ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune. Siden 1964 en del av Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 21.06.2019

 


Ødegården - Øygarden

Plass under N. Fossum.

 

Adresse i dag: Hyniv. 412.


En gang var det 5 Ødegården-plasser. Etter at behovet for arbeidskraft sank, ble det bare en plass igjen.

Beliggende i område langs Hynivegen. Nord for Lia, på vestsiden av Bøelva, rett over for
Dyrendal som ligger på østsiden. Nedlagt. Ingen bygninger som er inntegnet på kartet i 2010.

Gruvearb., husmann

Engebret Pedersen fra M. Bø(A) dpt. 8/3-1778 d. 1/4-1836 u. Fossum, s.a. Peder Engebretsen Bøe.

g. 2/1-1800 m. Karen Margrethe Andersdatter fra Ødegården under Fossum dpt. 29/11-1780 d. 11/3-1848 u. Fossum, d.a. Anders Jensen. Se Familie 29 - Fossum 1782.

Forlovere: "Peder Engebretsen Bøe og Anders Jensen."

1. Marthe Maria Engebretsdatter dpt. 2/3-1800.

2. Peder Engebretsen dpt. 17/7-1803. Se nedenfor.

3. Inger Engebretsdatter dpt. 12/1-1806 g.m. Christen Madsen. Se Børønningen(D) u. Bø.

4. Karen Elisabeth Engebretsdatter f. 13/1-1813 g.m. Ellef Olsen fra Drengen. Se Fossum 1845.

5. Anne f. 20/11-1815 d. 11/5-1816. Født og død under M. Bø.

6. Anne Engebretsdatter f. 16/3-1817. Født under Fossum.

7. Ingeborg Kirstine Engebretsdatter f. 10/11-1821 g.m. enkemann Amund Andersen Ulvsvand (Se ovenfor). Se Åshammeren u. Ås. De emg. til Amerika i 1867.

 

F.f. Engelbert Pederssøns pb. Marthe Maria  f. M, l, Bøe: Dorthe Maria Jansdtr., Dorthe Maria Pedersdtr., Anders Jenssøn, Peder Hanssøn, Amund Aslachssøn.

F.f. Engelbert Pederssøns db. Peder u/M, Fossum: Amund Aslachssøns k., Karen Gundersdatter, Peder Engelbertssøn, Aslach Isakssøn, Sigfried Svendssøn.

F.f. Engelbert Pederssøns pb. Inger u/Ml, Bøe: Amund Aslachssøns k., Maren Andersdtr., Sigfrid Svendssøn, Jan og Jens Pederssøn.

F.f. Engelbreth Pedersens pb. Karen Elisabeth f. Bøe Rønning: Jan Pedersens k., Marthe Maria Gundersdtr., Anders Jensen, Aamund Aslaksen, Jens Pedersen.


Denne familien bodde i flere år hos Engebrets foreldre på Midtre Bø. De kom til Ødegården like etter at de giftet seg.
I 1835 hadde familien en fostersønn her, Ole Johnsen, 12 år. I 1845 var Engebret blind og datteren, Karen Elisabeth,
bodde her med sin familie. Dreng her i 1845: Jacob Thorsen (37), ugift.


Sagmester, husmann

Peder Engebretsen herfra dpt. 17/7-1803 d. 10/6-1859 på Fossum, s.a. Engebret Pedersen.

g. 3/1-1828 m. Johanne Marie Andersdatter fra Skien f. ca. 1802, d.a. Anders Olsen i Skien.

Forlovere: "Mads Madsen, Fossum og Helje Heljesen, Gjerpen."

1. Engebret Pedersen f. 1/2-1828 g. i Skåtøy kirke den 6/9-1864 m. Gunhild Thorsdatter fra Drangedal f. 15/6-1834, d.a. Thor Abrahamsen. Han var gartner på Fossum før han giftet
    seg (i følge kirkeboka). Oppholdt seg på Næssund i 1964. Hun oppholdt seg på Lovisenberg v/ Kragerø.

2. Nils Pedersen f. 25/1-1830.

3. Marthe Maria Pedersdatter f. 7/3-1833.

4. Anders Pedersen f. 19/9-1835.

5. Maren Karine f. 13/4-1838 d. 18/4-1839. Døde av kikhoste.

6. Maren Karine Pedersdatter f. 24/7-1840.

7. Johannes Pedersen f. 8/7-1845. Losjerte i 1865 som ugift 21-åring i Porsgrunn, i Nils Eriksen og Maren Haraldsdatter’s familie.

8. Nils Pedersen f. 2/7-1848.
Br. ca. 1830.

Familien bodde på samme sted i 1845. Enka bodde ved Lia i 1865 med sine datter Maren Karine og hennes
udøpte datter Petrea Jacobsdatter f. 1/12-1865 (far: "Uk. Jacob Tollefsen pt. Skien").

Brukere av plassen i 1875: Gunder Aslaksen g.m. Kirsten Nilsdatter.

De hadde 1 ku og 1 sau på plassen. Se Lia(A) under Bø.


Jordbruker, leilænding 

Ambros Larsen fra Heddal f. 1/9-1846 d. 3/3-1931, s.a. Lars Løgndal.

g.m. Ingeborg Jacobsdatter fra Trykkerud ved Hjuksebø i Sauherad f. 9/7-1850* (1847?), d.a. Jacob Trykkerud.

1. Halvor Larsen f. 3/4-1891* i Gj.

2. Julie Larsen f. 11/3-1895*

Bruker 1897.

 

Tjenestegutt her i 1910: Oskar Kaspersen f. 16/11-1897* i Solum.

 

Ambros Larsen hadde tidligere en av Skotlandsplassene under Hyni (1886-1893). Fra 1897-1917 bodde
familien her på Ødegården. Han kjøpte i 1917 eiendommen 8/59 av Venstøp, Venstøphøgda 107.

 

John Halvorsen Dalen

Br. 1917.

 

Isak Ingebretsen Skilbred

Br. 1919. Se S. Berberg.

 

Arbeider, forpakter

Arne Refsdal fra Flata under Fossum f. 15/4-1912 på Gulbrands i Drangedal, s.a. skogsarbeider Halvor Andreasen Refsdal.

Br. 1946.

 
Han flyttet siden til  Hyniv. 290 under Fossum.

 

Plassens grenser på 1950-tallet, beskrevet av Arne Refsdal:

”Nord: Langangen, øst: Elva (Bøelva), syd: Hans Venstøp, vest: Fossum skog.”


Arbeider 

Halvdan Halvorsen

g.m. Åse Rigmor f. 4/10-1916 d. 3/5-1997,

1. Marit Ingebjørg Halvorsen,

2. Inger Marie Halvorsen g. Audun,

3. Tove Margaret Halvorsen g. Inge

4. Kristin Synnøve Halvorsen g. Morten

Br. 1962.

 (C) post@gamlegjerpen.no