ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 25.03.2024

UNDER ARBEID


Hustomter
Utskillt fra gård nr 21 Mo.

Med bistand fra utflyttet gjerpensmann Halvard Skårdal fra Holt øde.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt av familier som ikke
har slektstilknytning til Gjerpen, mens andre igjen kan ha gått meg forbi.
HJELP! Det mangler garantert mange barn, som i dag er godt voksne! La meg føre dem opp der de vokste opp.
Gjerne uten fødselsår.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epostadresse post@gamlegjerpen.no.

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.


Luksefjellveien 929 - 999
Hustomter utskilt fra gnr 21 Mo.


Luksefjellv. 929.
21/8 "Fjellheim" Oppført i 1953.

Dette huset ligger sør for Modammen, på veg mot Eriksrød.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 929 (Gnr 21, bnr 8) er overdradd til Gustav Holmbakken (24.08.1953)."

Skogsarbeider
Gustav Holmbakken fra Holmbakken under Foss f. 10/8-1914 d. 19/10-2000, s.a. Torkild Tovsen Holmbakken.
g. 21/12-1940 m. Bodil Brennseter fra Brennseter under Mo f. 29/9-1918 d. 29/10-2007, d.a. Peder G. Brennseter.
1. Thor Holmbakken f. 2/4-1942. Se Luksefjellv. 858 under Eriksrød.
2. Per f. 27/9-1946 d. 24/3-1947.
3. Gerd f. 13/12-1947 d. 9/1-1948.
Eier 1953.

Gustav Holmbakken leide visstnok et hus på en av Berberg-gårdene før han bygde dette huset i 1953.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 929 (Gnr 21, bnr 8) er overdradd fra Bodil Holmbakken til Thor Holmbakken (27.05.2008)."
Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 929 (Gnr 21, bnr 8) er solgt for kr 1.150.000 fra Thor Holmbakken til Katarzyna Anna Tokarska og
Jaroslaw Roman Tokarski
(02.06.2008)."


Luksefjellv. 993.
Tilhører Løvenskiold - Fossum.

Dette er Mo søndre.


Luksefjellv. 995.
Tilhører Løvenskiold - Fossum.

Dette er Mo nordre.


Luksefjellv. 997A.
Oppført av Løvenskiold-Fossum rundt 1900.

Dette huset ble brukt som skole i en periode da det var nytt. Siden har det vært brukt som assistentbolig
eller arbeiderbolig. Dette var en tomannsbolig fram til 1966. Siden da har dette vært enebolig.

Tømmerkjører, enkemann
Daniel Pedersen fra N. Grinilia under Bø f. 13/5-1859, s.a. Peder Johannesen.
1. Peder Danielsen f. ca. 1888 i Gjerpen.
2. Anders Danielsen f. 1892 i Gjerpen.

Se hele familien Daniel Pedersen på Kleven(11).

Tømmerkjører og fløter, ugifte
Olaf Johnsen f. ca. 1874 i Gjerpen.

Dorthea Olavesdatter fra Teigen under Mo, ugift, steller hus og fjøs f. 1876.
Hun hadde fast bosted på Teigen.

Disse to husstander i samme hus, bodde her under folketellingen 1900.

Før 1910 hadde Mo skole "Moheim" blitt oppført.

Maskinist
Bøye Mikael Johansen
f. 23/11-1882 d. 13/9-1960, s.a. smed Edvard Johansen fra Tyskland under Strømdal (f. i Skien) og Marie Larsdatter.
g. 26/1-1905 m. Ingeborg Olsdatter Slettene fra Slettene under Mo f. 15/3-1886 på Brekkekaasa i Sauherad d. 8/10-1962, d.a. Ole Olsen Brekkekaas.
Ca. 1910 – tidlig på 30-tallet.

Skogsarbeider
Kristian Andersen f. 30/10-1887.
g.m. Margit f. 13/1-1890.
Beboer i 1910 ifølge folketellinga samme år.

Skogsarbeider
Kristian H. Holt
fra Holt øde f. 20/9-1891 i Rønningen under Mo s.a. Halvor P. Holt
g1g m. Lina Marie Kristiansen fra Eriksrød(11) f. 27/1-1890 d.1949 i Skien.
Denne familien bodde her fra 1912 til de bygde nytt hus på Brånan under Eriksrød ca. 1920. Se Luksefjellv. 776 under Eriksrød.

Skogsarbeider (assistent for skogsbestyreren)
Halvor Langangen
fra Langangen under Fossum f. 22/2-1901 d. 13/6-1993.
g.m. Kari Hegna fra S. Stulen(A) f. 12/9-1905 i Sh. d. 5/5-2000, d.a. Halvor Eivindsen Hegna.

Familien Langangen bodde her fra slutten av 20-tallet til 1954.

Skogsarbeider, forpakter
Kristian Høgman
fra Gøteborg i Sverige f. 13/9-1882 d. 4/5-1953, s.a. banetjenestemann Henrik Høgman.
g. 15/6-1919 m. Kristine Nilsdatter fra S. Sætret f. 16/10-1889 på Grinilia d. 2/6-1992, d.a. Nils Olsen.

Beboer her fra tidlig på 30-tallet til 1944. Se Sverige under Mo.

Skogsarbeider, forpakter
Andreas Christensen Bø
fra Bø(3) f. 15/3-1907 i Skogsrød.
g.m. Elise Olsdatter Listul fra Listul f. 29/11-1900, d.a. Ole Anundsen Listul.
1. Reidun Skogsrød Bø.
Fra 1944. 

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 997 A (Gnr 21, bnr 14) er overdradd til Tor Ettestad (19.12.1979)."

Skogsarbeider
Tor Ettestad
fra Drangedal f. 8/4-1921 d. 8/2-1999.
g.m. Gunhild f. 1926.
1. Knut Ettestad f. 1957.
2. Anders Ettestad f. 1959.
Eier 1979.

Familien Ettestad leide her fra ca. 1966. Tidligere bodde de på Stulen. Se også Stulenv. 477, leilighet øst.
De kjøpte dette huset av Løvenskiold-Fossum i 1979.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 997 A (Gnr 21, bnr 14) er solgt for kr 890.000 fra Gunhild Ettestad til Jane Marit Sivertsen og Jan Vidar Sivertsen (31.08.1999)."


Luksefjellv. 997B.
21/15.

Dette er gamle Mo skole som har blitt ombygd til bolig. Se Mo Skole.


Tidligere Mo skole. Foto: Gard Strøm 5.11.2013.


Luksefjellv. 999.
21/10.

Utskilt fra Mo. Oppført i 1957.

Skogbestyrer, vaktmester
Einar Mathias Aas fra Justeplass under Fossum f. 23/10-1889 d. 1979, s.a. jeger Halvor Engebretsen Aas.
g. i Luksefj. 28/5-1917 m. Ragna Elisabeth Olsen fra Nystua under Godal f. 29/5-1899 i Skien d. 21/6-1996, d.a. Wilhelm Olsson.
Eier 1957.

Denne familien bodde først flere år i Bestul.

Kilde: Grunnboksblad for 21/10 i Gjerpen.
"Luksefjellvegen 999 (Gnr 21, bnr 10) er solgt for kr 5.000 fra Leopold Herman Løvenskiold til Ragna Elisabet Aas (10.03.1994)."

Einar Aas bygde dette huset, sammen med sin sønn Harald i 1957.
Enka Ragna Elisabeth Aas, bodde her i mange år, sammen med sin sønns familie  til hun døde i 1996.
Da var hun Gjerpens eldste med sine 97 år.

Skogbestyrer
Harald Werner Aas fra Bestul f. 15/4-1920 d. 27/3-2011, s.a. skogbetjent Einar Mathias Aas.
g. i Luksefjell kirke juni 1946 m. Gunnvor Brækkan fra Brønnøysund f. 23/2-1921 d. 24/3-2016, d.a. vaskeribestyrer Petter Gunleik Brækkan og Gudrun Johanne f. Reinholdsen.
Forlovere: "Skogass. Rolf Aas, Kilebygda og kontordame Hedvig Aas, Kieldlandsg., Skien."
1. Bjørg Aas f. 1947 g.m. Harald Baugerød. Se hustomt under Baugerød(1).
2. Ragnar Arne Aas f. 1949.
3. Inger Britt Aas f. 1957.
4. Grete Aas f. 1963.
Eier 1957.Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 999 (Gnr 21, bnr 10) er solgt for kr 1.525.000 fra Ragnar Arne Aas, Bjørg Aas, Inger Britt Aas og
Grete Aas
til Victor Grubbe og Linda Follaug Grubbe (09.09.2011)
."

Victor Grubbe f. 1972.
g.m. Linda Follaug fra hus under Follaug f. 1973.
Eiere 2011.


Stulenveien
Hustomter utskilt fra gnr 21 Mo.


Stulenv. 687.
21/13.

Fra Grunnboka: "
Andel av Stulenvegen 687 (Gnr 21, bnr 13) er overdradd til Reidar Stulen (29.04.1968)."

Skogsarbeider
Reidar Stulen fra N. Stulen f. 1931, s.a. Johannes Stulen.
Eier 1968.

Reidar Stulen bygde dette huset og flyttet hit sammen med sine foreldre. Han er ugift.


(C) post@gamlegjerpen.no