| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Jønnevald
Gård nr. 52 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 24.10.2019

UNDER ARBEID

Hustomter
Utskilt fra gård nr. 52 Jønnevald.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epostadresse post@gamlegjerpen.no.

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.


Jønnevaldstien
Hustomter utskilt fra gnr 52 Jønnevald.


Jønnevaldstien 3.
52/38. Oppført i 1966.

Tov Holmbakken fra Holmbakken under Foss f. 28/8-1909 d. 6/7-1988, s.a. Torkild Tovsen Holmbakken.
g.m. Bertha Nykaas fra Nykås under Mo f. 1/4-1912 d. 28/2-1988, d.a. Halvor Johansen Nykaas.
1. Edith Holmbakken f. 1943. Se nedenfor.

Fra Grunnboka: "
Andel av Jønnevaldstien 3 (Gnr 52, bnr 38) er overdradd til Olav Kjell Dale (07.01.1974)."

Olav Kjell Dahle fra Sauherad f. 31/7-1940 d. 15/8-2014.
g.m. Edith Holmbakken f. 1943, d.a. Tov Holmbakken. Se ovenfor.
1.
Anita Dahle f. 1963.
2. Svanhild Dahle f. 1968.
Eier 1974.

Fra Grunnboka: "Jønnevaldstien 3 (Gnr 52, bnr 38) er solgt for kr 850.000 fra Olav Kjell Dale til Hanne Grini og Hans Grini (14.04.1998)."


Luksefjellveien 568 - 783
Hustomter utskilt fra gnr 52 Jønnevald.


Luksefjellv. 568.
52/24.

Oddmar Jønnevald fra S. Jønnevald f. 27/8-1912 på Mæla d. 29/10-1975, s.a. Peder Jønnevald.
Eier etter 1950.

Oddmar Jønnevald er gravlagt på Gimsøy kirkegård i Skien

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 568 (Gnr 52, bnr 24) er overdradd til Eitel Gustav Hallgren (08.10.1964)."

Eitel Gustav Hallgren f. 28/10-1907 d. 21/8-1986.
g.m. Birthe f. 16/8-1909 d. 12/7-2007.
1. Sven Erik Hallgren.
Eier 1964.

Fra Grunnboka: "
Luksefjellvegen 568 (Gnr 52, bnr 24) er solgt for kr 480.000 fra Sven Erik Hallgren til Kjetil Bjørnback og Lene Oterholt (04.10.1994)."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Luksefjellv. 582.
52/21.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 582 (Gnr 52, bnr 21) er overdradd til Øystein Bang (14.03.1978)."

Øystein Bang f. 1953.
g.m. Anne Marit Jønnevald fra S. Jønnevald f. 1955, d.a. Torjus P. Jønnevald.
1. Ronny Bang f. 1976. Se Nykås under Mo.
2. Tor-Øystein Bang Jønnevald.
Eier 1978.


Luksefjellv. 584.
52/20, ”Furuli”.
Huset ble oppført i 1957.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 584 (Gnr 52, bnr 20) er overdradd til Oddmund Severin Severinsen (15.12.1953)."

Stasjonsbetjent i NSB
Oddmund Severin Severinsen
fra Stulenv. 211 under Dyrkoll f. 21/1-1924 d. 23/2-2008, s.a. anleggsarbeider Herman Severinsen.
g.m. Ingebjørg Glenna fra Holmsv. 274 under Glenna(1) f. 1928, d.a. tømrer Ingvald Glenna.
1. Thor Severinsen f. 1955 g.m. Erna Brit Endresen f. 1952.
2. Anne Wenche Severinsen f. 1957.
3. Frank Severinsen f. 1959.
Eier 1953.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 584 (Gnr 52, bnr 20) er solgt for kr 1.600.000 fra Ingebjørg Severinsen til Ståle Elgen og Anne Lise Vestli (19.12.2011)."


Luksefjellv. 586.
52/19 ”Eikeli”. Oppført i 1954.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 586 (Gnr 52, bnr 19) er overdradd til Harry Severinsen (15.12.1953)."

Lastebileier
Harry Karsten Severinsen
(Harry Severinsen) fra Stulenv. 211 under Dyrkoll f. 21/12-1920 d. 2/11-1991, s.a. anleggsarbeider Herman Severinsen.
g. 29/8-1947 m. Borghild Lovise Hoppestad fra Bjønnemyr under Venstøp f. 24/12-1922 d. 2/11-2002, d.a. Aslak Nilsen Hoppestad
1. Edel Severinsen f. 1948 g.m. Anders Johansen f. 1942.
    Barn 1. Frode Johansen f. 1971.
    Barn 2. Tommas Johansen f. 1976.
2. Jan Severinsen f. 11/2-1949. Overtok huset.
3. Stian Severinsen f. 1957.
Eier 1953.

Harry Severinsen kjørte melkeruta i området.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 586 (Gnr 52, bnr 19) er overdradd fra Borghild Lovise Severinsen til Jan Severinsen (18.06.1999)."

Butikksjef
Jan Severinsen herfra f. 11/2-1949 d. 4/1-2014.
g.m. Kari Merete Rønningen fra Limihøgda 14 under Hjellen f. 1953, d.a. Olaf Rønningen.
1. Yvonne Severinesen f. 1972.
2. Sylvia Severinsen f. 1977.
Eier 1999.

Denne familien bodde tidligere i Luksefjellv. 204 under Limi.


Luksefjellv. 587.
52/7.

Se Jønnevald(7) "Jønholt".


Luksefjellv. 590.
52/4 ”Jønnevald”. Hustomt.

Utskilt fra bnr 3 den 1/4-1895. Landskyld (skyldmark): 0 mark 02 øre.

Fra tinglysingsprotokollen.
"Grundbrev fra Kristen Simonsen til Olaus Isaksen paa dette brug mod aarlig afgift 14 kroner, med Panteret i hus og tomt for indtil 70 kr., samt
forkjøbsret, dat. 10. april, tinglyst 8. juni 1895."
"Skjøde fra Isak Ingebretsen Sandbakken til Olaus Isaksen Jønnevald paa udstederens af ham selv opførte hus for 1300 kr., dat. 20. april,
tinglyst 8. juni 1895."
"Skjøde fra Olaus Isaksen til Peder Pedersen Flittig for kr. 2300 kr., dat. 14., tinglyst 21. april 1899."
"Skjøde fra Peder Pedersen Flittig til Lars Arnesen Saga for kr. 2000, dat. 1., tinglyst 13. mai 1903."

Snekker (sjømann før og i 1882), huseier
Lars Arnesen Jønnevald
(Lars Andersen) fra Bårnes i Hedrum, Vestfold f. 22/2-1859 (konf. 1874), s.a. husmann Arne Andersen og Elen Christensdatter.
g1g i Styrvold kirke i Lardal 21/4-1882 m. Maren Andrea Andersdatter fra Engelstad f. 27/9-1851 d. 10/6-1894 på Saga under Torsholt i Siljan, d.a. husmann Anders Anundsen og Ingeborg Margrethe Gulbrandsdatter.
Forlovere: "Ole Arvesen Engelstad og Hans Mathisen Engelstad."
g2g i Siljan 19/7-1896 m. Marianne Johannesdatter fra Saga under Torsholt i Siljan f. 3/11-1852 d. 24/11-1901 på Saga, d.a. sagmester Johannes Larsen Saga og Ingeborg Marie.
Forlovere: "Nils Sørensen Aasen og sagmester Elias Saga."
g3g i Gjerpen 17/9-1903 m. Maren Andersen Aasen fra Åsen(1)
f. 13/6-1873 i Heddal d. 7/12-1948, d.a. Anders Andersen Aasen.
Forlovere: "Sigvart Tveitan og Hans Andersen Aasen."
1. Jacob Martinius Larsen Steinsholt f. 11/4-1887 i Svarttangen under Gåserud i Lardal.
2. Anders Larsen (tvilling) f. 26/9-1889 i Lardal.
3. Elen Andrea Larsen (tvilling) f. 26/9-1889 i Lardal.
4. Laura Marie Larsen f. 1/1-1893 på Bø i Styrvold, Lardal g.m. Jens August Lund. Se Sem(12) "Semsgaten".
Barn i 2. ekteskap:
5. Ingeborg Josefine Larsen f. 25/10-1898 i Siljan.
Barn i 3. ekteskap:
6. Martin Amandus Larsen f. 4/6-1904 d. 4/9-1960 g.m. Margit Karlsen f. 17/5-1903 d. 20/5-1981. Gravlagt på Gimsøy kirkegård i Skien.
7. Hanna Larsen f. 11/2-1907 d. 26/10-1969 g.m. Klaus Grønvold fra Gjøvik f. 30/12-1891 d. 1/4-1980. Gravlagt på Totenvika kirkegård på Østre Toten.
8. Alfred Larsen f. 28/3-1909 i Skien d. 15/1-1996.
9. Lars Marinius Larsen f. 9/6-1911 på Jønnevald. Overtok huset.
10. Erling Larsen f. 10/3-1914 d. 11/5-1984 g.m. Signe Marie Bratsberg f. 24/8-1908 d. 23/4-1976.
Eier 1903.

Under folketellingen 1900 for Siljan bodde Lars Andersen på Saga i Siljan med familie. Han var da ”Leilænding og
Formand ved Tømmer- og Flødningsarbeide”.

Se folketellingen 1910.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 590 (Gnr 52, bnr 4) er overdradd til Lars Marinius Larsen (10.10.1949)."

Fabrikkarbeider, huseier
Lars Marinius Larsen
herfra f. 9/6-1911 d. 4/11-1986.
g. 22/1-1938 m. Margit Alvilde Bratsberg f. 12/1-1917 i Siljan d. 11/3-2005, d.a. gråsteinsmuerer Gullik Olsen Bratsberg fra Sauherad (1881-1951) og Gunhild Olsen fra Larvik (1886-1934).
1. Roar Larsen f. 1938. Bosatt i Jønnevaldstien 5.
2. Kjell Larsen f. 1939 (Kjell Bratsberg). Bosatt i Jønnevaldstien 9.
3. Unni Larsen.
4. Frank Larsen f. 1942. Bosatt i Jønnevaldstien 13.
5. Elna Larsen.
6. Tore Reino Larsen f. 1947 (Tore Reino Bratsberg). Se Luksefjellv. 851 under Eriksrød.
Eier 1949.

Lars M. Larsen overtok huset etter sin mor i 1949.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 590 (Gnr 52, bnr 4) er solgt for kr 480.000 fra Margit Alvilde Larsen til Inger Beathe Kise og Kristian Kise (12.12.1997)."

Kristian Kise fra Olea Crøgersv. f. 1966, s.a. Oddbjørn Kise fra Gåsehølen(1).
g.m. Inger Beathe f. 1967.
Eier 1997.


Luksefjellv. 597. Adressen endret i sept. 2014 til Jønnevallenga 8.
52/15 ”Fredli”. Oppført i 1949.

Skogsarbeider
Arne Mathias Moe
(Mathias Moe) fra N. Jønnevald f. 30/3-1908 d. 10/1-1999, s.a. Lars Gunnarsen Moe.
g.m. Olga Louise Andersen fra Tufte(29) "Habakken" f. 17/9-1914 d. 12/8-1987, d.a. steinhugger Oluf Andersen.
1. Inger-Lise Moe f. 1952. Overtok huset med sin mann.

Olga ble visstnok født på Lensmannsgården (senere ”guttehjemmet”) på Limi.

Denne familien har familiegravsted på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 597 (Gnr 52, bnr 15) er overdradd til Inger-Lise Moe Johansen og Jan Helge Johansen (11.06.1980).
Overdragelsen omfatter også andel av Luksefjellvegen 595 (Gnr 52, bnr 65)."

Jan Helge Johansen fra Langerødv. 25 på Riis f. 1946, s.a. Hans Johansen (Hasse Johansen) og Nelly Kiste.
g.m. Inger-Lise Moe herfra f. 1952.
1. Katrine Moe Johansen f. 1973 g. i Luksefjell kirke 19/8-2006 m. Hans-Georg Pettersen fra Gulset f. 1977, s.a. Svenn Terje og Afrodita Pettersen.
    Bosatt i hus på utskilt tomt herfra, Luksefjellv. 595.
    Barn 1. Karoline Moe Pettersen f. 2008.
    Barn 2. Kristine Moe Pettersen f. 2010.
2. Kristoffer Moe Johansen f. 1976. Overtok huset.
3. Morten Moe Johansen f. 1986. Se Løberg(63) "Solli".
Eiere 1980.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 597 (Gnr 52, bnr 15) er overdradd for kr 2.280.000 fra Inger-Lise Moe Johansen og Jan Helge Johansen til
Ann Gøril Nykås Johansen og Kristoffer Moe Johansen
(09.08.2012)."

Kristoffer Moe Johansen herfra f. 1976.
g.m. Ann Gøril Nykås f. 1983, d.a. Øyvind Nykås.
Eiere 2012.


Luksefjellv. 598.
52/9 ”Østli”. Oppført i 1936.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Peder O. Jønnevald til Thov Pladsen for kr. 550 med gjerdeplikt, dat. 9/5-1934, tinglyst 25/5-1935, idet selgerens hustru Marie har samtykket i skjøtningen."

Thov Norborg (Thov Pladsen) fra Plassen under Ås f. 24/7-1903 d. 19/9-1987, s.a. Peder Olausen Plassen.
Dette huset ble oppført av Thov Norborg i 1936 og solgt 4 år senere til Gunnar Kristensen.
Thov bygde bussgarasjen med leilighet i annen etasje i 1955 (52/27) og flyttet dit.
Se Luksefjellv. 601 under Jønnevald.

Gunnar Kristensen Jønnevald
fra S. Jønnevald f. 8/7-1871 d. 17/12-1960, s.a. Kristen Jønnevald.
g. i Siljan 11/10-1924 m. Petra Rød fra Siljan f. 24/7-1888 d. 11/12-1958, d.a. Isak Ingebretsen Rød og Karen Andersdatter født på Bestul, d.a. Anders Søntvedt.
1. Simon Jønnevald f. 23/1-1927. Overtok huset.

Gunnar Kristensen kjøpte huset av Thov Norborg i 1940.
Denne familien bodde tidligere på S. Jønnevald.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 598 (Gnr 52, bnr 9) er overdradd til Simon G Jønnevald (06.08.1962)."

Simon Jønnevald herfra f. 1927 på S. Jønnevald.
g.m. Miriam f. 21/5-1923 d. 29/12-1995.
1. Rune Gunnar Jønnevald f. 1950. Se Luksefjellv. 848 under Eriksrød
2. Torhild Jønnevald f. 1952
3. Guro Jønnevald.
4. Jørn Petter Jønnevald f. 1958. Bodde i 1994 med sin kone Wenche f. Gudmundsen fra Limi i Parkv. 82 på Rising.
Eier 1962.


Luksefjellv. 600.
52/28. Oppført på 1960-tallet.

Bilmekaniker
Rolf Bratsberg
f. 5/2-1928 i Siljan d. 25/5-1969, s.a. gråsteinsmurer Gullik Bratsberg fra Sauherad og Gunhild Olsen fra Larvik.
g.m. Solveig Limi fra Limihøgda 31 under Hjellen f. 1928, d.a. Thomas Limi.
1. Tor Eilert Bratsberg f. 1950. Se nedenfor.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 600 (Gnr 52, bnr 28) er overdradd til Tor Eilert Bratsberg (01.02.1974)."

Tor Eilert Bratsberg herfra f. 1950.
Eier 1974.

Fra Grunnboka: "
Luksefjellvegen 600 (Gnr 52, bnr 28) er overdradd for kr 364.910 fra Tor Eilert Bratsberg til Morten Høgli (23.10.1991)."

Morten Høgli fra Sommerfryd 12 f. 1965, s.a. Ole Høgli.
g.m. Tove Birgitte Solum f. 1967.
Eier 1991.


Luksefjellv. 601.
52/16 ”Solvang”. Oppført i 1955. Bussgarasjen.

Rutebileier
Thov Norborg
(Thov Pedersen Pladsen) fra Plassen under Ås f. 24/7-1903 d. 19/10-1987, s.a. Peder Olausen Pladsen.
g. 23/5-1931 m. Hanna Hansen Furuvald fra Furuvald(1)  f. 18/4-1903 i Teigen d. 2/3-1976, d.a. Olaus Hansen.
1. Birger Norborg f. 1932. Se Luksefjellv. 605.
2. Anna-Sofie Norborg f. 1937 g.m. Erik Sørensen f. 1931. Bosatt i Oslo.
    Barn 1. Thorfinn Sørensen f. 1965.
    Barn 2. Jorid Helene Sørensen f. 1966.

Thov Norborg startet sitt eget rutebuss-selskap i 1925 og bygde bussgarasjene på Jønnevald i 1955.
De bodde i leiligheten i andre etasje.

Hanna ble født i Teigen under Mo, hvor hennes mor kom  fra. Thov og Hanna var tremenninger.

Se Jønnevald Rutebilanlegg. Telemark Museum.


Thov Norborgs drosje, som ga starten til busselskapet Norborgs Bilruter i 1925.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 601 (Gnr 52, bnr 16) er overdradd til Birger Norborg (23.02.1971). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 52, bnr 27."
Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 601 (Gnr 52, bnr 16) er overdradd fra Birger Norborg til Per Morten Norborg (24.10.1996). Overdragelsen omfatter også Gnr 52, bnr 27."
Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 601 (Gnr 52, bnr 16) er solgt for kr 1.950.000 fra Per Morten Norborg til Telemark Museum (10.11.2006)."


Luksefjellv. 604.
52/13 ”Hammerud”. Oppført i 1948.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 604 (Gnr 52, bnr 13) er overdradd til Kjell Lauritzen (07.02.1948)."

Elektriker
Kjell Lauritzen
fra Skien f. 30/7-1924 d. 8/10-2013, s.a. Esther og Hans Lauritzen i Skien.
g.m. Agnes Berberg fra Sandbakken under Foss (Tulla Lauritzen) f. 1921, d.a. Anders Olsen Berberg og Marta Gundersdatter Brendseter.
1. Norma Lauritzen.
Eier 1948.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 604 (Gnr 52, bnr 13) er solgt for kr 1.025.000 fra Kjell Lauritzen til Svein Roger Dahlen og Trude Arvesen (03.10.2000)."


Luksefjellv. 605.
52/23 ”Fredly”. Oppført ca. 1955.

Bussjåfør
Birger Norborg
fra Luksefjellv. 601 f. 1932, s.a. Thov Norborg.
g. 30/3-1957 m. Rakel Glenna fra hus under Glenna(1) f. 1934, d.a. Ingvald Glenna.
1. Kai Roger Norborg f. 1959. Bosatt i Siljanv. 87 under Grini.
2. Per Morten Norborg f. 1963. Se nedenfor.

Birger Norborg overtok busselskapet og solgte det i 1988. Denne familien flyttet siden til Limiløkka 10 på Limi.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 605 (Gnr 52, bnr 23) er overdradd for kr 633.000 til Per Morten Norborg og Henny Elise Furset Norborg (27.08.1987).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 52, bnr 32."

Per Morten Norborg herfra f. 1963.
g.m. Henny Elise Furset fra Batnfjordsøra i Gjemnes kommune, Nordmøre f. 1961.
1. Hanne Norborg f. 1986.
2. Hilde Norborg f. 1988.
3. Tov Arne Norborg f. 1992.
Eiere 1987.

Se jubileumsartikkel i TA i forbindelse med Per Morten Norborgs 50-årsdag. (TA 5. august 2013, side 17).


Luksefjellv. 607.
52/26.

Karl O. Eriksrød fra N. Eriksrød f. 21/2-1911 d. 22/9-2005, s.a. Ole Sigurdsen Eriksrød.
g.m. Hjørdis Kristine Høgman fra Sverige under Mo f. 3/4-1920 d. 5/3-1987, d.a. Kristian Høgman.
1. Jostein Høgman Eriksrød f. 1951. Bosatt på Gulset.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 607 (Gnr 52, bnr 26) er overdradd til Jostein Høgman Eriksrød (16.01.1985)."


Luksefjellv. 609.
52/25.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 609 (Gnr 52, bnr 25) er overdradd til Simon Oterholt (06.06.1958)."

Sjåfør (1956)
Simon Oterholt fra N. Oterholt f. 1934 på Oterholt, s.a. snekker Gustav Oterholt.
g. i Siljan 24/3-1956 m. Reidun Eide f. 1935 i Siljan, d.a. skogsarbeider Kristian Eide.
Forlovere: "Snekker Ivar Haugen og hustru Gjertrud i Siljan."
Eier 1958.

Denne familien flyttet i 1991 til Limiløkka 42.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 609 (Gnr 52, bnr 25) er solgt for kr 610.000 fra Simon Oterholt til Øystein Gudbrands og Heidi Kittilsen Gudbrands (22.04.1991)."


Luksefjellv. 630.
52/43.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 630 (Gnr 52, bnr 43) er solgt for kr 8.000 fra Rolf Moe til Ivar Berberg (12.04.1996)."

Ivar Berberg fra Sandbakken under Tufte f. 18/4-1925 d. 27/12-1996, s.a. Anders O. Berberg.
g.m. Kamilla Oterholt fra Luksefjellv. 740 under Foss f. 7/9-1930 d. 20/2-2010, d.a. Bernhard Oterholt.
1.
Trond Berberg f. 1950. Bosatt i Skien.
2. Åshild Mercedes Berberg f. 1951. Se Luksefjellv. 778 under Åsen.
3. Øystein Berberg f. 1953. Se Luksefjellv. 741 under Åsen.
Eier 1996.

Denne familien hadde tidligere i Luksefjellv. 716 av Sandbakken under Tufte.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Luksefjellvegen 630 (Gnr 52, bnr 43) er overdradd fra Kamilla Berberg til Trond Berberg, Åshild Mercedes
Ekornrød og Øistein Berberg
(14.05.2010)."
Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 630 (Gnr 52, bnr 43) er solgt for kr 1.505.000 fra Trond Berberg, Åshild Mercedes Ekornrød
og Øistein Berberg
til Trude Berberg og Raymond Vidergot (07.06.2010)."


Luksefjellv. 632.
52/17 ”Jønnebæk”. Oppført i 1953.

Skogsarbeider
Gunnar Moe
(Gunnar L. Moe) fra N. Jønnevald f. 28/2-1910 d. 17/5-2000, s.a. Lars Gunnarsen Moe.
g.m. Klara Sveinungsen fra Slettene under Mo f. 16/12-1918 på Sølland i Siljan d. 3/3-2009, d.a. skogsarbeider Ole Svenningsen.
1. Lars Uno Moe f. 1946. Se nedenfor.

Lars Uno Moe er enebarn og overtok huset.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 632 (Gnr 52, bnr 17) er overdradd til Lars Uno Moe (20.02.1980)."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Lars Uno Moe f. 1946, s.a. Gunnar Moe. Se ovenfor.
g.m. Ranveig Hansen f. 1948.
1. Gunnar Moe f. 1976.
Eier 1980.


Luksefjellv. 646.
52/5 ”Jønneberg”. Oppført i 1930.

Opprinnelig bruket 52/8 som ble sammenføyd med 52/5 i 1974.
Et småbruk etablert i 1899.

Maskinist hos Løvenskiold
Hans Kittilsen
fra Gulset f. 8/12-1883 d. 20/3-1957, s.a. Kittil Nirisen Vellemyr g1g Ingeborg Hansdatter fra Bø g2g Klara Kastet.
g.m. Gunhild Lunde fra N. Mo f. 7/10-1892 d. 7/3-1971, d.a. skogbetjent Sivert Lunde.
1. Ingebjørg Kittilsen f. 9/6-1918.
2. Sivert Lunde Kittilsen f. 17/3-1921. Se nedenfor.
3. Anne Marie Kittilsen f. 17/3-1921 g. 4/10-1952 m. kjøpmann Arne Wilhelm Carlsen fra Dals-Långet i Dalsland, Sverige f. 17/11-1922, s.a. kjøpmann Karl Andersson.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 646 (Gnr 52, bnr 5) er overdradd til Sivert Lunde (03.01.1958)."

Laborant
Sivert Lunde Kittilsen
herfra f. 17/3-1921 d. 31/8-1992, s.a. Hans Kittilsen.
Eier 1958. Ugift.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 646 (Gnr 52, bnr 5) er overdradd til William Henry Pettersen (20.12.1973)."


Luksefjellv. 668.
52/18 "Nystad”. Oppført i 1949.

Gunvar Stulen fra V. Stulen f. 26/12-1910 i Kiøbenhavn d. 27/5-1988, s.a. Andreas Kristensen Stulen.
g.m. Hanna Marie Sundet fra Svarverplass under Mo f. 1/7-1918 i Tørdal, Drangedal d. 9/11-1987, d.a. skogsarbeider Thor Jørgensen Sundet.
1. Ellinor Stulen f. 1946.
2. Helge Stulen f. 1948.

Denne familien bodde tidligere i Luksefjellv. 873 under Eriksrød.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 668 (Gnr 52, bnr 18) er overdradd for kr 500.000 til Per Bjørn Gravklev og Wenche Holmbakken (12.07.1989)."

Per Bjørn Gravklev fra Luksefjellv. 740 under Foss f. 1959, s.a. Arvid Gravklev.
g.m. Wenche Holmbakken fra Luksefjellv. 858 under Eriksrød f. 1964, d.a. Thor Holmbakken
1. Linn Terese Gravklev f. 1985.
2. Espen Gravklev f. 1987.
Eiere 1989.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 668 (Gnr 52, bnr 18) er solgt for kr 1.990.000 fra Per Bjørn Gravklev og Wenche Holmbakken til Magne Andersen (16.03.2006)."


Luksefjellv. 713.
52/10 ”Solbakken”. Huset ble oppført i 1936.

Skogsarbeider
Paul K. Aasen
fra Tufte(7) f. 5/9-1903 d. 25/6-1976, s.a. Kristian Pedersen Aasen.
g.m. Marta Marie Økter fra Økter(4) f. 6/6-1906 d. 15/9-1990, d.a. Karl Hansen Økter. Se nedenfor.
1. Kåre Aasen f. 10/12-1931. Overtok huset.
2. Arne Aasen f. 1944. Se Luksefjellv. 715.

Paul mente at det syntes å ha vært bebyggelse på eiendommen tidligere, da det ligger sammenlagte
steinrøyser her og der (ca. 1950).

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 713 (Gnr 52, bnr 10) er overdradd til Kåre Åsen (30.10.1969)."

Arbeider, huseier
Kåre Aasen
herfra f. 10/12-1931 d. 25/6-2013. Ugift.
Eier 1969.


 


Luksefjellv. 715.
52/14 ”Granheim”. Oppført i 1949.

Karl Hansen Økter fra Sandsvær f. 27/2-1888 i Hoff i Vestfold d. 23/9-1969, s.a. sjømann Hans Kristian Hansen.
g. 18/3-1906 m. Inga Mathilde Ellefsdatter fra Økter(4) f. 4/3-1888 d. 26/11-1949, d.a. Ellef Halvorsen Økter.
1. Marta Marie Økter f. 6/6-1906 g.m. Paul K. Aasen. Se Luksefjellv. 713.
2. Jenny Helene Økter f. 3/3-1913 g.m. Andreas Aasland f. 13/2-1914. Se Ø. Bø(4).
3. Einar Økter. Døde ung.


Denne familien bodde i flere år på Økter øvre i Luksefjell. Se Økterplassen.
Datteren Martha Marie ble født på plassen Fredrikstad under Økter.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 715 (Gnr 52, bnr 14) er overdradd til Arne Aasen (26.11.1969)."

Arne Aasen fra Luksefjellv. 713 under Jønnevald f. 1944, s.a. Paul K. Aasen (ovenfor).
g.m. Gunhild Marie f. 1946.
1. Arvid Aasen f. 1966. Se Luksefjellv. 888 under Eriksrød.
2. Thor Erik Aasen f. 1968.
Eier 1969.


Luksefjellv. 717.
52/56.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 717 (Gnr 52, bnr 56) er overdradd til Magne Ragnar Hjorteseth (19.05.1981)."

Magne Ragnar Hjorteset fra Eikefjord f. 1937, s.a. Andreas Hjorteseth.
g. 18/9-1965 m. Laila Aasland fra Ø. Bø(4) i Luksefjell f. 29/5-1944 d. 14/3-2006, d.a. Andreas Aasland.
Eier 1981.


Luksefjellv. 719.
52/11, ”Fagerli”. Oppført i 1946.

Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 719 (Gnr 52, bnr 11) er overdradd til Lars Marinius Ekornrød (16.09.1946)."

Skogsarbeider
Lars Marinius Ekornrød
fra Ekornrød(B) under Mo f. 19/7-1915 d. 12/6-2010, s.a. Lars Østensen Ekornrød på Ekornrød u. Mo.
g1g 18/12-1937 m. Ester Nykaas fra Nykås under Mo f. 1/4-1916 d. 9/8-1972, d.a. Halvor Johansen Nykaas og Maren Tøraa fra Fjære.
g2g 29/6-1974 m. enke Liv Svalbjørg fra Svalbjørg(2) under Roheim i Bø f. 1921, e.e. Jacob Haugen fra Flatdal som døde i 1972.
Liv er d.a. Gunnar Ingebretsson Svalbjørg f. 9/9-1894 d. 1985 g. 1921 m. Bergit (Hansdatter) Tveiten f. 14/1-1902 d. 1985. Se Bø-soga, b. 4, s. 792.
1. Leif Ekornrød f. 1938. Se Petersborgv. 2 under Rising.
    Barn 1. Marianne Ekornrød f. 1960.   
    Barn 2. Heidi Ekornrød f. 1963.
    Barn 3. Line Beate Ekornrød f. 1966.
    Barn 4. Anya Merete Ekornrød f. 1973.
2. Marit Ekornrød f. 1941 g.m. Johan Thormodsrød fra Siljan f. 1941. Bosatt i Siljan.
  
Barn 1. Eyvind Thormodsrød f. 1964.
    Barn 2. Elisabeth Thormodsrød f. 1969.
    Barn 3. Ole Johan Thormodsrød f. 1972.
3. Eva Lise Ekornrød f. 1946 g.m. g.br. og faglærer Torgeir Slåtto fra Ål i Hallingdal f. 1947. Eva Lise er sykepleier.
    Barn 1. Torfinn Slåtto f. 1970.
    Barn 2. Bjørn Sindre Slåtto f. 1971.
    Barn 3. Karianne Slåtto f. 1978.
    Barn 4. Steinar Slåtto f. 1982.
4. Halvor Nykaas Ekornrød f. 1948. Se Luksefjellv. 699 under Oterholt.
5. Åsmund Ekornrød f. 1952 g.m. Reidun Løkslid fra Solum f. 1957. Bosatt på Kastet ved Skotfossveien i Skien. Åsmund er elektroingeniør.
   
Barn 1. Frode Ekornrød f. 1976.
    Barn 2. Morten Ekornrød f. 1978.
6. Lars Øyvind Ekornrød f. 1954 g.m. Ellen Sørensen fra Lillestrøm f. 1957. Han er produksjonssjef ved Hydro. Bosatt i Gregorius Dagssonsg. 193 i Skien.
   
Barn 1. Anette Ekornrød f. 1983.
    Barn 2. Helene Ekornrød f. 1983.
    Barn 3. Lars Petter Ekornrød f. 1985.
    Barn 4. Marie Ekornrød f. 1990.
Eier 1946.

Barna til Jacob og Liv Haugen (Svalbjørg):
Tordis Haugen f. 1946 g.m. Ole Harald Flathus. Bosatt ved Nordagutu i Sauherad.
Borgny Haugen g.m. Sverre NN. Bosatt?

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 719 (Gnr 52, bnr 11) er solgt for kr 1.400.000 fra Leif Ekornrød, Marit Thormodsrød, Eva Lise Slåtto,
Halvor Nykås Ekornrød, Åsmund Ekornrød og Lars Øyvind Ekornrød
til Roger Eriksrød Bakken (25.06.2012)."


Luksefjellv. 733.
52/36.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 733 (Gnr 52, bnr 36) er overdradd til Asbjørn William Ekornrød (26.04.1965)."

Distriktsjef
Asbjørn William Ekornrød
fra Luksefjellv. 741 under Åsen f. 1943, s.a. Gunnar Larsen Ekornrød.
g.m. Inger Aase Høgli fra Siljanv. 38 under Grini f. 1944, d.a. kirketjener Arnt Høgli.
1. Hilde Ekornrød f. 1968.
2. Lisbeth Ekornrød f. 1969.
3. Hege Ekornrød f. 1973.
4. Arnt Gunnar Ekornrød f. 1979.
Eier 1965.


Luksefjellv. 735.
52/37.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 735 (Gnr 52, bnr 37) er overdradd til Johannes Brennseter (04.05.1965)."

Johannes Brennseter fra Brennseter under Mo f. 16/1-1927 d. 4/8-2006, s.a. Peder G. Brennseter.
g.m. Kristi Konstanse Teigen fra Ekornrød lille under Mo f. 1930, d.a. Gjermund Knutsen Teigen.
1. Kjell Johan Brennseter f. 1952.
2. Inger Johanne Brennseter f. 1955.
3. Gunn Brennseter f. 1958.
4. Astrid Elisabeth Brennseter f. 1963.
5. Per Gjermund Brennseter f. 1965.
Eier 1965.

Familien bodde tidligere i Luksefjellv. 860 under Eriksrød i samme hus som Johannes sine foreldre.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 735 (Gnr 52, bnr 37) er solgt for kr 1.500.000 fra Kristi Konstanse Brennseter til
Anita Pedersen og Halvor Kristoffer Vegheim
(06.11.2007)."


Luksefjellv. 783.
52/54.

Utskilt fra S. Jønnevald. Oppført i 1918 av Kristen Jønnevald.

Kristen Gregorius Simonsen Jønnevald (Kristen Jønnevald) fra S. Jønnevald f. 2/2-1840 d. 3/9-1930, s.a. Simon Danielsen Jønnevald.
g. 12/11-1861 m. Karen Gundersdatter fra Rød under Kise f. 8/8-1838 d. 29/1-1919, d.a. Gunder Eriksen.
Eier 1918.

Denne familien bodde tidligere på S. Jønnevald. Se barna der.

Gravstøtta er slettet for mange år siden. Derfor ikke foto.

Leieboer
Hanna Godal fra Foss(13) "Godal" f. 14/1-1910 i Svarverplass under Mo d. 19/3-1985, d.a. Hans Kristian Godal.
Hun bodde her i mange år på 1950- 60- og 70- tallet. Hun var ugift og planta skog for Løvenskiold - Fossum.
Hanna Godal leide huset av Torjus P. Jønnevald. Se S. Jønnevald.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 783 (Gnr 52, bnr 54) er overdradd til Asbjørn Dale (18.07.1972).

Skogsarbeider
Asbjørn Dale fra Tørdal i Drangedal f. 1946.
g.m. Bjørg Jønnevald fra S. Jønnevald f. 1950, d.a. Torjus P. Jønnevald.
1. Svein Tore Dale f. 1971. Bosatt på Timland i Melum.
2. Frøydis Helen Dale f. 1973.
Eier 1972.


Åshammeren
Hustomter utskilt fra gnr. 52 Jønnevald.


Andre hus i Åshammeren: Se hustomter under Foss og under Ås.

Åshammeren 110.
52/12 ”Norborg”.

Utskilt fra N. Jønnevald.

Fra Grunnboka: "
Andel av Åshammeren 110 (Gnr 52, bnr 12) er overdradd til Plassen Gunnar (27.05.1947)."

Lastebileier
Gunnar Norborg
(Gunnar Plassen) fra Plassen under Ås f. 6/8-1912 i Gåshølen d. 9/11-1990, s.a. Peder Olausen Plassen.
g.m. Ingeborg Kristine Stulen fra Hus under Stulen f. 11/12-1913 d. 6/8-1993, d.a. Hans Thoresen Stulen.
1. Villy Norborg f. 1940. Se Åshammeren 112.
2. Geir f. 5/9-1945 d. 11/1-1959.
3. Arnhild Norborg f. 1948 g.m. Wiggo Nilsen f. 1949. Bosatt i Skien.
    Barn 1. Tonje Nilsen f. 1972.
Eier 1947.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Åshammeren 110 (Gnr 52, bnr 12) er solgt for kr 400.000 fra Ingeborg Norborg til Terje Norborg (09.08.1993)."

Terje Norborg fra Åshammeren 112 f. 1963, s.a. Villy Norborg.
Eier 1993.

Fra Grunnboka: "
Åshammeren 110 (Gnr 52, bnr 12) er solgt for kr 3.200.000 fra Terje Norborg til Tore Norendal Braathen og Ingrid Norendal Braathen (20.07.2012)."


Åshammeren 112.
52/30 ”Solbakken”.

Fra grunnboka: "Andel av Åshammeren 112 (Gnr 52, bnr 30) er overdradd til Villy Norborg (18.06.1964)."

Villy Norborg fra Åshammeren 110, f. 1940, s.a. Gunnar Norborg.
g.m. Anne-Marie Gunnestad f. 11/5-1942 d. 24/5-2010.
1. Terje Norborg f. 1963. Se Åshammeren 110.
2. Brian Norborg f. 1967.
Eier 1964.

(C) Gard Strøm.