ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen lille - Lagmannsgården
Gård nr. 60 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.02.2019 
Gjerpen lille 1
60/1. Mesteparten av jorda som tidligere tilhørte Lagmannsgården i 1903.

Selve Lagmannsgården med påstående bygninger ble utskilt fra brn 1 den 10/12-1902 og matrikkulert som brn 38. Altså 60/38. Se Lagmannsgården.

Adresse i 1960: Håvundv. 35, 3715 Skien.
Adresse i dag: Lagmannslia sør 35, 3715 Skien (usikker). Bruksnummer er endret.

"Skjøte fra Joh. Koren Christie v/ overrettssakfører Larsen, ifølge fullmakt, til Sondre Bjaaland med forbehold av forskjellige veirettigheter m.v. datert 12/8-1903.

Selveier
Sondre Nilsen Bjaaland fra Lårdal i Telemark f. 5/10-1850 d. 5/10-1919.
g. 9/4-1890 m. Gunhild Haatveit fra Lårdal f. 30/6-1866 d. 8/9-1950.
Eier 1903.

Sondre Bjaaland
kjøpte mesteparten av Lagmannsgårdens jord i 1903 og bygde husene her.
Prost Jon Lauritsson Quisling skrev om Sondre Bjaaland: "Han passet dog lite til forholdene, hvorfor han igjen solgte gaarden
til jærbuen Seland fra Time, der fremdeles har den og har drevet den med stor dygtighet."
(Kilde: Gaardshistorie for Gjerpen I - J. L. Quisling).

Bjaaland flyttet til Melfald i Melum, Solum prestegjeld i 1906.
Den samme Bjaaland kjøpte i 1913 også Venstøp(57), som han eide fram til 1917.

Området hadde tidligere kun vært jord under Lagmannsgården (Gjerpen lille).

G.br., selveier
Lars Olsen Seland
fra Time på Jæren f. 27/4-1859 d. 1952, s.a. Ole Larsen Seland og Elisabeth Larsdatter.
g1g m. Thalette Fanuelsdatter Bjørneli fra Time på Jæren f. 17/5-1860 d. 13/12-1937, d.a. Fanuel Svendsen og Ane Torgersdatter.
g2g m. Anne Vegheim fra Valebø i Holla f. 26/8-1892 d. 1980, d.a. Bjørn og Anne Vegheim.
Eier 1906.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 41 "Solheim" er skilt ut. Tinglyst 10/5-1905. Skyldmark: 11 mark 71 øre. Se Gjerpen lille(41) Solheim."
"Skjøte fra Sondre Bjaaland til Lars Olsen Sæland for kr. 34.000,00 dat. 16/5-1906."

Lars Seland hadde ei søster, Lotte Olsdatter, som var gift med Svend Andersen Egeland, som også kom fra Time på Jæren i Rogaland. Se Frogner(6).

Under folketellingen 1910 så det ut som det reneste ”mini-Rogaland” her:
Pernille Fanuelsdatter Seland f. 17/3-1863 på Bjørnelien i Time. Tjenestepike hus og fjøsstell.
Ane Fredrikke Fanuelsdatter Seland f. 8/8-1864 på Bjørnelien i Time. Tjenestepike hus og fjøsstell.
Enkem. Ole Larsen f. 6/6-1844 i Time. Gårdarbeider.
Ole Gabrielsen f. 6/8-1887 i Time. Gårdsgutt.
Gabriel Jonassen f. 1/10-1890 i Time. Tjenestegutt.
Inga Olsdatter f. 29/6-1887 i Time d. 28/5-1974. Tjenestepike. Gift med Otto Skauen. Se Bratsberg(66)"Solheim".
Hun flyttet til Fjeldly under Løberg, da hun ble enke. Se Løberg(45) "Fjeldly".
Enkem. Kristen Johannessen f. 6/4-1864 i Time. Tjenestedreng.
Skolegutt Ole K. Johannessen f. 4/11-1899 i Horten.
Sypike Grete Andresdatter f. 4/8-1838 i Stavanger.
Sypike Berte Gundersen f. 1/6-1831 i Stavanger.
Pleiebarn Albert Karlsen f. 4/10-1898 i Stavanger.

Utskillinger herfra ifølge grunnboka: Se også Gjerpen lille 1950.
Skylldelingsforretning 1915: 60/74 ”Norli” til Sverre Karlsen Lura.
Skylldelingsforretning 4/6-1919: 60/76 "Fylkesgaarden" til Staten, av skyll 60 øre.
Skylldelingsforretning 4/6-1919: 60/77 "Fylkeshuset" til Telemark Fylke, av skyll 60 øre.
Skylldelingsforretning 25/11-1922: 60/78, hvorved til konsul H. Holta er utskilt "Lagmandsgaarden" av skyll 0 mark 42 øre.
Skylldelingsforretning 15/8-1923: 60/79, hvorved 1. "Askelund" av skyll 0 mark 10 øre til Ole Kristiansen.
Skylldelingsforretning 15/8-1923: 60/80, hvorved 1. "Furulund" av skyll 0 mark 02 øre til L. Sæland.
Avståelse av grunn ved ekspropirasjon til "elektrisk kraftledning Aarlifos - Skiensfjorden" den 6/12-1923.
Skylldelingsforretning 12/3-1924: 60/87, hvorved til Sverre Karlsen Lura er utskilt "Norli" av skyll 0 mark 40 øre.
Skylldelingsforretning 4/10-1929: 60/88, hvorved til Eyvind Sletten er utskilt "Heimly" av skyll 0 mark 10 øre.
Skylldelingsforretning 27/8-1934: 60/90, hvorved til Olav Vegheim er utskilt "Ospum" av skyll 0 mark 08 øre.
Skylldelingsforretning 7/9-1934: 60/91, hvorved til Ole Kristiansen er utskilt "Lia" av skyll 0 mark 15 øre.
Skylldelingsforretning 17/6-1935: 60/94, hvorved til Anders O. Øvrum er utskilt "Utsikten" av skyll 0 mark 08 øre.
Skylldelingsforretning 5/7-1935: 60/98, hvorved til Ernst Toklev er utskilt "Høgenhaug" av skyll 0 mark 06 øre.
Skylldelingsforretning 29/7-1935: 60/99, hvorved er utskilt til Haakon Haugerud, "Høgheim" av skyll 0 mark 05 øre.
Skylldelingsforretning 29/7-1935: 60/100 "Solhøgda" av skyll 0 mark 87 øre til Anne Vegheim (veiparsell).
Skylldelingsforretning 26/8-1935: 60/102, hvorved til Olav Hagen er utskilt "Hagen" av skyll 0 mark 05 øre.
Skylldelingsforretning 6/9-1935: 60/103, hvorved til Gudrun Fjeld er utskilt "Koseli" av skyll 0 mark 07 øre.


Eiendommens grenser på 1950-tallet, i følge enka Anne Seland:
”Nord: Gjerpen Prestegård, øst: Hagen, syd: Frogner, vest: Bergsland.”


Gjerpen lille bnr 1. Foto: Widerøe-Polarfly 17.05.1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

Bnr 1 består i 2011 kun av noen veiteiger. Innhusets adresse er Håvundv. 35.

En rekke hustomter har blitt frasolgt fra 1920-tallet og frem til vår tid.

Husene ble omregulert til 60/236 på 1990-tallet. Solgt i 1995 som "frittliggende bolig".

Fra Grunnboka: "
Håvundvegen 35 (Gnr 60, bnr 236) er solgt for kr 920.000 fra Sverre Steen Baksaas til Jarle Sylvan Lundgreen og
Kari Cecilie Underdahl Lundgreen
(29.08.1995)
."

Jarle Lundgreen (Jarle Sylvan Lundgreen).
g.m. Kari Cecilie Underdahl (Kari Cecilie Underdahl Lundgreen).
Eiere 1995.


(C) post@gamlegjerpen.no