| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Gjerpen ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert: 09.07.2015.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Hoppestad 2 - Hoppestad nedre
Gammelt løpenr. (89, 90, 91)b. Siden Norges matrikkel 1889: 12/2 og 9.

Se den tidligere bruksenheten vi her har kalt Nedre Hoppestad(B).

Adresse i dag: Hoppestadv. 317, 3721 Skien.

De 4 brukene av nedre Hoppestad var opprinnelig like store og hadde en landskyld på 2 huder, 3 skinn hver.
Gården ble solgt av Løvenskiold -Fossum før 1838. Skogen var tidligere skilt ut og var ikke med i salget.

G.br., selveier
Lars Christensen Hoppestad fra Nedre Hoppestad(B) dpt. 19/4-1792 d. 21/9-1849, s.a. Christen Olsen Hoppestad.
g. 25/9-1817 Karen Madsdatter fra N. Bø(C) dpt. 13/10-1793 d. 23/8-1853 på Hoppestad, d.a. Mads Christensen Bøe.
Forlovere: "Jens Nielsen Bøe, Christen Christensen Hoppestad."
1. Christen Larsen f. 16/10-1817 d. 10/3-1860 på Hoppestad. Trolig ugift og bodde her.
2. Ole f. 5/3-1821 d. 28/5-1827.
3. Peder Larsen f. 22/1-1823. Overtok gården.
4. Mads Larsen f. 21/11-1825
5. Ole f. 16/2-1830 d. 3/1-1833.
6. Christian Larsen f. 28/10-1832
7. Maren Larssatter f. 17/6-1835
Br. før 1838

Gamlemor, enke Mari Larsdatter (Maren) f. 1762 bodde her i 1825. Se Nedre Hoppestad(B).

8/2-1853 LARS CHRISTENSSEN HOPPESTAD Bamble skifteprot. nr. *)
Nedre             Arvinger:
Hoppestad    Enka Karen Matsdatter og barna:
                        Laugverge: Jacob Olssen Wenstøp
                    1. Christen Larssen Hoppestad 35 år.
                    2. Peder Larssen Hoppestad 30 ”
                    3. Mats Larssen Hoppestad 27 ”
                    4. Christian Larssen Hoppestad 20 ”
                    5. Maren Larsdtr. Hoppestad 18 ”
                Formynder og kurator: Farbror Ole Christenssen Hoppestad.
                Enka hadde sittet i uskiftet bo.
Brt: 1327 - 72
Net: 906 - 6.
Jordegods: 2 huder 3 skind eller 2 skylddaler 1 ort 23 sk. av gd. nedre Hoppestad, matr.nr.47, nytt nr.22, taksert for 1200 spd.
*) B: BS 20 s.22b. C: (1850-54) 218.

G.br., kjøpmann, selveier
Peder Larsen Hoppestad herfra f. 22/1-1823 d. 30/4-1904 på Hoppestad, s.a. Lars Christensen Hoppestad.
g1g 16/8-1853 m. Anne Olsdatter fra Berberg(B) f. 15/5-1829 d. 26/3-1856, d.a. Ole Jensen Berberg. Anne døde i barselseng.
g2g 1/10-1857 m. Maren Halvorsdatter fra Holm(8) f. 12/5-1834, d.a. leilending Halvor Olsen Holm og Sara Larsdatter.
1. Karen Marie Pedersdatter f. 27/2-1855 g.m. Lars Gregoriusen Holm. Se Holm(8).
Barn i 2. ekteskap:
2. Lars Pedersen f. 27/7-1858. Overtok gården.
3. Anne Sophie Pedersdatter f. 23/12-1861 på Holm g.m. Peder Abrahamsen Venstøp. Se Venstøp(28).
Br. 1868.

I 1891 bodde Peders svigerforeldre her med føderåd (Maren Halvorsdatters foreldre).
Det var også en tj. pike her fra Botne: Julie Lovise Johannesdatter f. 1875.

22/8/1857         ANNE OLSDATTER HOPPESTAD Bamble skifteprot. *)
Hoppestad             Arvinger:
                           Enkem. Peder Larssen Hoppestad og dattera Karen Marie Pedersdtr. 2 år.
                           Verge ble morfaren Ole Jenssen Berreberg.
Brt: 1300 - 0
Net: 599 - 36
Jordegods: 2 skylddaler 1 ort 23 sk. av gd. nedre Hoppestad, matr.nr.47, nytt nr.22, l.nr.89, 90 og 91b, takst 1200 spd.
*) A: ? B: BS 106 s.347. C: BS 124 s.235.

G.br., selveier
Lars Pedersen Hoppestad (Lars P. Hoppestad) herfra f. 27/7-1858 d. 28/3-1934.
g.m. Tomine Nilsdatter fra Grinihaven f. 13/6-1862 i Skien d. 9/5-1955, d.a. Nils Jørgensen Grini.
Br. 1897.

Alfhild Øvrom f. 29/9-1907, fra nedre Sem(1) kom hit som 10-åring etter at hennes foreldre døde. Hun vokste opp her.
Hun ble siden gift med, den senere sosialsjef i Gjerpen kommune, Olaf Rønningen. Se Luksefjellv. 82 under Grini.

Se folketellingen 1900.

Hans foreldre, Peder og Maren Hoppestad, hadde føderåd og bodde på gården resten av sine liv.

Se folketellingen 1910.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

G.br., selveier
Nils A. Haugerød fra Ø. Haugerød(1) f. 21/9-1898 d. 6/6-1980, s.a. Andreas Mikkelsen Haugerød.
g.m. Andrea Gravli fra Gravli(2) f. 23/8-1893 d. 4/2-1985, d.a. Zacharias Gregoriussen Gravli.
Br. 1934. Ingen barn.

G.br., selveier
Per Hoppestad fra Hoppestad(8) f. 1950, s.a. Halvor L. Hoppestad.
g.m. Tove Beate Bjønnes fra Kongsberg f. 1958.
1. Per Arne Hoppestad f. 1982.
2. Lars Petter Hoppestad f. 1986.
Br. 1971.

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark, bind IV, side 240. Utdrag.
Gården er på 40 dekar jord, 50 dekar skog og 15 dekar kulturlandskap. Med i driftsenheten er Hyni 7/2. Det blir dyrka korn, poteter, grønnsaker og bær. På Hyni blir det drevet et gulrot- og potetpakkeri, Gjerpenpakkeriet AS. Gården har 2 traktorer, to vanningsanlegg, en skurtresker (1/2-part i sameie) og en lastebil (1/2-part i sameie). I tillegg blir det leid ei korntørke og to vanningsanlegg (på leide arealer).
I tunet står et våningshus fra 1880, som ble ombygd i 1984, et bryggerhus fra 1979, et stabbur fra 1880, en låve fra 1983 og et verksted fra 1981.Hoppestad bnr. 2 og bnr 9. Foto: Gard Strøm 24.10.2013.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

Alle eiendommer under Hoppestad(2).

Fra Skog- og Landskap.

(C) Gard Strøm.