| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.                                       

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 09.07.2015


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Mæla 100 - Melåker

4/100. Utskilt fra bnr 21 i 1905.
 


Mæla bnr 100 "Melåker". Foto: G. Strøm 10/9-2014.

 

Adresse i dag: Mælag. 100, 3716 Skien.

 

Fra Tinglysingsprotokollen for Gjerpen sorenskriveri.
"Skjøde fra Halvor Andersen Jønsi til Ole Pedersen Kastet for kr. 12.229,60, dat. 26. juni, tinglyst 29. juli 1905."

 

G.br., selveier
Ole Pedersen Kastet (Ole P. Myhra) fra Nøklegård(3) "Myhra" f. 5/3-1864 d. 12/12-1944, s.a. Peder Andersen Myhra.
g. 19/10-1890 m. Maren Mathilde Kristensdatter fra S. Jønnevald f. 13/8-1862 d. 23/9-1952, d.a. Kristen Gregorius Simonsen Jønnevald.
Br. 1905.


Se folketellingen 1910.

Ole P. Kastet/ Myhra solgte denne gården og overtok Nøklegård(3) "Myhra" i 1917.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Ole Pedersen Kastet til Skiens kommune for kr. 46.300, dat. 19. april, tinglyst 2. juni 1917.

 

Skien kommune var eier av denne eiendommen fra 1917 til Paul Røland kjøpte den i 1956.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

100

S. Mæla - Melåker

Skien kommune

5 mark 89 øre

 


G.br., gartner, forpakter, senere selveier 

Paul Røland fra Drangedal f. 28/1-1895 d. 28/11-1978, s.a. Olav Simensen Røland fra Øvretveit og Aslaug Johanne Halvorsdatter fra Røland.

g. i Skien 23/2-1918 m. Klara Sofie Tveit fra Drangedal f. 9/8-1896 d. 30/6-1967, d.a. Peder Larsen Tveit og Karine Jørgensdatter fra Bø i Tørdal.

1. Astrid Røland f. 19/3-1918 i Tørdal g.m. Arne Tobias Olsen. Se Mælag. 63.

2. Peder Røland f. 4/4-1919 i Tørdal d. 22/3-1997 g. i Gjerpen 25/2-1949 m. Anna Eriksen fra Mæla f. 18/6-1919 d. 21/1-1997, d.a. pølsemaker Petter Eriksen. Bodde i Sande, Vestfold. 3 barn.

3. Olaf Røland f. 15/8-1922 på Venstøp. Overtok gården.

4. Sigmund Røland f. 7/3-1928 på Elset i Solum d. 17/1-1992 g.m. Liv Solveig Øyseth f. 1936. Bosatt i Stigeråsen 64 under Gulset. 2 barn.

Br. 1956.

Paul Røland kjøpte Venstøp(57) i 1920. Han må ha solgt den igjen før han flyttet til Elset i Solum og
forpakta der fram til han kom til Melåker og forpakta gården fra ca. 1936.
I 1936 ble hans sønn Olaf konfirmert i Gjerpen kirke med bosted Mæla.

Gårdens grenser på 1950-tallet:

Nord: Lundset (Petersborg), øst: Jernbanen, syd: Peder Myra, vest: Mælagata.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 100 (Gnr 4, bnr 100) er overdradd til Olaf Røland (30.12.1964). Overdragelsen omfatter også andel
av Gnr 58, bnr 21."

 

Gartner, selveier 

Olaf Røland f. 15/8-1922 d. 12/7-2008.

g.m. Marianne Karlsen f. 27/5-1924 d. 2014.

1. Bjørn Thore Røland f. 1945. Overtok gården.

2. Karin Røland f. 1950 g.m. Svein Aage Wærstad f. 1947. Bosatt i Skien.

Br. 1964.

 

Denne gården ble tidligere drevet som gartneri.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 100 (Gnr 4, bnr 100) er overdradd til Bjørn Thore Røland og Karin Wærstad (19.11.1974).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 58, bnr 21."

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 100 (Gnr 4, bnr 100) er overdradd for kr 1.200.000 fra Olaf Røland og Karin Wærstad til
Bjørn Thore Røland
(02.01.2004). Overdragelsen omfatter også Gnr 58, bnr 21."


Bygningsingeniør, selveier

Bjørn Thore Røland f. 1945.
g. 1974 m. sykepleier Laila Johanne Melby f. 1944.
Br. 2004.

 

Bjørn Thore Røland har tidligere bodd både i Texas og i Frankrike.

 

 

Takk til Halvard Skårdal for hjelp med familiene på denne gården!

(C) Gard Strøm.