| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


Oppdatert 13.05.2016Kart fra Skog og Landskap 2015.
 

Hyni 2 - Hyni søndre
Gammelt løpenr. 51ab og 51c. Utskilt fra bnr 1 i 1877.

Fra Norges matrikkel 1889: 7/2 "Søndre Hyni". Landskyld 4 mark 00 øre.

Beliggende på østsiden av Falkumelven og er den sydligste av Hyni-gårdene.


Hyni bnr 2. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2004).
 


Adresse i dag: Århusv. 261, 3724 Skien.

 

G.br., selveier

Anund Rollefsen Hynie fra Nes i Sauherad f. 10/4-1821 på Bergan, s.a. Rollef Bjørnsen Bergan og Ragnhild Anundsdatter S. Vegheim.

g. i Sauherad 3/5-1845 m. Bergith Hansdatter fra Nes i Sauherad f. 12/10-1822, d.a. Hans Sigurdsen Lindem og Gunhild Augonsdatter.

1. Ragnhild Anundsdatter f. 2/9-1845 på Vegheim i Sauherad.

2. Anund Anundsen f. 29/9-1847.

3. Gunhild Anundsdatter f. 28/3-1850.

4. Guro Anundsdatter f. 7/4-1852.

5. Margith Anundsdatter f. 18/10-1854.

6. Hans Anundsen f. 25/5-1857.
7. Rollef Anundsen f. 28/1-1860.

Br. 1865.

 

Alle barna som var nevnt her i 1865 var født på S. Vegheim (løpenr. 119) i Sauherad.
Andre beboere her i 1865: Eldstedatteren Ragnhild og ektemannen Torkild Torgersen
fra Sauherad som ”hjelper Svigerfaderen med gaarden” f. 1837 og deres datter,
Tore Torkildsdatter(1 år) f. i Gjerpen.

Datteren Gunhild Anundsdatter fikk en sønn med gårdsgutten Svennung Johannesen Myre fra Lunde i Telemark.
Barnet het Johannes Svennungsen og ble født på Hyni 29/12-1869.

Denne familien emigrerte til N. Amerika våren 1873. Se Presteattest av 4/4-1873.


Ole Nilsen fra Stulen (ved Jarseng), kjøpte denne gården i 1872, men satte den over på sønnene Nils og Andreas.
 

G.br., selveier

Nils Olsen Hyni fra Stulen ved Jarseng f. 7/7-1847 d. 10/5-1914, s.a. Ole Nilsen Stulen.

g. 31/10-1875 m. Andrea Svennungsdatter fra Århus(11) f. 28/12-1847 d. 26/2-1929, d.a. Svennung Nilsen Aarhuus.

1. Ole Nilsen Hyni f. 15/2-1877. Overtok bruket.

2. Inga Sofie Hyni f. 20/7-1879 g.m. Jonas Bøhle. Se Bøle(3) "Ødegården".

3. Anna Hyni f. 20/11-1882 d. 8/8-1969 g.m. kaptein Erik Pohlmann f. 1/5-1887 d. 11/10-1969. Bodde i Skien.

4. Andreas Hyni f. 1886. Emigrerte til Amerika.

Br. ca. 1870.

Nils bodde på Hyni før han giftet seg og Andrea bodde på Århus. Hun var født på Mæla og Nils var født på Stulen
ved Jarseng. Se hans Livserindringer. Artikkel av Thorbjørn Wahlstrøm.

I følge Nils Olsens "Livserindringer" var dette en ”aldeles utarmet gård med usle og små hus, uthugget skog og åpne grøfter over hele jordet, med en masse vierkjærr. Det meste av eiendommen var pløyet og tilsådd med havre uten gjødsling.”

Nils var sameier med sin bror, Andreas Olsen f. 6/8-1855, fra ca. 1870. De bodde her begge to. Andreas var ugift og  bodde her under folketellingen 1875 sammen med deres mor og ei tjenestejente; Gurine Olsdatter f. 1849. Nils var da temmelig nygift, for de hadde ingen barn enda.
Det fortelles bl.a. om det slitsomme livet det kunne være på en karrig gård i Gjerpen og hvordan en unggutt i tjeneste kunne ha det. Etter ei tid i tjeneste på S. Rising hos stortingsrepresentant Gunnar Sem, begynte Nils etter hvert selv å interessere seg for politikk. Han ble valgt inn i herredsstyret og hadde i mange år flere kommunale verv.


Gårdens besetning i 1875, var 1 hest, 4 kuer, 2 kalver, 5 sauer og 2 griser.

 

Nils ble eneeier i 1877 da broren Andreas døde i en ulykke under tømmerkjøring.

 

1891: Enka Ingeborg Gunnarsdatter f. 1817, Nils Olsens mor bodde her og hadde føderåd.

 

Løpenr. 51c (det senere bnr 2) utskilt ca. 1880. Sammeie med bnr 1 (løpenr. 51ab).

 

Landskyld i 1889:

L.nr. 51ab (br.nr.1) 1 skylddaler 1 ort 5 skilling (rev. til 3 mark 25 øre). Eier: Nils Olsen.

L.nr. 51c   (br.nr.2) 1 skylddaler 2 ort 15 skilling (rev. til 4 mark). Eier: Nils Olsen.

Bnr 1 ble i 1908 sammenføyet med bnr 2.

 

G.br., selveier

Ole Nilsen Hyni herfra f. 15/2-1877 d. 5/4-1949.

g. 31/10-1902 m. Karen Halvorsdatter fra Tufte(3) f. 22/11-1873 d. 6/12-1943, d.a. Halvor Larsen Tufte.

1. Kathrine Hyni f. 3/7-1903.
2. Gudrun Hyni f. 22/7-1908.
3. Nils Olsen Hyni f. 23/3-1912. Overtok bruket.

Br. 1915.

 

G.br., selveier

Nils Olsen Hyni herfra f. 23/3-1912 d. 19/5-1963, s.a. Ole Nilsen Hyni. Se ovenfor.

g.m. Ingeborg Mathilde Kjær fra Kjær(17) f. 10/5-1914 d. 29/9-1994, d.a. Gregorius Olsen Kjær.

Br. 1948.

 

Nils Hyni gikk i sin tid på Frogner Småbrukerskole. Nils og Ingeborg hadde ingen barn.
Han solgte ei hustomt på den søndre del av eiendommen.

 

Gårdens grenser beskrevet av Nils O. Hyni på 1950-tallet:

”Eiendommen ligger paa østsiden av Falkumelven og er den sydligste av Hynigaardene i grensen mot Aarhus.”

Fra Grunnboka: "Andel av Århusvegen 261 (Gnr 7, bnr 2) er overdradd for kr 670.000 til Per Hoppestad (18.04.1989)."

Eiendommen med hus og jord ble kjøpt av Per Hoppestad i 1989. Han etablerte "Gjerpenpakkeriet A/S" her, og
oppførte ny bygning til formålet. Se Per Hoppestad på Hoppestad(2).
 

Eier i dag: Per Hoppestad f. 1950. Se Hoppestad(2).

(C) Gard Strøm.