ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Godal Seter
Gård nr. 41 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 25.07.2022

Nystua - Godalsbrakka
En to-mannsbolig oppført i 1916 av Løvenskiold-Fossum.

Kilde: Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan Miniforlag.
Jon Grinilia skrev:
"På sletta 'Hardfett' bygde Løveskiold i 1916 en arbeiderbolig til 2 familier. Bernhard Borgersen (Solum) og kona Helga Høgli har den ene delen og Knut Barland fra Drangedal den andre delen. Huset ligger ved vegen til Økter, like under Godal gård.
Her er et posthus og endestasjonen for bilruten fra Skien."


"Nystua". Foto: Gard Strøm 8. juni 2014.

Her ble det opprettet et poståpneri den 1/4-1944. Navnet var Bestul  poståpneri. Navnet ble endret til Godal
poståpneri i 1952. Det ble nedlagt den 1/1-1966.

Kilde: ”Katalog over poststempler i Telemark” (Skien Filatelistklubb - 1989) ved John Erik Helland.


Familie 1.
Nystua.

Gråsteinsmurer, steinarbeider
Wilhelm Olsson
(Wilhelm Olsen) født i Skaraberg, Rye menighet i Elvsborg f. 22/6-1861 d. 14/3-1934 (konfirmert i Älvsborgs len i 1876), s.a. Ole Olsson.
g. i Skien 18/4-1899 m. Thea Godal fra Godal f. 24/4-1881 d. 27/1-1961, d.a. Abraham Knudsen Godal.
Forlovere: "Arbeidsformand Juel Olssen, Stenarbeider og Karl M. Johannessen. Begge af Skien".
1. Ragna Elisabeth Olsen f. 29/5-1899 i Skien g.m. Einar Mathias Aas. Se Bestul.
2. Agnes Olsen f. 30/6-1900 i Skien g.m. Ole Vestby. Bodde i Siljan og drev butikken på Oppdalen.
3. William Olsen f. 6/6-1903 i Skien. Emigrerte til Canada. Gift der.
4. Aagot Olsen f. 19/6-1905 i Siljan g.m. Einar Rønningen f. 17/2-1896. Se Luksefjellv. 149 under Grini.
5. Oskar Olsen f. 25/6-1910. Se Luksefjellv. 234 under Limi.
6. Sigmund Olsen f. 29/1-1919. Se hus under Bestul.

Før Wilhelm og Thea giftet seg bodde han i Skien. Under folketellingen 1900 bodde de i et hus med 2 familier under
søndre Mæla. Se Familie 21 - Mæla 1900. Wilhelm hadde på det tidspunktet tittel ”Graastensarbeider”.
Wilhelm og Thea ligger gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Einar Mathias Aas på Bestul hjalp i sin tid sin svigerfar Wilhelm med å bli norsk statsborger, såkalt naturalisering.
Etter dette skrev han seg for Wilhelm Olsen.

Svensk slektsforsker, Solveig Fagerlund har funnet følgende:
Wilhelm Olsson f. 22/6-1861 i Skaraberg i Ryr, Älvsborgs län.
1872-1882 i Karlstens slottsmenighet, Gøteborgs og Bohus län.
Militærtjeneste i Karlsten, ved Gøteborg 1877-1882.
Militærtjeneste 1885-1889 i Vaxholm, Stockholms län og
Waxholm, Festningen Oscar, Fredriksborg. Ugift.
Han flytta som ugift til Tyskbagaregatan 11 i Stockholm i 1889 og arbeidet som vedbærer.
Han hadde flytta fra Vaxholm.
 


Familie 2.
Nystua.

Anleggsarbeider, leilending
Hjalmar Hagen
fra Nittedal f. 11/6-1880 d. 29/10-1954.
g.m. Marie Josefine Olsdatter f. 1/7-1873 d. 1/4-1936.
Br. 1912.

Hjalmar Hagen kom hit i forbindelse med vegbyggingen på vestsiden av Fjellvannet i 1912.
De bodde her i 8 år før de flytta til Haukeroa i 1920.


Familie 3
Nystua.

Skogsarbeider, forpakter
Karl Bernhard Borgersen Solum
fra Solum f. 27/7-1890 d. 14/10-1956, s.a. Borger Kristiansen Solum.
g. 28/9-1918 i Luksefjell krk. m. Helga Høgli fra Høgli f. 6/6-1899 d. 19/10-1996, d.a. Torkild Torkildsen Høgli.
1. Camilla Solum (adoptert) f. 11/5-1924 på Flenderud i Sandsvær g.m. Halvor O. Bakka. Se Dyrendal under Fossum.

Bernhard og Helga fikk ikke barn, men Camilla var deres adoptivdatter. Hun var biologisk datter
av Helgas søster Emma Høgli som var gift med Bernhard K. Solum, og som bodde på Ljøterud og
Lindås(16) ”Flenderud” i Sandsvær, hvor Camilla var født som deres niese.

Camilla Bakka kjøpte i begynnelsen av 2000-tallet hele Nystua. Arvingene eier den i dag.
Nystua er nå eid av familien Bakka og blir brukt som feriested. Se Dyrendal under Fossum.Andre som har bodd her for kortere eller lengere tid:

Familie 4.
Nystua.

Skogsarbeider, forpakter
Ole Andersen Kolstad
fra Nes i Sauherad f. 22/11-1913, s.a. Erik og Amalie Kolstad.
g.m. Anne Lunden fra Valle i Setesdalen f. 24/6-1913, d.a. Thor og Arnhild Lunden.

Se hele familien Kolstad på S. Haugedal.


Familie 5.
Nystua.

Skogsarbeider, leieboer
Knut Barland
fra Drangedal f. 17/3-1908 på Barland under Juklerød i Drangedal, døpt i Sannidal kirke 17/5-1908 d. 13/9-1971, s.a. husmann Jørgen Halvorsen Barland og Anna Karine Mortensdatter.
g. ca. 1934 m. Anne Lerhaug fra Dovre f. 19/9-1903 d. 28/9-1953, d.a. jernbanearbeider Hans Lerhaug og kona Britt.
1. Olav John Barland (Ola Barland) f. 11/4-1942 d. 29/3-2014. Ugift.

Fra Folketellingen 1910 for Dovre. Gnr 11 bnr 1 "Bentdalen":
Anna Lerhaug f. 18/9-1903 på Dovre. Foreldre: Jernbanearbeider Hans f. 15/2-1872 på Dovre og Britt Lerhaug f. 26/1-1871 på Dovre, d.a. Helge Johnsen og Anne Jørgensdatter.
De losjerte på Bentdalen i 1910. Anna er ikke funnet konfirmert i Dovre kirke. De kan ha flyttet.

Denne familien kom til "Godals-brakka" etter krigen. Trolig i 1948, for da flyttet forrige familie ut (Ole Kolstad).
Olav Barland var da 6 år gammel. Da faren døde i 1971, ble Olav John Barland boende her alene helt til 1995.
Han ble fulgt opp av gode naboer.
Han flyttet da til egen leilighet på Solbergtun i Skien. Det ble oppnevnt verge for ham etter at faren døde.

Camilla Bakka kjøpte i begynnelsen av 2000-tallet hele Nystua. Arvingene eier den i dag. Se Dyrendal under Fossum.
 


(C) post@gamlegjerpen.no