| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 27.04.2013


Venstøp 57 - Løvaas - Venstøp nordre

Utskilt fra N. Venstøp(C). 8/57.

Det opprinnelige bnr på denne gården var 22. Den ble sammenføyd med bnr 28 og deretter skilt ut som bnr 57.

Dette er trolig den eldste av alle Nordre Venstøp-gårder.

Adresse i dag: Venstøphøgda 109, 3721 Skien.Abraham Abrahamsen Venstøp fra N. Venstøp(C) f. 23/4-1885, s.a. Abraham P. Venstøp.

Br. 1903.

 


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

57

Venstøp

Venstøp nordre

Abraham Abrahamsen

3 mark 72 øre

 


Se folketellingen 1910.

I 1910 bodde den ugifte Abraham her med sin mor og sin bror Otto. De hadde ei tjenestejente
her som både drev med husstell og fjøsstell - Inger Gundersen f. 21/10-1891 i Gjerpen.

 

Disponent

Abraham Eriksrød fra Eriksrød(5) "Erikstad" f. 29/11-1882 d. 12/5-1959, s.a. John Pedersen Eriksrød.

g. 10/12-1907 m. Anna Oliva Rollefsen f. 11/10-1884 i Siljan d. 8/10-1954, d.a. lærer og kirkesanger Anders Kristian Rollefsen. Se Hobek under Rising.
Forlovere: "Anders Rollefsen og Johan Myhre, Skien."

Br. 1912.


Denne familien bodde i Skien. Ingen barn.

 

Sondre Nilsen Bjaaland f. 5/10-1850 d. 5/10-1919 g. 9/4-1890 m. Gunhild Haatveit fra Lårdal f. 30/6-1866 d. 8/9-1950.
Sondre Bjaaland kjøpte denne eiendommen i 1913 og solgte den til Torkil O. Reisjaa i 1917. Bjaaland bodde aldri her,
men flyttet til Melfald i Melum, Solum pr.gj. i 1906. Se også Gjerpen lille(1).
Torkil Reisjaa solgte samme år til Halvor H. Groven. Han solgte s.å. til Steinar H. Haugan som i 1918 solgte til
Peder P. Elseth
. Lærer Ketil Løndal kjøpte eiendommen i 1919, men solgte videre til Paul Røland i 1920.
Se Mæla(100) "Mælåker".

Endelig roet eierforholdet seg, ved at gartner Alfred Andersson fra Østfold kjøpte eiendommen i 1925.

I tiden fra rundt 1900 - 1930 var det store spekulasjoner i eiendommer, noe de fleste spekulantene tapte
store penger på. Det endte opp i utallige konkurser på 1920- og 30- tallet.


Gartner, selveier 

Alfred Andersson fra Rygge i Østfold f. 18/7-1883 d. 12/7-1963, s.a. gartner Fredrik og Sofie Andersson.

g.m. Tora Svendsen fra Halden i Østfold f. 26/9-1892 d. 28/10-1987, d.a. Klara Svendsen i Halden.

1. Torild Andersson f. 25/7-1921 g.m. Knut J. Heimholt f. 6/12-1918. Se nedenfor.

2. Gerd Andersson f. 26/1-1923 g.m. Erik Skeie fra Sirdal.

3. Odd Andersson f. 8/12-1925. Bodde i Oslo.

Br. 1925.
 

Alfred Anderssons far, Fredrik Andersson, hadde et stort gartneri på Rygge utenfor Moss med mange ansatte. Han drev hovedsaklig med blomster. Han eide også en blomsterforretning i Moss.

Siden kjøpte han blomsterforretninger til flere av sine barn, både på Rjukan, Kongsberg og Notodden. Alfreds bror Otto Andersson drev blomsterforretningen på Rjukan før han flyttet hit og gikk i kompaniskap med sin bror. De drev med blomster og grønnsaker. Alfred hadde gartneri og Otto fikk av sine to rike søstre en liten lastebil (se bildet nedenfor). Han hadde dessuten blomsterforretning i Skien som han drev i noen år. (Fortalt av slektning Unni Janne Vaagland.)

 

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 8

57

En anpart

Alfred Andersen

2 mark 78 øre


 


Her sitter fru Tora Andersson og arbeider med blomster på gartneriet.   Foto: Privat.

 


Otto Andersons blomsterbil. Foto: Privat.

 


Otto Anderson med sin bil. Foto: Privat.

 


Gårdens grenser på 1950-tallet ifølge Alfred Andersson:

Nord: Arnt Venstøp. Øst: Limi. Syd: H. Ambrosen. Vest: Georg Kittilsen.

 

Landskyld 1950: 2 mark 78 øre. Eier: Alfred Andersson.

 

Gartner

Knut J. Heimholt f. 6/12-1918 d. 24/6-1970.

g.m. Torild Andersson herfra f. 25/7-1921.

1. Reidar Heimholt f. 1/5-1950 d. 18/3-2012.

Br. 1963.

 

Knut Heimholt overtok gartneriet etter sin svigerfar. I tillegg solgte de egg.

 

Enka solgte gården i 1972 til Staten v/Telemark Fylkeslandbruksstyre i 1972.

 

Knut Arnt Venstøp kjøpte denne eiendommen i 1973. Se Venstøp(78) "Løvaas".

Lars Holm Susaas kjøpte den i 1977, som deretter gikk over til hans sønn, Harald Susaas i 1982. Se Venstøp(22).


Lars Holm Susaas fra Århusv. 85 B under Falkum f. 8/9-1925 d. 28/1-2003, s.a. bankkasserer Harald Susaas.
g.m. Sigrid Austenaa fra Tovdal i Åmli f. 12/5-1927 d. 25/12-2007.
1. Kristen Susaas.
2. Harald Susaas f. 1957. Se Venstøp(22).
3. Anne Sofie Susaas.

Denne familien bodde her i 1985.


I følge heftelse i skjøte fra 1853, har alle de nordre Venstøp gårdene felles setereiendom, samt fiskerett i
flere vann i området rundt Venstøptjern.

 

(C) Gard Strøm.