ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen lille - Lagmannsgården
Gård nr. 60 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 26.07.2019Gjerpen lille 1910
Utskilte hustomter, ifølge folketellingen 1910. De fleste av disse tomtene var i 1910 festetomter.

Fødselsdatoene her er fra folketellingen og er ikke alltid riktig. Jeg retter når jeg får meldling eller finner ut av selv.

Familie 1.
Gjerpen lille 1910. 60/12. 2 husstander. 1/2.

Skomaker
Thorbjørn Opsund fra Kviteseid f. 9/7-1861.
g.m. Marie fra Kragerø f. 29/8-1855.
1. Enok Opsund f. 23/7-1893 i Skien. Gymnasiast i 1910.
 Familie 2.
Gjerpen lille 1910. 60/12. 2 husstander. 2/2.

Tøffelmaker
Jens Olsen fra Solum f. 7/3-1829.
g.m. Mathilde fra Solum f. 14/9-1847.

De hadde datteren Karen Jensen her i 1910. Hun var f. 11/11-1891 i Porsgrunn.
Datteren hjalp faren med å lage tøfler.
 


Familie 3.
Gjerpen lille 1910. 60/13. 4 husstander. 1/4.

Brødkjører
Elias Pettersen f. 9/8-1881 i Gj.
g.m. Konstanse fra Porsgrunn f. 19/4-1882.
1. Ellen Pettersen f. 29/10-1906 i Skien.
 


Familie 4.
Gjerpen lille 1910. 60/13. 4 husstander. 2/4.

Hjulmaker
Anton Andersen fra Næs i Sauherad f. 19/6-1868.
g.m. Kristine fra Hjartdal f. 22/1-1870.
1. Astrid S. Andersen f. 29/5-1896 i Skien.
2. Gudrun Andersen f. 23/2-1898 i Skien.
3. Birger Andersen f. 21/6-1899 i Skien.
4. Gjertrud Andersen f. 23/2-1902 i Skien.
5. Olav S. Andersen f. 22/8-1907 i Skien.


Familie 5.
Gjerpen lille 1910. 60/13. 4 husstander. 3/4.

Skofabrikkarb.
Oskar Jansen fra Porsgrunn f. 27/11-1881.
g.m. Elin fra Sverige f. 16/5-1884.


Familie 6.
Gjerpen lille 1910. 60/13. 4 husstander. 4/4.

Fabrikkarbeider
Martin J. Kjær f. 10/1-1881.
g.m. Kirsten f. 24/5-1885.
1. Ingeborg O. Kjær f. 17/4-1906.


Familie 7.
Gjerpen lille 1910. 60/14 "Nyland". 2 husstander. 1/2.

Skomaker
Lauritz Olaus Larsen fra Herre i Bamble f. 15/3-1877.
g.m. Tone fra Kviteseid f. 18/9-1875.
1. Ferdinand Larsen f. 6/8-1898 i Kviteseid.
2. Bergliot Larsen f. 19/6-1900 på Herre i Bamble.
3. Marry Larsen f. 29/11-1904 på Herre.
4. Marius Larsen f. 27/11-1907 i Gjerpen.
5. Leif Anker Larsen f. 26/4-1910 i Gjerpen.

Se også Familie 8 - Gjerpen lille 1900.


Familie 8.
Gjerpen lille 1910. 60/14. 2 husstander. 2/2.

Kullarbeider, leieboer
Olav Halvorsen (Ole Halvorsen) fra Brekke under Holte, Sauherad f. 25/8-1845, s.a. Halvor Torsen Tveiten og Gunhild Pedersdatter Brekke.
g.m. Ingeborg Olsdatter fra S. Haugedal i Luksefjell f. 17/8-1857, d.a. Ole Halvorsen.
1. Gunhild Halvorsen f. 2/10-1888 i Sauherad. Strykefabrikkarbeiderske i 1910. Gunhild g. i Skien 1919 m. enkemann Anders Tommasen fra Solum.
2. Kirsti Halvorsen f. 22/6-1891 i Sauherad. Tjenestepike i 1910. Kirsti g. i Skien 1918 m. Jørgen Gundersen fra Holla.
3. Ole Halvorsen f. 7/1-1884 i Sauherad. Telefonbetjent i 1910.
4. Ingeborg Halvorsen f. 23/5-1906 i Skien. 

Under folketellingen for Skien 1885, bodde familien i Oscarsgate i Skien, mens i 1900 var de leiboere på Brekke.


Familie 9.
Gjerpen lille 1910. 60/19. 2 husstander. 1/2.

Tøffelfabrikkarbeider
Carl G. Paalsen fra Stockholm f. 14/3-1883.
g.m. Valborg Petronelle Busch fra Frogner f. 15/8-1881, d.a. agronom Hans Gudmundsen og Mathilde Busch.
1. Ester Paalsen f. 7/3-1907 i Stockholm.


Familie 10.
Gjerpen lille 1910. 60/19. 2 husstander. 2/2.

Maskinist
Thomas Olsen fra Brevik f. 6/4-1872.
g.m. Tomine fra Solum f. 4/5-1871.
1. Alma Olsen f. 15/4-1891.
2. Torvald Olsen f. 6/4-1893.
3. William Olsen f. 6/8-1900.

Losjerende: Dagarbeider, enke Maren Olsen f. 24/8-1847 i Gj.


Familie 11.
Gjerpen lille 1910. 60/20.

Skredder
Kristian Mobæk fra Skien f. 24/1-1870.
g.m. Thora fra Sverige f. 9/5-1870.
1. Henry Mobæk (tvilling) f. 13/5-1892 i Skien. Skreddergutt i 1910.
2. Dagny Mobæk (tvilling) f. 13/5-1892 i Skien.


Familie 12.
Gjerpen lille 1910. 60/33. 4 husstander. 1/4. 

Vognmann
Ole A. Skilbred fra Lårdal f. 11/12-1864.
g.m. Maren f. 1/2-1859 i Gj.

Fattig losjerende: Enkemann Andreas Hansen f. 31/1-1830 i Gj.
 


Familie 13.
Gjerpen lille 1910. 60/33. 4 husstander. 2/4. 

Arbeider v/ cellulosefabr.
Ingebret Aslaksen fra Fossum f. 2/4-1861, s.a. Aslak Ingebretsen. Se Familie 62 - Fossum 1865.
g. 6/12-1889 m. Karen Andrea Nilsdatter fra Økterstulen i Luksefjell f. 6/12-1859, d.a. Nils Engebretsen.
1. Marie Aslaksen f. 1891.
2. Aslaug Aslaksen f. 6/8-1895.

Denne familien bodde på Fossum i 1900. Se Familie 10 - Fossum 1900.


Familie 14.
Gjerpen lille 1910. 60/33. 4 husstander. 3/4. 

Arbeider ved cellulosefabrikk
Sigfrid Svendsen f. 20/7-1888 i Gj.
g.m. Marie f. 23/1-1890 i Gj.
1. Solveig Svendsen f. 2/1-1908.


Familie 15.
Gjerpen lille 1910. 60/33. 4 husstander. 4/4. 

Arbeider ved cellulosefabrikk
Alfred Ihlsted fra Sverige f. 6/1-1877.
g.m. Olga M. fra Høland f. 6/5-1878.
1. Esther Ihlsted f. 7/10-1899 i Høland.
2. Arthur Ihlsted f. 6/7-1900 i Valdres.
3. Ruth Ihlsted f. 4/5-1907 i Arendal.
4. Borgny Ihlsted f. 1/6-1909 i Skien.


Familie 16.
Gjerpen lille 1910. 60/35. F Nr. 3a. Eiendomstomt.

Bokbinder, huseier
Halvor Torstensen fra Porsgrunn f. 9/4-1864.
g.m. Gunhilde Karoline Wiik fra Bamble f. 15/1-1868.
1. Margrete Torstensen f. 11/8-1891 i Porsgrunn.
2. Nils Wiik Torstensen f. 21/10-1893 i Porsgrunn.
3. Trygve Torstensen f. 2/1-1896 i Porsgrunn.
4. Borge Torstensen f. 26/2-1898 i Porsgrunn.
5. Ingeborg Torstensen f.  28/4-1900 i Gjerpen.
6. Mari Torstensen f. 5/9-1903 i Gj.
7. Halvor Gunheim Torstensen f. 1/3-1909 i Gj.

Denne familien bodde her også i 1900.


Familie 17.
Gjerpen lille 1910. 60/36 "Kringom". Eiendomstomt.

Lagmannsveien 12. Overført til Skien kommune i 1916/17.

På folkemunne kalt Brekkejordet.

Grunneier 1905: Lensmann H. A. Jacobsen.

Lensmann, huseier
Hedvin Andreas Jacobsen (H. A. Jacobsen) fra Skien f. 13/1-1861 d. 5/8-1948, s.a. maskinist Anund Jacobsen og Christiane Henrikke Christiansdatter.
g. i Søgne kirke 31/5-1888 m. Elise Gurine Hansen fra Høllen i Søgne f. 29/5-1865 d. 29/3-1940, d.a. landhandler Kervel Hansen, Høllen og Johanne Catrine Ditlefsen.
Forlovere: "H. J. Hansen, Høllen og K. Hansen, Høllen."
1. Arthur Jacobsen f. 25/12-1888 i Skien. Kontorist i 1910.
2. Kervel Jacobsen f. 6/8-1891 i Skien. Stud. art. i 1910.
3. Finn Jacobsen f. 1/2-1894 i Langesund. Tekniker i 1910. Ble lensmann i Gjerpen etter sin far på 1930-tallet.
4. Ernst Jacobsen f. 8/3-1906 i Skien.

H.A. Jacobsen reiste til Søgne for å gifte seg i mai 1888. Det var i kirkeboka nevnt at han da var konorist hos by-
fogden i Skien. Hun var hjemmeværende datter på Høllen i Søgne. Da Finn Jacobsen ble født i Langesund, var
det ved dåpsprotokollen nevnt at H. A. Jacobsen var "fuldmægtig".

Sønnen Finn Jacobsen ble konfirmert i Gjerpen kirke 3/10-1909 med bosted Brekkejordet.

Kilde: Porsgrund Dagblad 24/12-1931. Nyutgitt i heftet "Luksefjellminner nr. 17." (Skavan miniforlag).

Forhenværende lensmann H.A.Jacobsen, Gjerpen, forteller fra Gamle dager
.

Lensmann Jacobsen har vært lensmann i Gjerpen fra 1900 og til han tok avskjed for en tid siden, og hans sønn Finn Jacobsen fikk stillingen efter ham. Lensmann Jacobsen har i sin ungdom og opp igjennom årene vært en dyktig og håndfast politimann og en lensmann som har røktet sin stilling på en utmerket måte. For en tid siden ble han, som bekjent, utnevnt til æresmedlem av Telemark lensmannsforening.

Intervju.
En av våre medarbeidere avla nylig et besøk hos den tidligere lensmann i Gjerpen H.A.Jacobsen for å få ham til å fortelle litt om gamle dager i hans lensmannsdistrikt. På en grei og lun måte forteller han fra sine tidligste tjenesteår i Langesund og den tid han har vært lensmann i Gjerpen.
Som ganske ung kom han i en forretning i Skien og en av hans vesentligste arbeider bestod i å tappe brennevin fra piper og over på ankere (noe mindre enn vinballonger). - Særlig før jul innfant bøndene sig for å gjøre brennevinskjøp, og da var det å måle brennevin fra tidlig om morgenen og til sent på kvelden, så når jeg tok fatt på hjemveien var jeg nesten selv også beruset av all brennevinsdunsten jeg hadde suget i meg.

- Så kom jeg til sakfører Larsen i Skien, og derfra til fogden i Bamble. Det var mange pussige episoder fra min tjenestetid hos fogden. Jeg husker således en gang vi skulde foreta en utkastelsesforretning hos en mann på Borgeskogen. Men mannen sprang omkring oss med en stor slakterkniv og truet med å gjøre det av med oss. Han var ikke ufarlig, og vi kunde ikke være sikker på om han ikke vilde gjøre alvor av sin trussel. Vi grep fatt i ham, og under voldsom motstand fikk vi ham anbrakt i en tom brødvogn som tilfeldigvis kom forbi, og bundet ham. Det vakte nok litt oppsikt, da vi kom frem til Porsgrunns politistasjon med vår underlige patrollvogn.

- Så var jeg en tid konstituert lensmann i Langesund. Det var omkring 1891 - da man anla vannverket der - at jeg kom opp i en voldsom batalje på et jorde borte ved Slottnes. Det var ved dette anlegg kommet en del løse eksistenser til byen, og en dag ble jeg anmodet om straks å komme utover til Slottnes for å ta mig av noen slåsskjemper som slåss på liv og død der ute. Man hadde hatt et drikkekalas på et jorde, og nu var slagsmålet i gang med tomflasker og andre farlige ting som våpen. Folk omkring der var oppskremt av de vilde slagbrødre og våget sig ikke utenfor døren. Da jeg kom der bort, ropte ei kone til meg: "Gå ikke dit bort alene lensmann! De blir slått ihjel!" - Jeg gikk allikevel bort til de blodtørstige kamphaner og fikk tak i en av dem som brukte tomflasker til å slå fra seg med. Det gikk for seg, og jeg måtte bruke en totenschlãger (battong) og slå han av all makt med. Til slutt fikk jeg ham opp i en kjærre og anbrakt ham i arresten. På kampplassen så det ut som en hel liten krig.

- En annen gang, mens jeg hadde lagt meg ned for å få en liten middagslur, kom byens eneste politikonstabel inn til mig, og utbrøt høyst oppbrakt: "Her ligger De og dovner Dem, mens jeg har et voldsomt spetakkel med å ta bort en mann som står på trappen nede ved hotellet og absolutt vil inn! Mannen er full og lager et veldig spetakkel, men jeg klarer ikke å arrestere ham alene." - Jeg gikk da ned, løftet bråkmakeren opp i fanget mitt og bar ham bort til arresten.

En rolig anholdelse.
I 1900 ble jeg ansatt som lensmann i Gjerpen og den gang var det nok ikke så bevendt med lovlydigheten. Veiene var elendige og bakkete, så når jeg skulde ut på en lengre tur, måtte jeg gå ved siden av karjolen, likeså meget som jeg kjørte. Særlig var Kikutbakkene besværlige den gang.
- En mørk novembernatt fikk jeg en telefonoppringning om å komme til Grinibakkene og arrestere en mann som med makt vilde trenge sig inn på en gård der. Det skulde være en hissig krabat denne fremmede karen, og folk var blitt skremt på livet. Jeg drog oppover og var forberedt på å ta en hard batalje med denne mann, som skulde ha svære krefter. Det var mørkt og plutselig snublet jeg i noe. Jeg oppdaget at det var en mann som lå der, og jeg spurte hvem det var. Han sa sitt navn, men han føiet til: "Og jeg er en mann som har drept mange mennesker, men hvem er du?" - "Jeg er lensmann i Gjerpen", sa jeg, da jeg forsto at dette var mannen som jeg skulde ha fatt på. "Og kanskje er det greiest at du blir med mig nu", sa jeg.
- Så spurte han mig i en skarp tone om jeg hadde tenkt å arrestere ham. Hertil svarte jeg, at det vilde jeg ikke, hvis han bare gikk pent med. - Hovedsaken var å få ham bort fra omegnen. Så fortalte han spakt, at han aldri var vant til å bli tilsnakket på en ordentlig måte av noen politimann. Stille og rolig gikk han med, og det var vel nesten den roligste anholdelse jeg har foretatt.

Da revolverne var i bruk.
Under jernbaneanlegget her var det kommet mange tilreisende villmenner, og en dag braket det løs på ekte "Wild West" - manér oppe ved Stulen. Man slåss og fyrte av den ene revolver efter den annen. Folk i omegnen var redde for livet sitt og lensmannen ble budsendt.
Det ble en hård batalje - da jeg tok fatt i en av revolvermennene. Han hadde skutt flere skudd, men var skarpladd på nytt, og nu svinget han truende med revolveren foran mig. Men jeg fikk godt tak på ham og fikk hindret ham i å skyte. Tilslutt vristet jeg revolveren fra ham og så måtte mannen vandre i arresten.

Den stjålne katt.
Noen mennesker hadde den fikse ide, at de skulde bry lensmannen med alle mulige ting. - Ofte ble jeg budsendt til en eller annen for rene bagatellers skyld. - Jeg husker at det en gang ble ringt efter mig om natten i anledning av en mann som hadde drukket sig full og fór frem som en galning i huset. Da jeg kom frem til stedet, traff jeg fruen, som hadde ringt efter mig og spurte henne hvor urostifteren var? - Ja, nu har han lagt sig til ro, så vi må la ham sove i fred, ble det svart. Så var det å dra hjem igjen.

- En dag ble jeg ringt opp av en annen som var blitt bestjålet. Det viste sig, at han mistenkte naboen sin for å ha stjålet katten hans!

- Kommunikasjonsmidlene var det ikke så rart bevendt med i de dager, forteller Jacobsen videre. En som skulde anbringes på tvangsarbeid måtte jeg kjøre i karjol frem til Langesund, hvorfra han skulde transporsteres videre med Kystruten. Han stakk til skogs for mig og forsøkte å rømme, men jeg tok ham igjen. Denne og så en annen er de to eneste som noen gang har forsøkt å rømme fra mig.
 - Den annen skulde jeg arrestere, men da jeg gikk med ham i armen for å få ham på Skiens politistasjon, bad han om han ikke kunde få gå alene, da det var så "vemmelig" å gå i følge med lensmannen ned gjennom byen. Jeg var så troskyldig å gi ham lov til å gå alene på betingelse av at han ikke forsøkte å stikke av. Dette lovet han dyrt og hellig, men han var ikke kommet langt unna før han tok til beins det hurtigste han kunde. Fyren var en sprek kar - en som fremdeles er til stort bryderi for politiet her i distriktet. Jeg ble fortørnet over å bli narret på en så skjendig måte og satte efter ham. I nærheten av Børsesjø lyktes det mig virkelig å ta ham igjen og gi ham en bekomst som fratok ham lysten til å stikke av en gang til.

- Har det vært noen store forbrytelser i distriktet i Deres tid?
- Nei, det har ikke vært noe som jeg kan uttrykke slik. Det har således ikke skjedd noe mord i min tid. En tid hadde man mange selvmord - noen skøjt sig, mens andre hengte sig, eller druknet sig. Flere ganger var jeg avsted for å skjære ned folk som hadde hengt sig. Det var mest økonomiske vanskeligheter som var årsaken til disse selvmord.

Mange taterfølger.
Mange taterfølger vandret om i Gjerpen i de dager og voldte bryderi for folk. Taterne, eller omstreiferne holdt gjerne til i Grinibakkene og Sem og ved Ballestad. Disse omstreifere kom som regel ved markenstider.

Hjemmebrenning
Der er forresten interessant å iaktta at noe slikt som hjemmebrenning så godt som aldri har forekommet i Gjerpen. Smugling har det også vært lite av. En tid foregikk det dog en del sprittransport fra traktene ved Farris over Siljan og ned til Gjerpen og Skien. Vi beslagla noen partier og kort tid efter stoppet denne trafikken.

- I markensuken ble det før i tiden holdt store travløp på Børsesjø. Ofte kunde "stemningen" bli litt høi, så lensmannen hadde adskillig å passe på.

- Der er ikke godt å huske alle ting, men det var nok litt av hvert i gamle dager også. Men det skal være sikkert at meget har forandret sig - til det bedre, må man si.
Her slutter lensmannen vår hyggelige passiar, og vi takker for oss.

 


Familie 18.
Gjerpen lille 1910. 60/40 "Solvang".

Grunneier i 1905: Adjunkt Scharffenberg.

Agent
Johannes Jensen fra Skien f. 3/5-1877.
g.m. Hulda Marie fra Solum f. 8/5-1878.
1. Ruth Esther Johanna Jensen f. 18/5-1899 i Skien.
2. Otto Matheus Jensen f. 2/12-1900 i Skien.

Losjerende:
Enke Thora Johnsen fra Kristiania f. 3/8-1846. "Underholdes af sine 2 døtre, Fors. Lever af sine Penge."
Lærer og kirkesanger Knut Vadder fra Mo i Telemark f. 1/6-1865. Ugift. Se bilde på Gjerpen Prestegård.


Familie 19.
Gjerpen lille 1910. 60/41 "Solheim".

Her var oppført kirketjener Nils Johansen Nykaas med familie. Se Gjerpen lille(41) "Solheim".
 


Familie 20.
Gjerpen lille 1910. 60/42 "Fredvang". Eiendomstomt.

Utskilt mellom 1905 og 1910.

Bankbokholder
Einar Eriksen fra Heddal f. 25/11-1877.
g.m. Olga fra Kongsberg f. 2/11-1878.
1. Alf Eriksen f. 26/3-1905 i Skien.
2. Elbjørg Eriksen f. 7/3-1908 i Skien.

Tjenestepike i 1910: Olga Karlsen fra Kragerø f. 23/8-1894. Husstell.
På besøk under folketellingen: Anna Karlsen fra Heddal f. 29/1-1891.

Losjerende:
Realkandidat ved off. skole: John Folkvard fra Høyland f. 24/8-1873.
Lærerinde ved off. skole: Anna Christoffersen fra Fredrikstad f. 8/12-1866.


Familie 21.
Gjerpen lille 1910. 60/47 "Fredsti". Eiendomstomt.

Dette bnr. har utgått eller blitt omregulert innen 1950.

Maler
J. Langraf fra Lardal f. 28/6-1869.
g.m. Anna fra Porsgrunn f. 9/9-1871.

Losjerende: "Svigermor", enke Nikoline Tollefsen f. 21/8-1841 i Porsgrunn.


Familie 22.
Gjerpen lille 1910. 60/48 "Bergly". Valhallv. 15. 2 husstander. 1/2.

Gråsteinsmurer
Nils Habæk (Hobæk?) fra Skien f. 26/10-1879.
g.m. Martha fra Kilebygda i Solum f. 11/1-1888.
1. Sigurd Habæk f. 13/2-1908 i Skien.
2. Randi Habæk f. 4/7-1910 i Gjerpen.

Losjerende: Smedgutt Karl Sjungseth fra Tørdal i Drangedal f. 14/9-1893.


Familie 23.
Gjerpen lille 1910. 60/48 "Bergly". Valhallv. 15. 2 husstander. 2/2.

Gårdsarbeider
Fritjof Johansen fra Sverige f. 6/4-1859.
g.m. Anna fra Fjågesund i Kviteseid f. 11/8-1860.

Losjerende: Gartnerarbeider Karl Søder fra Sverige f. 6/8-1852.


Familie 24.
Gjerpen lille 1910. 60/51 "Gjerpen".

Bnr. er utgått eller omregulert før 1950.

Møbelsnekker
Halvor Svendsen fra Rauland f. 15/9-1877.
g.m. Marie f. 8/11-1873 i Gj.
1. Alfhild f. 8/5-1904 (1902?)
2. Kristian Svendsen f. 18/9-1904 i Gj.
3. Finn Svendsen f. 10/6-1906 i Gj.
4. Sverre Svendsen f. 2/1-1908 i Gj.

Losjerende: husflidsarb. Ole Kristiansen fra Rælingen i Akershus f. 6/7-1844.
 


Familie 25.
Gjerpen lille 1910. 60/54 "Gjerpen". 2 husstander. 1/2.

Bnr. er utgått eller omregulert før 1950.

Byggmester
Hans A. Fjelddal fra Fjelldalen(4) f. 15/2-1863 i Siljan, s.a. Anund Dyresen Fjelddalen.
g. i Skien 22/5-1892 med Inger Karine Davidsdatter fra Skilbred(4) f. 19/11-1869 i Gjerpen, d.a. vognmann David Jacobsen Skilbred.
Forlovere: "P. Johnsen, G. Sem."
1. Trygve Fjelddalen f. 15/3-1895.
2. Maren Fjelddalen f. 11/8-1897.
3. Ingebjørg Fjelddalen f. 28/7-1899.
4. Elisabeth Fjelddalen f. 16/7-1910 i Skien.

Da dette ekteparet giftet seg i Skien kirke, ble det nevnt at Hans var "gaardsgutt paa Sem i Gjerpen".
David Jacobsen Skilbred og Hans A. Fjelddal har felles familiegravsted på Johannes gravlund i Skien.


Familie 26.
Gjerpen lille 1910. 60/54 "Gjerpen". 2 husstander. 2/2.

Skofabrikkarbeider, leieboer
Peder Petersen fra Porsgrunn f. 25/5-1882, s.a. arb. Peter Hansen.
g. i Ø. Porsgrunn 20/11-1910 m. Hulda Lovise Halvorsen f. 22/4-1881 i Gjerpen, d.a. brovakt Jacob Halvorsen.
Forlovere: Arbeider Laurits Halvorsen Ø. Porsgr. og g.br. L. Petersen, Gjerpen.


Familie 27.
Gjerpen lille 1910. 60/56 "Fjeldbo".

Dette bruksnummeret er utgått eller omregulert før 1950.

Sliperiarbeider
Johannes Holmberg fra Sverige f. 7/10-1863.
g.m. Aslaug fra Bø i Tel. f. 21/5-1871.
1. Konstanse Holmberg f. 10/2-1894 i Gjerpen. Tjenestepike i 1910.
2. Anna Holmberg f. 19/1-1896.
3. Jenny Holmberg f. 4/1-1898.
4. Olefine Holmberg f. 4/4-1900.
5. Albert Holmberg f. 21/10-1902.
6. John Holmberg f. 23/10-1904.
7. Astrid Holmberg f. 15/6-1907.
8. Ninni Holmberg f. 26/2-1909.
 


Familie 28.
Gjerpen lille 1910. 60/58 "Gjerpen".

Bnr. er utgått eller omregulert før 1950.

Maler, enkemann
Anton O. Grini fra Siljan f. 19/6-1870.

Anton Grini bodde her alene i 1910.


(C) post@gamlegjerpen.no