ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Godal Seter
Gård nr. 41 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til Gard Strøm (f.1950) på post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 21.09.2023
 


Godal nedre
En to-mannsbolig oppført i 1916 av Løvenskiold-Fossum, som bosted for ansatte skogsarbeidere og deres familier

Kilde: Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan Miniforlag.
Jon Grinilia skrev:
"På sletta 'Hardfett' bygde Løveskiold i 1916 en arbeiderbolig til 2 familier. Bernhard Borgersen Solum og kona Helga Høgli har den ene delen og Knut Barland fra Drangedal den andre delen. Huset ligger ved vegen til Økter, like under Godal gård.
Her er et posthus og endestasjonen for bilruten fra Skien."


"Godal nedre". Foto: Gard Strøm 8. juni 2014.

Her ble Bestul brevhus under Skien postkontor opprettet den 1/4-1944. Brevhuset ble fra 1/4-1952 omgjort til
Brevhus I, og navnet ble endret til Godal. Brevhuset Godal, ble lagt ned fra 1/1-1966.
"Kronet posthorn" - stempel ble tilsendt i mai 1944.

Brevhusbestyrere:
Skogbetjent Einar Aas (f. 1889) fra 1/4-1944.
Bernhard Solum (f.1890) fra 1/4-1952.
Helga Solum (f. 1899) fra 14/10-1956.
Postverket nedla brevhuset den 1/1-1966.

Kilde: Nedlagte poststeder som har endret navn i tiden 1900-1981.

Takk for innspill fra Svein H. Bakka.


Familie 1.

Skogsarbeider, leieboer
Karl Bernhard Solum fra Solum f. 27/7-1890 d. 14/10-1956, s.a. Borger Kristiansen Solum.
g. 28/9-1918 i Luksefjell krk. m. Helga Høgli fra Høgli f. 6/6-1899 d. 19/10-1996, d.a. Torkild Torkildsen Høgli.
1. Camilla Solum f. 11/5-1924 på Flenderud i Sandsvær g.m. Halvor O. Bakka. Se Dyrendal under Fossum.

Bernhard og Helga fikk ikke barn, men Camilla var deres adoptivdatter. Hun var biologisk datter
av Helgas søster Emma Høgli som var gift med Bernhard K. Solum, og som bodde på Ljøterud og
Lindås(16) ”Flenderud” i Sandsvær, hvor Camilla var født som deres niese.

Camilla Bakka kjøpte i 2001 "Nedre Godal" med omkringliggende tomt.

Nedre Godal er nå eid av hennes sønn, Svein H. Bakka og hans søster Torunn-Helene Bakka og blir brukt som feriested.


Familie 2

Gråsteinsmurer, steinarbeider, leieboer
Wilhelm Olsson
(Wilhelm Olsen) født i Skaraberg, Rye menighet i Älvsborgs län f. 22/6-1861 d. 14/3-1934 (konfirmert i Älvsborgs län i 1876), s.a. Ole Olsson.
g. i Skien 18/4-1899 m. Thea Godal fra Godal f. 24/4-1881 d. 27/1-1961, d.a. Abraham Knudsen Godal.
Forlovere: "Arbeidsformand Juel Olssen, Stenarbeider og Karl M. Johannessen. Begge af Skien".
1. Ragna Elisabeth Olsen f. 29/5-1899 i Skien g.m. Einar Mathias Aas. Se Bestul.
2. Agnes Olsen f. 30/6-1900 i Skien g.m. Ole Vestby. Bodde i Siljan og drev butikken på Oppdalen.
3. William Olsen f. 6/6-1903 i Skien. Emigrerte til Canada. Gift der.
4. Aagot Olsen f. 19/6-1905 i Siljan g.m. Einar Rønningen f. 17/2-1896. Se Luksefjellv. 149 under Grini.
5. Oskar Olsen f. 25/6-1910. Se Luksefjellv. 234 under Limi.
6. Sigmund Olsen f. 29/1-1919. Se hus under Bestul.

Før Wilhelm og Thea giftet seg bodde han i Skien. Under folketellingen 1900 bodde de i et hus med 2 familier under
søndre Mæla. Se Familie 21 - Mæla 1900. Wilhelm hadde på det tidspunktet tittel ”Graastensarbeider”.
Wilhelm og Thea ligger gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Einar Mathias Aas på Bestul hjalp i sin tid sin svigerfar Wilhelm med å bli norsk statsborger, såkalt naturalisering.
Etter dette skrev han seg for Wilhelm Olsen.

Svensk slektsforsker, Solveig Fagerlund har funnet følgende:
Wilhelm Olsson f. 22/6-1861 i Skaraberg i Ryr, Älvsborgs län.
1872-1882 i Karlstens slottsmenighet, Gøteborgs og Bohus län.
Militærtjeneste i Karlsten, ved Gøteborg 1877-1882.
Militærtjeneste 1885-1889 i Wäxholm, Stockholms län og Wäxholm, Festningen Oscar, Fredriksborg. Ugift.
Han flytta som ugift til Tyskbagaregatan 11 i Stockholm i 1889 og arbeidet som vedbærer.
Han ble da oppgitt til å ha flytta fra Wäxholm.


Andre som har bodd her for kortere eller lengere tid:

Skogsarbeider, leieboer
Ole Andersen Kolstad
(Ole Kolstad) fra Nes i Sauherad f. 22/11-1913, s.a. Erik og Amalie Kolstad.
g.m. Anne Lunden fra Valle i Setesdalen f. 24/6-1913, d.a. Thor og Arnhild Lunden.

Se hele familien Kolstad på S. Haugedal.


Skogsarbeider, leieboer
Knut Barland
fra Drangedal f. 17/3-1908 på Barland under Juklerød i Drangedal, døpt i Sannidal kirke 17/5-1908 d. 13/9-1971, s.a. husmann Jørgen Halvorsen Barland og Anna Karine Mortensdatter.
g. ca. 1934 m. Anne Lerhaug fra Dovre f. 19/9-1903 d. 28/9-1953, d.a. jernbanearbeider Hans Lerhaug og kona Britt.
1. Olav John Barland (Ola Barland) f. 11/4-1942 d. 29/3-2014. Ugift.

Fra Folketellingen 1910 for Dovre. Gnr 11 bnr 1 "Bentdalen":
Anna Lerhaug f. 18/9-1903 på Dovre. Foreldre: Jernbanearbeider Hans f. 15/2-1872 på Dovre og Britt Lerhaug f. 26/1-1871 på Dovre, d.a. Helge Johnsen og Anne Jørgensdatter.
De losjerte på Bentdalen i 1910. Anna er ikke funnet konfirmert i Dovre kirke. De kan ha flyttet.

Denne familien kom til Godal brevhus. Trolig i 1948, for da flyttet forrige familie ut (Ole Kolstad). Olav Barland
var da 6 år gammel. Da faren døde i 1971, ble Olav John Barland boende her alene helt til 1995.
Det ble oppnevnt verge for ham etter at faren døde. Helga Solum tok initiativ til å ta seg av Olav Barland. Hun
sørget for at han fikk mat hver dag og vaska for han i over 20 år. Han flyttet i 1995 til egen leilighet på Solberg-
tun i Skien.


Anleggsarbeider, leieboer
Hjalmar Hagen
fra Nittedal, Akershus f. 11/6-1880 d. 29/10-1954.
g.m. Marie Josefine Olsdatter fra Bodø, Nordland f. 1/7-1873 d. 1/4-1936.
Br. 1912.

Hjalmar Hagen kom hit i forbindelse med vegbyggingen på vestsiden av Fjellvannet i 1912.
De bodde her i 8 år før de flytta til Haukeroa i 1921.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no