| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Oterholt
Gård nr. 49 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.06.2015

UNDER ARBEID

Hustomter
Utskilt fra gnr 49 Oterholt.

Med bistand fra utflyttet gjerpensmann Halvard Skårdal fra Holt øde.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og eller rettelser på epostadresse post@gamlegjerpen.no.

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.


Luksefjellvegen 699 - 709
Utskilt fra gnr 49 Oterholt.


Luksefjellv. 699.
49/16.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 699 (Gnr 49, bnr 16) er overdradd til Halvor Nykås Ekornrød (20.06.1989)."

Halvor Nykås Ekornrød fra Luksefjellv. 719 under Jønnevald, f. 1948, s.a. Lars Ekornrød.
g.m. Ellen Oterholt fra N. Oterholt f. 1950, d.a. Bjarne Oterholt.
1. Tove Ekornrød f. 1968 g.m. mekaniker Jostein Stulen. Se Hustomter under Stulen.
2. Nina Ekornrød f. 1972.
Eier 1989.


Luksefjellv. 701.
49/12. Oppført av Anders Rønningen i 1966.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 701 (Gnr 49, bnr 12) er overdradd til Anders Rønningen (29.07.1966)."

Anders Rønningen fra Rønningen under Mo f. 3/10-1906 d. 26/5-1992, s.a. Anund Aslaksen Rønningen.
Eier 1966. Ugift.

Anders Rønningen var i 1969 ugift og bodde her sammen med sin ugifte søster Solveig Andrea Rønningen.
Solveig Andrea Rønningen f. 9/12-1912 d. 2/10-2006.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Luksefjellvegen 701 (Gnr 49, bnr 12) er overdradd fra Anders Rønningen til Marta Sofie Løvdal, Solveig Andrea Rønningen,
Edith Synnøve Bøe, Borghild Holmbakken, Synnøve Oterholt, Greta Maria Grindlia, Anund Jørgen Oterholt, Anne Hedvig Christensen,
Signe Bøe, Arne Rønningen, Harald Rønningen, Liv Rønningen Stave, Tor Rønningen, Bjørn Rønningen, Audun Rønningen og
Per Inge Rønningen (07.09.1992)."

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 701 (Gnr 49, bnr 12) er solgt for kr 650.000 fra Marta Sofie Løvdal, Solveig Andrea Rønningen,
Edith Synnøve Bøe, Synnøve Oterholt, Greta Maria Grindlia, Anund Jørgen Oterholt, Anne Hedvig Christensen, Signe Bøe,
Arne Rønningen, Harald Rønningen, Liv Rønningen Stave, Tor Rønningen, Bjørn Rønningen, Audun Rønningen, Per Inge Rønningen,
Thorbjørn Holmbakken og Leif Holmbakken til Magne Ingvar Aasheim og Hege Rasmussen Aasheim (31.10.2000)."


Luksefjellv. 703.
49/11. Oppført av Torbjørn Holmbakken.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 703 (Gnr 49, bnr 11) er overdradd til Torbjørn Holmbakken (31.03.1965)."

Thorbjørn Holmbakken fra Holmbakken under Foss f. 23/5-1911 d. 4/12-1984, s.a. Torkild Holmbakken.
g.m. Borghild Oterholt fra S. Oterholt f. 5/7-1918 d. 29/6-1994, d.a. Martin J. Oterholt.
1. Leif Holmbakken f. 1942 g.m. Reidun Gjøtterud f. 1942. Bosatt i Treungen i Nissedal, Telemark.
    Barn 1. Vegard Holmbakken f. 1965.
    Barn 2. Roar Holmbakken f. 1968.
    Barn 3. Terje Holmbakken f. 1972.
2. Thorbjørn Holmbakken f. 1944. Se Rising Terrasse 67b på Rising
Eier 1965.

Denne familien bodde tidligere som leilendinger under Løvenskiold-Fossum i Torbjørns barndomshjem,
Holmbakken under Foss.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 703 (Gnr 49, bnr 11) er solgt for kr 560.000 fra Thorbjørn Holmbakken og Leif Holmbakken til
Kari Lise Ballestad Ihle og Trond Ihle
(01.12.1994)
."


Trond Ihle fra Askim f. 1963.
g.m.
Kari Lise Ballestad fra Venstøp(1) f. 1964, d.a. Steinar Ballestad.
Eiere 1994.

Denne familien har i flere år brukt plassen Høgli under Dale i Luksefjell til feriested.


Luksefjellv. 707.
49/15. Utskilt fra N. Oterholt.

Bjarne Oterholt fra N. Oterholt f. 4/10-1921 d. 9/10-1997.
g. 10/7-1948 m. Helga Limi fra Luksefjellv. 293 under Limi f. 1926, d.a. agent Anders Limi.

Se denne familien på N. Oterholt.


Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 707 (Gnr 49, bnr 15) er overdradd til Ole Johnny Oterholt (24.10.1985)."

Ole-Johnny Oterholt fra N. Oterholt f. 1960.
g.m. Tone Simonstad f. 1963.
1. Erlend Oterholt f. 1989.
2. Ida Marie Oterholt f. 1993.
Eier 1985.


Luksefjellv. 709.
49/9, 10, 13, 14. ”Vårheim”. Huset ble oppført i 1957.

Murer
Einar Oterholt
fra N. Oterholt f. 30/6-1924 d. 25/11-1986, s.a. Gustav J. Oterholt.
g.m. Inga Midtgarden fra Mo i Telemark f. 15/2-1927 d. 7/5-1977, d.a. Svennung Olavson Midtgarden og Olavsdotter Ljostad.
1. Svein Gunnar Oterholt f. 1954. Se nedenfor.
Eier 1957.

Svein Oterholt er enebarn.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 709 (Gnr 49, bnr 9) er overdradd til Margareth Oterholt (30.12.1986)."

Svein Gunnar Oterholt herfra f. 1954, s.a. Einar Oterholt.
g.m. Margareth Amundsen f. 1958.
1. Trine Oterholt f. 1979.
2. Linda Oterholt f. 1982.
Eiere 1986.

(C) Gard Strøm.