| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |  


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 08.05.2015.

 

Venstøp 22 - Venstøp nordre
Gammelt løpenr. 68a. Siden Norges matrikel 1889: 8/22 og 8/28. 

Utskilt fra N. Venstøp C.


Venstøp bnr 22. Foto: Gard Strøm 25. oktober 2012.


Adresse i dag: Hoppestadv. 115
, 3721 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Abraham Pedersen til sønnen Peder Abrahamsen for 5.600 kr. med Forbehold af brugsret for sælgeren, dat. 30. marts,
tinglyst 1. april 1886."

 

G.br., selveier

Peder Abrahamsen Venstøb fra N. Venstøp C f. 1/11-1857 d. 1909, s.a. Abraham Pedersen Venstøb.

g. 6/12-1894 m. Anne Sofie Pedersdatter fra Hoppestad(2) f. 23/12-1861 d. etter 1920, d.a. kjøpmann Peder Larsen og Maren Halvorsdatter.

Br. 1885.

 

Dette ekteparet fikk ingen barn. 

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 8

22

68a

Venstøp

Venstøp nordre

Peder Abrahamsen

2 daler - 3 ort - 15 sk.

5 mark 95 øre

 8 28 70a ditto ditto ditto 1 - 1 - 0 3 mark 33 øre

 

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjønsforretning, hvorefter godseier L. Løvenskiold er kjendt berettiget til forhøielse af vandstanden i elven ovenfor Fossum dam
m.m., mod erstatning, hvorfor er kvitteret, tinglyst 9. jan. 1890."

 

"Skyldsætningsforretning afholdt 2., tinglyst 9. sept. 1903, hvorved er udskilt bnr. 57 Venstøp nordre af skyld 3 mark 72 øre." Se Venstøp(57).
Solgt til Abraham Abrahamsen Venstøp.

 


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

22

Venstøp

Venstøp nordre

Peder Abrahamsen

2 mark 23 øre

8 28 ditto ditto ditto 3 mark 25 øre

 


"Hjemmelsdokument paa Skiftet efter Peder Abrahamsen Venstøp til Stervboenken Anne Sofie Abrahamsen herpaa og paa
bnr 28 for 20.700 kroner, dat. 18., tinglyst 30. jan. 1909."

 

"Aastedskommisionsforlik, hvorefter Ole Sigurdsen Eriksrød paa forskjellige betingelser tillades at benytte en av ham oppførte
demning i Venstøptjernoset mot aarlig avgift kr. 4,00 til hver av de efternevnte, nemlig Mathias K. Venstøp, Kristian Venstøp, Sofie
Venstøp, Solve K. Venstøp, Abraham J. Eriksrød
og Abraham A. Venstøp, indgaat 4. juli 1911, tinglyst 15. mai 1912."

 

"Skylddelingsforretning, avholdt 9., tinglyst 18. nov. 1914, hvorved til Johannes Gromstulen er utskilt bnr 78 Løvaas av skyld 0 mark
90 øre." Se Venstøp(78) "Løvaas".

 

"Skjøte fra fru Sofie Venstøp til John Marker herpaa og bnr 28 for kr. 55.000, dat. 2., tinglyst 18. aug. 1920."

 

G.br., byggmester, selveier

John Marker fra Marker(A) under Grini f. 21/9-1886 d. 5/8-1960, s.a. Halvor Johnsen Marker.

g1g m. Sofie Jacobsen fra Rising f. 15/11-1884 d. 27/11-1916.

g2g m. Maren Holm fra S. Holm(7) f. 29/4-1885 d. 23/2-1972, d.a. Lars Gregoriusen Holm.

1. Signe Marker f. 16/7-1910 g.m. Knut Arnt Venstøp. Se nedenfor.

2. Else Marker f. 9/12-1912 d. 23/8-2002 g.m. Ingvald Olavson Slåtta fra Lunde i Tel. f. 9/9-1910 d. 7/9-1947. Bodde i Hoppestadv. 115.

Br. 1920.

 

John Marker Venstøp bodde tidligere i Byfogd Pausgate16 i Skien.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Hjemmelsdokument fra skifteforvalteren i Sofie Marker og gjenlevende mann John Markers bo, til stervboenkemannen John
Marker
herpaa og bnr 28 for kr. 30.000, dat. 30. aug., tinglyst 7. sept. 1921."


"Obligasjon fra Julie Larsen til Gjerpens Sparebank for kr. 500 i hus, formentlig paa dette bruk, dat. 12/10-1927, tinglyst 26/10-1927."

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

22

Venstøp nordre

John Marker

0 mark 48 øre

8 28 ditto ditto 3 mark 18 øre

 

 

G.br., selveier

Knut Arnt Venstøp fra Venstøp(27/30) f. 21/5-1908 d. 9/12-1985, s.a. Mathias Venstøp.

g.m. Signe Marker herfra f. 16/7-1910 d. 29/1-1976.

Br. 1960.

 

Knut Arnt Venstøp ble eneeier først i 1973. Han kjøpte i 1973 også tilbake bnr 57. Se Venstøp(78).


G.br., selveier 

Harald Susaas fra Venstøp(57) f. 1957, s.a. Lars Holm Susaas.

g. 1982 m. Sigrun I. Elgtvedt f. 1957.

1. Astrid Elgtvedt Susaas f. 1983.

2. Lars Elgtvedt Susaas f. 1985.

Br. 1982.
 

Egen hjemmeside.

 

Fra 1886, ble denne gården drevet sammen med bnr 28  og 86 (skogstykker ved Venstøptjenn).

Fra 1925 også Århus(37) ”Grønstad”.

 

Bnr 24 ble utskilt herfra i 1844. Se N. Venstøp(24).
Bnr 57 ble utskilt herfra i 1903. Se N. Venstøp(57).
Bnr 70 ble utskilt herfra i 1907 (som var skogen fra 8/57).
Bnr 78 ble utskilt herfra i 1914. Se N. Venstøp(78) "Løvaas".

I følge rettsforlik med Løvenskiold-Fossum fra 1853, har alle de nordre Venstøp gårdene felles setereiendom,
samt fiskerett i flere vann i området rundt Venstøptjenn.

 

Harald Susaas eier i dag (2014) følgende gårder og skogsområder:
8/22, 28 og 8/86, 8/57 som er sammenslått med det tidligere småbruket 8/78. I tillegg eier han Århus(37).

 

(C) Gard Strøm.