ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 25.03.2024


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Mo nordre - Skogvokterboligen
Gammelt løpenr. 110. Fra Norges matrikkel 1889: 21/2.

Den nordre delen av hovedbølet som ble delt i 1760. Landskyld 1760: 3 huder (skattegrunnlag).


Nordre Mo i våre dager. Foto: Gard Strøm 5.11.2013.


Adresse i dag: Luksefjellv. 995, 3721 Skien.

Denne gården har siden 1895 vært skogbestyrerbolig.

G.br., leilending
Nils Andersen Moe fra Mo dpt. 24/6-1739 i Siljan bg. 14/5-1808. ”Nils Anderssøn Moe, meldt at være ved 69 aar.”, s.a. Anders Nilsen.
g1g 2/11-1759 m. Karen Jensdatter f. 1736 fra Follaug(C) bg. 20/5-1779. ”Nils Moes kone 43 aar.”, d.a. Jens Gundersen.
g2g 30/9-1779 m. Gunhild Bjørnsdatter fra store Fjelldalen dpt. 29/2-1756 d. 15/2-1821, d.a. Bjørn Bjørnsen.
-   bg. 19/12-1759. ”Nils Moes dødf. db.” (”Nils Moes dødfødte drengebarn”).
1. Anders Nilsen dpt. 7/2-1762 g. 29/9-1791 m. Isanne Isaksdatter fra N. Sætret dpt. 8/2-1767 d. 1814. Bodde på Sølverød vestre i Siljan.
    Han bygslet V. Sølverød i Siljan fra 1789. Se Siljan (Bakken) side 546. Hun er der feilaktig kalt "Anne Isaksdatter".
2. Jens dpt. 11/11-1764 bg. 10/3-1765. ”Nils Moes s. Jens 14 uger.”
3. Maria dpt. 10/1-1768 bg. 24/9-1769. ”Nils Moes d. Maria 1 1/4 aar.”
4. Jens Nilsen dpt. 26/8-1770. Se S. Teigen under Mo.
5. Karen Nilsdatter dpt. 14/6-1772 g.m. Isak Andersen. Se N. Sætret i Luksefjell.
6. Halvor Nilsen dpt. 19/9-1773. Se Sverige under Mo.
7. Erik dpt. 19/9-1773 bg. 2/2-1774. ”Nils Moes s. Erik 1/2 aar.”
8. Kirsten Nilsdatter dpt. 12/3-1775 g.m. Gulbrand Olsen. Se Dypedal under Oterholt.
9. Anne Nilsdatter dpt. 1/9-1776 g.m. Ole Sjulsen fra Solum i Luksefjell. Bodde på S. Rogstad i Sansvær. Se Solum.
10. Maria Nilsdatter dpt. 26/12-1777 g.m. Ole Levorsen. Se Flittig under Mo.
Barn i 2. ekteskap:
11. Karen dpt. 8/2-1781 bg. 27/5-1781. ”Nils Moes d. Karen 3 1/2 mnd.”
12. Erik dpt. 26/5-1782 d. før 1808.
13. Karen Nilsdatter dpt. 26/12-1785 g.m. Lars Pedersen. Se nedenfor.
14. Torine Nilsdatter dpt. 23/11-1788 d. 24/12-1855 g. 19/6-1811 m. Johannes Clemetsen fra Gåserud i Sandsvær dpt 21/11-1782 i Siljan d. 3/4-1819. Bodde på Sølverød i Siljan.
       Barn 1. Johanne Marie Johannesdatter f. 23/6-1819 på Gåserud g.m. Ole Halvorsen. Se Kåsa under Dyrkoll.
Br. ca. 1760.

F.f. Nils Moes db. Anders: Christen Andersens kone, Ragnil Asbiønsdtr., Christen Andersen, Isak Jensen.
F.f. Nils Moes db. Jens: Christen Andersens kone, Ingebor Pedersdtr., Nils Langerøe, Isak Eiconrøe, Aslak Hansen.
F.f. Nils Moes pb. Maria: Aslak Moes kone, Maren Borgersdtr., Aslak Moe, Isak Jensen, Halvor Olsen.
F.f. Nils Moes db. Jens: Aslak Moes kone, Maria Jacobsdtr., Aslak Moe, Isak Eiconrøe, Abraham Olsen.
F.f. Nils Moes pb. Karen: Aslak Moes kone, Aslov Ledvorsdtr., Aslak Moe, Anders Nilsen, Christopher Hansen.
F.f. Nils Moes tvillingsønner Halvor og Erik: Ole Solverøes kone, Aslak Moes kone, Karen Olsdtr., Karen Nilsdtr., Abraham Olsen, Isak Eichonrøe, Christopher Hansen, Erik Hansen.
F.f. Nils Moes pb. Kisten: Aslak Moes kone, Karen Olsdtr, Aslak Moe, Isak Eichonrøe, Anders Nilsen.
F.f. Nils Moes pb. Anne: Aslak Moes kone, Karen Nilsdtr., Aslak Moe, Isak Eichonrøe, Ole Nilsen.
F.f. Nils Moes pb. Maria: Aslak Moes kone, Karen Olsdatter, Aslak Moe, Isak Eichonrøe, Erik Olsen.
F.f. Nils Moes pb. Karen: Nils Limies kone, Marthe Halvorsdatter, Aslak Moe, Erik Hansen. Halvor Biønsen.
F.f. Nils Moes db. Erik: Aslak Moes kone, Anne Halvorsdtr., Aslak Moe, Ole Fieldalen, Anders Nilsen
F.f. Nils Moes pb. Karen: Torchel Limies kone, Maren Aslaksdtr., Torchel Limie, Aslak Moe, Ole Rose.
F.f. Nils Moes pb. Thorine: Aslak Moes kone, Karen Christensdatter, Aslak Moe, Ole Berreberg, Ole Aslaksen.

Kilde: Bamble tingbok 17. 1761-66. Kapt Rasch og Herman v. Løvenskiold’s festebrev til Niels Andersen på 1 ½ hud i gården Moe, datert 7 sep 1761.
Kilde: Bamble tingbok 17. 1761-66. Kapt Rasch og Herman v. Løvenskiold’s festebrev til Erich Andersen på 1 ½ hud i Moe, datert 7 sep 1761.

Nils Moe kjøpte Dypedal under Oterholt (6 skinn) i 1776 av Joachim Adtzlew.

Kilde: Bamle tingbok 22, 28 jan. 1785 - tinglysing: "Skjøde fra Niels Moe til Ole Knudsen på plassen Dybedahl af skyld 6 skind
mot betalte 450 rdr, dat 8 mar 1784."

18/6-1779         KAREN JENSDATTER Bamble Skifteprot. nr. 10a, side 41b.
Moe                 Arvinger:
                        Enkem. Niels Gunderssen (Skal være Andersen. G.S.) og barna:
                        1. Anders Nilssen 18 år.
                        2. Jens Nilssen 9 "
                        3. Halvor Nilssen 6 "
                        4. Kari Nilsdtr. 7 "
                        5. Kirsti Nilsdtr. 5 " ?
                        6. Anne Nilsdtr. 3 "
                        7. Maria Nilsdtr. 1 1/2 år.
                        Faren er formynder.
Brt: 670 - 2 - 23
Net: 367 - 1 - 7.
Jordegods: Plassen Dypedal av skyld 6 skind m.b. og h., verd 380 rdlr.
Gaarden Moe tilhørte Fossum jernverk.

27/5-1808         NIELS ANDERSSEN Bamble skifteprot. nr. 15, side 121b.
Moe              Arvinger: Enka Gunhild Bjørnsdatter og Niels Anderssens barn i 2 ekteskap.
                      I. Med 1.kone Karen Jensdtr.
                        1. Anders Nielssen, myndig, bor på gd. Solverød i Slemdal.
                        2. Jens Nielssen, myndig, bor på pl. Tejen u/Moe.
                        3. Halvor Nielssen, myndig, bor her på gd. Moe.
                        4. Kari Nielsdtr. g.m. Isak Anderssen Sætre av Luksefjell.
                        5. Kirsti Nielsdtr. g.m. Gundbond Olssen Dybedahl.
                        6. Anne Nielsdtr. g.m. Ole Sigursen Bagstad av Sandsvær ved Kongsberg.
                        7. Maria Nielsdtr. g.m. Ole Levordssen Flitti u/Moe.
                    II. Med 2.kone Gunhild Bjørnsdtr.:
                        8. Kari Nielsdtr. g.m. Lars Pederssen her på gd..
                        9. Torine Nielsdtr. 20 år. Formynder for henne ble morbror Halvor Bjørnssen Fjelldal.
Enkas laugverge ble svogeren (svigersønn) Lars Pederssen.
Brt: 266 - 0 - 9
Gjeld: 281 - 0 - 14 (Insolvent).

G.br., leilending
Lars Pedersen Moe fra S. Teigen under Mo dpt. 30/3-1783 d. 21/6-1855 på Mo, s.a. Peder Bastiansen.
g. 26/9-1806 m. Karen Nilsdatter herfra dpt. 26/12-1785 d. 11/2-1843. ”Aflivet sig selv ved at overskiære Struben.”
1. Peder dpt. 5/7-1807 bg. 17/1-1808. ”Lars Pederssøns db. Peder f. Moe 1/2 aar.”
2. Nils Larsen f. 5/10-1809. Se S. Mo.
3. Sara Larsdatter f. 18/2-1814 g.m. Halvor Olsen Holm. Se Holm(8).
4. Karen Larsdatter f. 28/6-1817 g.m. Lars Gulbrandsen. Se nedenfor.
5. Gunhild f. 17/3-1820 d. 24/3-1820.
6. Peder Larsen f. 17/6-1821. Se nedenfor.
7. Gunhild Larsdatter f. 10/12-1824
8. Maren Larsdatter f. 19/3-1828 g1g 10/10-1850 m. Gregorius Larsen Gravli. Se Gravli(1).
Br. 1808.

F.f. Lars Pederssøns db. Peder f. Moe: Gunbjørn Olessøns k., Torine Nilsdtr., Gunbjørn Olessøn, Jens Nilssøn, Knud Olessøn.
F.f. Lars Pederssøns db. Nils f. Moe: Karen og Torine Nilsdtr., Jens Nilssøn, Ole Levorssøn, Borge Halvorssøn.
F.f. Lars Pedersen og Karen Nilsdtr. pb. Sara f. Moe: Torine Nilsdtr, Ane Torine Halvorsdtr., Gunbjørn Olsen, Jens Nilsen, Ole Aslaksen, Børre Halvorsen.

Andre beboere her i 1835: Enkemann Ole Olsen (74), tjenestepike Margith Andersdatter (17)
og fattiglem Christine Nilsdatter (69).

Tjenestefolk her i 1845: Jens Rasmussen (18) og Sara Johannesdatter (20).

Arbeider, innerst
Peder Larsen Moe herfra f. 17/6-1821 d. i USA, s.a. Lars Pedersen Moe.
g. 4/10-1844 m. Ingeborg Maria Olsdatter fra Øverbøe i Siljan f. 10/2-1820 d. i USA, d.a. Ole Jacobsen og Maren Olsdatter.
1. Ole f. 27/11-1845. “Død før Daabens Konf.”
2. Karen Maria Moe f. 8/1-1848 gift i Fountain 25/12-1866 m. Helge Helgeson. Kalt Caroline i USA.
3. Laura Moe f. 1850.
4. Ole Peter Moe f. 14/10-1852 i Wisconsin d. i april 1880 i Long Lake, Minnesota.
5. Nils Moe f. 1855 i Wisconsin d. november 1879 i Long Lake.
6. Jacob Moe f. 1857 i Wisconsin d. 3/6-1930 i Watonwan, Minnesota gift i Watonwan 30/11-1880 m. Kristi Hanson. 8 barn. 7 sønner og 1 datter.
7. Johannes Moe (John Moe) f. 19/3-1860 i Wisconsin d. 31/3-1904 i Blue Earth Co., gift i Blue Earth, Faribault Co., Minnesota 26/11-1887 m. Annie Hyni. 1 sønn.
8. Hans Martin Moe f. 14/12-1862 i Wisconsin d. 11/4-1941 i Blue Earth Co, Minnesota g.m. Bessie M. ca. 1906. Trolig ingen barn.

Denne familien bodde her fra de giftet seg og til de utvandret til N. Amerika i april 1848. De kom først til
East Lemonweir, Juneau Co., Wisconsin. Siden flyttet de til Long Lake, Watonwan Co., Minnesota. Der
bodde de i 1870, 1875 og 1880. I 1885, hadde de flyttet til Lake Crystal, Blue Earth Co., Minnesota.

Opplysninger om denne familien i USA, av Mike Hobart.

G.br., tømmerdriver, leilending
Lars Gulbrandsen Moe fra V. Bø(1) i Luksefjell f. 9/6-1819 d. 9/8-1902 på Jønnevald, s.a. Gulbrand Larsen.
g. 19/1-1844 m. Karen Larsdatter herfra f. 28/6-1817 d. 8/7-1897 på Jønnevald, d.a. Lars Pedersen Moe.
1. Berthe Maria Larsdatter f. 20/5-1844 g.m. Lars Simonsen fra Ekornrød(B) under Mo. Emigrerte til N. Amerika 2 dager etter vielsen.
2. Lars f. 25/9-1845 d. 31/1-1848.
3. Lars Larsen f. 21/2-1848. Emigrerte til N. Amerika våren 1870. Se Presteattest av 31/3-1870.
4. Anders Larsen Moe f. 28/3-1850 g. 9/7-1880 m. Anne Kristine Østensdatter fra Ekornrød(B) u. Mo f. 1856. Bodde i Skien.
    I 1900 var Anders Larsen Moe vognmann i Skien med egen bygård. Ekteparet bodde alene i huset i 1900.
5. Gunhild f. 1/4-1852 d. 29/9-1853.
6. Gunnar Larsen f. 14/7-1855. Se nedenfor.
7. Peder f. 1/1-1858 d. 2/1-1866.
8. Gunhild Larsdatter f. 11/10-1860.
Br. 1863.

Denne familien bodde flere år i V. Bø, Luksefjell. Alle barna var født der. Tjenestejente
her i 1865: Gunhild Torjusdatter fra Sauherad(18). Lars og Karen flyttet til Jønnevald på 1890-tallet.

Tømmerdriftsarbeider, leilending
Gunder Larsen Moe herfra f. 14/7-1855 d. 29/6-1909 på Jønnevald, s.a. Lars Gulbrandsen.
g. 23/6-1881 m. Karen Helene Olsdatter fra Søland i Siljan f. 14/9-1855 d. 12/3-1928 på Jønnevald, d.a. Ole Aslaksen.
Br. 1882.

Denne familien flyttet til N. Jønnevald i 1895.

Tjenestefolk som bodde her i 1891:
Severine Hansdatter fra Sandsvær f. 1873 (”kreaturstell”), Syver Martin Kristensen også fra Sandsvær f. 1879 og
tømmerhugger Anders Ingebretsen f. 1860 i Sverige.

Skogbetjent, g.br.
Sivert Andreas Larsen Lunde (Sivert Lunde) fra Usterud under Vale i ytre Valebø i Holla f. 26/12-1868 d. 2/1-1953, s.a. Lars Evensen og Gunhild Kirstine Sivertsdatter Lunde.
g. i Holla krk. 19/11-1891 m. Anne Marie Jørgensdatter fra Kolstad store(1) i Helgen i Holla f. 11/3-1866 d. 1943, d.a. Jørgen Kjøstolfsen Kolstad og Ingeborg Jensdatter.
Forlovere: "Lars E. Lunde og Thorstein E. Lunde."
1. Gunhild Kirstine Lunde f. 7/10-1892 i Rønningen g.m. Hans Kittilsen. Se Luksefjellv. 646 under Jønnevald.
2. Ingeborg Lunde f. 23/4-1894 i Rønningen d. 4/7-1906 på Mo.
3. Borghild Lunde f. 28/2-1896 på Mo. Ugift.
4. Gudrun Lunde f. 8/12-1897 på Mo. Ugift.
5. Lars Lunde f. 16/11-1899 på Mo g. 15/8-1925 m. Martha Andrea Helleberg fra Ås(8) f. 21/6-1898, d.a. lærer Anders Mikkelsen Helleberg.
6. Jørgen S. Lunde f. 23/2-1902 på Mo. Se S. Stulen(A). Overtok siden sin fars hus på Grini. Se Luksefjellv. 186.
7. Signe Lunde f. 14/12-1903 d. 9/9-1988. Se Luksefjellv. 186 under Grini. Ugift.
8. Einar Lunde f. 16/2-1908 på Mo d. 20/12-1991 g.m. Borgny Kristiansen f. 21/4-1912 d. 14/4-1988. Gravlagt på Borgestad.
Bruker 1895.

Sivert Larsen Lunde var ferdig utdanna skogbetjent da han gifta seg i 1891.

Sivert Lunde med familie bodde først noen år på Rønningen under Mo. Gunhild Kirstine og Ingeborg var født der.
Senere kjøpte Sivert Lunde tomt og bygde huset Luksefjellv. 186 på Grini. Se Luksefjellv. 186.


Denne "lappen" lå i Gjerpen kirkebok for 1900.
Sivert Lunde har skrevet til sogneprest Erlandsen i Gjerpen:
"Herr Sogneprest Erlandsen, Gjerpen.
Undertegnede bevidner herved, at vor søn Lars Lunde er født den 16. novem.
1899 og ikke, som det staar opført i kirkebøgerne 16. December.
Om det fordres, saa er vi villige til at bekrefte dette med æd.
Mo 20/5-1923.
Ærbødigst Sivert Lunde - Anne Lunde.Nordre Mo - Skogsbestyrerboligen. Malt av W. Lósche i 1946. Original utlånt av Bjørg Aas. Foto: G.S. 2014.

Skogbestyrer
Harald Werner Aas fra Bestul f. 15/4-1920 d. 27/3-2011, s.a. skogbetjent Einar Mathias Aas.
g. i Luksefjell kirke juni 1946 m. Gunnvor Brækkan fra Brønnøysund f. 23/2-1921 d. 24/3-2016, d.a. vaskeribestyrer Petter Gunleik Brækkan og Gudrun Johanne f. Reinholdsen.
Forlovere: "Skogass. Rolf Aas, Kilebygda og kontordame Hedvig Aas, Kieldlandsg., Skien."
1. Bjørg Aas f. 1947 g.m. Harald Baugerød. Se hustomt under Baugerød(1).
2. Ragnar Arne Aas f. 1949.
3. Inger Britt Aas f. 1957.
4. Grete Aas f. 1963.
Bruker 1946.

Harald Aas og hans far bygde i 1957 nytt hus, rett ovenfor våningen på N. Mo gård. Se også Luksefjellv. 999 under Mo.
Les 90-års jubilieumsintervju med den spreke Harald Aas i TA, tirsdag 13/4-2010. Under det nye huset.


Harald Werner Aas og Gunnvor f. Brækkan.


Gunnvor og Harald Aas med sveivegrammofonen. Alle bilder av familien Aas er utlånt av Bjørg Aas.

Skogvokter (skogbestyrer)
Yngvar Arnfinn Øverland
fra Skien f. 26/11-1928 d. 26/4-2015, s.a. Kristian Øverland. Se Gulset(60).
g. 3/5-1958 m. Alfhild Rønningen f. 1931 i Siljan, d.a. skogbestyrer Abraham Rønningen og Olga Haugerød fra
Stulenv. 432 under Stulen.
Forlovere: "Snekker Roar Holt og hustru Aslaug, Eilert Sundtsg. 35, Skien."
Bruker 1958.

Da de giftet seg var Alfhild røntgenassistent ved sykehuset. Hun bodde i Kverndalsg. 11 i Skien.

Øverland overtok N. Mo etter at Harald Werner Aas overtok sin mors hus i Luksefjellv. 999 under Mo.
Øverland bodde tidligere på Bestul. De flyttet siden til Rising Terrasse 36 A på Rising.
 


(C) post@gamlegjerpen.no