| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bø i Luksefjell
Gård nr. 22 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 20.05.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Grinilia nordre
Ble matrikkulert som egen gård i matrikkelen 1838 med løpenr. 121 og nevnt som g.nr. 45 i matrikkelen 1889.
Har siden midten av 1700-tallet vært husmannsplass under Mo, senere under Bø i Luksefjell.

Storebekk er det gamle delet mellom søndre og nordre Grinilia.


Nordre Grinilia. Foto: Gard Strøm 5.11.2013.

Skogsarbeider, husmann
Ole Olsen Grinilien fra Fekjan under Dale f. ca. 1738 bg. 10/2-1805. ”Ole Olessøn f. Grinilien i Luxefjeld, meldt at være 66 aar.”, s.a. Ole Olsen og Taran Olsdatter.
g. (trolovet) i Sauherad 6/1-1772 m. Ingeborg Andersdatter "fra Brækkekaas" i Sauherad f. ca. 1745 d. 30/12-1840. Døde hos sin datterdatter Gurine Thoresdatter på Godal, 95 år gammel.
1. Taran bg. 2/1-1773. ”Ole Fækjøns hjemmedøbte barn Tharan, 5 dage.”
2. Maren Olsdatter dpt. 20/3-1774 i Sauherad g.m. Thore Olsen. Se nedenfor.
3. Ole Olsen dpt. 26/12-1775 bg. 17/4-1796. ”Ole Olessøn Grinilien i tjeneste paa Berreberg 20 1/3 aar.”
4. Anders dpt. 26/12-1777 bg. 15/6-1800. ”Anders Olessøn f. Grinilien i Luxefjeld 22 1/2 aar.”
5. Torkild Olsen dpt. 26/12-1779 bg. 6/2-1803. ”Torkild Olessøn f. Grinilien 23 1/6 aar.”
6. John Olsen dpt. 26/12-1781. Se Skreua under Foss.
7. Anne Olsdatter dpt. 9/11-1783.
8. Ellef Olsen dpt. 23/10-1785. Se Svarverplassen under Tufte.
9. Sigurd dpt. 22/6-1788 bg. 20/11-1803. ”Ole Griniliens db. Sigur f. Luxefjeld 15 5/12 aar.”
Br. ca. 1774.

Da Ole og Ingeborg ble trolovet i Sauherad kirke 6/2-1772 bodde Ole på plassen Fekjan.
De bodde på Fekjan i 2 år før de flyttet hit.

F.f. Ole Olsens db. Ole fra Luxefjeld: Christopher Hansens kone, Anne Isaksdtr., Christopher Hansen, Erik Hansen.
F.f. Ole Olsens db. Anders fra Luxefjeld: Jacob Riisings kone, Siri Olsdtr., Povel Fieldet, Christopher Sæteret.
F.f. Ole GrinieLiens db. Torchil fra Luxefjeld: Aslak Moes kone, Karen Christensdatter, Niri Vattenberg, Jon Aslaksen.
F.f. Ole Grindlias db. Jon fra Luxefjeld: Ole Aslaksens kone, Astri Halvorsdatter, Ole Aslaksen, Ole Ledvorsen.
F.f. Ole Griniliens pb. Anne: Lars Griniliens kone, Marthe Maria Isaksdtr., Niri Vattenberg, Peder Nirisen.
F.f. Ole Grindlias db. Ellef : Niri Vattenbergs kone, Anne Monsdatter, Niri Vattenberg, Anders Nirisen.
F.f. Ole Grindlias db. Sigur fra Luxefjeld: Niri Vattenbergs kone, Marthe Maria Isaksdtr., Niri Vattenberg, Peder Nirisen.

Dåp 4/3-1798: ”NB! Maren Olesdtrs uægte db. f. Grinilien Ole:
Peder Nirissøns k. (Signe Olsd. f. 1755), Ragnil Olesdtr., Peder Nirissøn, Anders Olessøn, Nils Anderssøn.
Til barne-fader udlagt Engelbert Olessøn v/Jæger-Corpset.”

Denne Ole Ingebretsen, som han ble skrevet for, vokste opp her hos sin mormor.
Han bosatte seg i Lia under Godal i 1826.

Dåp 16/3-1800: ”NB.! Maren Olesdtrs uægte db. f. Grinilien Rønnik:
Christine Nilsdtr., Karen Christensdtr., Henric Nilssøn, Tord Halvorssøn, Anders Nilssøn.
Til barnefader udlagt Rønnik Hanssøn, geworben Soldat.”
Gravlagt 5/4-1800: ”Maren Olesdtr.'s uægte db. Rønnik f. Grinilien 1/6 aar.”

Skogsarbeider, husmann
Thore Olsen fra Bentzeplassen under Lindtvedt i Sandsvær dpt. 4/4-1775 i Rollag krk. d. 1/12-1858 på Godal, s.a. Ole Bentsen og Guro Olsdatter.
g. 30/11-1801 m. Maren Olsdatter herfra dpt. 20/3-1774 i Sauherad d. 17/4-1861 på Godal.
Br. 1806.

Denne familien bodde her fra 1806 til de flyttet til Godal i 1818.

Skogsarbeider, husmann
Johannes Olsen Grinilia fra Hanseskås i Valebø, Holla f. 26/11-1780 d. 7/2-1845 i Grindlia, s.a. Ole Helgesen og Ingeborg Sivertsdatter. Begge fra Valebø.
g1g før 1806 m. Karen Jonsdatter fra M. Glaholt i Valebø, Holla dpt. 28/3-1782 d. 29/5-1823 i Grinilia, d.a. Jon Pedersen og Aaste Saamundsdatter.
g2g ca. 1824 m. Karen Andersdatter f. ca. 1764 d. 19/11-1842 i Grindlia.
1. Ole Johannesen f. 29/1-1812 i Godal. Se Haukeroa under Bø.
2. John Johannesen f. 16/10-1814 i Godal.
3. Peder Johannesen f. 18/9-1816 i Godal. Se nedenfor.
4. Johannes Johannesen f. 29/9-1818 i Grinilia d. 1/12-1844. ”Johannes Johannesen Grinilie, 26 aar. Fandtes død paa en Fjeldvei imellem Luxefield og Sandsværd.”
5. Ingeborg Maria Johannesdatter f. 16/12-1821 g.m. Østen Knudsen. Se Petersborg under Mæla.
Br. 1818.

F.f. Johannes Olessøns Ole fra Godal: Ragne Thorstensdtr., Ingebor Jonsdatter, Torgrim Anderssøn, Kittil Kittilssøn, Anders Larssøn.
F.f. Johannes Olsen og Karen Johnsd. fra Luxefields John: Christian Limies kone, Marte Nilsdtr., Christen Limie, Anders Limie, Ole Pedersen.
F.f. Johannes Olsen og Karen Jacobsd.(!) Godal i Luxefields Peder: Anne Turine Torkildsdtr., Ane Clemetsdtr., Abraham Halvorsen, Halvor Halvorsen, Peder Nilsen.
F.f. Johannes Olsen og Karen Johannesd.(!) Grinilien i Luxefields Johannes: Ole Nøglegaards k., p. Birte Olsdtr. Nøglegaard, Ole Olsen Nøglegaard, Aslak Eriksen Aashammer, Ole Christensen Hoppestad.
F.f. Johannes Olsen og Karen Johansd.(!) Luxefields Ingeborg Maria: Jacob Larsens kone Grinie, Anders Reiersens kone Tufte, Torkild Liestul, Rasmus Johnsen Luxefield, Ellef Johnsen Luxefield.

Dåp i Helgen krk. 1. adv. 1780, (3.12.1780):
Ole Helgesen Borstads og Ingeborg Sivertsdatters Drengebarn Johannes.
Faddere: Johannes Lien, Anders (Levorsen) Borstad, Niels Sivertsen, Kirsten Graver og Aasild Sivertsdatter. Fød d. 26. Nov.

Det ble holdt skifte på Glaholt under Vale i Valebø 1813:
         
Avdøde ektefolk:
John Pedersen
og Aaste Saamundsdatter.
1. Peder Johnsen, gift, bor på plassen.
2. Anders Johnsen, gift, bor på plassen.
3. Anne Johnsdatter, umyndig.
4. Kari (Karen) Johnsdatter gm. Johannes Olsen, bor i Gjerpen.
5. Ingeborg Johnsdatter 24 år.
Formynder for Anne og Ingeborg: Gunder Nielsen Solberg.

Johannes er i 1. ekteskap ikke gift hverken i Sauherad, Bø, Lunde, Heddal, Sandsvær, Holla, Gjerpen,
Siljan, Solum, Skien, Porsgrunn Ø. m/ Herre, eller Eidanger. Kan ha blitt uteglemt av presten.
Johannes Olsen bodde på Godal med sin familie fra 1808-1818.

24/10-1823         KAREN JONSDATTER     Bamble Skifteprot. nr. 16, s. ?
Grinilien i             Arvinger:
Luksefjell             Enkem. Johannes Olssen og barna:
                                1. Ole Johannessen 11 år.
                                2. John Johannessen 9 ”
                                3. Peder Johannessen 7 ”
                                4. Johannes Johannessen 5 ”
                                5. Ingeborg Marie Johannesdtr. 1 1/2 ”
                              Faren er verge.
Brt: 55 - 1 - 16
Gjeld: 108 - 1 - 13 (Insolvent)

Skogsarbeider, husmann
Peder Johannesen herfra f. 18/9-1816 på Godal d. 14/5-1891 på S. Teigen under Mo.
g1g 8/9-1836 m. Marthe Karine Olsdatter fra Flittig under Mo f. 17/1-1813 d. 20/7-1853. ”Marthe Karine Olsd. Døde 3 dage efter Forløsningen, 40 ½ aar.”, d.a. Ole Levorsen.
Forlovere: "John Hansen Henningsdal og John Johannesen Grinilie."
g2g i Siljan 5/6-1854 m. Dorthe Gundersdatter "fra Afsøla" i Siljan f. 11/8-1819 d. 13/5-1859 på N. Teigen, d.a. husmann Gunder Aslaksen fra S. Søntvedt og Ingeborg Andersdatter fra Afsøla.
Forlovere: "Guleik Aslaksen Søntvedt og Ole Aslaksen Søland."
g2g i Siljan 29/12-1860 m. Maren Henriksdatter fra Skilbred i Siljan f. 1/12-1822, d.a. Henrik Nilsen Skilbred og Kirsten Jacobsdatter.
1. Johannes Pedersen f. 15/1-1837. Se Familie 5 - Fossum 1891.
2. Ole f. 23/3-1839 d. 11/10-1840. ”Ole, Søn af Peder Johannesen Grinilie, 1 ½ aar.”
3. Ole Pedersen f. 9/1-1841 d. 28/3-1906 g1g i Siljan 30/7-1865 m. Dorthe Marie Isaksdatter fra Toa i Siljan, d.a. Isak Abrahamsen Toa og Ingeborg Ingebretsdatter f. 16/3-1844 d. 3/9-1884. Bodde i Stendalen i Siljan.
    Ole emigrerte som enkemann i 1888 til Sugar Creek, Elkhorn County, Wisconsin. Ole spilte fiolin og var kjent som ”Ola Spellemann”.
    Barn 1. Isak Olsen f. 27/9-1866. Emigrerte med sine søsken Elise og Abraham i 1890. Han kom tilbake og kjøpte Kleven(10) i Gjerpen i 1905.
    Barn 2. Ingeborg Karine (Carrie i USA) f. i Siljan 28/4-1869. Emigrerte med broren Peder i 1889.
    Barn 3. Peder (Peter i USA) f. 29/4-1871. Emigrerte til N. Amerika i 1889.
    Barn 4. Elise Marie (Mary i USA) f. 24/9-1873. Emigrerte i 1890 med Isak og Abraham.
    Barn 5. Abraham Pedersen (Peterson i USA) f. i Siljan 17/8-1876. Emigrerte i 1890 g1g i Chicago 13/11-1902 m. Annie Christiansen.
4. Karen Pedersdatter f. 9/3-1843 g.m. Olaus Gulbrandsen. Se S. Teigen under Mo.
5. Maria f. 17/8-1845 d. 27/3-1846. ”Maria, Datter af Peder Johannesen Grinilie, ½ aar.”
6. Maria Pedersdatter (Maren) f. 6/8-1847. Emigrerte til N. Amerika. Attest den 8/4-1869 mens familien bodde på S. Teigen.
7. Peder Pedersen f. 13/5-1849 på Grindlia d. 31/5-1875 i Siljan. Ugift, legdslem.
8. Nils f. 2/3-1851 d. 27/12-1851. ”Niels, søn af Peder Johannesen Grinilie, 10 mnd.”
9. Nils f. 17/7-1853 d. 19/7-1853. ”Niels, søn af Peder Johannesen Grinilie og afdøde hustru Berthe K. Olsdtr., 2 dgr.”
Barn i 2. ekteskap:
10. Gunder f. 27/4-1855 d. 11/5-1855. ”Drengebarnet Gunder Pedersen, Grindelien, 1 mnd.”
11. Gunder Pedersen f. 1856. Se Brennseter under Mo.
12. Daniel Pedersen f. 13/5-1859. Se Kleven(11).
Br. 1837.

F.f. Peder Johannesen og Karine Berthe Olsdatter, Grinilie i Luxefields Johannes: Ingeborg Johannesdtr. Grinilie, Kirsten Olsd. Flittig, Niels Pedersen Flittig, Carl Andersen Fieldet, Johannes Johannesen Grinilie.
F.f. Peder Johannesen Grinilie i Luxefield og Berthe Karine Olsdtr.s Ole: Niels Pedersens kone Flittig, p. Ingeborg Olsdtr. Flittig, Peder Nielsen Flittig, Johannes Johannesen Grinilie, Peder Pedersen fra Slemdal.
F.f. Peder Johannesen Grinilie og Karine Olsdtr.s Ole: Niels Pedersen Flittig og kone Kirsten Olsdtr., Ole Johannesen Grinilie, Halvor Frantzen Wenstøb, p. Ingeborg Johannesdtr.
F.f. Peder Johannesen og Berthe Karine Olsdatter Grinilies Karen: Niels Pedersen Flittig og kone Kirstin Olsdtr., Abraham Andersen Luxefield, John Rasmussen Gromstul, p. Ingeborg Johannesdtr., Gjerpen.
F.f. Peder Johannesen Grinilie og Berthe Karine Olsd.'s Maria: Abraham Olsen Liestul, Abraham Andersen Grinilie, Ole Sigurdsen Kaasa, Niels Pedersen, K: Kirsti Olsdtr. Flittig, p. Karen Sigurdsdtr. Kaasa.
F.f. Peder Johannesen Grinilies søn Niels: John Olsen Wasend, Halvor Olsen Setret, Ole Pedersen paa Winstøb, Østen Knudsen, k: Inger Thurine Andersdtr. Luxefield.

Peder var på Godal da han giftet seg i 1836. I 1845 hadde de to tjenestefolk her: Knud Olsen, 21 år og Margith Olsdatter 19 år.
Peder Johannesen bodde her i 1856. Husstanden bestod da av 7 mennesker.
Før eller i 1859 flyttet familien til husmannsplassen S. Teigen under Mo.

Hans andre kone Dorthe Gundersdatter hadde en bror Ole Gundersen i Gjerpen. Se bl.a. S. Ås(B).
Hun hadde også broren Kristen Gundersen i Gjerpen. Se bl.a. Listul.

10/3/1854                 BIRTHE CARINE OLSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. *)
Grindlien                 Arvinger:
                                Enkem. Peder Johannessen og barna:
                                    1. Johannes Pederssen 17 år.
                                    2. Ole Pederssen 13 ” Formynder: Morbror
                                    3. Peder Pederssen 5 ” Niels Pederssen
                                    4. Karen Pedersdtr. 11 ” Flittig.
                                    5. Marie Pedersdtr. 6 1/2 ”
Brt: 51 - 48
Gjeld: 63 - 51 (Insolvent).
*) A: BS 31 s.69. B: BS 20B s.115. C: (1850-54) 367.

22/10/1860         DORTHE GUNDERSDATTER TEIEN         Bamble Skifteprot. nr. *)
Teien                 Arvinger:
                           Enkem. Peder Johannessen Teien og barna:
                                1. Gunder Pederssen 4 år.
                                2. Daniel Pederssen 1 ”
                           Formynder: Morbroren Anders Gunderssen Afsøla.
Brt: 129 - 116
Gjeld: 138 - 45 (Insolvent).
NB! Under passiva i boets midler nevnes tjenestelønn til sønnen Johannes Pederssen.
*) A: ? B: BS 107 s.61. C: BS 125 s.10.

Skogsarbeider, leilending
Ole Andersen fra Økter(6) f. 18/11-1820 i Sauherad d. 10/8-1895 på Grinilia, s.a. Anders Knudsen Økter.
g1g i Siljan 27/12-1844 m. Dorthe Olsdatter fra Toa i Siljan f. 25/4-1819 d. 6/10-1860 på Grinilia, d.a. Ole Torkildsen og Inger Sigurdsdatter.
g2g 24/8-1862 m. Anne Kathrine Andersdatter fra Sandsvær f. 1824 d. 20/4-1880 på Grinilia, d.a. Anders Pedersen Oledalen.
1. Anders Olsen f. 28/5-1842 i Siljan d. 19/6-1867. Han var i tjeneste hos Lars Olsen på Sætret i 1865. Anders druknet i Bufoss (Eiangselva).
2. Ole Olsen f. 18/4-1846 i Økter. Se Tuftedalen under Haugedal.
3. Knud Olsen f. 27/1-1849 i Økter. Emigrerte til USA i april 1883 g.m. Karen Olava Olsdatter fra Vassend. De giftet seg i USA.
4. Torkild Olsen Grindlia f. 31/3-1851 i Økter g.m. Marie Johnsdatter Gravli. Se Mæla 1891.
5. Nils Olsen Grindlia f. 16/3-1853 i Økter. Se nedenfor og se S. Sætret.
6. Ingeborg Olsdatter f. 16/5-1856 g1g m. Abraham Abrahamsen. Se Drengen under Bø.
7. Anne f. 28/10-1857 d. 16/3-1862 i Grinilia.
Barn i 2. ekteskap:
8. Anton Olsen f. 24/9-1864. "Anton Olsen Grinilien" emigrerte til N. Amerika i 1886 sammen med Ole Larsen Økters familie.
9. Anne f. 28/2-1868 d. 28/2-1868. Døde 1 dag gammel.
Br. 1860.

F.f. Ole Andersen Øgter og Dorthe Olsdatters Ole: Niels Nielsen Øgter, kone Gunnild Olsd., Anders Andersen Øgter, Jacob Knudsen u. Tufte, p. Kirsti Olsd. Sætret i Slemdal.
F.f. Ole Andersen Øgter og Dorthe Olsdatters Knud: Jon Hansen Fjeldet, Ole Olsen Solum, Jacob Knudsen Tufte, Christine Torkildsdatter Fjeldet, Maria Rasmusdatter Sletne.

Kilde: Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan Miniforlag.
Jon Grinilia skrev:
Som nevnt ovenfor druknet Ole Andersens eldste sønn Anders, under tømmerfløtning i Eiangselva ved Bufoss. Liket ble brakt til Drengen da faren ikke orket å ta ham heim til mor og søsken på Grinilia. Min mor fortalte at hun og avdødes søsken, Nils og Ingeborg, gjette i Griniliaskogen. De så begravelsesfølget som kom roende over Drengen til kirken. Søskena gråt, sa mor.

Denne familien bodde i Siljan i tidsrommet fra de giftet seg og til de kom til Økter i ca. 1845. Fra ca. 1845-1860 bodde
Ole og hans første kone Dorthe Olsdatter hos Oles mor Anne Olsdatter på store Økter.
Deres eneste barn på den tiden var Anders som senere druknet (se gul ramme ovenfor). Siden ble både Ole og Knut
født på Økter.


Ole Andersen Økter/ Grinilien (1820-1895). Innsendt av Gunn Haugseter.

Det ble skiftet etter Dorthe Olsdatter den 21/5-1862 på Grindlia 1 ½ år etter at hun døde.
Verge for barna var Ole Halvorsen Haugedal.

21/5/1862         DORTHE OLSDATTER GRINILIEN         Bamble Skifteprot. nr. *)
Grinilien          død for ca. 1 1/2 år siden -
                        Arvinger:
                        Enkem. husm. Ole Anderssen Grinilien og barna:
                        1. Anders Olssen 19 år.
                        2. Ole Olssen 16 " Kurator og
                        3. Knut Olssen 13 " formynder:
                        4. Torkild Olssen 9 " Ole Halvorssen
                        5. Niels Olssen 7 " Haugedal.
                        6. Ingeborg Olsdtr. 6 "
Brt: 70 - 0
Gjeld: 89 - 74 1/2 (Insolvent).
*) B: BS 107 s.169. C: BS 125 s.208.

Skogsarbeider, leilending
Nils Olsen Grinilia f. 16/3-1853.
Br. ca. 1880.

Denne familien bodde her en god del år før de flyttet til S. Sætret i 1909. Se der.

Skogsarbeider, leilending
Even Mathisen
fra Helgeland i Lardal f. 27/6-1869 i Lardal, s.a. leil. Mathias Evensen og Ingeborg Gulliksdatter.
g. i Nøtterøy krk. 11/6-1893 m. Agenta Helene Andreasdatter fra Lofterødrønningen på Nøtterø f. 21/11-1863, d.a. matros Andreas Johannessen og Helvig Gundersdatter.
1. Alf Marin Evensen f. 29/9-1893 i Lofterødrønningen på Nøtterø.
2. Einar Eugen Evensen f. 24/5-1895 i Lofterødrønningen.
Se Grini(36) ”Myrvang”.
3. Ingeborg Helene Evensen f. 30/9-1897 i Lofterødrønningen.
4. Aubert Hjalmar Evensen f. 24/12-1899 i Kåsa u. Bø. Konf. i Gj. 11/10-1914.

5. Johan Evensen f. 30/4-1902 i Kåsa.
6. Hedevig Evensen f. 3/11-1904 i Kåsa.
7. Olga Emilie Evensen f. 4/4-1908 i Kåsa.
Br. 1909.

Denne familien er i Gjerpen kirkebok registrert som innflyttet i 1899 fra Nøtterøy til ”Griniliden i Luksefjeld”
i Gjerpen som ”Matros (nu arbeider) Even Matisen osv.”
De bodde først i Kåsa u. Bø i Luksefjell fra 1899-1909. Deretter her i N. Grinilia fra 1909 til 1919.
I 1919 kjøpte han Grini(36) Myrvang og flyttet dit. De benyttet deretter familienavnet Myrvang.

Skogsarbeider, leilending
Ole Olsen Haukeli
fra Heddal.
g.m. Anne Nilsdatter fra S. Sætret, d.a. Nils Olsen Setret.
Br. 1919.

Ole O. Haukeli kjøpte gården Lund(7). Se der.

Skogsarbeider, leilending
Kristian Høgman
fra Gøteborg i Sverige f. 13/9-1882.
g.m. Kristine Nilsdatter Sætret fra S. Sætret f. 25/10-1891, d.a. Nils Olsen.
Br. 1921.

Denne familien flytta i 1924 til Sverige under Mo

Skogsarbeider, leilending
Kristian Engebretsen Aadalen
fra Rønningen og Bakkane (39/6) i Sandsvær f. 4/4 (4/5?)-1899 d. 17/11-1938, s.a. Engebret Kristensen Aadalen (f. i Lardal).
g. 28/11-1925 m. Anne Olsdatter Listul fra Listul f. 14/1-1888 d. 30/9-1957, d.a. Ole Anundsen Listul.
Forlovere:
"Harald Nilsen, Skien og Ellen Svenkesen, Skien."
Br. 1924.

Dette ekteparet er gravlagt i Luksefjell.

Skogsarbeider, leilending
Andreas Kristensen Bø
(Andreas Skogsrød) fra Skogsrød f. 18/3-1907 på Skogsrød, s.a. Kristen Kristiansen Skogsrød.
g.m. Elise Olsdatter Listul fra Listul f. 29/11-1900, d.a. Ole Anundsen Listul.
1. Reidun Skogsrød. Gift og bosatt i Drangedal.
Br. 1939.

Denne familien flyttet til huset som er Luksefjellv. 997A på Mo i dag (2009), deretter ble de boende i Sandbrekka
på Foss. Se Luksefjellv. 718.
Han skrev seg i denne tiden for Andreas Bøe. Da han ble eldre endret han dette til Andreas K. Skogsrød.
Han døde på Falkum ved å ta sitt eget liv.

Fra ”Luksefjellminner nr. 15”. Utgitt på Skavan Miniforlag. Jon Grinilia skrev:
"Andreas Kristensen Bø vokste opp hos Ingebret Nilsen Bø. Dette ekteparet bodde på Mo skole på 1960-tallet. Andreas fortalte en gang til Jon Grinilia at han hadde et klokkekjede laget av kvinnehår. Det hadde tilhørt hans svigerfar Ole Anundsen Listul og var laget av hår av hans hustru Karen Tollefsdatter."


Skogsarbeider, leilending

Kristian Høgman.

Br. 1944. Se Sverige under Mo.

Skogsarbeider, leilending
Oskar Henrik Høgman
f. 25/8-1930.
Br. 1953. Se N. Rønningen i Luksefjell.

Høgmann var i mange år kirketjener i Gjerpen. Han gikk av i 1997.

Skogsarbeider, leilending
Torjus Skredtveit.

Br. 1953.


Grinilia nordre. Foto: Gard Strøm 1996.

(C) Gard Strøm.