ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 09.05.2020.


Bratsberg 66 - Solheim
63/66. Utskilt fra Bratsberg(1) ved skylddelingsforretning, tinglyst 10/12-1902.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2b, folie 214, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag (gjelder Bratsberg bnr 1!).
"Skyldsætningsforretning afholdt 8., tinglyst 10. des. 1902, hvorved er udskilt bnr 66 "Solheim" af skyld 3 mark 23 øre til Karl Brandt."


Bratsberg bnr 66 "Solheim" 17/5-1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien. Repro: G.S.
 

Adresse da gården eksisterte: Sivert Urnesv. 20, 3714 Skien.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2b, folie 445a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra cand. jur. Christopher Blom til Karl Brandt for kr. 7072,50, hvoraf for gjødselbeholdning kr. 400, med bemerkning om vei
og vandledning
, dat. 23., tinglyst 24. sep. 1904."

Karl Brandt.
Eier 1904.

Det ser ut som at det var Karl Brandt som bygde opp husene her og drev gården noen år. Han lånte penger på
samme tid som han kjøpte eiendommen. Han solgte den til Otto Skauen 6 år senere for kr. 13.000.-

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

63 

66

Bratsberg

Solheim 

Karl Brandt 

3 mark 23 øre 


Bonde, forpakter
Ola O. Skaugen fra Nes i Sauherad f. 11/9-1840.
g.m. Anne Olsen fra Sauherad f. 14/12-1841.
1. Otto Olsen Skauen f. 30/9-1885 i Solum. Gårdsarbeider her i 1910.
Bruker før 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2b, folie 445a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Karl Brandt til Otto Olsen Skauen for kr. 13.000, dat. 29/8, tinglyst 3/9-1910."

G.br., selveier
Otto Olsen Skauen (Otto Skauen) fra Evensplass under Gjemsø kloster i Solum f. 30/9-1885 på Skauplassene i Solum d. 19/10-1918 på Solheim. Se ovenfor.
g. i Borgenheim "kirke" på Borgeskauen 17/3-1911 m. Inga Teline Fredrikka Bjørnelien fra Time i Rogaland f. 29/6-1887 d. 28/5-1974, d.a. Ole Rasmussen Bjørneli. Se Løberg(45) "Fjeldly".
1. Ole Skauen 26/12-1911 på Bratsberg d. 3/8-1988 i Oslo g.m. Betzy Føyn fra Tønsberg. Bodde i Oslo.
2. Anborg Olava Skauen f. 10/3-1913 d. 28/4-2005 g.m. Hans Henrik Hovden. Bodde i Oslo.
3. Anna Skauen f. 2/12-1914. Se Løberg(45) "Fjeldly".
4.
Kristina Skauen født  14/7-1916 d. 20/7-1916. "Kristina Ottosen, 5 dage, Bratsberg." Kilde: Det Evangelisk Lutherske kirkesamfunn (D.E.L.K.)
5. Ingeborg Skauen f. 26/9-1917 d. 3/11-1989 i Oslo g.m. Håkon Nordby fra Skien. Bodde i Oslo.
Kilde: Kirkebok for D.E.L.K.
Eier 1910.

Otto Skauen døde i Spanskesyken (ifølge familietradisjonen). Kirkeboken nevner at han døde av
lungebetennelse. Han skal ha vært viden kjent for sin styrke.

Denne familien tilhørte ”Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn” (D.E.L.K.), tidligere kalt ”Østlendingene”.
Enka Inga Skauen solgte denne gården og flyttet med barna til sin far på Løberg(45) ”Fjeldly” i 1919.

Vekkelse i bygda - D. E. L. K.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg (2016).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2b, folie 445a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Bevilling for Inga Skauen til at hensidde i uskiftet bo efter hendes avdøde mand Otto Skauen, dat. 2. nov. 1918,
tinglyst 28. juni 1919."
"Skjøde fra Inga Skauen, enke efter Otto Skauen, der angivelig sitter i uskiftet bo, til Hermod Øverbø for kr. 41.000,
dat. 23., tinglyst28. juni 1919."


Takk til Vera Bommen Johnsen og Grethe Hovden Døvik.

G.br., selveier
Hermod Øverbø
fra Øverbø i Åmotsdal, Seljord f. 13/8-1867 d. 6/8-1940, s.a. Even Øverbø fra Åmotsdal i Seljord.
g. i Øyfjell 27/9-1896 m. Anne Valhovd fra Øyfjell f. 6/7-1875 d. 11/8-1962, d.a. Even og Ingebjørg Trondsdatter Valhovd fra Øyfjell i Rauland.
1. Eivind Grønnerød f. 7/10-1896 i Øyfjell i Rauland d. 28/7-1926 g.m. Valborg Thorsen fra Skien f. 6/2-1900 d. 26/8-1943. Han var drosjesjåfør i Skien. Bodde her på Solheim i 2. etasje.
    Barn 1. Anny Grønnerød f. 17/8-1921 d. 23/6-2004 g.m. Andreas Bommen fra Skien f. 30/6-1916 d. 20/9-1994. Gjerpen kirkegård.
    Barn 2. Rolf Grønnerød f. 3/1-1923 d. 16/8-1990.
2. Svein Grønnerød f. 29/5-1899 i Øyfjell i Rauland d. 3/2-1983 g. 19/11-1920 m. Asta Kornelia Aslaksen f. 21/4-1899 d. 2/1-1978. Nordre gravlund i Oslo.
    Bodde først på utskilt hustomt på Bratsberg. Huset oppført ca. 1925. Han flyttet til Oslo i 1931. Resten av familien til Oslo i 1939. Ble boende i Kasparisgt. 11.
    Barn 1. Hermann Grønnerød f. 5/2-1921 d. 16/9-1990 g.m. Astrid NN f. 12/12-1923 d. 16/10-2005. Østre gravlund, Oslo.
    Barn 2. Synnøve Alfhild Grønnerød f. 15/12-1923 g.m. Bjørn Gasmann (Knut Gasmann?). Bodde på Bratsberg.
    Barn 3. Margareth Grønnerød g. i Oslo. 
    Barn 4. Lilly Grønnerød g. i Steinkjær.
3. Ingeborg (Marie?) Grønnerød f. 17/11-1900 d. 11/7-1974. Ugift. Bodde i 2. etasje her til broren Eivind flyttet inn. Hadde systue.
4. Even Grønnerød f. 1903 d. 1947. Sjømann, bl. a. hvalfangst, g.m. Agnes fra Tinnoset. Bodde i Sandefjord. Jobbet på VRA fabrikker som maskinist.
    Han døde i en drukningsulykke ved Mostranda i Kjølling. Kona flyttet siden til Gøteborg i Sverige med deres to barn.
    Barn 1. Wilhelm Grønnerød f. ca. 1937.
    Barn 2. Jente Grønnerød.
5. Gunnar Grønnerød f. 8/6-1903 d. 2/12-1985 i Oslo g. i Oslo med enka Gudrun Elise f. 19/5-1913 d. 4/2-2005. Flyttet til Oslo ca. 1935. Ingen barn.
    Hun hadde barn fra sitt 1. ekteskap. Gunnar var rørlegger. De er gravlagt på Høybråten kirkegård i Oslo.
6. Knut Grønnerød f. 8/2-1905 d. 28/6-1986 i Sandefjord g.m. Lilly Marie fra Sandefjord f. 16/6-1911 d. 15/5-2003 i Sandefjord. Han var tidligere snekker.
    Etter krigen hadde han egen lastebiltransport.
    Barn 1. Jente Grønnerød.
    Barn 2. Gutt Grønnerød.
    Barn 3. Jente Grønnerød.
7. Margit Grønnerød f. 19/11-1906 d. 26/1-1998 g. i Oslo m. rørlegger Anton Kristian Linja f. 14/10-1903 d. 28/9-1989. Bodde i Sarsgt. 39. Grefsen kirkegård i Oslo.
    Barn 1. Tore Jan Linja, rørlegger.
    Barn 2. Anne Berit Linja g.m. Hans Petter Jensen.
    Barn 3. Arne Linja g.m. Randi Sætrang fra Skien, d.a. Ole Sætrang og Ruth Hasle fra Oslo (Nordre gravlund, Oslo). 
8. Olav Øverbø f. 30/8-1908. Bosatt på utskilt hustomt her. Se Løbergv. 1.
9. Herman Øverbø f. 21/7-1910 d. 8/5-1960.
10. Harald Øverbø f. 1912 d. ca. 1979. Bodde i Oslo. Han var rørlegger.
11. Anna Øverbø f. 13/9-1917 g.m. Cato Søtvedt. Overtok eiendommen.
Eier 1919

Denne familien bodde først en tid i Valebø i Holla pr.gj. De kom til Gjerpen fra Dale under Dalsvatn i Sauherad og
hadde siden S. Grønnerød i Gjerpen noen år. Opprinnelig kommer slekta fra Øverbø i Åmotsdal i Seljord og Øyfjell i
Rauland. Familien tilhørte ”Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn” (D.E.L.K.). Se ovenfor.

Takk til  Olav Øverbø for familieopplysninger.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 63

66

Bratsberg - Solheim

Anne Øverbø

0 mark 78 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Sivert Urnes veg 20 (Gnr 63, bnr 66) er overdradd til Cato Frank Søtvedt (26.11.1954)."

Cato Frank Søtvedt f. 21/7-1915 d. 16/9-1998.
g.m. Anna Øverbø herfra f. 13/9-1917 d. 7/9-2004.
1. Harald Bjørn Søtvedt.
2. Thor Søtvedt.
Eier 1954.

Fra Grunnboka: "
Sivert Urnes veg 20 (Gnr 63, bnr 66) er overdradd fra Anna Søtvedt til Harald Bjørn Søtvedt og Thor Søtvedt
(15.11.2004). Overdragelsen omfatter også Gnr 63, bnr 345. Overdragelsen omfatter også Gnr 63, bnr 350."

Thor Søtvedt herfra.
Eier 2004.

Før og i Søtvedts eiertid ble det utskilt og solgt en rekke hustomter herfra. Dette bruket ble i 2011 solgt ut av familien.
Gårds-bygningene er revet og det har de siste 2 år blitt oppført en rekke boliger på eiendommen. Området er helt
ugjenkjennelig. G.S. 2015.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no