| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Haugedal med Tuftedalen
Gård nr. 44 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri med tiden og med brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 06.04.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Haugedal søndre
Gammelt løpenr. 590. Siden Norges matrikkel 1889: 44/1.

Utgått fra Haugedal i ca. 1831.

Både nordre og søndre Haugedal ble matrikulert under ett bruksnummer.

G.br., skogsarbeider, leilending
Halvor Olsen Haugedal
fra Haugedal dpt. 26/12-1796 d. 27/2-1888 på Dyrkoll, s.a. Ole Rønniksen Haugedal.
g. i Siljan 31/7-1825 m. Anne Engebretsdatter fra Rød under Sølland i Siljan dpt. 20/4-1800 d. 14/6-1840 på S. Haugedal, d.a. Engebret Olsen fra Ekornrød(B) under Mo.
Forlovere: "Gullik Island og Peder Engebretsen Røed."
1. Ole Halvorsen f. 10/12-1825. Se nedenfor.
2. Ingebret Halvorsen f. 8/1-1828. Se N. Ås(A).
3. Marthe Halvorsdatter f. 16/6-1829.
4. Halvor Halvorsen f. 24/12-1831. Bodde i Tuftedalen og i Åmot. Se Øvre Sætret i Luksefjell.
5. John Halvorsen f. 25/12-1833.
6. Ingeborg f. 18/2-1836.
7. Anders f. 8/12-1838 d. 6/1-1841.
Br. 1831.

I 1835 var det en tjenestepike her ved navn Gunhild Olsdatter (47). Halvor Olsen bodde
her i juli 1856. Husstanden bestod da av 10 mennesker.
I 1865 var Halvor enkemann og bodde i Ås(6) med sin sønn Engebret. Siden flyttet
han med dem til Dyrkoll på 1880-tallet.

G.br., skogsarbeider, leilending
Ole Halvorsen Haugedal
herfra f. 10/12-1825 d. 1/3-1893 på Haugedal.
g1g 2/1-1853 m. Kirsti Thorsteinsdatter fra plass (Kåsa?) under Våla i Sauherad f. 14/1-1831 d. 26/4-1870 på Haugedal, d.a. husm. Thorstein Thorsteinsen og Ingeborg Hansdatter.
g2g 11/10-1871 m. Inger Karine Pedersdatter fra Kjøya under Fjelldalen f. 31/10-1845 d. 15/10-1874 i barselseng på Haugedal, d.a. husmann Peder Pedersen.
1. Thorstein Halvorsen f. 20/11-1852 d. 24/6-1883 i Haugedal.
2. Anders Olsen f. 16/1-1855. Se nedenfor.
3. Ingeborg Olsdatter f. 17/8-1857 g.m. Olav Halvorsen. Se Familie 8 - Lille Gjerpen 1910.
4. Halvor Olsen f. 18/2-1860.
5. Ole Olsen f. 21/4-1863. Se Tuftedalen.
6. Anne Maria f. 27/1-1866 døde tidlig.
7. John f. 18/10-1868 døde tidlig.
Barn i 2. ekteskap:
8. Peder Olsen f. 6/3-1872 i Haugedal d. 14/5-1890. Han druknet i Sandbekk. Ugift.
9. Kristian Olsen f. 9/8-1873. Se Kåsa under Bø.
10. Inger Karine Olsdatter f. 15/10-1874 i Haugedal.
Br. 1863.

Barn nr. 1 her, Tosten Olsen: ”Uægte født. Forældrene Ægteviet 2/1-1853.”

Kirsti Thorsteinsdatter oppholdt seg på V. Bø i Luksefjell før de giftet seg.
Tjenestepike her i 1865: Aaste Tollefsdatter fra Sauherad(23).

Skogsarbeider, inderst
Anders Olsen herfra f. 16/1-1855 d. 19/8-1887 i Haugedal.
g. i Gjerpen 9/10-1882 m. Maren Sofie Halvorsdatter fra N. Sætret f. 16/6-1858 d. 17/1-1885 i Haugedal, d.a. Halvor Halvorsen Sætret.
1. Ole f. 25/6-1883 i Haugedal d. 12/2-1885 i Haugedal.

Dette ekteparet døde veldig tidlig. Det var nok en liten tragedie i sin tid.

Skogsarbeider, leilending
Ole Olsen
fra Brækkekåsa i Sauherad f. 1854
Br. 1889.

Barn: Johanne Olsdatter f. 11/3-1872 d. 25/7-1893 i Haugedal. Losjerende tømmerhogger her i 1900: Ungkaren Ole Johnsen f. 1876.
Denne familien flyttet i 1901 til Slettene under Mo.

Skogsarbeider, leilending
Peder Abrahamsen Kaasa
fra Høgli under Dale i Luksefjell f. 24/8-1849 d. ca. 1930, s.a. Abraham Olsen Høglie.
g. 16/3-1873 m. Sofie Olsdatter fra Solum i Luksefjell f. 12/5-1853 d. 29/2-1892 på Kåsa, d.a. Ole Olsen Solum.
Br. 1901.  

Bodde først i 9 år i Bratstad under Økter, deretter var de 19 år i Kåsa under Bø i Luksefjell.

Skogsarbeider, leilending
Anton Halvorsen
fra Økter(5) "Økterstulen"
f. 9/10-1865 v/ Sagfossen i Sandsvær, s.a. Halvor Johnsen Økterstulen.
Br. 1905.

Under folketellinga 1910 bodde Anton her med sin gamle mor og sine søsken, samt niesa Anna Sigvartsdatter.
Se hele familien samlet på Økterstulen.

Mor: Aslaug Jensdatter fra Snetrud under Graver i Lisleherad i Heddal f. 1830 d. 31/8-1913 på Haugedal, d.a. avdød skogsarbeider Jens Halvorsen Snetrud.
Hun var enke etter Halvor Johnsen Økterstulen.
Birgitte Helene Halvorsdatter (Helene Halvorsen) f. 17/1-1859 v/ Sagfossen d. 20/1-1914 som ugift tjenestepike i Haugedal av bronkitt.
Johannes Halvorsen f. 1/1-1861 v/ Sagfossen. Bodde her i 1910. Ugift.
Anne Marie Halvorsen (Marie Halvorsen) f. 24/4-1863 v/ Sagfossen d. 16/10-1928 i Haugedal som ugift husbestyrinde.
Anna Sigvartsdatter Haugedal f. 16/3-1891. Mor: Birgitte Helene Halvorsdatter (ovenfor). Far: Sigvart Olausen på Dokka i Sandsvær.

Fra dødsannonse i Varden sept. 1929:
Anna Haugedal (Sigvartsdatter) "Min kjære søsterdatter Anna Haugedal hensov idag 38 år gammel. Luksefjell 5.
septbr. 1929. Anton Halvorsen Haugedal."

Losjerende her i 1910: Tømmerkjører Peder Abrahamsen f. 24/8-1849 i Gjerpen.

Se Haugedal i folketellinga for Gjerpen 1910.


Haugedal på 1920-tallet. Innsendt av Helge Aarhus Markussen.


Skogsarbeider, forpakter
Halvor Torbjørn A. Aasland
fra Tørdal i Drangedal f. 23/2-1880 d. 22/4-1965.
g.m. Anne Elise Eriksdatter Evja fra Nissedal f. 11/8-1888 d. 3/9-1979, d.a. Erik Evja.
Br. 1930.

Denne familien bodde tidligere i Putland under Sætre.

Skogsarbeider, forpakter
Ole Andersen Kolstad
fra Nes i Sauherad f. 22/11-1913, s.a. Erik og Amalie Kolstad.
g.m. Anne Lunden fra Valle i Setesdalen f. 24/6-1913, d.a. Thor og Arnhild Lunden.
1. Arnild Kolstad.
2. Elsa Kolstad.
3. Erik Kolstad.
4. Thor Kolstad ”Tobben”. Bosatt i Porsgrunn og Tailand. Han var dørvakt på "Park-restauranten" i Porsgrunn på 1970- og 80-tallet.
Br. 1948.

Denne familien bodde tidligere på Nystua under Godal. De flyttet trolig til Porsgrunn i ca. 1953.

Olaf Hagen og Olav Olsen Hagen brukte jorda i søndre Haugedal fra 1953.

Skogsarbeider, forpakter
Reidar Bråthen
fra S. Rønningen i Luksefjell f. 1935, s.a. Arne Trygve Bråthen.
g.m. Ella O. Kleiva fra Bø i Telemark f. 1938.
Br. 1955.

Denne familien flyttet senere til Åshammeren 95 under Foss.

Haugedal ble siden sammenføyd med Stor-Økter skog 40/1.

(C) Gard Strøm.