| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Eriksrød
Gård nr. 48 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 18.03.2017

UNDER ARBEID

Hustomter under Eriksrød
Hustomter utskilt fra gnr 48 Eriksrød. Postnummer 3721 Skien.

Med bistand fra utflyttet gjerpensmann Halvard Skårdal fra Holt øde.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre kan være bosatt av
familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epost: post@gamlegjerpen.no.

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.


Luksefjellveien 766 - 888
Hustomter utskilt fra gnr. 48 Eriksrød.


Luksefjellv. 766.
48/4 "Åsrød". Del av plassen Brånan. Det gamle innhuset?

Karakterisert som småbruk.

Fra Grunnboka: "Bnr. 4 utskilt fra bnr. 48/1 i 1904, tinglyst 16/11-1904. Skyldmark 0 mark 04 øre."

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

48 

Eriksrød

Aasrød

Ole Olsen (Aasen)

0 mark 04 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Auktionsskjøte til Nils Sigurdsen Eriksrød for kr. 3000, dat. 23., tinglyst 31. August 1918."

Skogsarbeider, leieboer
Nils Sigurdsen Eriksrød fra N. Eriksrød f. 7/5-1886, s.a. Sigurd Olsen Eriksrød.
g. 7/5-1905 m. Marie Sveinungsdatter f. 12/3-1885 på S. Ås, d.a. Sveinung Rollefsen. Se Berg(4).
Forlovere: "Thomas J. Eriksrød og Halvor Gundersen Brenseter."
1. Ida Sofie Nilsdatter f. 13/8-1905.
2. Sigurd Eriksrød f. 9/9-1907. Se Hoppestadv. 30 under Venstøp. Flyttet siden til Rjukan.
Eier 1918.

Nils Sigurdsen Eriksrød eide S. Gåsehølen under Ås i tiden 1920-1924.


Han var under folketellingen 1910 på tømmerhogst ved Grønsjø i Luksefjell.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Nils Sigurdsen Eriksrød til Christian Halvorsen Holt for kr. 7000, dat. 5., tinglyst 16. Juli 1919."


Byggmester
Kristian H. Holt fra Holt øde f. 20/9-1891, s.a. Halvor Pedersen Holt.
g1g 2/11-1912 m. Lina Marie Kristiansen f. 27/1-1890 d. 11/4-1949, d.a. Kristian Olsen. Se Luksefjellv. 873, nedenfor.
Forlovere: "Ingebret Halvorsen Stulen og Hans Thoresen Stulen."
g2g 1958 m. Asta Kaspara Skippervold f. 28/10-1907, d.a. Nils Skippervold.
1. Harald Holt. Se Luksefjellv. 127 under Grini
2. Borghild Holt f. 28/6-1915 g. 1943 m. maskinist Magnus Hansen fra Kilebygda f. 7/2-1911. Bosatt i Skien 
3. Karl Holt f. 25/1-1918 (snekker) g. 1944 m. Lillian Kalstad fra Skien f. 18/5-1921. Bosatt i Skien. Ingen barn.
4. Therese Holt f. 5/3-1921 g. 1941 m. disponent Johannes Haave fra Skotfoss f. 30/5-1912. Bosatt på Skotfoss. 
5. Ingrid Holt f. 16/12-1926. Ugift.
Eier 1919. 

Kristian H. Holt bygde visstnok nytt hus her da han kjøpte eiendommen i 1919. Han solgte eiendommen til sin nevø,
Halvor I. Holt i 1936. Da bygde Kristian nytt hus på Sommerfryd. Se Luksefjellv. 129 under Grini.

Fra Tinglysingsprotokollen.
" Skjøte fra Kristian Holt f. 20/9-1891 til Halvor I. Holt f. 3/10-1905, for kr. 4400, dat. 17/2-1936, tinglyst 27/2-1936."

På ukjent tidspunkt har det her vært en eiendomsoverdragelse av denne eiendommen fra Halvor Holt til Hjalmar Hagen.
Denne skal jeg finne. Gard Strøm 17/11-2013.

Anleggsarbeider
Hjalmar Hagen
fra Nittedal i Akershus f. 11/6-1880 d. 29/10-1954.

g.m. Marie Josefine Olsdatter f. 1/7-1873 d. 1/4-1936.
Eier før 1950.

Denne familien bodde tidligere i Haukeroa under Bø i Luksefjell.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 48/4 Aasrød: Skyldmark: 0 mark 04 øre. Eier: Hjalmar Hagen.

Se Nystua under Godal.

Hans Thorkildsen Lia (Hans T. Lia) f. 10/1-1896 d. 12/3-2001. Han ble 105 år gammel!
og
Sveinung Thorkildsen Lia
f. 16/5-1900 d. 1990.
Eiere 1955.

"Liakarane" Hans og Sveinung Lia (Thorkildsen) var brødre og kjøpte denne eienommen i 1955.
Da de kom til Gjerpen i 1940, kjøpte de først Løberg(4) "Stensrød", hvor de drev med melkekyr.
De kjøpte i 1963 småbruket Tufte(7) "Åsen og Lia".


Utklipp fra Varden 6/1-1996. Innsendt av Halvard Skårdal.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 766 (Gnr 48, bnr 4) er overdradd til Gunhild Kristine Aarhus (31.10.1984)."


Luksefjellv. 770.
48/3 "Nyland". Del av plassen Brånan.

Hustomt Utskilt fra 48/1 i 1901, tinglyst 11/9-1901. Skyldmark 0 mark 03 øre.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Peder Torgersen paa egne og paa vegne af Lars Pedersen til Halvor Gunnarsen paa huse på fæstetomt for kr. 1500,
dat. 30. april, tinglyst 14. mai 1902."

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier (fester)

Matrikelskyld

48 

Eriksrød

Nyland

Halvor Gundersen

0 mark 03 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Ole Sigurdsen til Halvor Gundersen paa denne tomt for kr. 100, dat. 3. jan., tinglyst 14. mars 1906."


Halvor Gundersen
.
Fester 1902 -1906. Se Brånan.

Sigurd Halvorsen Eriksrød
fra Brånan f. 19/7-1913 d. 16/12-1979, s.a. Halvor Gundersen.
g.m. Hanna fra Siljan f. 28/6-1917 d. 8/8-2002.

Eier i 1950.

Denne familien flyttet til Eidanger. De er gravlagt der.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 48/3 Nyland. Eier Sigurd Halvorsen Eriksrød. Skyldmark 0 mark 03 øre.

Hans Thorkildsen Lia f. 10/1-1896. Ble 100 år gammel.
og
Sveinung Thorkildsen Lia
f. 16/5-1900 d. 1990.
De kjøpte denne eiendommen på 1950-tallet. Les om disse brødrene i Luksefjellv. 766 ovenfor.


Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 770 (Gnr 48, bnr 3) er overdradd til Randi Jensen (31.08.1971)."


Luksefjellv. 834.
48/7 og 9, ”Bjørnebakke”. Oppført i ca. 1941 av Halvor O. Eriksrød.

Fra Grunnboka: "Bnr. 7 er utskilt fra bnr. 1 den 5/6-1939, av skyldmark 0 mark 02 øre."
Fra Grunnboka: "Bnr. 9 og 10 er utskilt fra bnr. 1, av skyldmark 0 mark 01 øre og 0 mark 03 øre den 23/3-1843 (dagbokført).


Huset ble opprinnelig oppført som 2-mannsbolig.

Halvor O. Eriksrød fra N. Eriksrød f. 13/9-1917 d. 2007, s.a. Ole Sigurdsen Eriksrød.
g. 31/12-1941 m. Tordis Holt fra Holt øde f. 6/1-1919 d. 17/8-2008, d.a. Hans Holt.
Denne familien bygde i 1946/47 siden huset Limihøgda 17 under Hjellen.

Thorleif Stulen fra N. Stulen f. 24/10-1928 d. 10/11-1963, s.a. Johannes Thoresen Stulen.
g. 31/12-1952 m. Anlaug Landsverk fra Akkerhaugen i Sauherad f. 12/2-1923 d. 26/3-2000, d.a. g.br. Anund Landsverk.
Forlovere: ”Ivar Bøe, Mo og Ingerid Landsverk, sykesøster ved Luther i Porsgrunn.”
Eier 1947. Ingen barn.

Thorleif Stulen solgte dette huset i 1958 og flyttet til en av Løvenskiolds arbeiderboliger på Stulen. Se Stulenv. 471.

Møller, leieboer
Martin Eriksrød
fra
N. Eriksrød f. 27/4-1914 d. 10/11-1980, s.a. Ole Sigurdsen Eriksrød.
M. Eriksrød bodde i den ene delen av huset fram til 1956. Se Luksefjellv. 888 nedenfor.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 834 (Gnr 48, bnr 7) er overdradd til Edvard Bertheus Edvardsen (22.12.1958).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 48, bnr 9."

Edvard Edvardsen fra Godøy i Salten (Bodin sogn) f. 28/7-1927, s.a. Bertheus og Inga Edvardsen.
g.m. Borgny Stulen fra N. Stulen f. 22/9-1926, d.a. Johannes Thoresen Stulen.
1.
Bjørg Ellinor Edvardsen f. 1952 i Bodin g.m. Dag Tørå fra Sauherad f. 1950. Bosatt i Bamble.
2. Lisbeth Edvardsen f. 1954 i Bodin g.m. Kjell Steinar Sylte fra Molde f. 1952. Bosatt i Bamble.
3. Inger Tordis Edvardsen f. 1958 i Gjerpen g.m. Norodd Furulund fra Valdres f. 1965.
4. Randi Margrethe Edvardsen f. 1959 g.m. Terje Gunnar Nielsen fra Nittedal f. 1943.
5. Erna Beate Edvardsen f. 1962 g.m. Skjalg Fredheim fra Narvik f. 1961.
6. Johannes Bertheus Edvardsen f. 1964. Bosatt på Einartun på Gulset.
7. Anne Lene Edvardsen f. 1969.
Eier 1958.

Edvardsen kjøpte huset av Thorleif Stulen i 1958. Bygget ble deretter omgjort til enebolig.


Luksefjellv. 839.
48/5 "Erikstad".


Eriksrød
Landhandler- og poståpneri. Etter et gammelt, håndkolorert prospektkort. Lånt av Telemark Museum, Skien.

Se Eriksrød(5) "Erikstad".


Luksefjellv. 841.
48/26. Utskilt fra N. Eriksrød.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 841 (Gnr 48, bnr 26) er overdradd til Olav Johannes Eriksrød (03.11.1981)."

Olav Johannes Eriksrød fra Luksefjellv. 888 f. 1948, s.a. Martin og Klara Eriksrød.
g.m. Gunn Marit Kaasa fra Solum f. 1956.
1. Øyvind f. 20/1-1979 d. 1980
2. Ingrid Eriksrød f. 1980.
3. Heidi Eriksrød f. 1983.
Eier 1981.


Luksefjellv. 843.
48/25. Utskilt fra N. Eriksrød.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 843 (Gnr 48, bnr 25) er overdradd til Reidar Herikstad (04.11.1981)."

Reidar Herikstad f. 1954.
g.m. Gerd-Ragnhild Valen fra Stulen f. 1955 i Sauherad.
Eier 1981.


Luksefjellv. 845.
48/17. Utskilt fra N. Eriksrød.

Piotr Zdzislaw Kowalski fra Polen f. 1927, s.a. slakter Antoni Kowalski.
g. 21/2-1953 m. Eva Venstøp fra Venstøp(36) f. 3/10-1930 d. 13/2-2006, d.a. Hans Kristian Venstøp.
Forlovere: "Snekker Oddmar Berberg og hustru Henny Venstøp."
1. Vivian Kowalski.
2. Leif Aage Kowalski f. 1954 g.m. Berit Røland. Se Hyniv. 370 under Fossum. Bygde siden på Einaren under Gulset i Skien.
3. Per Olav Kowalski f. 1957. Bodde en tid i Åmot under Haugedal i 1994. Bosatt i Porsgrunn (2014).
4. Hans Kowalski f. 1959.
5. Morten Kowalski f. 1964.


Luksefjellv. 848.
48/29. Utskilt fra S. Eriksrød.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 848 (Gnr 48, bnr 29) er overdradd til Rune Gunnar Jønnevald (06.08.1982)."

Rune Gunnar Jønnevald fra Luksefjellv. 598 under Jønnevald f. 1950, s.a. Simon Jønnevald.
g.m. Randi f. 1955.
Eier 1982.


Luksefjellv. 849.
48/24. Utskilt fra N. Eriksrød.

Lærer
Kjell Øyvind Skjærum
fra Luksefjellv. 64 under Rising f. 1944, s.a. Arne W. Skjærum.
g.m. Randi f. 1946.
1. Øyvind Skjærum f. 1970. Se Luksefjellv. 730 under Foss.
2. Erland Skjærum f. 1973.


Luksefjellv. 851.
48/23. Utskilt fra N. Eriksrød.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 851 (Gnr 48, bnr 23) er overdradd for kr 655.000 til Tore Reino Bratsberg (20.05.1986)."

Tore Reino Bratsberg (Tor Reino Larsen) fra Luksefjellv. 590 under Jønnevald f. 1947, s.a. Lars Marinius Larsen.
g.m. Helbjørg f. 1946.
Eier 1986.

Fra Grunnboka: "
Luksefjellvegen 851 (Gnr 48, bnr 23) er solgt for kr 675.000 fra Tore Reino Bratsberg til Jon Ove Holmbakken og Tone Marit Holmbakken (15.03.1996)."

Jon Ove Holmbakken fra Luksefjellv. 858 f. 1967, s.a. Thor Holmbakken.
g.m. Tone Marit f. 1967.
Eiere 1996.


Luksefjellv. 852.
48/28. Utskilt fra S. Eriksrød.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 852 (Gnr 48, bnr 28) er overdradd til Torhild Konstanse Eriksrød Bakken og Thor Arne Bakken (01.08.1983)."

Thor Arne Bakken fra Vadsø f. 1949.
g.m. Thorild Konstanse Eriksrød fra Luksefjellv. 888 under Eriksrød, f. 1951, d.a. Martin og Klara Eriksrød.
1. Roger Bakken f. 1988.
2. Arild Bakken f. 1990.
Eiere 1983.

Thorild K. Eriksrød har også ei datter Camilla Eriksrød f. 1979.


Luksefjellv. 853.
48/22.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 853 (Gnr 48, bnr 22) er overdradd til Terje Hærås (09.12.1981)."

Terje Hærås (Terje Karlsen) f. 1954.
g.m. Ingebjørg Hærås fra Sneltvedtv. 269 under Sneltvedt f. 1956, d.a. Peder A. Hærås.
Eier 1981.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 853 (Gnr 48, bnr 22) er solgt for kr 1.600.000 fra Terje Hærås til Torill Jamtveit og
Frode Thorstensen
(26.09.2007)."


Luksefjellv. 858.
48/18. Utskilt fra 48/13.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 858 (Gnr 48, bnr 18) er overdradd til Thor Holmbakken (20.09.1965."

Thor Holmbakken fra Luksefjellv. 929 under Mo, f. 1942, s.a. Gustav Holmbakken.
g1g m. Torunn Slåtten fra Time på Jæren f. 1946.
g2g m. Ragnhild Elisabeth Pedersen f. 27/1-1945 d. 8/7-2003.
1. Wenche Holmbakken f. 1964 g.m. Per Bjørn Gravklev. Se Luksefjellv. 668 under Jønnevald.
2. Georg Holmbakken f. 1966. Se Siljanvn. 143.
3. Jon Ove Holmbakken f. 1967. Se Luksefjellv. 851.
4. Bente Karin Holmbakken f. 1968 g.m. Runar Eide. Se Fossumv. 9 under Venstøp.
Eier 1965.


Luksefjellv. 860.
48/13 "Vestli". Oppført av Peder Brennseter i 1950.

Fra Grunnboka: "Utskilt fra 48/1 av skyldmark 0 mark 07 øre, den 7/11-1947."

Fra Matrikkelforslaget 1950: "48/13 Vestli, skyldmark 0 mark 07 øre, eier Peder G. Brændseter."

Skogsarbeider
Peder G. Brennseter
f. 4/4-1893 d. 10/2-1978 på Eriksrød, s.a. Gunder Pedersen Brendseter fra S. Teigen.
g.m. Jenny Gunhilde Martinsen Tørå fra Fjære sogn f. 18/11-1893 d. 19/7-1969 på Eriksrød, d.a. Martin Tørå og Bolette Nilsen.
Eier 1947.

Denne familien bodde tidligere på plassen Brennseter under Mo i 20 år. Se der.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 860 (Gnr 48, bnr 13) er overdradd til Sigurd Edvin Økter (22.01.1973)."

Skogsarbeider
Sigurd Edvin Økter
(Sigurd Økter) fra Solum i Luksefjell f. 4/3-1939, s.a. skogsarbeider Halvor Ellefsen Økter.
g. 1/4-1961 m. Bjørg Refsdal fra Ødegården under Fossum f. 3/10-1942, d.a. skogsarbeider Arne Refsdal.
1. Laila Økter f. 1961 g.m. Arvid Halvard Mikkelsen. Se Luksefjellv. 345 under Tufte.
Eier 1973.

Bjørg og Sigurd Økter bodde tidligere på Nisterud under Bø.
Senere flyttet de til Hoppestadv. 392 under Hoppestad.

Misjonær
Marta Irene Eriksrød
fra N. Eriksrød f. 1938.
Marta Irene Eriksrød har virket som misjonær i Bangladesh i 20 år. Hun er utdannet lærer. Ugift.


Luksefjellv. 862.
48/19. 

Fra Grunnboka: "Bnr. 19, av areal 1567 m2, er utskilt fra 48/1 den 18/10-1965."

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 862 (Gnr 48, bnr 19) er overdradd til Hedvik Ovidie Hågan og Øystein Borger Hågan (23.08.1979)."

Øystein Borger Hågan fra Larvik f. 1943.
g.m. Hedvik Ovidie Eriksrød fra N. Eriksrød f. 1947, d.a. Ole O. Eriksrød.
1. Jostein Hågan f. 1970 i Larvik.
2. Magne Hågan f. 1972 i Heradsbygda i Østerdalen.
3. Nina Hågan f. 1983 i Skien.
Eier 1979.


Luksefjellv. 873.
48/11 ”Kvellro”. Oppført i 1890-åra av Kristian Olsen.

Fra Grunnboka: "Fæsteseddel fra Andreas Olsen til Kristian Olsen og hustru paa et stykke jord til hustomt mot aarlig afgift kr. 10 og 3 arbeidsdage, tinglyst 2/7-1892."

Sliperiarbeider
Kristian Olsen Eriksrød
(Kristian Eriksrød) fra Vassend under Mo f. 2/5-1862 d. 13/9-1947, s.a. Ole Knudsen Vassend og Grethe Maria Olsdatter.
g1g i Skien 14/4-1889 m. Bergit Olsdatter fra Seljord f. 1/1-1865 på Rødtvedt i Seljord d. 29/1-1897 på Eriksrød, d.a. arbeider Ole Hansen og Saave Larsdatter.
Forlovere: "Thorsten Halvorsen og Karl Jansen."
g2g borgerlig i Skien 27/11-1899 m. Karen Lovise Eliasen fra Sandsvær f. 10/8-1865 d. 24/4-1920, d.a. hammersmed, fiskegarnbinder Elias Olsen fra Dalsland i Sverige og Anne Dorthea Olsdatter fra Sandsvær.
Forlovere: "Fabrikarbeider Hans Larsen og Vognmand Kristian Olsen."
1. Lina Marie Kristiansen f. 27/1-1890 g.m. Kristian H. Holt. Se Luksefjellv. 766 ovenfor.
2. Olava Sofie Eriksrød f. 31/10-1892 d. 25/10-1980 i Bergen. Ugift.
Barn i 2. ekteskap:
3. Karl Ludvig f. 28/3-1901 på Eriksrød d. 25/2-1902 på Eriksrød.
4. Dagmar Gunelia f. 14/5-1905 d. 3/3-1906 på Eriksrød.
5. Olaf Kristiansen Eriksrød f. 21/8-1907 d. 28/2-1988 g.m. Benny Marie Thomassen fra Gjemsø f. 25/6-1912 d. 14/1-2006. Bodde på Klosterskogen.
    Barn 1. Eva Eriksrød f. 1945 g.m. Harald Vala f. 1944. Bosatt i Sveene 3 i Skien.
Eier 1892.

Familien bodde på Foss(1) i 1891 som leieboere hos Hans Karl Kittilsen. Kristian var da melkekjører og
fjøsarbeider. Hans fraseparerte mor, Grethe Maria Olsdatter fra Sandsvær bodde da sammen med dem.

Andre beboere her i 1900: Føderådskone Grethe Maria Olsdatter fra Sandsvær f. 1829 og enkemann
og  fiskegarnbinder Elias Olsen fra Dalsland i Sverige f. 1821.


Nekrolog over Kristian Eriksrød (1862-1947).

Gunvar Stulen f. 26/12-1910 d. 27/5-1988, s.a. Andreas Stulen. Se Stulenv. 287 under Dyrkoll.
g.m. Hanna Marie Sundet fra Svarverplass under Mo f. 1/7-1918 i Tørdal sogn, Drangedal pr.gj.
Bosatt her 1945-1949.

Denne familien bodde her fra 1945 til de bygde huset Luksefjellv. 668 under Jønnevald i 1949.

Maskinist
Boye Mikael Johansen
(Boye Johansen) f. 23/11-1882 d. 13/9-1960, s.a. smed Edvard Johansen fra Tyskland under Strømdal (f. i Skien) og Marie Larsdatter.
g.m. Ingeborg Olsdatter fra Slettene under Mo f. 15/3-1886 på Brekkekaasa i Sauherad d. 8/10-1962, d.a. Ole Olsen Slettene.
1. Ingeborg Marie Johansen f. 2/7-1905 på Fossum g.m. Karl Olsen Flittig fra Flittig under Mo.
2. Olav Johansen f. 13/3-1907 på Venstøp.
3. Bjarne Mikael Johansen f. 17/1-1909 i Slettene under Mo.
4. Ivar Bøye Johansen f. 29/6-1913 på Mo.
Eier ca. 1949.

Bøye ble utdannet ved marinens skipsverft i Horten. Han var maskinist tilsjøs før han begynte i arbeide
hos Løvenskiold. Tidligere bodde de bl.a. på Mo.

Grava  ble sletta i 2002. Det er derfor ikke foto av gravstøtta.

Gjermund Teigen kjøpte dette huset i 1965. Se Ekornrød lille under Mo.
Siden overtok hans sønn Edvin Knut Teigen.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 873 (Gnr 48, bnr 11) er overdradd til Edvin Knut Teigen (21.02.1974)."

Edvin Knut Teigen fra Ekornrød lille under Mo f. 15/7-1935 d. 9/10-1997, s.a. Gjermund Teigen.
g.m. Ester Synnøve Haugerød fra Stulenv. 432 under Stulen f. 17/5-1938 d. 20/12-2014, d.a. Trygve Haugerød.
1. Ole Gjermund Teigen f. 1961.
2. Bjørn Teigen f. 1962.
3. Inger Lise Teigen (tvilling) f. 1964.
4. Åse Marit Teigen "Tulli" (tvilling) f. 1964.
5. Anne-Marie Teigen f. 1966.
Eier 1974.

Edvin Teigen bodde på Sverige under Mo fra ca. 1961.
Se også Stulenv. 477, leilighet øst.


Luksefjellv. 888.
48/10, ”Fredli”.

Fra Grunnboka: "Bnr. 10 av skyldmark 0 mark 03 øre ble utskilt fra bnr. 1 den 23/3-1943."

Dette huset ble visstnok oppført i 1956.

Møller, veivokter
Martin Eriksrød
fra
N. Eriksrød f. 27/4-1914 d. 10/11-1980, s.a. Ole Sigurdsen Eriksrød.
g1g m. Astrid Brennseter fra
Brennseter under Mo f. 2/5-1917 d. 19/5-1944, d.a. Peder G. Brennseter. Se også Luksefjellv. 860.
g2g m. Klara Therese Stulen fra
N. Stulen f. 4/9-1923 d. 25/8-2006, d.a. Johannes Thoresen Stulen.
1. Olav Johannes Eriksrød f. 1948. Se Luksefjellv. 841 under Eriksrød.
2. Thorild Konstanse Eriksrød f. 1951 g.m. Thor Arne Bakken. Se Luksefjellv. 852 under Eriksrød.
3. Tore Sigurd Eriksrød f. 1963 g.m. Karin Schuöcker fra Wien i Østerriket f. 1964. Bosatt i Wien.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 0 mark 03 øre. Eier: Martin Eriksrød.

Familien bodde tidligere i Luksefjellv. 834. Det var ingen barn i første ekteskap. Martin Eriksrød overtok
Eriksrød Mølle etter sin far og drev denne fram til 1964. Deretter ble han veivokter  i Vegvesenet.

Klara Eriksrød solgte huset i 1989 til Arvid Aasen og flyttet til Risinglia 7 i Skien (tidl. Gjerpen).


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 888 (Gnr 48, bnr 10) er overdradd for kr 475.000 til Arvid Aasen (14.06.1990)."

Arvid Aasen fra Luksefjellv. 715 under Jønnevald, f. 1966, s.a. Arne Aasen.
g.m. Rønnaug S. Hollekve f. 1967.
Eier 1990.

(C) Gard Strøm.