ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen lille - Lagmannsgården
Gård nr. 60 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.02.2019

Eiendomsoversikt pr. 1950.

Kilde
: Matrikkelutkastet 1950.

Bnr

Navn

Skyldmark 

Eier Kommentarer 2011 (Gard Strøm)

1

Lagmannsgården (Gjerpen lille)

4 mark 37 øre 

fru Anne Seland

 Vigesv. 12.

2

Myren (Hagen)

1 mark 66 øre 

Johannes Mathias Hansen Hagen

 Vigesv. 24.

3

Bergsland

0 mark 20 øre 

Skiens kommune

 Teig.

38

Lagmannsgården

0 mark 75 øre 

H. H. Holtas Familielegat

 Fylkesbakken 4.

39

Firkanten

0 mark 20 øre 

H. H. Holtas Familielegat

 Utgått.

41

Solheim (med bnr 37)

0 mark 96 øre 

Olav Pedersen

 Håvundv. 23 (Flere tomter utsk.)

43

Firkanten nordre

0 mark 07 øre 

H. H. Holta

 Utgått.

48

Bergly øvre

0 mark 01 øre 

Lars O. Buslåtten

 Valhallv. 15.

50

Lagmannsgården

0 mark 05 øre 

Hans H. Holta

 Utgått.

74

Norli

0 mark 30 øre 

Sverre Lura

 Vigesv. 26.

75

En parsel

0 mark 06 øre 

Th. Thorsnes

 Vegparsell.

76

Fylkesgården

0 mark 60 øre 

Det Kongelige Justis- og Politidepartement

 Håvundv. 65.

77

Fylkeshuset

0 mark 60 øre 

Telemark fylke

 Fylkesbakken 6-10.

78

Lagmannsgården

0 mark 42 øre 

H. H. Holta

 Utgått.

79

Asklund

0 mark 10 øre 

fru Birgit Larsen

 Håvundv. 63.

80

Furulund

0 mark 02 øre 

Gabriel Jonasen

 Bjørn Olavssonsv. 14.

81

Norli

0 mark 40 øre 

Sverre Lura

 Utgått.

82

Kringsjå

0 mark 10 øre 

Ole Christoffersen

 Fylkesbakken 5.

83

Fjeldtun

0 mark 09 øre 

H. Fjeld Engebrethsen

 Valhallv. 10.

84

Solvang

0 mark 09 øre 

Nils Holthe

 Valhallv. 2.

85

Solhøi

0 mark 09 øre 

Sigurd Fjeld

 Valhallv. 4.

86

Askheim

0 mark 09 øre 

Anders Nilsen

 Fylkesbakken 11.

87

Landhjem

0 mark 09 øre 

Arne Søntvedt

 Fylkesbakken 9.

88

Heimly

0 mark 10 øre 

Eyvind Sletten

 Valhallv. 18.

89

Roa

0 mark 25 øre 

fru Henny Fjeldavlie

 Lagmannslia Nord 62.

90

Ospum

0 mark 08 øre 

Olav Vegheim

 Valhallv. 27.

91

Lia

0 mark 13 øre 

fru Elisabeth Sletten

 Lagmannslia Sør 20.

92

Solhøi

0 mark 08 øre 

Yngvar Bråthen

 Fylkesbakken 7.

93

Førvang

0 mark 08 øre 

Nils Myren

 Håvundv.54.

94

Utsikten

0 mark 08 øre 

Anders O. Øvrum

 Håvundv. 31.

95

Slettun

0 mark 06 øre 

Bjarne Hansen

 Håvundv. 50.

96

Fylkestad

0 mark 05 øre 

J. Gideon

 Håvundv. 52.

97

Lagmannsgården, Hjemly

0 mark 06 øre 

Halfdan Isaksen

 Valhallv. 6.

98

Høgenhaug

0 mark 06 øre 

Anker Thoklev

 Valhallv. 25.

99

Høgheim

0 mark 05 øre 

Frithjof Svensen

 Valhallv. 21.

100

Solhøgda

0 mark 11 øre 

frk. Anne Vegheim

 Veiparsell.

101

Solstad

0 mark 05 øre 

Paulus Gundersen

 Håvundv. 22.

102

Hagen

0 mark 05 øre 

Olav Hagen

 Valhallv. 23.

103

Koseli

0 mark 07 øre 

Martha Glittenberg, Bergliot Glittenberg, Albert Glittenberg og Olaf Glittenberg

Lagmannslia Sør 29. 

104

Thorsbu

0 mark 07 øre 

Hans Arnold Arnebo

 Håvundv. 46.

105

Vollen

0 mark 07 øre 

Ragnvald Haugen

 Håvundv. 24.

106

Utsikten

0 mark 07 øre 

Anders Paulsen

 Håvundv. 26.

107

Solly

0 mark 05 øre 

Thoralf Sundt Larsen

 Valhallv. 30.

108

Aashøi

0 mark 07 øre 

Olaf Foss

 Håvundv. 44.

109

Sletten

0 mark 03 øre 

Eyvind Sletten

 Håvundv. 34.

110

Ramberg

0 mark 05 øre 

Ingvald Ramberg

 Valhallv. 28.

111

En parsell

0 mark 01 øre 

Bjarne Hansen

 Utgått.

112

Solstua

0 mark 07 øre 

Gabriel Dahl

 Håvundv. 42.

113

Rosland

0 mark 05 øre 

Arthur Rosland

 Valhallv. 16.

114

Grønvold

0 mark 05 øre 

Einar Pedersen

 Håvundv. 40.

115

Holtan

0 mark 05 øre 

O.r. sakf. Jakob Bleskestad

 Håvundv. 32.

116

Solbakken

0 mark 05 øre 

Edv. Isaksen

 Håvundv. 28.

117

Tonvollen

0 mark 04 øre 

Anker Isaksen

 Håvundv. 38.

118

Grønvoll lille

0 mark 01 øre 

Einar Pedersen

 Utgått.

119

Borgheim

0 mark 04 øre 

Charles Syrstad

 Valhallv. 20.

120

Lunden

0 mark 05 øre 

Gabriel Jonassen

 Teig.

121

Tunheim

0 mark 01 øre 

Eyvind Sletten

 Utgått.

122

Norli

0 mark 05 øre 

Asbjørn Nilsen

 Valhallv. 26.

123

Trudevang

0 mark 05 øre 

Jørund Aa. Lauvdal

 Valhallv. 14.

124

Torpa

0 mark 05 øre 

Karl Hagen

 Valhallv. 24.

125

Høgda I

0 mark 05 øre 

Sigbjørn M. Sletten

 Håvundv. 36.

127

Alfheim

0 mark 08 øre 

Henry Semb

 Håvundv. 33.

128

Lille Solhøi

0 mark 01 øre 

Yngvar Bråthen

 Utgått.

129

Lille Landheim

0 mark 01 øre 

Arne Søntvedt

 Utgått.

130

Rostad

0 mark 05 øre 

Sverre A. Halvorsen

 Valhallv. 22.

131

Torsheim

0 mark 08 øre 

Ingrid Ingebretsen

 Håvundv. 37.

132

Solvang

0 mark 05 øre 

Ansten Bjørntvedt

 Håvundv. 48.

133

Fredglytt

0 mark 08 øre 

Edvard Isaksen

 Lagmannslia Sør 39.

134

Lystad

0 mark 08 øre 

Gorbo Solberg Johannessen

 Lagmannslia Sør 37.

135

Nystad

0 mark 08 øre 

Bergljot Glittenberg m. fl.

 Lagmannslia Sør 31.

136

Utsikten

0 mark 05 øre 

Lars Olsen Seland

 Veiparsell i Valhallv.

137

Asklund

0 mark 02 øre 

Ole Kristiansen

 Utgått.

138

Jore

0 mark 04 øre 

Henry Semb

 Valhallv. 8.

139

Høyaag

0 mark 06 øre 

Thorleif Thorsnes

 Ubebygd parsell i Valhallv.

140

Nordstad

0 mark 06 øre 

Th. Thorsnes

 Ubebygd parsell i Valhallv.

141

Maihaugen

0 mark 01 øre 

Norges Banks avd. Skien

 Ubebygd parsell i Valhallv.

142

Reg. gate

0 mark 01 øre 

Norges Banks avd. Skien

 Ubebygd parsell i Valhallv.

143

Håvind

0 mark 08 øre 

E. Sundfær og K. Wefald

 Håvundv. 29.

144

Nauen

0 mark 08 øre 

Olav Pedersen

 Håvundv. 27.

145

Vidsjå

0 mark 08 øre 

Sigurd Pedersen

 Lagmannslia Nord 47.

146

Solhøgda

0 mark 08 øre 

Ivar Leonardsen

 Lagmannslia Nord 49.

147

Futurum

0 mark 08 øre 

B. Sannes og Bj. L. Pedersen

 Lagmannslia Nord 48.

148

Fredheim

0 mark 08 øre 

Hein Gaathaug

 Lagmannslia Nord 58.

149

Solvin

0 mark 08 øre 

K. Hareide og T. Willumsen

 Lagmannslia Nord 50.

150

Utsikten

0 mark 08 øre 

Olav Beck

 Lagmannslia Nord 56.

151

Listua

0 mark 08 øre 

Erling Norlie

 Lagmannslia Nord 52.

152

Østli

0 mark 08 øre 

Birger Røsaker

 Lagmannslia Nord 54.

153

Tomta

0 mark 07 øre 

Rolf Kristoffer Nilssen

 Lagmannslia Sør 35.

154

Solbu

0 mark 07 øre 

Tor Roy Nyblin

 Lagmannslia Sør 33.

Høyere bruksnummer er utskilt etter 1950 og er derfor ikke med her.


(C) post@gamlegjerpen.no