| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Eriksrød
Gård nr. 48 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 18.03.2017


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

Eriksrød 5 - Erikstad - Landhandleri med poståpneri
Husene ble oppført ca. 1893. 48/5, ”Erikstad”.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Arvefæstebrev fra Sigurd Olsen til landhandler John Pedersen og efterkommere paa en tomt mod aarlig afgift 12 kr.,
dat. 16. december 1879, tinglyst 24. januar 1886."

Landskyld 1879: 0 mark 04 øre.

Adresse i dag: Luksefjellv. 839, 3721 Skien. 


Eriksrød bnr 5. Etter et gammelt, håndkolorert prospektkort.
Lånt av Telemark Museum, Skien.

Landhandler, poståpner, steinbruddeier, selveier, m.m.
John Pedersen Eriksrød
(John P. Eriksrød) fra Li under Volltveit i Sauherad f. 20/7-1854 d. 10/3-1939, s.a. Peder Thorsteinsen.
g. 6/4-1881 m. Caroline Abrahamsdatter fra N. Venstøp(C) f. 3/5-1861 d. 27/4-1945, d.a. Abraham Pedersen Venstøp.
1. Abraham Eriksrød f. 29/11-1882. Se Venstøp(57).
2. Ingeborg Eriksrød f. 17/1-1886 d. 23/2-1979. Ugift.
3. Peder Johnsen Eriksrød f. 12/3-1888. Se Tufte(10) "Mauråsen".
4. Gustav Johan Eriksrød f. 20/3-1891. Overtok eiendommen. Se nedenfor.
5. Karl Johnsen Eriksrød f. 9/8-1893. Se Tufte(15) "Grønli".
6. Anna Gunhilde Eriksrød f. 11/1-1895 g.m. Ole Plassen fra Plassen under Ås. Bodde i Skien.
7. Otto Johnsen Eriksrød f. 2/5-1898 d. 1/11-1933.
8. Nina Johanne Eriksrød f. 22/5-1901 g. 26/9-1925 m. Oskar O. Tormodsrød fra Siljan.
9. Elisabeth Karoline Eriksrød f. 8/8-1903 g.m. Sigvart Myhra. Se Sommerfryd 13 under Grini.
Br. 1879.

Fra 1879 var dette ei festetomt under Eriksrød(1). Tomta ble utskilt i 1917, ifølge skylddelingsforretningen nedenfor.

Leieboer hos John P. Eriksrød i 1900:

Sten- og tømmerhugger, leieboer
Ole Olsen
fra Kvernhuskåsa i Valebø i Holla, Telemark f. 5/8-1876 d. 11/1-1905 på Eriksrød, s.a. Ole Johannesen Qværnhuskaasa og Mari Olsdatter.
g.m. Aasne Tollefsen fra Vinje f. 1873.
1. Alma Elvida Olsen f. 13/10-1900 på Eriksrød.
2.
Oskar Olsen f. 30/11-1903 på Eriksrød.

Enka og barna flyttet før 1910 til Venstøp(69).


Se folketellingen 1900.

Eriksrød poståpneri ble etablert 1/7-1893. Navnendring til Mofossen 1/8-1910 og nedlagt  1/11-1973.
Kilde: "Katalog over poststempler i Telemark", utgiver Skien Filatelistklubb 1989.

Handelsmannen John P. Eriksrød handlet en del med eiendommer, samtidig som han drev steinbruddet i Tufteliene. Han hadde også postruta i Luksefjell. I tillegg til dette hadde han også en del offentlige tillitsverv. Han var allerede godt etablert både med landhandelen og steinbruddet i 1900. Det var kona Caroline som for det meste styrte butikken.


Kilde
: Tinglysingsprotokollen.
"Skyldelingsforretning, avholdt 9., tingl. 14. febr. 1917, hvorved til John Pedersen er utskilt bnr 5 "Erikstad" av skyld 0 mark 04 øre."

Se folketellingen 1910.

Poståpner, selveier
Gustav Johan Eriksrød herfra f. 20/3-1891 d. 13/10-1986.
g. 1945 m. Karen Holt fra Ekornrød Lille under Mo f. 24/11-1907 d. 8/9-1983, d.a. Ingebret H. Holt.
1. Jorun Elise Eriksrød f. 1947 g.m. Runar Bang fra Svelvik f. 8/11-1943. Se Luksefjellv. 754 under Tufte.
2. Unni Karoline Eriksrød f. 1949 g.m. Reino Heimholt. Overtok eiendommen.
Br. 1942.

Posten til Luksefjell
Kilde: Varden 18/1-1941

 En kjent gjerpens-mann, Gustav J. Eriksrød fyller 50 år den 20. mars. Han er født på Eriksrød og er sønn av den kjente gjerpens-bonde John P. Eriksrød. Etter farens død er det nå Gustav som forestår den omfattende gårdsdrift og landhandel som har vært drevet på Eriksrød helt siden 1874.
 I 1924 ble Eriksrød ansatt som landpostbud til Luksefjell og ble året etter poståpner etter sin far på Mofossen. Posten til Luksefjell ble først kjørt med hest to ganger i uken. I 1925 begynte han med rutebil til Luksefjell og kjørte da posten helt fram til Bestul 3 ganger i uken. I flere år hadde han også vinterbrøytingen på den lange strekning, men det ble for meget, og i de siste år har andre stelt med den ting. Eriksrød forteller at han alle disse år aldri har vært ute for uhell av noe slag. Det har vært mangen en stri tørn å få  posten og bilen fram vintersdags når stormene hylte og snødrevet sto tykt i luften, men fram skulle han og fram kom han. Det hendte jo at han om morgenen måtte reise fra  Eriksrød kl. 7-8 og var først tilbake igjen ved 10-11 tiden om kvelden. Var det rent ille, måtte han sette hesten inn i Luksefjell og bruke ski derfra og til Bestul. Men, som sagt, han gå aldri opp og posten kom fram på dagen.
Bilruten til Luksefjell begynte også i det små. Det var en liten bil. Nå har han to biler og trafikken øker stadig. Snill og hjelpsom som  han er, er han aldri redd for å gjøre folk underveis en tjeneste. Veien til Luksefjell er smal og kroket flere steder, men med Eriksrød vad rattet er en trygg. Og derfor er både han selv og hans rute så populær både av folk i Luksefjell og av de mange byfolk som trafikkere ruten i årets løp.

Dette er også tatt inn i Luksefjellminner nr. 11. Utgitt på Skavan miniforlag.

Gustav J. Eriksrød eide i 1950 den gamle husmannsplassen Orekåsa (gård/br.nr. 49/8).
Denne eiendommen grenser inntil S. Eriksrød.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

48

5

Eriksrød - Erikstad

Gustav J. Eriksrød

0 mark 4 øre

49 8 Oterholt - Orekaasa ditto 0 mark 85 øre
54 18 Tufte - Mauraasen og Tovsepladsen ditto 0 mark 27 øre
54 24 Tufte - Nordre Tufteløkke ditto 0 mark 95 øre
54 27 Tufte - Et Skogstykke ditto 0 mark 70 øre
8 52 Venstøp - Et Skogstykke ditto 0 mark 11 øre


Sjåfør, selveier
Reino Heimholt
fra Luksefjellv. 422 under Tufte f. 1945, s.a. Thor Alf Heimholt og Sofie Marie f. Plassen.
g. 1971 m. Unni Karoline Eriksrød herfra f. 1949, d.a. Gustav J. Eriksrød. Se ovenfor.
1. Mona Heimholt f. 1972.
2. Kristian Heimholt f. 1974.
Br. 1977.

(C) Gard Strøm.