsten Nielsdatter, 20, Tienestepige, Bræche,  under, 1 1/2 
Johanes, 15, En Dreng, Gjerpen sogn, 1 

Hus 3.
Jacob Bomen, 40, Saugearbeyde 40 
Sophia Isachsdatter, 30, (Konen) 30 
Isach Jacobsen,  søn, 11, 11 
Berte Jacobsdatter,  (datter), 9, 9 
Alhed Jacobsdatter,  (datter), 4, 4 
Isach Jacobsen, 15, Dreng, Kleven, 17 

Hus 4.
Monradt,  Hr. Klokker. Hr. Monradt klokker. Har kone, 4 børn og 2de piger til tieneste

Hus 5.
Daniel Jensen, 40 Ballestad, 20. Ernærer sig med kone og Børne af hvad Arbeyde som kand forefaldes. 
Engeborg Engelbretsdatter, 40, Konen, Bøle, 20 
Johanes Danielsen, 15, Ældste søn, Kleven, 15 
Ane Lisabet Danielsdatter, 10, Ældste datter, Kleven, 10 
Inger Johane Danielsdatter, 6, Datter, Kleven, 6 

Hus 6.
Ole Nielsen, 54, Av hvad arbeyde kand forefaldes., Kleven, 54 
Maren Hansdatter, 50, Konen, i Gjerpen Sogn, 21 
Anne Olsdatter, 10, Een Datter nemlig Anne., Kleven, 10 

Hus 7.
Erich Engelbretsen, 30, Saugarbeyde, Løberg, 28 
Kirsten, 35, Hans Kone, Eidanger, 3 

Hus 8.
Niels Laersen, 60, Udygtig til Arbeyde, Gjerpen Sogn, 60. Ere Meget trengende, Men til Dato dog ej betlet. 
Karen,  Konen,  ligeledes udygtig til at faa tieneste., 55 Gjerpen Sogn, 

Hus 9.
Erland Pedersen, 40, Av hvad arbeyde kand forefaldes., Thind Præstegield, 10. 
Karen, 35, Konen, Eidanger Sogn, 10. Erland Pedersen og Konen ernærer sig begge ved at betle. 
Berte Anundsdatter,  i huuset, 70, Intet, Kleven, 70. Er meget svag og Skrøbelig. Har intet bevis for at gaa om at tigge.
Har faat aarlig af fattigkassen: 1 dlr. 4 sh. Betler undertiden.
 

Hus 10.
Hans Abrahamsen, 30, Saugarbeyde, Kleven, 30 
Else Laersdatter, 28, Konen, Gierpen, 28 
Abraham Hansen, 2, (Sønn), Kleven, 2 
Engeborg Hansdatter,  I huuset her,  Moderen., 50, Af hvad arbeyde kand forefaldes., Kleven, 50 

Hus 11.
Tolov Nielsen, 60, Saugarbeyde, B. Kleven, 60 
Karen, 50, Konen, Gierpen, 2 
Niels Tolovsen, 19, Sønnen, Gierpen Sogn. 

Hus 12.
Joen Christensen, 27, Saugarbeyde, Kleven, 27 
Else Hansdatter, 28, (Konen), Eidanger, 6 
Hans Joensen, 6, Sønnen 
Else Dorothea Joensdatter, 3, Datteren 

Hus 13.
Niels Jensen, 28, Saugarbeydet, Gierpen Sogn, 11 
Anne Lisbeth Nielsdatter, 29, (Konen), Gierpen Sogn, 29 
Ane Charine Nielsdatter, 3, (Datteren), Kleven, 3 
Engeborg Nielsdatter,  til Huuset, 34, Kand lidet ærnære sig., B. Kleven, 34. Engeborg Nielsdatter, har faldesyge,
Intet bevis for at gaa at tigge. Utbetaling fra fattigkassen pr aar: 1£ 4 sh. Lider tildels Meget ondt for sin Underholdning.


Hus 14.
Torgier Levorsen, 63, Av hvad arbeyde kand forefaldes., Wingie Præstegd. i Tellemarchen., 11 
Engeborg Olsdatter, 60, (Konen), Lardahls gield, 
Levor Torgiersen, 20, 1. Søn, Wingie Sogn, 
Knud Torgiersen, 15, 2. Søn, Wingie Sogn, 
Tarjer Torsen (Torgiersen?), 12, 3. Søn, Wingie Sogn, 

Hus 15.
Ole Bentsen, 35, Ved Mudderprammen, Scheen, 10 
Gunild, 40, Kone, Gierpen Sogn, 20 

Hus 16.
Joen Joensen, 40, Saugarbeyde, Holden Sogn, 9 
Maria Jensdatter, 32, (Konen), Gierpen Sogn, 9 
Joen Joensen, 6, (Søn) 
Ingeborg Joensdatter, 4, (Datter) 
Enger J(o?)ensdatter, 1, (Datter?) 
Jens Gundersen,  til huuset., 58, Saugarbeyde, Sneltvedt, 11 

Hus 17.
Anders Jensen, 40, Saugarbeyde, Holden Sogn, 7 
Berte, 30, Konen, Holden Sogn, 7 
Halvor Andersen, 16, 1. Søn, Holden Sogn, 7 
Jens Andersen, 3, 2. Søn, Kleven, 

Hus 18.
Niels Abrahamsen, 48, Saugarbeydet, Gierpen Sogn, 10 
Malene (Eriksdatter), 32, Konen, Gierpen Sogn, 
Abraham Nielsen, 7, 1. Søn, Kleven, 
Elen Nielsdatter, 5, Datteren, Kleven, 
Enger Chatarine Nielsdatter, 2, (Datter), Kleven, 

Hus 19.
Anders Olsen, 33, Flaademand, Bøe Prestegield, 1/2 
Anne Maria Pedersdatter, 25, Konen, Gierpen Sogn, 
Corneleus Ringkoebing,  Til Huuset, 58, Snedker, Christiania, 7. Har tient hans Mayestet som Under Offiser.
Thorgier Thordsen, 48, Saugarbeyde, Gierpen Sogn, 20 
Aase (Jonsdatter), 46, hans kone, Gierpen Sogn, 
Margrete Thorgiersdatter, 16, Datteren, Kleven, 
Maren Laersdatter,  Enken, 54, Av hvad slags arbeyde falder., Gierpen Sogn, 1/2 

Hus 20
Thorsten Povelsen, 50, Saugarbeydet, Nes herret, 18 
Karen Erichsdatter, 25, (Kone?), Kleven, 18 
Berte Charine Thorstensdatter, 4, Datter 
Berte Chatarine Thorstensdatter, 2, (Datter), Kleven, 
Knud Laersen,  til Huuset, 62, Hvad kand forefaldes., Gierpen Sogn, 30. Begge Svagelige og meget fattige. 
Else (Hansdatter), 56 Gierpen Sogn, 20 

Hus 21.
Bøye Karhoff, 49, Skoleholder, Gierestad Sogn, 1/2.  
Anne (Andersdatter), 65, Konen, Ved Herre, 1/2 
Anne Olsdatter, 15, En pige, Porsgrund, 1/2
Bøye Karhoff har een i 7 Aar Sængeliggende og blind værende kone og er i fattige omstændigheder. 

Hus 22
Christen Bruun, 68, Nu for tiden Bomskriver, Siljords Præstegaard., 8 
Anne Dorthea (Buer), 54, Konen, Gierpen Sogn, 

Hus 23.
Povel Andersen, 47, Mure Arbeydet, Gierpen Sogn, 13 
Engborg (Isaksdatter), 40, Konen, Gierpen Sogn, 
Isach Povelsen, 14, 1. Søn, Gierpen Sogn, 
Abraham Povelsen, 5, 2. Søn, Kleven, 

Hus 24.
Ole Andersen, 54, Av hvad arbeyde kand forefaldes., Gierpen Sogn, 25 

Hus 25.
Jens Hellichsen, 40, Sauge Arbeydet, Scheen, 12 
Berte, 46, Konen, Gierpen Sogn, 12 
Niels Jensen, 17, Een Søn 
Berte Jensdatter, 9, 1 Datter, Kleven, 
Anne Jensdatter, 6, 1 Datter, Kleven, 
Boel Jensdatter, 3, 1 Datter, Kleven, 
Jens Hellichsens kone Berte "har Faldene syge. Alle Meget trengende og betler undertiiden."

Hus 26.
Hege Erichsdatter,  Enke, 73, Av hvad arbeyde kand forefaldes., Laurdals Præstegield, 12 
Engeborg,  datteren,  Enke, 32, Ligeledes, do., 12 

Hus 27.
Jacob Thorstensen, 24, Med forefaldene Arbeyde., Solum Præstegield, 3 
Kirsten Erichsdatter, 28, Konen, Gierpen Sogn, 3 
Maren Jacobsdatter, 3, Datter, Gierpen Sogn, 
Thomas Gundersen,  til Huuset., 30, Med forefaldene Arbeyde., Gierpen Sogn, 

Hus 28.
Isach Hansen, 66, Sauge Arbeydet, Gierpen Sogn, 30 
Anne Laersdatter, 28, Konen, Gierpen Sogn, 20 

Hus 29.
Jørgen Green, 29, Skræder, Christiansand, 1 1/2 
Maren, 60, Konen 

Hus 30.
Tholov Rasmussen, 42, Arbeider paa Mudder -prammen, Holden Sogn, 4 
Else, 50, Konen, Scheen, 4 
Isach Knudsen,  i Huuse, 49, Hvad Arbeyde kand forefaldes., Scheen, 20 
Knud Isachsen, 12, Sønnen, Kleven. Isach Knudsen og sønnen Knud, uden beviis for at betle. "Betler dog begge undertiiden." 
Maren Engelbretsdatter,  til huuset., 30, Med hvad kand forefaldes., Gierpen Sogn, 5 
Engelbret Hansen, 5, Een Sønn, Kleven.

Hus 31.
Truels Thordsen, 26, Matros, Scheen, 3 
Kirsten, 30, Konen, Gierpen Sogn, 3 
Thord Truelsen, 6 uger, Sønnen, Kleven, 

Hus 32.
Christen Joensen, 56, Saugarbeydet, Gierpen Sogn, 21 
Kirsten (Nielsdatter), 50, Konen, Gierpen Sogn, 
Laers Christensen, 18, Sønnen, Kleven, 
Jens Knudsen,  til Huuset., 26, Hvad Arbeyde forefaldes., Gierpen Sogn, 1/2 
Aslau, 28, Konen, Gierpen Sogn, 1/2 
Niels Laersen, 85, (Legdslem), Scheen, 6.
Niels Laersen. Intet beviis. For værende tiid intet at ernære sig af uden alleene at ligge
paa Lægd i 3 maaneder og den 4de at gaa paa egen Haand.
  

Hus 33.
Iver Pedersen, 56, Adskilligt Arbeyde, Gierpen Sogn, 15 
Kirsten, 50, Konen, Gierpen Sogn, 15 

Hus 34.
Laers Roese, 50, Bryggebærer, Gierpen Sogn, 50 
Enger, 51, Konen, Gierpen Sogn, 50 
Anders Laersen,  til Huuset, 60, Saugarbeydet, Gierpen Sogn, 50 
Gunil (Johannesdatter), 40, Konen, Saue Herrit, 20 
Engeborg Andersdatter, 10, 1 Datter, Kleven, 
Jens Andersen, 2, 1 Søn, Kleven, 
Hans Andersen, 20, Saugarbeydet, Gierpen Sogn, 6 
Marte Andersdatter, 18, Hvad kand forefaldes., Gierpen Sogn, 6 

Hus 35.
Morten Jensen, 43, Adskilligt Arbeyde, Holden Sogn, 3 
Marte, 36, Konen, Gierpen Sogn, 3 
Jens Mortensen, 9, 1 Søn, Kleven, 
Enger Mortensdatter, 11, 1 Datter 
Gunder Mortensen, 5 uger, 1 Søn 

Hus 36.
Børe Gundersen, 50, Saug Arbeydet, Gierpen Sogn, 10 
Anne, 46, Hans Kone, Gierpen Sogn, 10 
Ageta Børresdatter, 16, 1 Datter, Gierpen Sogn, 10 
Marthe Løchen,  til Huuset,  Enche, 50, Hvad Arbeyde kand forefaldes., Kleven, 50. Marte Løchen. Intet beviis. 1 £ 4 sh. af fattigkassen pr. aar. "Meget fattig og til deels betler."

Hus 37.
Christen Bradsberg, 34, Af sin Jordvey og hvad som ellers kand forefalde., Christiansands stift., 1 1/2 
Niels Christensen, 14, Een Søn, Gierpen Sogn, 1 1/2 
Antony Christensen, 4, 1 dito, Gierpen Sogn, 
Anne Maria Christensdatter, 11, 1 Datter, Gierpen Sogn, 1 1/2 

Hus 38.
Knud Laersen, 34, Saugarbeyde, Gierpen Sogn, 34 
Maren (Sørensdatter), 48, Konen, Brevig, 13 
I Huuset af sin afdøde broders børne. (Engebret Larsen). Engebret Larsen død. Trolig også hans kone/enke. Hans barn bor altså hos sin farbror Knud Larsen på Kleiva. "Alle meget Fattige og Nødlidende og trænger til hielp." 
Søren (Engebretsen), 15, 1 Dræng, Kleven, 
Laers (Engebretsen), 12, 1 Dræng, Kleven, 
Laurentze (Engebretsdatter), 10, 1 Pige, Kleven, 
Enger (Engebretsdatter), 6, 1 Pige, Kleven, 

Hus 39.
Jens Jensen, 26, Sauge Arbeydet, Scheen, 3 
Johane, 30, Konen, Graaden, 3 
Anne Margrete Jensdatter, 7, 1 Datter, Scheen, 3 
Carl Jensen, 2, 1 Søn, Kleven, 
Ragnil Laersdatter,  i huuset., 70 Næs Præstegj., 16 

Hus 40.
Laers Hansen Enche, 36, Af een liden huus Næring, Scheen, 1 1/2 
Hans Larsen, 4, 1 Søn, Scheen, 1 1/2 
Laers Larsen, 1, 1 Søn, Kleven, 
Ole Laersens Enche,  i huuset., 50 Gierpen Sogn, 30 
Gunild (Olsdatter?), 9, 1 Datter, Kleven, 9 

Hus 41.
Jens Halvorsen, 35, Saugearbeydet, Gierpen Sogn, 30 
Halvor Jensen, 4, 1 Søn, Kleven, 4 
Christen Rasmussens Enche Live,  i huuset., 48, Af hvad der kand forefaldes., Solum Prestegj., 13 
Ole (Christensen?), 12, 1 Søn, Kleven, 12 

Hus 42.
Mathias Engelbretsen, 27, Saugarbeydet, Gierpen Sogn, 20 
Gunild (Gundersdatter), 26, Konen, Gierpen Sogn, 10 
Marte Mathiasdatter, 3, 1 Datter, Kleven, 3 
Engelbret Mathiasens Enche, 64 Gierpen Sogn, 20 

Hus 43.
Ole Svendsen, 48, Tindstøber, Island, 12 
Torben,  Een Pige, 26, Tiener hos ham, Gierpen Sogn, 3 

Hus 44.
Thor Pedersen, 60, Smed, Holden sogn, 16 
Pernille (Hansdatter), 30, Konen, Scheen, 
Hans Thorsen, 11, 1 Søn, Kleven, 11 
Enger Thorsdatter, 3, 1 Datter, Kleven, 
Karen Thorsdatter, 4 uger, 1 Datter, Kleven, 

Hus 45.
Arne Hansen, 45, Saugarbeydet, Solum Sogn, 30 
Anne (Jacobsdatter), 52, Konen, Gierpen Sogn, 30 
Johanne Arnesdatter, 23, 1 Datter, Kleven, 23 
Anne Lisabeth, 20, 1 Datter, Kleven, 20 
Ole,  Een Dræng, 30, tiener hos ham, Hallingdahl, 1/2 

Hus 46.
Abraham Andersen, 60, Skoe Mager, Scheen, 11 
Sara, 34, Konen, Scheen, 
Anders Abrahamsen, 12, 1 Søn, Hyttewerket, 11 
Abraham Abrahamsen, 1/2, 2de Søn, Kleven, 
Marte Maria Abrahamsdatter, 16, 1 Datter, Hyttewerket, 11 
Alhed Abrahamsdatter, 9, 1 Datter, Kleven, 
Anne Abrahamsdatter, 4, 1 Datter, Kleven, 

Hus 47.
Søren Mathiasen, 72 Gierpen Sogn, 46. 
Anne Kirstine (Johannesdatter), 50, Konen, Scheen, 4. Begge meget fattige og skrøbelige. 
Knud Johanesen, 60, til huuset, Gierpen Sogn, 20. Faar aarligen i fattig Penge: 3 £ 8 Sh. 
Anne Maria (Sørensdatter), 40, Kone, Kleven, 20 
Enger Knudsdatter, 17, 1 Datter, Kleven, 17 
Marthe Knudsdatter, 10, 1 Datter, Kleven, 10 
Else Knudsdatter, 8, 1 Datter, Kleven, 8 

Hus 48.
Hans Hallings Enche Goer, 50, Af hvad kand intreffe., Hallingdal, 10 
Maren Hansdatter, 19, 1 Datter, Hallingdal, 10 
Goer Hansdatter, 16, 1 Datter, Hallingdal, 10 
Gunil Hansdatter, 14, 1 Datter, Hallingdal, 10 

Hus 49.
Anders Joensen, 85 Gierpen Sogn, 6 
Marte (Olsdatter?), 56, Konen, Gierpen Sogn, 20. Faar aarligen i fattig Penge 2 £ 8 Sh. Meget fattig begge og i svagelig tilstand. 
Joen Andersens Enche, 44, Hvad forefalder., Gierpen Sogn, 16. Uden at betle. Alle sammen har lægd. 
Anders Joensen, 12, 1 Søn, Kleven, 
Enger Joensdatter, 7, 1 Datter, Kleven, 
Malene Glina (Glenna?), 50, Meget svagelig, Gierpen Sogn, 30 

Hus 50.
Ole Teign, 46, Sauge Arbeydet, Slemdal, 18 
Gunild, 28, Konen, Slemdal,  
Enger Kirstine Olsdatter, 4, 1 Datter, Kleven, 4 

Hus 51.
Sivert Pedersen, 29, Saug Arbeydet, Gierpen Sogn, 1 
Boel (Gundersdatter), 28, Konen, Gierpen Sogn, 1 
Anne Sivertsdatter, 2, 1 Datter, Gierpen Sogn, 1 
Johane,  i Huuset, 15, 1 Pige, Gierpen Sogn, 1 

Hus 52.
Joen Nielsen, 48, Saug Arbeydet, Holden Sogn, 24 
Anne (Olsdatter), 30, Konen, Gierpen Sogn, 18 
Thomas Joensen, 12, 1 Søn, Kleven, 
Joen Joensen, 6, 1 Søn, Kleven, 
Magnil Joensdatter, 3/4, 1 Datter, Kleven, 
Ole Joensens Enche,  til huuset, 80, meget fattig, Eidanger, 40 

Hus 53.
Borger Olsen, 60, Haver Broch (Suffers from rupture), Gierpen Sogn, 60. Haver Broch. Prostens beviis for at betle.
Aarligen støtte af fattigkassen: 2 £ 8 Sh. Begge meget affældige.
 
Søneve (Gudmundsdatter), 60, Konen, Gierpen Sogn, 

Hus 54.
Ole Isachsen, 37, Saug Arbeydet, Kleven, 37 
Anne Chatarine (Nord), 38, Konen, Gierpen Sogn, 16 
Isach Olsen, 9, 1 Søn, Kleven, 
Anne Mathea Olsdatter, 13, 1 Datter, Kleven, 
Enger Olsdatter, 10, 1 Datter, Kleven, 
Ole Bradsbergs Enche, 53 Porsgrund, 16 

Hus 55.
Simon Kortsvalds Enche, 50 Gierpen Sogn, 26 
Simon Simonsen Kortsvald, 15, 1 Søn, Kleven, 
Marthe Simonsdatter, 18, 1 Datter, Kleven, 

Hus 56.
Erich Simensens Enche, 55, Med Sydning, Gierpen Sogn, 30 
Knud Erichsen, 24, 1 Søn, Kleven, 
Marte Erichsdatter, 20, 1 Datter, Kleven, 
Enger Erichsdatter, 18, 1 Datter, Kleven, 

Hus 57.
Jacob Baure, 26, Matros, Gierpen Sogn, 1 
Anne Dorthea, 30, Konen, Scheen, 1 

Hus 58.
Ole Gundersen, 36, Sayg Arbeydet, Gierpen Sogn, 1 
Pernille (Olsdatter), 28, Konen, Gierpen Sogn, 1 
Gunild Olsdatter, 6, 1 Datter, Kleven, 
Enger Olsdatter, 3, 1 Datter, Kleven, 

Hus 59.
Ole Andersens Enche, 30, Ved Vevning, Scheen, 4 
Hans Olsen, 4, 1 Søn, Follestad, 
Christian Nord,  til Huuset., 46, Skoe Mager, Eidanger, 11 

Hus 60.
Anders Sneltved (Jonsen), 40, Adskilligt Arbeyde., Gierpen Sogn, 1 
Giøran (Olsdatter), 35, Konen, Gierpen Sogn, 1 
Ole Andersen, 10, 1 Søn, Gierpen Sogn, 
Niels Andersen, 4, 1 Søn, Gierpen Sogn, 
Karen Andersdatter, 5, 1 Datter, Gierpen Sogn, 

Hus 61.
Christian Asmusen, 67, Hiul Mager, Christiania, 37 
Enger (Inger Povelsdatter), 50, Konen, Holden Sogn, 12 
Laers Christiansen, 8, 1 Søn, Kleven, 

Hus 62.
Jonas Pedersen, 48, Saug Arbeydet, Holden Sogn, 24 
Maren (Jonsdatter), 50, Konen, Gierpen Sogn, 24 
Helvig Jonasdatter, 16, 1 Datter, Kleven, 
Hans Petter (Jonasen),  til Huuset., 24, Saug Arbeydet, Kleven, 24 
Maria (Henrichsdatter), 23, Konen, Gierpen Sogn, 2 
Hendrich Hansen, 1, 1 Søn, Kleven, 

Hus 63.
Jacob Simonsen, 26, Saug Arbeydet, Kleven, 
Karen Johane, 26, Konen, Scheen, 1/2 

Hus 64.
Simon Schweder,  Hr. og Kieriste. 
Anne, 18, Een Pige, Mellum Sogn, 1 
 
Bradsberg gaard d. 13de Septebr. 1784. 

Aslach Bradsberg. (Lensmann. Sign.) 

(C) Gard Strøm.