ved
Gard Strøm


| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |

Oppdatert 09.01.2017


Sjeleregister for Hjartdal prestegjeld 1730

Transkribert av G.S., Gjerpen 1997.

Etter kopi av original på Digitalarkivet.


Gaarde Mantal for Hierdals Præstegield

Hierdals Hovet Sogn


Toe Øfre med Kalaas
Shylder 4 Huder, udreder 1 Soldat. Twende Opsidere.
Thommas 60 aar, fød paa gaarden, kand iche Handwerch, tient for Soldat.
Margit Jonsddatter 50 aar, ingen Børn,
Tieneste Pige Kari Olsdatter, 20 aar, fød her i bøyden. Kan iche Handwerch.
Kand føde en Hest, 4 Kiør, 2 Qvier, 4 Souer.

Anon 48 aar, fød her i bøyden, Kan iche Handwerch. Tient for Soldat. Iche Gift.
Tieneste Pige ..sas(?), fød i bøyden, Kand iche Handwerch.
Kand føde en Hest, Kiør, 2 Qvier, 4 Souer, er myre skou intet Fiskerj, iche rødningsland, iche myr, iche qværne bech, iche nogen plads.

Erts.
Husmand Stener Gunlechsøn fød paa gaarden, 80 aar, Kand iche handwerch, iche gift, har en daatter
Anne Steenersdaatter, 28 aar, kand iche handwerch.
Huusmand Bierguf
 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/63/pc00000000752036


 

(C) Gard Strøm.