| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 30.06.2020


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

 

Frogner 6 - Frogner nordre - Egeland
Gammelt løpenr. 165f. Utskilt fra løpenr. 165b, Frogner(2) i 1852.


Frogner bnr. 6 til venstre. Frogner bnr. 9 til høyre. Foto: Widerøe-Polarfly 17/5-1961. Eier: Skien Kommune. Arkiv: Telemark museum.
 

Adresse i dag: Sneltvedtv. 28, 3715 Skien.

Eiere av jorda før gården ble bygd: Ole Evensen Sørbøe 1852-1866.

Løpenr. 165k (senere bnr 9 - Egeland) ble utskilt herfra i 1866. Se Frogner(9).

Peder Olsen Sørbøe
1866-1883. Han satte opp det første innhuset her i ca. 1870. John Torgersen Sneltvedt/
Frogner
1883-1894. Torjus Johnsen Holm fra Frogner(8) 1894-1899. Lars Christensen Grønnerød 1900-1901.
 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier eller bruger

Revidert skyld

 165f

Frogner nordre 

Peder Olsen (Sørbøe)

 0 - 3 - 12

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 62

6 

165f 

Frogner

Frogner nordre

Jon Torgersen  

0 - 3 - 12 

 1 mark 81 øre


G.br., selveier
Svend Andersen Egeland
fra Time på Jæren f. 6/5-1861 d. 15/6-1951, s.a. Anders Pedersen Fosse og Bertha Svendsdatter Tunheim.
g.m. Lotte Olsdatter Seland fra Time på Jæren f. 15/1-1868 d. 5/10-1969, d.a. Ole Larsen Seland og Elisabeth Larsdatter.
1. Bertha Egeland f. 12/11-1892 i Time d. 10/7-1920 g.m. Paulus Langeland f. 12/11-1892 d. 16/1-1975.
Bodde i Lagmannslia 21.
2. Elisabeth Egeland f. 3/7-1894 i Time d. 20/2-1984 g.m. Eyvind Sletten f. 24/9-1896 d. 14/3-1982. Bodde i Valhallv. 18 i Skien.
3. Lotte Egeland f. 13/2-1896 i Time g.m. Andreas Baksaas. Bodde på Baksås(3) i Holla mens mannen levde.
    Lotte og barna flyttet i 1960 til Vigesv. 9 under Lagmannsgården.
    Barn 1. Sverre Steen Baksaas f. 18/5-1921 g.m. Astrid Olsen Fosse f. 7/4-1923. Bopel 1969: Håvundv. 59. Senere bosatt i Bjørkedalen i Porsgrunn.
    Barn 2. Elisabeth Irene Baksaas f. 16/9-1926. Ugift. Bopel 1969: Vigesv. 9.
    Barn 3. Thor Svenn Baksaas f. 30/10-1928 g.m. Liv Arnlaug NN f. 12/7-1934. Bopel 1969: Håvundv. 34.
    Barn 4. Oddvar Eugen Baksaas f. 20/9-1931 d. 26/7-1984. Bopel 1969: Vigesv. 23.
4. Anton Egeland f. 2/5-1898 i Time på Jæren. Overtok gården.
5. Olava Egeland f. 9/8-1901 i Skien g.m. Ole Kristiansen. Se Frogner(27) ”Tunem”.
6. Sofie Egeland f. 1/12-1905 i Gjerpen d. 3/9-1937. Ugift.
Br. 1901.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 62

6 

Frogner

Frogner nordre 

S. Andersen Egeland 

1 mark 79 øre 


G.br., selveier
Anton Egeland
herfra f. 2/5-1898 d. 2/1-1984.
g. 1920 m. Astrid Tollefsen fra Skien f. 1/11-1899 d. 29/8-1983, d.a. Thomas Tollefsen.
1. Mary Lillian Egeland f. 10/12-1922 d. 27/2-2000 g.m. Birger Johannessen f. 11/5-1916 d. 10/1-1982. Bodde først ved Bøleveien. Senere i Greg. Dagsonsg. 20 i Skien.
2. Solveig Egeland f. 4/6-1925 g.m. Hans Kristian Hansen. Bosatt i Brevik.
3. Thorleif Egeland f. 29/6-1928. Overtok gården.
Eier 1931.

Anton Egeland opplyste på 1950-tallet at våningshuset var oppført i 1870, ombygd i 1898 og 1945 samt
at uthuset ble satt opp i 1911.

Gårdens besetning i 1950: 2 hester, 10 kuer, 1 okse, 2 ungdyr, 2 griser og 12 høns.

Gårdens grenser på 1950-tallet, i følge Anton Egeland:
”Nord: Tor Austad (Frogner 9), øst: Leirkup (elven), syd: Ole Kristiansen, vest: Sneltvedtveien.”

Han var en av de første andelshaverne i A/L Storemyr Beitelag fra 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

62 

6

Frogner nordre 

Anton Egeland 

1 mark 79 øre

62 21 Snippen Anton Egeland 0 mark 18 øre
62 24 Tunem Anton Egeland 0 mark 31 øre


G.br., selveier
Thorleif Egeland
herfra f. 29/6-1928 d. 17/11-1972.
g.m. Kari Johanne Bø fra Tørdal i Drangedal f. 22/6-1924 d. 1/7-1988.
1. Torunn Egeland f. 1961.
Eier 1968.

Torleif Egeland bodde i Solum på 1950-tallet. Han bygde ny kårbolig ovenfor innhuset og bodde der.

Torunn Egeland Nilsen.
Eier ca. 1972. 


(C) Gard Strøm.