ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 07.05.2023
 


Løberg 45 - Fjeldly
Gnr 112 - bnr 45 "Fjelddly" (112/45).

Utskilt fra Løberg(34) 18/12-1912.

Adresse 2000: Løbergv. 384, 3719 Skien.

Bygningene ble oppført i 1912/1913.

Skjøde av 15. januar 1913:
"Undertegnede Politikonstabel Theodor Løberg erkjender herved at ha solgt ligesom jeg herved skjøder og overdrager til fru Louise Blom
min eiendom Fjeldly gnr 112 bnr 45 af skyld 05 øre i Gjerpen med paastaaende huse, for en (...) kjøbesum stor kr. 5800.- der idag er afgjort ved
overtagelse af min vexelobligations gjæld
i Gjerpens Sparebank, kr. 4929, 25, med kontant betaling af kr. 870,75.
P.t. Skien den 15. januar 1913. Theodor Løberg (sign)."
Takk til Grethe Hovden Døvik for kopi av skjøtet!

Ola Rasmussen Bjørneli fra Skadsen i Rogaland f. 6/6-1857 på Bore ved Sola d. 21/9-1923.
g.m. Anne Fanuelsdatter f. 30/6-1856 d. 2/2-1916.
1. Inga Teline Fredrikka Bjørneli f. 29/6-1887 i Time på Jæren, Rogaland g.m. Otto Skauen. Se Bratsberg(66) "Solheim".
2.
Olava Olsdatter Bjørneli f. 8/3-1890 i Time på Jæren, Rogaland g.m. Halvor Kolstad. Se Bratsberg(68) "Bergheim".
Br. 1914.

"Skjøte fra Ole Bjørnelis eneste og myndige arvinger ifølge attest, til medarving fru Inga Skauen for kr. 14.000.- dat. 4. oktober 1923,
tinglyst 24. november 1923."

Eier, enke
Inga Teline Fredrikka Skauen (f. Bjørneli) fra Time i Rogaland f. 29/6-1887 d. 28/5-1974, d.a. Ole Rasmussen Bjørneli og Anna Fanuelsdatter.
Br. 1923.

Inga var enke etter Otto Skauen, som døde i Spanskesyken i 1918. Se Bratsberg(66) "Solheim".
Hun solgte gården på Bratsberg i 1919 og flyttet hit til sin far med barna.


  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

45

Løberg - Fjeldly

fru Inga Skauen

0 mark 05 øre


Fjeldly 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkivert: Telemark museum, Skien.


Lærer ved "Skauen-skolen" på Bratsberg
Anna Skauen
f. 2/12-1914 d. 17/7-2000, d.a. Otto Olsen Skauen og Inga Bjørneli. Se Bratsberg(66) "Solheim".
Eier ca. 1966.

"Andel av 112/45 er overdradd til Anna Skauen 25/10-1966."

Anna Skauen var ugift og lærer ved Den Evangeliske Lutherske kirkes skole på Bratsberg.

"Sneltvedtvegen 383 (Gnr 112, bnr 45) er overdradd fra Anna Skauen til Anborg Hovden, Inger Johanne Kløw, Otto Skauen, Reidun Grytnes,
Inger Rachlew og Arne Herman Nordby (18.06.2001)."

"Sneltvedtvegen 383 (Gnr 112, bnr 45) er solgt for kr 1.100.000 fra Anborg Hovden, Inger Johanne Kløw, Otto Skauen, Reidun Grytnes,
Inger Rachlew og Arne Herman Nordby til Marie Anette Tobiassen og Jarle Jakob Hagen (18.06.2001)."

Sneltvedtv. 383.
På matjorda ble det satt opp et nytt bygg rundt 2002.

Jarle Jakob Hagen f. 1968, s.a. Finn Ivar Hagen.
g.m. Marie Anette Tobiassen f. 1967.
Eiere 2001.

På den andre siden av veien, har eierne etablert et alternativt behandlingssenter for dyr. Se Klinikk-Soleo AS.


Kart fra NIBIO 2023.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no