| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Stulen
Gård nr. 19 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 196
4.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.03.2021

UNDER ARBEID

Hustomter

Utskilt fra fra det gamle gårdsnummer 19 Stulen.

Med bistand fra utflyttet gjerpensmann Halvard Skårdal fra Holt øde.

Disse eiendommene er i dag regulert under gnr 11 Kise. Dette er vel noen grep som har blitt gjort i nyere tid av
eiendomstekniske årsaker. Husene behandles her under gnr 19 "Stulen", som opprinnelig er rett.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epost: post@gamlegjerpen.no.

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.


En arbeiderbolig uten adresse.
Oppført rundt 1872.

Dette huset ble revet i forbindelse med kraftutbygginga på 1960-tallet. Se nedenfor.


S. Stulen fra den tiden Hans Thoresen Stulen med familie bodde der. Innsendt av deres sønnesønn Thor Stulen 2014.

Arbeider, leilending
Halvor Gregoriusen fra V. Stulen f. 26/12-1846, s.a. Gregorius Aslaksen Stulen.
g. 15/2-1874 m. Ingeborg Guttormsdatter fra Søntvedt i Siljan f. 19/4-1844 d. 1930 i Skien, d.a. Guttorm Larsen Søntvedt fra V. Bø(1) i Luksefjell.
1. Gregorius Halvorsen f. 20/7-1874 d. 18/10-1888 på Bratsberg.
2. Minda Gunelia Halvorsdatter f. 29/8-1876 på Stulen. Ugift.
3. Anna Marie Halvorsdatter f. 19/4-1879 på Stulen g.m. Borgen.
    Barn 1. Henry Borgen.
4. Kristian Halvorsen f. 17/9-1882 på Bratsberg. Ugift.
Br. 1872.

F.f. Minda Gunelia: Maren Nilsd. Kise, Maren Guttormsd., Lars Olssøn Dyrkold, Johannes Matssøn Folevald, Peder Aslakssøn Slettene.
F.f. Anna Marie: Moderen, Ingeborg Paulsd. Stulen, Lars Paulssøn Stulen, Johannes Madssøn Folevald, Ole Gunnarssøn Aas.
F.f. Kristian: Forældrene, Anne Olsdatter Follo (Follaug), Lars Knudsen Langeland, Kristian Olsen Bratsberg.

Halvor var fra Stulen og tjente på Søntvedt i Siljan før han giftet seg. Ingeborg var fra Søntvedt og tjente på Stulen.
Denne familien flyttet før 1882 til Bratsberg, hvor Halvor i 1891 arbeidet som fjøsmann ved hovedgården hos Diderik C. Blom.
I 1900 bodde familien i Øvregate i Skien. Halvor og sønnen Kristian var kalk-kjørere, Anna arbeidet på halmhylsefabrikk.

Arbeider, leilending
Ole Pedersen
Br. 1882.

Leilending
Ole Torkildsen
(Ole Torkildsen Plassen)
Br. 1891. Se Plassen under Dyrkoll.

Dette huset var ubebodd i 1891.

Peder Christian Paulsen
Br. 1893. Se Bø(11).

Ingebret Holt med familie bodde sannsynligvis her fra 1904 - 1907.

Skogsarbeider
Andreas Stulen (Andreas Kristensen).
Br. i 1910.

Andreas Stulen bygde hus på Dyrkoll i 1946. Se Stulenv. 287 under Dyrkoll.

Skogsarbeider, forpakter
Hans Thoresen Stulen (Hans Stulen) fra V. Stulen f. 24/3-1883 d. 1960, s.a. Thore Halvorsen.
g.m. Anna Rosvald fra Rosvald f. 17/12-1888 d. 1982, d.a. Hans Rasmussen Rosvald.
1. Ingeborg Kristine Stulen f. 11/12-1913 g.m. Gunnar Norborg. Se Åshammeren 110 under Jønnevald.
2. Herman Stulen f. 5/7-1916 i Gåshølen. Se Mælag. 121 på Mæla.
Br. 1920.

Da Hans Stulen døde her i 1960 flyttet Anna til sønnen Herman i Mælagt. 121.

Grenser på 1950-tallet:
Nord: Stulengårdene, øst: Stulstjenna, syd og vest: Løvenskiold skog.

Dette huset ble revet da kraftlinja "Tokkelinja" ble bygget i 1962. Huset lå ca. 100 m. til venstre for der masta ble satt opp.
Kraftlinja gikk nesten rett over taket.
Som de ofte gjorde, rev de huset pent ned, merket alle materialene og satte det opp et annet sted. Dette huset ble satt opp
igjen på Findal i Solum.


Stulenv. 432.
11/22 i dag. Utleiebolig oppført av Løvenskiold - Fossum ca. 1900. Solgt til private i 2006.

Skogbetjent
Ole Ingebretsen Aas fra Ås(6) f. 15/3-1862 d. 29/4-1935, s.a. Engebret Halvorsen Aas.
g. 17/10-1891 m. Anna Pedersdatter fra Holterønningen under Dalsvann i Sauherad f. 10/3-1868 d. 28/1-1963, d.a. Peder og Anne Holterønningen ved Dalsvatn.
Br. 1900.

Se denne familien på Furuvald.

Skogsarbeider
Ole Pedersen Haugerød fra V. Haugerød f. 30/12-1877 på Kåsa under Haukeli i Sauherad d. 10/11-1961, s.a. Peder Torkildsen.
g. 19/11-1905 m. Maren Andrea Høgli fra Høgli under Dale f. 22/11-1879 d. 28/12-1963, d.a. Torkild Torkildsen Høgli.
1. Olga Haugerød f. 28/10-1906 g.m. Abraham Rønningen. Bosatt i Siljan. Deres datter Alfhild Rønningen ble g.m. Yngvar Arnfinn Øverland. Se N. Mo.
2. Peder Trygve Haugerød f. 10/2-1908. Se nedenfor.
Br. 1922.

Ole og Maren flytta i 1957 til 2-mannsboligen i Stulenv. 471 under Stulen.

Skogsarbeider, tømmerbilsjåfør siden 1957
Peder Trygve Haugerød (Trygve Haugerød) herfra f. 10/2-1908 d. 12/11-1972.
g.m. Aagot Støkke fra Drengen under Bø i Luksefjell f. 16/3-1910 d. 10/7-1988, d.a. anleggsarbeider Kristen Støkke.
1. Oddmar Haugerød f. 22/11-1932. Se Skriva under Bø.
2. Ester Synnøve Haugerød f. 1938 g.m. Edvin Knut Teigen. Se Luksefjellv. 873 under Eriksrød.
3. Bjarne Haugerød f. 1939. Se Sillevika under Mo. Se Stulenv. 129 under Rosvald.
4. Jonny Haugerød f. 1945. Se Stulenv. 471 øst.
5. Ole T. Haugerød f. 15/4-1947 d. 10/11-1958.

Hans skrev seg for Trygve Haugerød. De bodde her sammen med Trygves foreldre fram til 1957.
De flytta da til Stulenv. 477, som var nabohuset til der hans foreldre samtidig flyttet til.

Albert A. Kiste overtok dette huset etter Trygve Haugerød.
Br. 1957. Se familien Kiste på V. Stulen.

Fra Grunnboka: "
Stulenvegen 432 (Gnr 11, bnr 22) er solgt for kr 600.000 fra Herman Leopoldus Løvenskiold og
Leopold Axel Løvenskiold
til May Britt Refsdal og Dag Refsdal (06.01.2006)."

Arbeider, selveier
Dag Refsdal fra Ødegården under Fossum f. 1954.
g.m. May Britt f. 1955.
1. Tove Mette Refsdal f. 1975.
Eiere 2006.


Stulenv. 471.
19/1. Horisontalt delt tomannsbolig. Oppført i 1952 av Løvenskiold - Fossum.

LEILIGHET VEST.

Skogsarbeider
Oskar
Svendsen fra Sand i Rogaland.
g.m. Bergljot.
Beboere fra ca. 1952.

Folk fra Rogaland ble henta inn for å drive tømmerdrift med taubane (løypestreng) i de bratte liene
mellom Stengestad og Blæsa. (Halvard Skaardal).

Skogsarbeider
Georg Slåtten
fra Jelsa i Rogaland.
g.m. Klara Vårvik fra Suldal i Rogaland.
Beboere fra 1955.

Skogsarbeider
Thorleif Stulen
fra N. Stulen f. 24/10-1928 d. 10/11-1963, s.a. Johannes Thoresen Stulen.
g. 31/12-1952 m. Anlaug Landsverk fra Sauherad f. 12/2-1923 d. 26/3-2000, d.a. g.br. Anund Landsverk.
Forlovere: ”Ivar Bøe, Mo og Ingerid Landsverk, sykesøster ved Luther i Porsgrunn.”
Beboere fra 1958. Ingen barn.

Thorleif Stulen eide og bodde tidligere i Luksefjellv. 834 under Eriksrød.

Enka Anlaug Stulen flyttet siden sammen med Oddmar Norborg. Se Åshammeren 85 under Foss.

Skogsarbeider
Martin Stulen
fra N. Stulen f. 16/1-1925 d. 4/9-2005, s.a. Johannes Thoresen Stulen.
g.m. enke Torbjørg Dale fra Sauherad f. 28/10-1924.
Beboere fra 1964.

Skogsarbeider
Asbjørn Åsland
f. 1941.
g.m. NN.
Beboer fra ca. 1966.

Skogsarbeider
Reidar Ellefsen Økter fra Økter(6) f. 1934, s.a. Martin Ellefsen Økter.
g.m.
Kari Uthus fra hus u. Bestul f. 1940, d.a. Gudrun og Hans Uthus.
1. Øystein Økter f. 1971.


LEILIGHET ØST.
19/1. Horisontalt delt tomannsbolig. Oppført i 1952 av Løvenskiold - Fossum.

Skogsarbeider
Ole Pedersen Haugerød fra V. Haugerød f. 30/12-1877 på Kåsa under Haukeli i Sauherad d. 10/11-1961, s.a. Peder Torkildsen.
g. 19/11-1905 m. Maren Andrea Høgli fra Høgli under Dale f. 22/11-1879 d. 28/12-1963, d.a. Torkild Torkildsen Høgli.
Beboere her fra ca. 1957.

Denne familien bodde tidligere i Stulenv. 432 under Stulen. Se barna der.

Skogsarbeider
Christian Pedersen
fra Danmark f. 1/1-1916.
g.m. Helene fra Hedmark f. 7/11-1917.
Beboere fra 1962. Se Nykås under Mo.

Skogsarbeider
Kristoffer Slettetveit
fra Mo i Telemark. Se Flittig under Mo.
Beboere fra 1966.

Skogsarbeider
Nils Eriksen fra Ekornrød Lille f. 1953, s.a. Karl Eriksen.

Skogsarbeider

Jonny Haugerød
fra
Stulenv. 432 under Stulen f. 1945, s.a. Trygve Haugerød.
g.m. Solbjørg Rød fra Rød under Kise f. 1952, d.a. Sverre Olsen Rød.
 


Stulenv. 477.
11/17. Horisontalt delt tomannsbolig. Oppført i ca. 1957 av Løvenskiold - Fossum.


LEILIGHET VEST.

Skogsarbeider, tømmerbilsjåfør (siden 1957)
Peder Trygve Haugerød (Trygve Haugerød) fra
Stulenv. 432 under Stulen f. 10/2-1908 d. 12/11-1972.
g.m. Aagot Støkke fra Drengen under Bø i Luksefjell f. 16/3-1910 d. 10/7-1988, d.a. anleggsarbeider Kristen Støkke.


Aagot og Trygve Haugerød var de første som bodde i den vestre enden av huset da det var nytt i 1957.
Se Stulenv. 432, hvor de bodde i mange år.


LEILIGHET ØST.
11/17. Horisontalt delt tomannsbolig. Oppført i ca. 1957 av Løvenskiold - Fossum.

Skogassistent
Tor Ettestad fra Ettestad i Drangedal f. 8/4-1921 d. 8/2-1999.
g.m. Gunhild
Garvoll fra Rauland f. 9/1-1926.
1. Knut Ettestad f. 1957.
2. Anders Ettestad f. 1959.
Brukere 1957.


Familien flytta til Stulenv. 484 i 1960, før de flytta til Mo. Se Luksefjellv. 997 A under Mo.

Skogsarbeider
Magne Aslak Langedal
(Magne Langedal) f. 1940.
g1g m. Ragnhild. Ekteskapet oppløst. Ragnhild ble g2g med Asbjørn Kiste fra V. Stulen. Se Høgliv. 36 under Åmot.
g2g m. Aase Synnøve Norborg fra Åshammeren 85 under Foss f. 1941, d.a. Olaus Norborg.
1. Liv Langedal f. 1961 d. 1989.
2. Morten Langedal f. 1962.
Beboere fra 1961.

Magne Langdal og Aase Synnøve kjøpte i 1971 Holmbakken av Løvenskiold.

Skogsarbeider
Edvin Knut Teigen fra
Ekornrød lille under Mo f. 15/7-1935 d. 9/10-1997, s.a. Gjermund Teigen.
g.m. Ester Synnøve Haugerød fra Stulenv. 432 under Stulen
f. 1938, d.a. Trygve Haugerød.

Edvin Teigen kjøpte i 1979 hus i Eriksrød-området. Se Luksefjellv. 873 under Eriksrød.

Skogsarbeider

Øyvind Bråthen
fra
S. Rønningen under Bø i Luksefjell f. 1946, s.a. Arnt Trygve Bråthen.
g.m. Brit Mary Ytterbø fra S. Kise f. 1946, d.a. Øivind Ytterbø.
1. Pål Øyvind Bråthen f. 1966.
2. Janne Elisabeth Bråthen f. 1969.

Senere bosatt på Gulset.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 477 (Gnr 11, bnr 17) er solgt for kr 514.000 fra Herman Leopoldus Løvenskiold og
Leopold Axel Løvenskiold
til Jostein Stulen og Tove Stulen (25.10.2001)
."

Jostein Stulen
fra N. Stulen f. 24/11-1965, s.a. Martin Stulen.  
g.m. Tove Ekornrød fra Luksefjellv. 699 under Oterholt f. 26/8-1968, d.a. Halvor Nykås Ekornrød.
1. Morten Stulen f. 1992.
2. Magnus Stulen f. 1995.
Eiere 2001.

Jostein og Tove Stulen kjøpte hele huset av Løvenskiold i 2001.


Stulenv. 483.
11/21. N. Stulen.

Gård. Se N. Stulen.


Stulenv. 484.
11/16.

Skogassistent
Tor Ettestad fra Ettestad i Drangedal f. 8/4-1921 d. 8/2-1999.
Se Stulenv. 477 Øst.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 484 (Gnr 11, bnr 16) er solgt for kr 575.000 fra Herman Leopoldus Løvenskiold og
Leopold Axel Løvenskiold
til Gunnar Bertelsen og Kari Valen (24.08.1998)."

Gunnar Bertelsen.
g.m. Kari Valen.
Eiere 1998.

I 1994 bodde Gunnar Berthelsen i Luksefjellv. 1114 som er Lille Ekornrød ("Skarva").


Stulenv. 490.
11/18. Oppført i ca. 1960 av Løvenskiold - Fossum som skogvokterbolig.

Skogbestyrer
Ragnar Dybsjord
g.m. Kari Grindlia?
1. Stein Dybsjord.
2. Heidi Dybsjord.

Beboer fra 1960.

Familien Dybsjord flytta til Ski i Akershus i 1967.

Avdelings leder
Helge Sørensen f. 1930.
g.m. Anne Marie f. 1934.
Beboere fra 1967.


(C) Gard Strøm.