| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 02.12.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Venstøp 28 - Venstøp nordre
Bnr. 28. Gammelt løpenr. 70a, etter utskilling i 1848 og 1849.

Siden Norges matrikkel 1889: 8/28.

I dag er dette en skogteig ved Venstøptjenn som grenser til Siljan kommune.

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 8

22

68a

Venstøp

Venstøp nordre

Peder Abrahamsen

2 daler - 3 ort - 15 sk.

5 mark 95 øre

 8 28 70a ditto ditto ditto 1 - 1 - 0 3 mark 33 øre

 

 

 

Til eiendommen har det fra gammel tid vært skog ved Venstøptjern som hadde samme bruksnummer (8/28).


I følge folketellingen 1891 var det flere bolighus på denne eiendommen. Se Venstøp 1891.

 

I følge rettsforlik med Løvenskiold-Fossum i 1853, har alle de nordre - Venstøp gårdene felles
setereiendom med beiterett, samt fiskerett i flere vann i området rundt Venstøptjenn.


Siden 1886 var det sameie med Venstøp(22).


Se folketellingen 1900.

 

(C) Gard Strøm.