| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.02.2017Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Foss er delt mellom to forskjellige kart. Dette er utsnitt av disse to, som på beste måte er forsøkt tilpasset. G.S.Foss 13 - Godal
53/13. Utskilt fra bnr 1 i 1895.

Adresse i dag: Holmsv. 379, 3721 Skien.

Gjerpen kommune.
Br. 1895.

Martin Rasmussen Nøklegaard.
Br. 1903. Se Nøklegård(1).

Skogsarb., snekker, selveier
Hans Kristian Abrahamsen Godal fra Godal i Luksefj. f. 7/11-1871 d. 2/4-1954, s.a. Abraham Knudsen Godal.
g. 1/9-1895 m. Karen Eriksdatter fra nedre Dale i Luksefj. f. 20/4-1868 d. 7/11-1934 på Habakken u. Foss, d.a. Erik Hansen Dali.
1. Abraham Godal f. 12/12-1895 i Dale. Se nedenfor.
2. Einar K. Godal f. 25/7-1898 i Dale. Se Slettene under Mo.
3. Ragna Godal f. 18/10-1900 i Svarverplass d. 3/12-1988. Ugift.
4. Olav Godal f. 25/2-1903 i Svarverplass g. i Porsgrunn 16/1-1932 m. Nelly Alida  Haukedal i Solum f. 11/12-1908, d.a. gartner Nils Haukedal. Bodde i Ø. Porsgrunn.
5. Gustav Godal f. 14/6-1906 i Svarverplass. Bygde hus under Bekkevold på Uthaugen (79/9).
6. Hanna Godal f. 14/1-1910 i Svarverplass d. 19/3-1985. Ugift. Se Luksefjellv. 783 under Jønnevald.
7. Anna Godal f. 8/7-1912 i Svarverplass g.m. Olaf Fjelddalen. Se Luksefjellv. 453 under Foss.
Br. 1914.

Kristian A. Godal, som han skrev seg for, var født på plassen Lia under Godal. Denne familien var på Svarverplassen
u. Mo
fra 1900-1914. De bodde på Habakken i 1934 da Karen døde. I følge sønnen Gustav var han bonde på Habakken.

I kirkeboken for Gjerpen 1905-1913 ligger det en attest fra Kristian A. Godal: Underskrivne, far til Gustav Godal vitner
at min søn er fødd 14 juni 1906, ikkje 14. januar 1906. Gjerpen.


Telefonformann
Abraham Godal herfra f. 12/12-1895 i Dale i Luksefjell d. 26/8-1967.
g.m. Anne Landgangen f. 4/5-1902 d. 11/11-1975.
1. Magnar Henrik Godal f. 31/7-1922. Se nedenfor.
Br. 1949.

Magnar Henrik Godal f. 31/7-1922 (ikke dpt. i Gj. kirke.) d. 19/3-2000.
g.m. Astrid Iversen fra Notodden f. 2/5-1925 d. 7/2-2017.
1. Margot Godal f. 1952 g.m. Lars Nils Gonsholt f. 1952. Se Holmsv. 383 under Foss.
2.
Liv Ingun Godal f. ca. 1960 g.m. Svein NN.
Br. 1965.

Det ble utskilt ei hustomt ved siden av det gamle våningshuset en gang etter 1950.
53/45. Holmsv. 383. Der bor i 2010: Lars Nils Gonsholt f. 1952.

(C) Gard Strøm.