ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen lille
Gård nr. 60 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert  23.02.2019
 Gjerpen lille 41 - Solheim

Utskilt fra Gjerpen lille(1) i 1905. Bnr. 37 og 41.

Adresse i dag: Håvundv. 23, Skien.


Håvundveien med Nils Nykaas sitt småbruk "Solheim" til høyre, ca. 1910. Gjerpen kirke i bakgrunn. Foto: Trolig Birger A. Øvrum.


Fra Tinglysingsprotokollen.
Ad. 60/37: "Skjøde fra Ingeniør J. Christie til Kirketjener Nils Johansen Nykaas for kr. 250.-, dat. 26/11, tinglyst 10/12-1902."

Nils J. Nykaas fikk kjøpt ei litt stor tomt (60/37) av Ingeniør J. Christie, som var eiere av Gjerpen lille (Lagmannsgården).
Han ga kr. 250.- for den i 1902.

Nykaas kjøpte i 1905 denne eiendommen av Sondre Bjaaland. Landskyld: 1 mark 17 øre.

Fra Tinglysingsprotokollen.
Ad dette bruket (60/41): "Skjøte fra Sondre N. Bjaaland til Nils J. Nykaas for kr. 4000.-, dat. 28., tinglyst 29. juli 1905."


G.br., kirketjener, dagarbeider
Nils Johansen Nykaas  fra Nykås under Mo f. 6/12-1866 d. 23/5-1946 i Solum, s.a. Johan Nikolaisen Nykaas.
g. 21/8-1903 m. Inger Andrea Eriksrød fra S. Eriksrød f. 9/7-1880 d. 11/6-1956, d.a. Andreas Olsen Eriksrød.
1. Klara Nykås f. 3/4-1905 g.m. Ole Myrvang fra Solum f. 22/11-1910 d. 29/6-1977. Bodde på egen gård i Solum.
2. Andreas Nykås f. 22/3-1907 d. 28/9-1981 g.m. Ester Gustava Skjelbred fra Solum f. 29/6-1914 d. 20/9-1992. Andreas var snekker og drev et småbruk. Ingen barn.
3. Martha Nykås f. 11/10-1909 d. 19/1-1972 g.m. Einar Lind Bjørge fra Solum f. 27/6-1898 d. 23/7-1972. Bodde på Slotshagen i Solum.
4. Hedvig Sofie Nykås f. 23/5-1912 g.m. grosserer Charles Stensrød f. i Amerika 5/5-1909. Bosatt i Bratsbergg. 64 på Kleiva. Ingen barn.
5. Johan Nykås f. 27/8-1914 d. 31/12-1988 g.m. Maren Synnøve Trommedalen fra Solum f. 30/10-1914 d. 18/12-1988. Bodde i Bjørntvedtv. i Skien. Ingen barn.
6. Rakel Nykås f. des. 1917 g.m. Enok Pettersen fra Solum f. 24/1-1917. Bodde i Skien.
Br. 1902.


Brudebilde fra 21/8-1903 av Nils Nykaas og Inger Andrea f. Eriksrød.
Innsendt av Ann Marit Bjørnelv 2017.
Familien Nykaas. Innsendt av Ann Marit Bjørnelv 2017.

Nils J. Nykaas var i mange år i arbeide for Løvenskiold-Fossum. Han var også noen år kirketjener i Gjerpen kirke (1901-1907).
Da han ble eldre skrev han boken ”Kirketjenerens fortellinger” som først ble utgitt i USA. Se Skavan miniforlag.
Han kjøpte senere (trolig i 1918) plassen Slettemo ved Skogplassene under Kjærringteigen i Solum og flyttet dit.
Hans gamle mor Karen Nykaas bodde hos dem både her og ble med dem da de flyttet til "Skauplassane" i Solum.
Moren døde der 3 år senere.

Nykaas solgte begge eiendommene i 1918 til lensmann i Gjerpen, H. A. Jacobsen for kr. 18.000.-

Lensmann
H. A. Jacobsen.
Br. 1918.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra H.A. Jacobsen til K.J. Pedersen herpå og bnr 37 for kr. 21.000, dat. 25 juli, tingl. 26. august 1922."

"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 9/2-1931, tingl. 16/2-1931."
"Skylddelingsforretning avholdt 31/8-1931, tinglyst 25/9-1931, hvorved til Nils Venstøp er utskilt bnr. 89 "Roa" av skyld 0 mark 25 øre."
"Auksjonsskjøte til Petter Andersen paa dette bruk og bnr 37 for kr. 12.500, dat. 6/11-1931, tingl. samme dato. Samlet skyldmark: 1, 21."


Bnr 41 "Solheim" i 1942. Foto: Birger A. Øvrum.

Arbeider ved Norsk Hydro på Herøya
Olav Pedersen f. 20/11-1898 d. 14/11-1982.
g.m. Guro Tangen fra Tangen under Nyhus, Nes, Sauherad f. 9/9-1898 d. 28/12-1980, d.a. Ole Olsen Tangen og Ingeborg Tollefsdatter fra Seljord.
1. Rolf Pedersen.
2. Ingvar Pedersen.
Br. ca. 1940.

Fortalt av Jørn Sletten:
Min far vokste opp 200 meter fra denne gården. Her bodde i ca 1940 familien Olav Pedersen, gift med Guro fra Sauherad og 2 sønner, Rolf og Ingvar. Han jobbet på Hydro på Herøya da det ble bombet av Engelskmennene og kom gående hjem fysisk uskadet.
I 2. etasje bodde familien Myhre. Han jobbet på Bratsberg teglverk.

Grunneier i 1950: Olav Pedersen.

Denne eiendommen ble siden utparsellert til hustomter, men det gamle huset (bildet) står fremdeles med samme
adresse, Håvundveien 23, men med mindre tomt enn tidligere.


Gjerpen lille bnr 41. Foto: Widerøe-Polarfly den 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

Kilde: Grunnboka: "Andel av Håvundvegen 23 (Gnr 60, bnr 41) er overdradd til Mary Gravklev og Torbjørn Gravklev (24.06.1983)."

Torbjørn Gravklev f. 1938.
g.m. Mary f. 1941.
Br. 1983.

Fra Grunnboka: "Håvundvegen 23 (Gnr 60, bnr 41) er solgt for kr 1.200.000 fra Mary Gravklev og Torbjørn Gravklev til
Cathrine Blakstad Sommer
og Ingunn Sunde (21.06.2006)
."


(C) post@gamlegjerpen.no