| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Fogdens manntall for Gjerpen
1666

Transkribert av Gard Strøm

Oppdatert: 22.09.2014.

 


Fulde Gaarder:

Mæn (Meen).
Opsidder: Hans Mæn 34.

Mæn (Meen).
Opsidder: Gunder.
Sønner: Christen Abrahamssøn, fostersønn 6.

Berreber (Berberg).
Opsidder: Harald Monssøn
Sønner: Hans Haraldssøn 2

Østerbaarge (Østre Borge)
Huusmænd: Knud Amundssøn, Tommes Borgerssøn 30, 
Amund Larssøn 28,
Sønner: Isach Knudssøn 5, Børger Tommessøn 1, Knud 1

Westerbaarge (Vestre Borge). Ingen nevnt.

Engraf (Engrav).
Opsidder: Johannes 41
Sønner: Oluf 7, Anton 4, Jon 2 ½

Bøle.
Opsidder: Niels 33
Sønner: Poul (Pros?) 12, Halfuor 6

Houfven (Hauen).
Opsidder: Abraham 31
Sønner: Isach 4, Ewen 3, Jacob 2

Mænstad (Menstad).
Opsidder: Tønnis 55
Sønner: Jacob 8

S. Ballestad (Ballestad søndre).
Opsidder: Hans Jacobssøn 27
Sønner: Isach 5, Helie 2

N. Ballestad. Ikke nevnt.

S. Sneltuedt (Sneltvedt søndre).
Opsidder: Tore 41
Sønner: Poul 9, Lars 5, Niels 4, Henning 1

S. Sneltuedt (Sneltvedt søndre).
Opsidder: Ole 28
Sønner: Gregorius 3, Mathis 2

N. Sneltuedt (Sneltvedt nordre).
Opsidder: Levor 41
Sønner: Lars 6, Jan 4, Halfuor 2

S. Løberig (Løberg søndre). Ikke nevnt.

Mellum Løberig (Løberg mellom/midtre)
Opsidder: Oluf 35
Sønner: Ingebret 3, Mathias 3

N. Løberig (Løberg nordre).
Opsidder: Amund 41
Sønner: Tore 3

N. Løberig (Løberg nordre).
Opsidder: Harald 34
Sønner: Rasmus 1

Øfuerum (Øvrum).
Opsidder: Ib 27
Sønner: Abraham 2

Langeru (Langerød).
Opsidder: Anders 61
Sønner: B(ørn). 2 (ingen navn)

Langeru (Langerød).
Opsidder: Lauritz 68
Sønner: B(ørn). 2 (ingen navn)

Nederum (Nærum). Ikke nevnt.

Li (Lid)
Opsidder: Jacob 70

Li (Lid)
Opsidder: Lars 41
Sønner: Hans 11, Jon Olssøn foster-sønn 11, 
Gregorius Olssøn 6, Isach 9

Nedre Søle (Nedre Søli)
Opsidder: Levor 29
Sønner: Simen 1 ½

Øfre Sølen. Ikke nevnt.

Fløtteru (Fløtterød).
Opsidder: Niri (51)
Sønner: Dyre 12, Aamund 8, Ole 6

Fløtteru (Fløtterød).
Opsidder:Aamund (37)
Sønner: Niels 6, Lars 5

S. Riis (Riis søndre) Ikke nevnt.

N. Riis (Riis nordre).
Opsidder: Niels Olssøn 40
Sønner: Isach 13, Ole 1

Høysæt (Høgset).
Opsidder: Ingebredt 40
Sønner: Olaf 6

Ovestad (Augestad).
Opsidder: Christen 46
Sønner: Ingebredt 13, Simen 10, Gunder 8, Hans 7

Baarestad (Borgestad). Borgerskabet.
S. Breche (Brekke søndre). Borgerskabet.
S. Falchom (Falkum søndre). Borgerskabet.

N. Falchom (Falkum nordre).
Opsidder: Zacharias 31
Sønner: Gabriel 1

Gulsæt (Gulset).
Opsidder: Knud 56
Sønner: Niels 12, Isach 8, Niels 2

Midfossum (Fossum mellom/midtre)
Opsidder: Oluf 61
Sønner: Peder 16

S. Fossum (Fossum søndre).
Opsidder: Jørgen
Sønner: Hans 4, Jacob 2, Abraham 1

S. Fossum (Fossum søndre).
Opsidder: Christian
Sønner: Claus 3, Willum 4

N. Fossum (Fossum nordre).
Opsidder: Daniel 63
Sønner: Anders Hanssøn 12

N. Fossum (Fossum nordre).
Opsidder: Jost 31
Sønner: Anders Erichssøn 16

S. Bøe (Bø søndre).
Opsidder: Gunder 52
Sønner: Amund 11

Medbø (Bø midtre/mellom).
Opsidder: Erich 33
Sønner: Tollef 1

N. Bøe (Bø nordre). Ikke nevnt. 

Kiise (Kise).
Opsidder: Halfuor 39
Sønner: Christofer 9

Strømdal.
Opsidder: Aamund 30
Sønner: Gulech 3, Isach 1 ½

N. Aas (Ås nordre).
Opsidder: Erich 57
Sønner: Poul 13, Tyge 4

N. Aas (Ås nordre).
Opsidder: Madtz 46
Sønner: Ole 4

S. Aas (Ås søndre).
Opsidder: Ole 67
Huusmænd: Poul 40
Sønner: Hans 9, Christen 7

S. Aas (Ås søndre).
Opsidder: Willas 30
Sønner: Søren 14, Mons 7

Moe (Mo).
Opsidder: Mons
Sønner: Arne 9

Øfre Hoppestad (Hoppestad øvre)
Opsidder: Poul 40

N. Hoppestad (Hoppestad nedre).
Opsidder: Rasmus 50
Sønner: Sten 11, Halfuor 9, Gunder 5

N. Foss (Foss nordre).
Opsidder: Helge 82
Sønner: Claus 12

Midfoss (Foss midtre/mellom).
Opsidder: Aslach 37
Sønner: Tommis 15, Anders 7

Lillefoss. Borgerskabet.

Tofte (Tufte).
Opsidder: Gunder 29
Sønner: Halfuor 2

Tofte (Tufte).
Opsidder: Mogens 33
Sønner: Engel 4  

N. Wiinstøb (Venstøp nordre). 
Opsidder: Ingebredt 40
Sønner: Isach 11, Peder Rasmussøn 13

N. Wiinstøb (Venstøp nordre).
Opsidder: Arne 30
Sønner: Halfuor 3

S. Wiinstøb (Venstøp søndre).
Opsidder: Christen Jenssøn

Mellum Wiinstøb (Venstøp midtre/mellom).
Opsidder: Hans 41(Faltinsen)
Sønner: Faltin 8, Jacob 5, Johannes 13, John 2

Wiinstøb 2 (Venstøp annen).
Opsidder: Ingebredt Johnsen 31
Sønner: John 4, Ole 4

S. Grini (Grini søndre).
Opsidder: Sten 33
Sønner: Jørgen 2

N. Grini (Grini nordre).
Opsidder: Suend (Svend) 61
Sønner: Niels 2

Jønnewald (Jønnevall).
Opsidder: Rasmus 36
Sønner: Rolf 4, Daniel 2

Holm
Opsidder: Bæruld 29
Sønner: Tholf 7, Johan 3, Christen Jonssøn 11
Huusmænd: Madtz Jonssøn
Sønner: Jon 9, Ewen 6

N. Semb (Sem nordre).
Opsidder: Morten 43
Sønner: Suend 6, Tyge 5

Øfre Semb (Sem øvre).
Opsidder: Niels 58
Sønner: Per 8, Tor 6, Michel 5

Mid Semb (Sem midtre/mellom).
Opsidder: Torgier 31
Sønner: Tommas 4

Nedre Semb (Sem nedre).
Borgerskabet.

N. Limi. Ikke nevnt. 
S. Limi. Ikke nevnt. 
N. Frogner. Ikke nevnt. 
S. Frogner. Ikke nevnt. 
Aarhuus (Århus). Ikke nevnt. 

N. Mælumb (Mæla nordre).
Opsidder: Laurs
Sønner: Abraham 9, Isach 6

N. Mælumb (Mæla nordre).
Opsidder: Anders 
Sønner: Christen 10, Hans 8, Engel 7.

Lund. Ikke nevnt. 

S. Mælumb (Mæla søndre). Ikke nevnt. 
 

N. Rising. Ikke nevnt. 

S. Rising (Rising søndre).
Opsidder: Søfren 33
Sønner: Niels 1 ½

Sanne (Sanni).  Ikke nevnt. 
S. Hyni. Ikke nevnt. 

N. Hyni (Hyni nordre).
Opsidder: Ifver 39
Sønner: Hans 3, Østen(?) 1.

Kier (Kjær).
Opsidder: Hans 39.
Sønner: Abraham 8, Isach 2.

Bechewald (Bevar).
Opsidder: Gunder 42
Sønner: Halfuor 8, Niels 6, Gutorm 4, Hølie 1

Halfue gaarder:

Aaltuedt (Åltvedt). Ikke nevnt. 
Dyrchol (Dyrkoll). Ikke nevnt. 

Bachen (Bakken).
Opsidder: Haagen 39
Sønner: Isach 5

Espedalen.
Opsidder: Ingebredt 49
Sønner: Isach 11, John 9, Niels 7 aar

Faarewald (Furuvald/Folevall).
Opsidder: Niels 56
Sønner: Rønnich 10, Per 6

Aacher (Åkre). Ikke nevnt. 
Grunderøe (Grønnerød). Ikke nevnt. 

Raaswald (Rosvald).
Opsidder: Solfve 31
Sønner: Kittill 6

Ødesande (Ødesanni). Ikke nevnt. 
Skavan. Ikke nevnt. 

Eegaasen (Eikåsen). 
Opsidder: Bent 71
Sønner: Børger 12

Aasteru (Åsterød). Ikke nevnt. 
Klæp (Klepp). Ikke nevnt. 

Ramsaasen (Ramsåsen).
Opsidder: Simen 29
Sønner: Suend 1

Otterholt (Oterholt).
Opsidder: Amund 45
Sønner: Engel 10

Doxrøe (Doksrød).
Opsidder: Jens 30
Sønner: Niels 7, Ole 11, Jens 9, Erich 4, 
Gutorm 8

Nøchlegaard. Ikke nevnt. 

Glenne (Glende/Glenna).
Opsidder: Giest
Sønner: Morten 7, Ingebredt 1

Glenne (Glende/Glenna).
Opsidder: Gunder Anderssøn
Sønner: Hans 7

Fossegiorde (Fossjord). Ikke nevnt. 
Shilbred (Skilbred). Ikke nevnt. 

Øde gaarder:

N. Fieldalen (Fjelldalen nordre). Ikke nevnt. 
Lille Fieldalen (Fjelldalen lille). Ikke nevnt. 
Suinholt (Svinholt). Ikke nevnt. 
Baaserøe (Båserød). Ikke nevnt. 
Hougerøe (Haugerød). Ikke nevnt. 
Kraagetou (Kråketo). Ikke nevnt. 
Saarbøe (Sørbø)|. Ikke nevnt. 
Buerød (Baugerød). Ikke nevnt. 

Gløsmyr.
Opsidder: Niels 31
Sønner: Anders 2

Klefwen (Kleven). Ikke nevnt. 
Westre Luxefield (Lukesfjell vestre). Ikke nevnt. 
Østre Luxefield (Luksefjell østre). Ikke nevnt. 
Skyer. Ikke nevnt. 

Ericsrød (Eriksrød).
Opsidder: Peder
Sønner: Morten 16, Mons 15, Poul 14, 
Amund 10, Olaf 8, Jacob 4

Haugeli (Høgli?). Ikke nevnt. 
Skifield (Skifjell). Ikke nevnt. 
Gunbuørsdalen (Gunborgdalen). Ikke nevnt. 
Hougeraasen (Haukeråsen). Ikke nevnt. 
Baaserøe (Båserød). Ikke nevnt. 
Aamod (Åmot). Ikke nevnt. 

Graflj (Gravli).
Opsidder: Tormo 56
Sønner: Aslach 12

Suchen (Sokka).
Opsidder: Michel 58
Sønner: Anders 14, Christen 10

N. Suchen (Sokka nedre). Ikke nevnt. (Not mentioned).

Røsager (Røsaker). Ikke nevnt. 
Kaalkind (Kolkinn). Ikke nevnt. 
Ekonrøe (Ekornrød). Ikke nevnt. 
S. Follestad (Follestad søndre). Ikke nevnt. 
N. Follestad (Follestad nordre). Ikke nevnt. 
Hielden (Hjellen). Ikke nevnt. 
Buslaaten. (Buslåtten). Ikke nevnt. 
Mustuedt (Mustvedt). Ikke nevnt. 
Holt øvre. Ikke nevnt. 

(C) Gard Strøm.