ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Bøle
Gård nr. 67 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.06.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Bøle 3 - Ødegaarden
Gammelt løpenummer 321d og e. Utskilt fra M. Bøle (bnr 19) i ca. 1866.

Adresse i dag: Eikornrødv. Sør 92, 3713 Skien.

Det var John Johannessen Bøhle som satte opp husene her i 1866.

Se også boka "Sånn var'e på Bøle" av Thorbjørn Wahlstrøm. Utgitt på Genius forlag i 1999.


G.br., skibstømmermann, landhandler, selveier
John Johannesen Bøhle
fra M. Bøle f. 28/4-1838 d. 11/12-1908, s.a. Johannes Halvorsen Bøhle.
g. 30/10-1866 m. Ingeborg Jørgine Jørgensdatter fra Ekornrød under Bratsberg f. 22/9-1843 d. 15/11-1913, d.a. Jørgen  Kjøstolfsen.
1. Karen Marie Johnsdatter f. 28/9-1867 d. 27/3-1916. Bodde her. Ugift.
2. Johannes f. 7/4-1869 d. 6/1-1871.
3. Johannes Johnsen Bø
hle f. 27/9-1871 d. 14/10-1897 i North Chicago g. høsten 1893 m. Mary Nelson fra Skien f. 12/6-1864 d. 6/7-1925 i north Chicago. Emg. til USA.
    Barn 1. John Edgar Bohle f. 21/5-1895 d. 9/3-1951 g.m. Lillian Kathrine Hogan f. i Chicago 8/10-1896.
4. Jørgen Andreas Bøhle f. 7/11-1873 d. 7/11-1943 g. 3/9-1899 m. Petro Benedikte Aslaksen fra Flekkefjord f. 14/12-1872 d. 20/5-1928.
    Jørgen var utdannet snekker med egen møbelforr. på Lie i Skien. Han var også borgermester i Skien. (Tilsvarende nåtidens rådmann). Bodde i Skien.
    Barn 1. Solveig Bøhle f. 4/6-1900 i Skien d. 1/6-1983. Ugift. Var apoteker i Skien.
    Barn 2. John Bernt Bøhle f. 9/6-1902 i Skien g. 9/6-1929 m. Ingebjørg Marie Funnemark fra Pors. f. 15/2-1906.
    Barn 3. Margit Bøhle f. 17/6-1904 g. 22/12-1934 m. Erling Bjarne Kristian Greaker fra Sarpsborg f. 6/7-1906. Bodde i Moss.
    Deres datter Uni Greaker f. i Moss 30/4-1935 g. 20/7-1957 m. Thor Ingebret Løkenberg fra Skien f. 28/7-1927.
    Barn 4. Bernt Laurits Bøhle f. 1/5-1906 d. 2/10-1977 g. 24/11-1934 m. Karen Else Eriksen fra Ø. Eiker f. 1/7-1909. Bernt Bøhle var Forstkandidat.
    Barn 5. Ingebjørg Bøhle f. 17/3-1908 g. 13/9-1930 m. Sigfred Johannes Nielsen fra København f. 13/9-1904. Bodde i Odense i Danmark.
    Barn 6. Gunnar Bøhle f. 26/9-1910 g. 22/10-1943 m. Eleonor Ruth Adriansen f. i Chicago 13/2-1914. Bodde i Chicago.
5. Isak Johnsen Bøhle f. 23/11-1875 d. 17/9-1948. Isak var baker og hadde bakeri på utskilt hustomt her.
6. Jonas Johnsen Bøhle f. 8/1-1878. Overtok eiendommen. Se nedenfor.
7. Anna Jørgine Bøhle f. 20/5-1880 d. 1/5-1963 i Skien g. 24/1-1904 m. grosserer Johannes Martinius Christoffersen fra Bamble f. 7/1-1871 d. 24/3-1962 i Skien.
    Barn 1. Harald Christoffersen f. i Sk. 15/7-1904 g. 4/9-1926 m. Gjertrud Engebrethsen fra Skien f. 8/10-1905.
    Barn 2. Ole Johannes Christoffersen f. i Sk. 15/1-1906 d. 24/2-1992 g. 29/12-1935 m. Sonja Daae fra Skien f. 11/7-1915. Bodde i Skien. Gravlagt i Gjerpen.
    Barn 3. John Edgar Bøhle Christoffersen f. i Sk. 27/11-1907 d. 11/6-1908.
    Barn 4. Randi Ingeborg Alette Christoffersen f. i Sk. 28/5-1909 d. 9/7-1983 g. 15/8-1936 m. Julius ”Jul” Allum fra Eidsvoll f. 2/11-1906 d. 5/5-1987. Bodde i Skien.
    Barn 5. Jon Edgar Christoffersen f. i Sk. 4/1-1912 d. 30/3-1973 g. 25/5-1938 m. Helga Halvorsen fra Sk.f. 10/12-1913. Bodde i Skien.
    Barn 6. Haakon ”Hakken” Verner Christoffersen f. i Sk. 2/6-1913 d. 30/6-1976 g. 18/1-1942 m. Else Smith fra Skien f. 24/6-1918. Bodde i Skien. Har 2 barn.
    Barn 7. Johannes ”Hasse” Arvid Christoffersen f. i Sk. 31/10-1915 g. 27/11-1943 m. Nelly Pauline Sørgjær fra Osa i S. Trøndelag f. 24/5-1916. Bodde i Oslo.
    Barn 8. Anna Margrethe ”Mia” Christoffersen f. i Sk. 2/1-1918 g. 23/9-1944 m. Per William Ramsborg Bråten f. 22/10-1915 i Gj. Bodde i Porsgrunn.
    Barn 9. Ingeborg Elisabeth ”Bibben” Christoffersen f. 2/7-1919 i Skien g. 19/4-1947 m. Kristian Young Halvorsen fra Pors. f. 27/11-1918.
8. Anders Johnsen Bøhle f. 11/6-1882 g. 18/9-1915 m. Elisabeth ”Ba” Pettersen fra Porsgrunn f. 1/1-1893. Bodde i Porsgrunn
    Barn 1. Ingeborg Hanna Bøhle f. 22/6-1925 g. 6/9-1947 m. Arne Lunde fra Eidanger f. 24/11-1918. Bodde først i Pors. Flyttet siden til Drangedal.
9. Martha Maria Bøhle f. 5/10-1884 d. 25/7-1957 g. 23/2-1909 m. Peder Jensen fra Solum f. 14/8-1884 d. 16/11-1978. Peder Jensen hadde skoforr. i Telemarksg. i Skien.
    Barn 1. Rolf Janøy f. i Sk. 23/3-1910 g. 3/8-1941 m. Elsa Lykke Nilsen fra Iveland i Aust - Agder f. 25/4-1918. De hadde 3 barn.
    Barn 2. Jens Per Jensen f. i Sk. 21/3-1913 d. 12/9-1992 g. 17/4-1943 m. Signe Dall fra Kristiansund f. 15/4-1921 d. 26/5-1992. Bodde i Kristiansund og Steinkjær før
    de kom til Skien rundt 1951.
    Barn 3. Arnt Fredrik Jensen f. i Sk. 10/12-1915 g. 27/5-1944 m. Inger Johanne Nordbye fra Øymark f. 1/6-1920. Bodde i Halden. 2 gutter: Per og Pål Nordbye Jensen.
Br. 1866.

Ingeborg bodde på Borgestad da hun giftet seg. I 1875 hadde de en tjenestepike her: Aslaug Halvorsdatter fra Seljord f. ca. 1842.

John Johannesen Bøhles svigermor, enka Anne Kirstine Isaksdatter f. 1805 i Solum, bodde her i 1891.

I 1900 hadde de 2 losjerende her: Sagarb. Ole Pedersen Fjelddalen f. 1882 og tomtearb.
Kristian Larsen fra Varteig i Østfold f. 1836.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

231d, e

Bøle

John Johannesen

1 daler - 0 - ort 9 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

67

3

231d, e

Bøle

Ødegaarden

Jon Johannesen

0 - 1 - 16

1 mark 50 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

67

3

Bøle

Ødegaarden

John Johannessen

1 mark 45 øre


Møbelsnekker, småbruker
Jonas Johnsen Bøhle
(Jonas J. Bøhle) herfra f. 8/1-1878 d. 26/4-1967.
g. 8/4-1900 m. Inga Sophie Hyni fra Hyni(2) f. 20/7-1879 d. 15/4-1955, d.a. Nils Olsen Hyni.
1. Ingeborg Andrea Bøhle f. 22/1-1902 i Skien d. 16/3-1982 g. 22/1-1902 m. Arnt Mathias Øvrum fra Meen(18) f. 1/9-1895 d. 13/5-1958.
    Bodde i Skien. Etabl. elektrisk forretning, ”Ing. A. Øvrum” i Liebakken i Skien.
    Barn 1. Inger Sofie Øvrum f. 26/7-1928 i Skien g. 24/6-1950 m. Per Andreas Cleve fra Oslo f. 12/10-1924.
    Barn 2. Andreas Øvrum f. 26/5-1932 som senere overtok sin onkels gård Meen(18). Se der.
    Barn 3. Elisabeth Øvrum f. 7/1-1938 i Skien.
2. Ruth Kaspara Bøhle f. 7/3-1905 i Skien d. 16/12-1929. Ugift.
3. Ragna Bøhle f. 20/4-1909 i Skien g. 6/8-1935 m. Kjeld Axel Sigurd Lønberg fra København. f. 14/2-1910. Bodde i København.
    Barn 1. Aase Birgit Løneberg f. 2/6-1937.
    Barn 2. Nils Carl Lønberg f. 11/12-1939.
    Barn 3. Eva Elisabeth Lønberg f. 13/2-1944.
4. Nils Ødegaard Bøhle f. 7/9-1911.
Overtok eiendommen.
5. Gerd Bøhle f. 24/12-1913 d. 10/12-1991 g. 11/7-1936 m. Leif Karsten Brynhildsen fra Skien f. 31/1-1910 d. 10/10-1994. Bodde i Skien.
    Barn 1. Bjørn Dag f. 1/4-1942 d. 7/11-1947.
    Barn 2. Inger Brynhildsen f. 1950.
6. Harald f. 25/5-1916 d. 24/11-1928. Ble påkjørt og livstruende skadet av en buss på Bøle. Døde på sykehuset før foreldrene rakk fram. Se ”Porsgrund Dagblad” 26/11-1928.
7. Finn Ivar Bøhle (Finn Bøhle) f. 10/10-1920 g. 7/7-1951 m. Ellen Harkjerr fra Larvik f. 2/3-1929.
    Barn 1. Eva Bøhle f. 1954.
Br. 1911.

Jonas Bøhle utdannet seg til møbelsnekker på ”Aftenskolen”. På gården står et gammelt bryggerhus
som i sin tid ble flyttet fra Ekornrød (Eikornrød), hvor hans mor vokste opp. Bryggerhuset er betydelig
eldre enn innhuset som er fra 1866.

Fra ca. 1880-1898 drev Jonas Bøhle et litet landhandleri fra innhusets nordre del og var trolig en av
Bøles første butikker. Landhandleriet ble nedlagt i 1898 etter at Bøle Handelsforening ble etablert i 1897.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

67

3

Bøle - Ødegården

Jonas Johansen

0 mark 35 øre

67 107 Ødegården Fredbo Jonas Bøle 0 mark 06 øre


Selveier

Nils Ødegaard Bøhle
herfra f. 7/9-1911 d. 23/9-1973.
g. 22/6-1942 m. Randi Gulbrandsen f. 15/1-1919 i Oslo, d.a. den kjente designer på Porsgrund Porselensfabrikk, Nora Gulbrandsen i Porsgrunn.
1. Anne Bøhle f. 1945.
2. Tone Bøhle f. 1949.
Br. ca. 1969.

Begge jentene bodde hjemme og var ugifte i 1969. Begge ble senere gift.
Den ene bor i Oslo og den andre i USA.

Denne familien bodde tidligere i Porsgrunn. I 1969 bodde de i Gunnar Knudsensv. 3 på Bøle som senere er revet.
De flyttet trolig hit i den forbindelse.

Enka var bosatt her i 2000.

Bnr 3 av Bøle har i dag utgått av matrikkelen.

Se også boka "Sånn var'e på Bøle" av Thorbjørn Wahlstrøm. Utgitt på Genius forlag i 1999.


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm.