| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Huseiere i Vestre Porsgrund 1815

Transkribert av Gard Strøm, Valebø 7. Sept. 2015.

Oppdatert: 07.09.2015.


Liste Over D' Herer Indvaanere af østre Porsgrund, hvilke her anføres efter deres Huus No.,
med Anførelse tillige om enhvers Levevej, borgelige Ombud m.m.

Huus No. Ejerens Stand og Navn Borgerligt Ombud Anmærkning
1 Skibstømmermand Ole Jørgensen    
2 Matros Christen Thorsens Enke    
3 Matros Ole Andersen    
4 Kaptein Halvor Isaksens Enke    
5 Hugger Isach Andersen    
6 Stadsmægler S. Rasch Brand Inspecteur  
7 Oldermand Evens Jacobsen    
8 Kaptein Isach Christensen    
9 Kiøbmand Louis Vauvert    
10 Styrmand Hans Karths Enke    
11 Grosserer Hans Møller    
12 Forwalter Møldrup    
13 Kammerherre de Løvenskiold    
14 Skipper Christen Hansen Arveskau    
15 Sejlmager, Borger Michel Halvorsen (Mikkel Halvorsen - gammel dansk skrivemåte. Ikke fransk)    
16 Grosserer Jørgen Aall - Lejehuus Kirkeværge og Skoleforstander  
17 Matros Anders Halvorsen, Herre    
18 Matros Halvor Andersen    
19 Kjøbmand C. Kraft Rodemæster  
20 Styrmand Ole F. Moe    
21 Lods Friderich Moe    
22 Gjordemoder Madame Jørgensen    
23 Maler Weidenauer    
24 Grosserer Jørgen Aall Kirkeværge og Skoleforstander  
25 Madame, Salige Nic. Aalls    
26 Kiøbmand Jens Kiill Representant  
27 Smed Christen Olsen    
Huus No. Ejerens Stand og Navn Borgerligt Ombud Anmærkning
28 Fragtemand Knud Jensen    
29 Kiøbmand Jens Gasmann Vej Inspecteur  
30 Smed Kittil Jensen    
31 Grosserer Jørgen Aall Kirkeværge og Skoleforstander  
32 Kammerraad og Toldindspecteur Hammond    
33 Grosserer Jørgen Aall Kirkeværge og Skoleforstander  
34 Kjøbmand Peter J. Damm    
35 Snedker Thomas Pichet    
36 Oldermand Engelbret Sanne    
37 Snedker Lars Glose    
38 Skipper Ole R. Dahl    
39a Skrædder Niels Herkelsen    
39b Tarje Grotnæs    
40 Snedker Lars Hill    
41 Kiøbmand M. von Gyldenpalm    
42 Hugger Niels Arnesen    
43 Iver Kiøstolsen    
44 Tollef Svennungsens Enke    
45 Røjert Søren Jacobsen    
46 Johannes Olsen    
47 John Omholt    
48 Skomager Skieldrup    
49 Matros Arne Usler    
50 Snedker Arne Berg    
51 Anne Schuster    
52 Kirurgus Rædisch    
53 Kjøbmand B. Winther Rodemæster  
54 Hugger Anders Bækkevald    
Huus No. Ejerens Stand og Navn Borgerligt Ombud Anmærkning
55 Tømmermand Lars Ørstvet    
56 Gunder Ballestads Enke    
57 Styrmand Niels Hjorth    
58 Matros Wilhelm Wejdenauers Enke    
59 Hugger Hans Nielsen Ved Sprøyterne (brannmann)  
60 Hugger Ledvor Christophersen Ved Sprøyterne  
61 Hugger Svend Wraalsen Ved Sprøyterne  
62 Matros Ole Tostensen    
63 Matros Sivert Herre    
64 Tømmermand Lars Studsrød    
65 Skomager Anders Knap    
66 Snedker Hans Glose    
67 Matros Gunder Jacobsens Enke    
68 Smed Christen Nielsen    
69 Aslak Birketvet    
70 Sømand Even Andreasen    
71 Anders Hvale (Optiker) Wægter  
72 Isach Andersens Enke    
73 Mette Christensdatter    
74 Røjert Jacob Ramaasens Enke (Ramsaasen?)    
75 Hugger Lars Christensen    
76 Matros Thor Halvorsen    
77 Hugger Anders Klevens Enke    
78 Lods Herman Larsen    
79 Dagarbejder Ole Olsen    
80 Muurmester Sivert Jørgensen    
81 Kjøbmand B. Wither Rodemester  
82 Peder Orekaasens Enke    
83 Matros Knud Amundsen    
Huus No. Ejerens Stand og Navn Borgerligt Ombud Anmærkning
84 Matros Jens Johnsen    
85 Hugger Christen Grønlies Enke eller Hans Isachsen    
86 Oldermand Ingebret Isachsen    
87 Hugger Thor Ledvorsen    
88 Tømmermand Erich Nielsen    
89 Hugger Anders Ballestad    
90 Det nye Skolehuus    
91 Østre Porsgrunds Kirke    
92 Sadelmager Johan Rosenstæd (Rosenstad?)    
93 Matros Lars Peter    
94 Anthoni Andreasen eller Isach Halvorsen    
95 Hugger Niels Aaltvet    
96 Dagarbejder Anders Larsen    
97 Madame Manall    
98 Skomager Anders Pedersens Enke    
99 Niels Lund    
100 Tømmermand Thomas Jørgensen    
101 Matros Lars Bækkevald    
102 Hugger Ole Meen    
103 Hugger Mons Olsen    
104 Hugger Ole Ulverød Rodemand  
105 Matros Niels Davidsen    
106 Hugger Hans Larsen    
107 Matros Christian Johannesen, men beboes af Ole Peter    
108 Hugger Halvor Bjørntvedt    
109 Matros Christian Johannesen    
110 Ole Rasmussens Enke    
111 Dagarbejder Aslak Halvorsen    
112 Dagarbejder Even Hansen    
Huus No. Ejerens Stand og Navn Borgerligt Ombud Anmærkning
113 Snedker Andreas Steensen    
114 Dagarbejder Abraham Pedersen    
115 Skomager Hans Axelsen    
116 Lods Niels Tolfsen    
117 Søren Knudsens Enke    
118 Hugger Kittil Johnsen    
119 Hugger Tollef Rasmussen Ved Sprøyterne (brannmann)  
120 Hugger Hans Hansen    
121 Matros Engelbret Sørensen    
122 Hugger Lars Hovholdt    
123 Tømmermand Johan Abrahamsen    
124 Styrmand Bent Wigs Enke    
125 Dagarbejder Jacob Nyegaard    
126 Hugger Hans Hovholdt Ved Sprøyterne (brannmann)  
127 Hugger Jacob Ballestad Rodemand  
128 Hugger Andreas Pedersen    
129 Toldcasserer J. W. Rasch    
130 Handelsbetjent Niels Sørensen    
131 Fragtemand Thomas Svennungsen    
132 Overtoldbetjent Zuschlag    
133 Snedker Jørgen Nauer    
134 Anders Flaattens Enke    
135 Pastor Halling    
136 Halvor Stulens Enke    
137 Hugger Aavold Halvorsen    
138 Jomfrue Wendelboe    
139 Tømmermand Ole Tarraldsen    
140 Christen Nielsens Enke    
141 Hugger Tow Brynildsen Ved Sprøyterne (brannmann)  
142 Toldcasserer Rasch    
143 Matros Thomas Olsen    
144 Hugger Jacob Engebretsen    
145 Hugger Torbjørn Olsen    
146 Hugger Torjus Johnsen    
147 Dagarbejder Gunnul Olsen    
148 Toldskriver Ditlef Møller    
149 Hugger Hans Aaltvets Enke    
150 Grosserer Ulrich Friederich von Cappelen Representant iboende Huus  
151 Den Kongelige Toldboed    
152 Grosserer Ulrich Friederich von Cappelen Representant  
153 Handelsbetjent Niels Jacobsen    
154 Hugger Abraham Nielsen    
155 Tømmermand Tor Christensen    
156 Dagarbejder Engebret Olsen    
157 Smed Ole Olsen    
158 Hugger Ole Nielsens Enke    
159 Hugger Halvor Thorsen    
160 Hugger Ole Halvorsen    
161 Grosserer Cappelens Smidie    
162 Oldermand Hans Kulletangen    
163 Matros Hans H. Tangen    
164 Gaarden Rolighed    

(C) Gard Strøm.