| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Huseiere i Vestre Porsgrund 1815

Skannet av Jan Christensen, Skien februar 2014.
Sted: Skien kommunes Historiske arkiv.

Transkribert av Gard Strøm, Valebø 7. Sept. 2015.

Oppdatert: 07.09.2015.


Liste Over D' Herer Indvaanere af Vestre Porsgrund, hvilke her anføres efter deres Huus No.,
med Anførelse tillige om enhvers Levevej, borgelige Ombud m.m.

Huus No. Herens Stand og Navn Borgerligt Ombud Anmærkning
1 Lods Hans Olsen    
2 Fragtemand Bøye Larsen    
3 Styrmand Isach Abrahamsen    
4 Matros Ole Thorsen    
5 Dagarbejder Niels Augustiniussen    
6 Organist Peter Schwark    
7 Matros Anthoni Andreasen    
8 Anders Haugens Enke    
9 Tømmermand Christopher Mathiassen Ved Sprøyterne (brannmann)  
10 Fragtemand Jens Fæhn    
11 Matros Niels Fæhn    
12 Kjøbmand Torjer Evensens Enke    
13 Smed Gullich Johnsen    
14 Enken Malene Høst    
15 Skipper Ole Willummoen    
16 Toldskriver Frantz Berggreen    
17 Styrmand Svennung Gunnuldsen    
18 Styrmand Isach Hansens Enke    
19 Matros Tollef Høst    
20 Enken Madame Dahl    
21 Skipper Jens Jansens Enke    
22 Tømmermand Michel Tinstad    
23 Matros Niels Thorsen    
24 Matros Tosten Halvorsen    
25 Styrmand Ole Arøe    
26 Dagarbejeder Peder Torbjørnsen Ved Sprøyterne (brannmann)  
27 Styrmand Halvor N. Pedersen    
28 Matros Iver Jensen    
29 Pigen Else Olsdatter    
30 Matros Johannes Larsen    
31 Dagarbejder Alberth Clausen    
32 Dagarbejder Simon Spar    
33 Skomager Naskan    
34 Matros Hans Jansen    
35 Matros Henrich Lorentsen    
36 Matros Lars Larsen    
37 Matros Tollef Halvorsen Ved Sprøyterne (brannmann)  
38 Skipper Jacob Olsen    
39 Alberth Willumsens Enke    
40 Handelsbetjent Niels Næss    
41 Gjæstgiver Johannes Nielsens Enke    
42 Lientenant Bjørn Overtoldbetient Kirkeværge
43 Styrmand Isach Olsen    
44 Vestre Porsgrund Kirke    
45 Madame Elisabeth, Salige J. Wrights    
46 Madame Elisabeth, Salige J. Wrights    
47 Matros Hans Johannesen    
48 Matros Lars Thyrholm    
49 Madame Abraham Pettersens    
50 Grosserer Hans Møller    
51 Madame Folkman    
52 Skibs Capitaine Hans Møller    
53 Kjøbmand Aasold Rugtvedt Brandinspecteur  
54 Kjøbmand Aasold Rugtvedt Brandinspecteur  
55 Matros Ole Tarjersen    
56 Styrmand Magnus Nielsen    
57 Matros Knud Tollefsen    
58 Matros Erich Knudsen    
59 Skolehuuset    
60 Skipper Søren Willumsen    
61 Matros John Lindrup    
62 Madame, Johan Schubarts    
63 Oldermand Isach Hansen    
64 Bødker Jens Lindberg Ved Sprøyterne (brannmann)  
65 Skipper Willum Eillumsen    
66 Jens Willumsens Enke    
67 Skipper Johan Schau    
68 Hans Jensen Bloms Boed Søboed    
69 Kjøbmand Christian Monrad    
70 Kjøbmand Ejlert Wright Rodemæster  
71 Dagarbejder Torjus Jensen    
72 Skipper Friderich Vauvert    
73 Madame E., Salige Jørgen Wrights    
74 Skipper Mads Halvorsen    
75 Mathias Michelsen    
76 Niels Poulsens Enke    
77 Matros Knud Halvorsen Ved Sprøyterne (brannmann)  
78 Matros Jørgen Harraldsen    
79 Matros Jens Torstensen    
80 Ole Leth Havnefoged, Vejer, Maaler  
81 Enken Pernille Gropa    
82 Skibstømmermand Mathias Røra    
83 Skibscaptain Schiønning    
84 Else Rogn    
85 Matros Søren Pedersens Enke    
86 Røjert Halvor Thorsen    
87 Matros Jens Wetlesen    
88 Matros Ole Aanerød    
89 Ole Hansens Enke    
90 Madame Lange    
91 Snedker Just Løkke    
92 Matros Tørkel Tollefsen    
93 Styrmand Gunder Harraldsens    
94 Kjøbmand Hans Petersen Skoleforstander  
95 Skipper Anthoni Nordberg    
96 Enken Aavot Gundersdatter    
97 Niels Pedersens Enke    
98 Sivert Evensens Enke    
99 Matros Johannes Larsen    
100 Tømmermand Isach Asdahl    
101 Dagarbejder Abraham Poulsen    
102 Snedker Christen Thomasen    
103 Ole Bierketvedts Enke    

(C) Gard Strøm.