ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Haugedal med Tuftedalen
Gård nr. 44 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri med tiden og med brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.02.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Tuftedalen
Gammelt løpenr. 593. Siden Norges matrikkel 1889: 44/3.

Ryddet før 1757.

En begravelse: Ole Tuftedalen f. ca. 1698 bg. 11/5-1754. ”Ole Toftedalen, 56 aar.”

Det var få familier som bodde særlig lenge i Tuftedalen. De fleste fikk etter en tid leie bedre plasser av
Løvenskiold-Fossum.

Arbeider, husmann
Ole Sigurdsen
fra Hovin i Tinn dpt. 30/3-1727 bg. 16/8-1767.  ”Ole Tuftedalen, 36 aar.”, s.a. Sigurd Olsen.
g. i Sauherad 31/5-1757 m. Anne Olsdatter f. ca. 1725 bg. 3/3-1765. ”Anne Olsd. Tuftedal, 40 aar.”
Forlovere: "Halvor Olsen Sauer og Torsten Løval".
1. Anne Olsdatter dpt. 1/11-1757 i Sauherad.
2. Gunhild dpt. 24/5-1761 i Sauherad bg. i Sauherad 11/6-1764. ”Ole Sigurdsen Tuftedalens dtr. Gunnild, 3 aar.”
3. Gunhild Olsdatter dpt. 21/4-1765 i Sauar kirke (Sauherad). Født ca. 3/3.
Br. 1757.

Publ. Absol. 15/5-1756 i Sauherad: Ole Sigurdsen Fiellet og Kari Eriksdatter for Synd imod det 6th. Bud (”Du skal ikke drive hor”).

F.f. Ole Sigursen fra Fieldet, hans datter Anne: Anne Løval, Kisti Halvorsd. Houchevich, Rollef og Tosten Løval, Aane Andersen.
F.f. Ole Sigursen Tuftedalens og Anne Olsdatters datter Gunnil: Tharan Pladsene, Aasil Pladsen, Anders Isachsen og Isach Torjussøn.
F.f. Ole Siursen Tuftedalen og Anne Olsdatters d. Gunnild: Taran Loug, Ingebor Andersd. Pladsen, Ole Loug, Rollef Løvald og Kittil Fladhuus.

Ved både trolovelsen (10/5) og vielsen var det nevnt at begge var fra ”Fjeldet” - Luksefjell.

G.br. selveier
Jon Hansen
fra Støkket (Kolahuset) under Moen i Sauherad dpt. 20/6-1813 d. 21/4-1870 i Tuftedalen, s.a. Hans Nilsen og Ingeborg Jonsdatter. Se Bygdebok for Sauherad b. I, s. 360.
g. i Sh. 5/10-1842 m. enke Marthe Olsdatter fra N. Haugedal f. 26/7-1813 d. 16/10-1905 i N. Sætret, d.a. Ole Olsen.
Br. 1845.

Marthe Olsdatter var tidligere gift med Sigurd Augundsen på Rønningen u. Saude prestegård.
De hadde datteren Gunhild Sigurdsdatter som ble g.m. Halvor Halvorsen. Se nedenfor og N. Sætret.
Der bodde også Marthe Olsdatter fra hun ble enke igjen.

Innflytting til Gjerpen Mars 1845.
Anmeldt: 3/6-1847.
Navn, alder:
John Hansen Hægna, 30
Marthe Olsd., kone, 36
Gunild Sigurdsd., mandens steddatter, 13
Hensigt:
Fra: Konen er født i Luxefield, Manden og Barnet i Seufde hvorfra Familien nu er indflyttet.
Til: Tuftedalen i Luxefield.

Gunhild Sigurdsdatter (12) bodde her i 1845. Hun var Marthes datter fra ekteskapet med Sigurd Augundsen.
Gunhild ble siden gift med  Halvor Sætre. Halvor solgte denne gården til Løvenskiold og ble leilending på N. Sætret.

Christine Olsdatter (18) var tjenestepike her i 1845. Jon Tuftedalen bodde her også i juli 1856.
Husstanden bestod da av 5 mennesker.

Selveier
Halvor Halvorsen
fra S. Haugedal f. 24/12-1831.
g.m. Gunhild Sigurdsdatter fra Rønningen under Sauherad prestegård f. 3/7-1834.
Br. 1863.

Halvor bodde i Tuftedalen fra 1863-1869. Se N. Sætret

Plassen ble solgt til Løvenskiold-Fossum i 1875.

Arbeider, leilending
Ole Olsen
fra N. Grinilia under Bø f. 18/4-1846 d. etter 1905, s.a. Ole Andersen.
g1g 6/6-1870 m. Anne Margrethe Andersdatter fra Grorudplassen i Siljan f. 28/9-1848 d. 27/9-1882 på Bø i Luksefjell, d.a. Anders Hansen og Helvig Hansdatter fra Mo.
g2g 30/5-1887 m. Inger Gunelia Torstensdatter fra Stendalen i Siljan f. 15/7-1863 på Vieren i Sandsvær d. 5/7-1895 i Haukeroa under Bø, d.a. arbeider Torstein Torsteinsen og Gunhild Knudsdatter.
Br. 1872.

Denne familien bodde her i tiårsperioden 1872 – 1882. De flyttet da til Haukeroa under Bø.

Besetning i Tuftedalen i 1875: 1 hest, 3 kuer, 6 sauer og 1 gris.

Arbeider, leilending
Torkild Tovsen Tangen
fra Plassentangen i Sauherad f. 15/11-1828 d. 4/3-1890, s.a. Tov Torkildsen Dunderud (1796-1869) og Anne Olsdatter (1788-1828).
g. 28/8-1849 m. Margit Jørgensdatter fra Holtrønningen i Sauherad f. 24/2-1829 d. 16/4-1895, d.a. Jørgen Olsen Holtrønningen f. 1791 og Guro Sigurdsdatter fra Edingsås (Oppistugu Jongsås) dpt. 26/6-1791. Se hennes slekt i Sauherad bind III (Kirkeby), side 542. (Hun er selv ikke nevnt i boka.).
1. Guro Torkildsdatter f. 14/9-1849. Født i Dunderud u. Flathus g.m. Hans Rasmussen. Se Rosvald.
2. Tov Torkildsen f. 19/9-1851. Født på Dunderud under Flathus i Sauherad. Se Holmbakken under Foss.
3. Anne Torkildsdatter f. 4/5-1854 i Kaasene u. Flathus g.m. Kristian Olsen. Se Plassen under Ås.
4. Jørgen Torkildsen f. 10/12-1856. Se S. Oterholt.
5. Kari Torkildsdatter f. 29/11-1859 d. 16/11-1933 g.m. Herman Jacobsen (Ikke fra Gjerpen) f. 1865 d. 1917.
   
Barn 1. Elise Mathea Jacobsen f. 22/5-1887.
    Barn 2. Margit Lovise Jacobsen f. 26/9-1889.
    Barn 3. Hilda Terese Jacobsen f. 9/12-1896.
    Barn 4. Tormod Emanuell Jacobsen f. 23/10-1898.
6. Torkild Torkildsen Tangen f. 2/10-1862 d. 29/3-1937. Se Bestul.
7. Ingeborg Torkildsdatter f. 18/6-1865 g.m. Ole Olsen Haugedal. Se nedenfor.
8. Margit Torkildsdatter f. 2/2-1869 d. 24/4-1949 g.m. lærer Peder Anton Larsen f. 26/11-1863 d. 7/5-1937. Bodde i Jarfjordbotn ved Kirkenes.
    Barn 1. Aurora Therese Larsen f. 17/9-1903 g.m. Sigurd Søvik f. 8/12-1899 d. okt. 1962. Ingen barn.
    Barn 2. Tormod Edvin Larsen f. 14/7-1906 d. 9/8-1948 g.m. Sylvia Olila fra Kirkenesområdet f. 24/7-1919. Tormod døde av polyomelitt.
    Deres barn: 1. Torild Larsen f. 23/6-1938 g.m. Bendik Rugaas. Bosatt i Oslo, 2. Egil Larsen f. 6/9-1944 d. 11/9-1965, 3. Audun Tormod Larsen f. 1/6-1947.
    Barn 3. Magna Helene Larsen f. 5/9-1908 d. uke 46-1996 g.m. Edvard Fløtten f. 8/7-1911. Bosatt i Jarfjordbotn.
    Deres barn: 1. Eli Fløtten f. 29/1-1947 g.m. Harald Hauan f. 18/11-1946. Bosatt i Kirkenes, 2. Randi Fløtten f. 20/7-1956 g.m. Steinar Andreassen f. 18/7-1955. Bosatt i Kirkenes. 
    Barn 4. Gunvor Lovise Larsen f. 17/3-1911 g.m. Gunnar Bersvendsen fra Vardø f. 8/8-1909 d. 17/10-1978. Bosatt i Oslo.
9. Anne Torkildsdatter f. 22/7-1872 d. 19/7-1946 g.m. Jacob Madsen Furuvald. Se Skomakerplass(B) under Ås.
10. Ole Torkildsen Tangen f. 21/6-1875 i Plassentangen i Sauherad. Se Gulset(14).
Br. 1882.

Kilde: Kirkebokas innflyttingslister.
Alle barna til Torkild og Margit var født i Sauherad. Fra 1856, da Jørgen ble født, bodde de på husmannsplassen Plasstangen under gården Sunde i Sauherad. Den første i familien som kom til Gjerpen var datteren Guro som er meldt innflyttet til Gjerpen den 10/12-1870. Hun kom i tjeneste på Ås. Deretter kom hennes bror Tov den 2/6-1876 og fikk tjeneste på Holm. Siden kom døtrene Anne og Kari på sommeren 1880. Anne tjente på Rosvald og Kari tjente på Holm. I 1881 kommer Jørgen og får tjeneste på Sem. Først den 20/5-1882 kommer Torkild med resten av familien som leilendinger til Tuftedalen. G.S.

Arbeider, leilending
Ole Olsen Haugedal
fra S. Haugedal f. 21/4-1863 d. 14/6-1890 på Tuftedalen, s.a. Ole Halvorsen Haugedal.
g. 19/2-1886 m. Ingeborg Torkildsdatter herfra f. 18/6-1865 i Sauherad d. 9/11-1896 i Plassen under Ås.

1. Lars Larsen f. 1885. Hennes barn før ekteskapet med Ole Olsen.  
2. Ole Olsen Haugedal f. 21/2-1886. Emigrerte til Amerika.
3. Margit f. 26/1-1889 d. 11/-1889.
4. Torkild f. 12/9-1890 d. 19/11-1897.
Druknet som 7-åring.
Br. ca. 1886.

I følge kirkeboka døde Ole Olsen i Tuftedalen av tæring. Ingeborg bodde i 1891 som enke sammen med sine barn
i Plassen under Ås hos sin søster Anne Torkildsdatter d.e.

Arbeider, leilending
Borger Kristiansen.
g.m. Ellen Nikoline Olsdatter.
Br. ca. 1893.

Denne familien kom til Gjerpen fra Lardal i 1889 og var først leilendinger i Fredrikstad under Økter.
De flyttet til Tuftedalen i ca. 1893 og kom deretter til plassen Solum i 1899. Se Solum.

Gårdsdriften her ble nedlagt i ca. 1897 og jorda ble utlagt til skog. Senere sammenføyd med Stor-Økter skog.

Eier: Løvenskiold - Fossum.


(C) post@gamlegjerpen.no