| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Dale Seter
Gård nr. 43 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri med tiden og med brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 11.05.2013Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Dale nedre - Dali nedre
Gammelt løpenr. 589a.

Dale ble delt i to bruk i 1764. Se også Dale øvre.

Adresse i dag: Bestulv. 373, 3721 Skien.

Eier: Løvenskiold-Fossum.

Skogsarb., leilending
Tron Olsen
fra Dale dpt. 9/7-1741 i Sauherad bg. 26/12-1785 i Gjerpen. ”Tron Dalie 45 aar.”, s.a. Ole Tronsen.
g. i Sauherad 22/10-1767 m. Maren Olsdatter, trolig fra Sauherad f. ca. 1743 d. etter 1801.
Forlovere: "Arne og Ole Skodbakken."
1. Bergit dpt. 7/8-1768 i Sauherad bg. 16/9-1779. ”Tron Dalies dtr. Bergit 11 ¼ aar.“
2. Karen Tronsdatter dpt. 2/2-1770 i Sauherad g.m. Ole Olsen. Se nedenfor.
3. Anne Tronsdatter dpt. 19/4-1772 i Sauherad.
4. Ole bg. 9/10-1774. ”Tron Dalis hjemmedøbte barn Ole, 5 mnd. 8 dag.”
5. Gunhild dpt. 1/1-1776 i
Sauherad bg. 16/9-1779. ”Tron Dalies dtr. Gunhil 4 aar.“
6. Maren Tronsdatter dpt. 13/12-1778 g.m. Peter Dyresen. Se nedenfor.
7. Gunhild Tronsdatter dpt. 13/5-1781 bg. 11/1-1801. ”pigen Gunnil Tronsdtr. f. Dale i Luxefjeld 19 2/3 aar.”
8. Bergit dpt. 8/2-1784 bg. 26/8-1798. ”afdøde Tron Dales pb. Bergit f. Luxefjeld 14 2/3 aar.”
Br. 1764.

F.f. Tron Olsøn Dalis og Maren Olsdatters datter Bergit: Anne Dalen, Torgon Svalestuen, Rollef Dalen, Peder Olsøn Moen og Ole Olsen Dale.
F.f. Tron Olsøns og Maren Olsdatters datter Karen: Aase Endresd. Dale, Ingebor Ripegutto, Jon Dale, Peder Moen, og Endre Jensøn Dale.
F.f. Tron Olsøn Dales og Maren Olsdatters datter Anne: Min kones søster Margrethe Olsdatter, min Datter Johanne, Peder Moen, Ole Arnesøn Skodbakken og Ole Olsen Dale.
F.f. Tron Olsøn Dales og Maren Olsdatters datter Gunnild: min Kones søster Margrethe Olsdatter, min datter Johanne, Peder Bastiansøn, Knud Dalen og Jon Olsen Bedstuel.
F.f. Tron Dalies pb. Maren: Knud Dalies kone, Anna Olsdtr., Knud Dalie, Ole Olsen.
F.f. Tron Dalies pb.
Gunhild fra Luxefjeld: Anders Nøglegaards kone, Ingebor Andersdtr., Anders Nøglegaard, Lars Tolfsen paa Dalie.
F.f. Tron Dalies pb.
Bergith: Peder Tejens kone, Karen Haagensdtr., Jens Bastiansen, Thor Gunnulsen.

Et ”Ekstraskattmanntall” for Fossum jernverk 1763-1765, forteller at det ene bruket av Dale ble brukt av Trond Olsen (m/ 4 personer)
og at det andre ble brukt av Knud Olsen (m/ 3 personer). Det var også nevnt at ”Garden Dahle” lå i Saude (Sauherad) prestegjeld.

Kilde: KGII – Militære ruller – nr 56. Avskrift Jan Christensen.
Kompanirulle for det 2 smålenske nasjonale inf reg – det gjerpenske kompani – kapt von Hoel. Sesjonsstedet Porsgrund 20 mars 1781.

Legd 24 Legdsmann Alder Ungt mandskap Alder Høyde
Hougerøe Niels Olsen 23 år  har tjent  Niels Olsen gms 23 68 1/2
½ Dahle sæter, samt Plassene Knud Olsen 45 år Ole Knudsen hms 20 61 1/2
Godahl, Solum og  Lia  Lars Svenkesen 40 år har tjent Ole Olsen hms 25 62 1/2
i Luxefjeld Torgeir Olsen   Anders Larsen gms    
  Tron Dahlis enke        

(gms = gårdmannssønn,  hms = husmannssønn)

Både Trond og kona var faddere i 1784 for Johannes Nilsen Hoppestuls barn Rønnaug.
Hoppestul ligger helt nord i Luksefjell i Sansvær prestegjeld i Buskerud.

Torgrim Andersen f. ca. 1758 bg. 28/8-1773. ”Torgrim Andersen fra Dale i Fjeldet som omkom der i Vandet, 15 aar, 6 mnd.”

Dåp i Gjerpen krk. 26/6-1791:
Asloug Olesdtrs uægte db. Hans fra Luxefield. Hun udlagde som barnefader Gutorm Erikssøn fra Næs sogn i Hallingdal.
Faddere: Tron Dales enke, Torjer Rasmussøns kone, Torkild Grumstuul, Anders og Peder Nirissøn.

Lars Tollefsen og kona ragnhild Jacobsdatter, bodde her som innerster i 1781 og 1783.
Se Løbergmyra(B).

Skogsarbeider, leilending
Ole Olsen
f. ca. 1762.
g. 24/10-1788 m. Karen Tronsdatter herfra dpt. 2/2-1770 i Sauherad bg. i Gj. 9/6-1798. ”Ole Olessøns kone Karen Tronsdtr. f. Dale i Luxefjeld 28 ½ aar.”
1. Karen dpt. 20/9-1789 bg. 17/12-1790. ”Ole Olessøns Dales pb. Karen 1 ¼ aar.”
2. Trond Olsen dpt. 30/10-1791.
3. Ole Olsen dpt. 5/10-1794.
4. Live dpt. 14/4-1797 bg. 1/10-1809. ”Ole Olessøns pb. Live f. Dale i Luxefjeld 12 ½ aar.”
Br. 1788.


F.f. Ole Olsens pb. Karen fra Dale: Ole Grumstulens kone, Anne Tronsdatter, Niri Vattenberg, Torjer Olsen, Ole Kaasa.
F.f. Ole Olessøn Dales db. Tron fra Luxefield: Jon Fieldets k., Maren Fransdtr., Sigur Solem, Jon Fieldet, Ole Knudssøn.
F.f. Ole Olessøn Dales db. Ole i Luxefjeld: Halvor Godals k., Kirsten Knudsdtr., Ole Knudssøn, Ole Nirissøn, Ellev Olessøn.
F.f. Ole Olessøns pb. Live f. Dale i Luxefjeld: Ole Nøklegaards k., Maren Trondsdatter, Ole Nøklegaard, Ole Dybedal, Ole Halvorssøn.

En "Ole Olsen Dale fra Gjerpen" fikk i 1815 ei datter Gunhild Maria med pigen Maren Olsdatter fra
Landsverk-eie i Sandsvær. Det var trolig junior her som var barnefaren.

Skogsarbeider, innerst
Peter Dyresen
fra Sondland i Hjartdal dpt. 24/6-1769 d. 23/11-1830 på Br.kl., s.a. Dyre Halvorsen og Gunhild Petersdatter.
g1g 24/7-1797 m. Maren Tronsdatter herfra dpt. 13/12-1778 bg. 5/9-1813. ”Peter Dyresens kone under Engrav 38 aar.”, d.a. Tron Olsen Dale.
g2g i Solum 9/4-1826 m. Kirsten Maria Eriksdatter fra Bolvik jernverk i Solum dpt. 30/8-1789 d. 14/11-1847 på Mæla, d.a. Erik Gundersen Vold.
Forlovere: "Gullik Egebrekke og Ole Rasmussen Vold."
1. Gunhild Petersdatter dpt. 31/12-1797.
2. Birgit Petersdatter f. ca. 1800.
3. Trond Petersen f. 1/1-1803.
4. Anne Petersdatter (tvilling) dpt. 11/8-1805.
5. Karen Petersdatter (tvilling) dpt. 11/8-1805.
6. Ole dpt. 6/6-1808 bg. 17/12-1809. ”Peter Dyressøns drengebarn Ole under Skougsrøe 1 1/2 aar.”
7. Ole Petersen f. 23/4-1811.

F.f. Peter Dyressøns db. Gunnil f. Fikjen: Ole Dales k., Gunnil Tronsdtr., Ole Torbjørnssøn, Ole Nirissøn, Ole Olessøn
F.f. Peter Dyressøns db. Tron f. Dale i Luxefjeld: Ole Knudssøns k, Birthe Nilsdtr., Ole Knudssøn, Peder Mortenssøn, Mons Rasmussøn.
F.f. Peter Dyressøns tvillinger Anne og Karen f. Luxefjeld: Halvor Fjelddalens og Ellev Olessøns koner, Barbara Waldemarsdtr., Ingebor Sophie Larsdtr., Ole Ellevssøn, Simon Jonssøn, Torsten og Henric Doxrøe, Tron Nilssøn, Christen Larssøn.
F.f. Peter Dyressøns db. Ole u/Skougsrøe: Gunnil Torkildsdtr., Inger Sondresdatter, Herman Larssøn, Hans Pederssøn, Erik Larssøn.
F.f. Peter Dyressøns db. Ole f. Engrav: Anne Stephensdtr., Marthe Pedersdatter, Anders Gjertssøn, Tron og Ole Olessøn.

Denne familien flyttet mye rundt. De bosatte seg trolig der det var arbeide å få. De bodde først
Fekjan under Dale i Luksefjell en tid. Siden bodde de her på nedre Dale i Luksefjell til ca. 1807.
Fra ca. 1808 bodde de i traktene rundt Skifjell under Engrav helt til den første kona døde der i 1813.
Da Peter giftet seg for andre gang i 1826 bodde han på Rising.
Han døde som fattiglem på Bratsbergkleiva i 1830. Hun døde også som fattiglem, men 15 år senere på Mæla.

Skogsarbeider, leilending
Torgrim Andersen
fra Haukvik (2/13) i Sauherad dpt. 8/2-1789 d. i Amerika, s.a. Anders Andersen og Kari Svennungsdatter. Se Sauherad bygdebok bind 1, s. 171.
g1g i Sh. 9/10-1812 m. Anne Andersdatter fra Plassen u. Ø. Sauer i Sauherad dpt. 27/7-1788 d. 3/2-1848. ”Fandtes død paa Fjældet mellem Luxefjeld og Saufde.”, d.a. husm. Anders Isaksen og Margit Halvorsdatter.
g2g i Sh. 23/10-1848 m. Anne Olsdatter fra Smedsvålen i Sauherad dpt. 10/7-1803 d. i Amerika, d.a. Ole Jørgensen Smedsvålen og Anne Bjørnsdatter.
1. Margit Torgrimsdatter (f. 2/8) dpt. 6/8-1813 i Sh. g1g 1834 m. Halvor Anundsson Aase (1806-1839). Bodde på gården Åse (9/1) i Sh. Se Bygdebok for Sauherad bind 1, side 377.
    Barn 1. Anund Halvorsson Aase f. 1835 g.m. Ragnhild Rollefsdatter. Se Åse(1) i Sauherad. Se Bygdebok for Sauherad bind 1, side 377.
    Barn 2. Anne Halvorsdatter f. 1836.
    Barn 3. Torgrim f. 1838 d. 1839.
    Barn 4. Halvor Hansen overtok Haukvik.
    Barn 5. Margit Hansdatter. Bodde på Bråkensrud og Åse i Sauherad.
2. Kari Torgrimsdatter f. 7/1-1816 d. 1867 g1g i Heddal med NN
    Kari g2g 9/7-1840 m. gruvearbeider Ole Olsen fra Lindås i Sandsvær (1802-1842), s.a. Ole Halvorsen Lindaas.
    Kari g3g 1843 m. knappestøper Jacob Toresen fra Muggerud i Sandsvær. Se Sandsvær Historie bind VI, side 392.
3. Anders Torgrimsen f. 28/6-1818 d. 13/4-1842. ”Anders Torgrimsen, Dahle i Luxefield, 24 aar.”
4. Halvor f. 10/2-1821 d. 10/7-1821.
5. Anne Torgrimsdatter f. 9/8-1822 g.m. Halvor Olsen Ristvedt. Bodde på Øvre Ristvedt i Sandsvær. Se Sandsvær bind VI, side 46.
6. Mari Torgrimsdatter f. 15/8-1825 g.m. Anders Nilsen. Se Dale øvre.
7. Turine Torgrimsdatter f. 17/2-1828 d. 28/6-1876 på Dale. Ugift. Bodde her.
8. Ingeborg Torgrimsdatter f. 1/9-1830 g. i Necedah, Wisconsin 22/10-1856 m. Ole Nilsen fra Bratstad under Økter i Luksefjell.
9. Halvor Torgrimsen f. 24/8-1833.
Br. 1813.

F.f. Hmd. i Fieldet, Torgrim Andersen og Margit(!) Andersd.s datter Magrit: Hans Souer, Isach Andersen, Torjus Hansen, Kisti Torjusd., Margit Andersd.
F.f. Torgrim Andersen og Anne Andersdatter Dahles Turine: Jacob Larsens k. Grinie, p. Karen Halvorsd. Luxefield, Jacob Larsen Grinie, Knud Olsen Luxefield, John Olsen Luxefield.
      Hjemmedøbt af Ole Knudsen Højelie.

Da Torgrim ble døpt i Sauherad hovedkirke bodde foreldrene på Haukevik. Under FT 1801 bodde de
som husmannsfolk under Ottersnes i Sauherad.
Torgrim Andersen og Anne Andersdatter er registrert utflyttet fra Sauherad til Gjerpen i 1815. Den eneste
av barna som bodde hjemme i 1845 var Halvor Torgrimsen(12).
Tjenestefolk her i 1801: Halvor Eriksen(28), Anne Olsdatter(22) og Maren Knudsdatter(20).

Torgrim Andersens bror Anders Andersen bodde på Dale øvre.
 
Torgrim Andersen Dahle (66) og hustru Anne Olsdatter (49), emg. til Am. i mai 1853 samtidig med bl.a.
Rasmus Johnsen Bestuls familie.

19/6/1848      ANNE ANDERSDATTER         Bamble Skifteprot. nr.  *)
Dale sæter      Arvinger: Enkem. Torgrim Anderssen Dahli og barna:
               1. Halvor Torgrimssen 15 år.
               2. Margit Torgrimsdtr. g.m. Hans Torkildssen Haukevik i Seufde.
               3. Kari Torgrimsdtr. g.m. Jacob Trondssen (Skal være: Toresen. G.S.) Muggerud i Sandsvær.
               4. Anne Torgrimsdtr. g.m. Halvor Olssen Ristvedt i Sandsvær.
               5. Mari Torgrimsdtr. g.m. Anders Nielssen Dalsæter (Dale Sæther).
               6. Thorine Torgrimsdtr.  20 år.
               7. Ingeborg Torgrimsdtr. 17 ”
Formynder for 1, 6 og 7: Farbror Anders Anderssen.
Tilsynsverge for de fraværende: Anders Nielssen Dalsæter.
Brt:    52 - 3 - 16
Gjeld: 185 - 1 -  0 (Insolvent).
*) A: BS 31 s.16. B: BS 20 s.162b. C: BS 25 s.236b.

Skogsarbeider, leilending
Erik Hansen
fra Henningsdalen under Mo f. 4/10-1829 d. 18/1-1902 i Dale, s.a. Hans Eriksen.
g. 3/9-1852 m. Christine Christiansdatter fra N. Rønningen under Sætret i Luksefjell f. 1827 d. 21/10-1881. ”Hængte sig. Har i længre Tid vært sindssyg.”, d.a. Christian Torkildsen Rønningen.
1. Kristian Eriksen f. 11/9-1853. Se nedenfor.
2. Maren Eriksdatter f. 25/7-1856 g.m. Peder Andersen Haave fra Sandsvær. Bodde lenge på Lensmannsøkter. Se Tufteputten under Tufte.
3. Karen f. 27/12-1859 d. 6/12-1866.
4. Helvig f. 16/8-1862 d. 28/9-1862.
5. Hans Eriksen f. 8/3-1864. Bodde her ugift i 1891 og arbeidet i skauen for Løvenskiold-Fossum.
6. Karen Eriksdatter f. 20/4-1868 g.m. Hans Kristian Abrahamsen Godal. Se Svarverplass under Mo og Foss 13 - Godal.
Br. 1853

Erik Hansen bodde her i 1856. Husstanden bestod da av 5 mennesker. Tjenestegutt i 1865: Christian Abrahamsen(19).
Alle her var født i Gjerpen. I følge kirkeboka, døde Erik Hansen i Dale i 1902 av alderdomssvakhet.

Det ble bygget nytt hus her i 1916. Den gamle stua var meget gammel og ble revet.
Det var på 1950-tallet fremdeles merker etter gamle seterhus og fjøstufter her.

Skogsarbeider, forpakter
Gustav Bernhard Gavelstad
fra Gavelstad(7) i Svarstad, Lardal f. 26/2-1880 d. 23/5-1969 på Kleven i Sandsvær, s.a. Hans Jørgen Pedersen Gavelstad og Emma Benjaminsdatter fra Bohuslän i Sverige. Se Lardal Bygdebok bind 2, s. 555.
g. 20/11-1910 m. Karen Elise Kristiansdatter fra Dale øvre f. 26/2-1884 d. 28/1-1932, d.a. Kristian Eriksen Dale.
Forlovere: "Peder Andersen Haavet, Hans Andersen Skien."
1. Hans G. Gavelstad (tvilling) f. 28/1-1911 i Bestul. Han hadde et par år feste på nedre Dale. Se N. Rønningen under Sætret.
2. Kristian f. 28/1-1911 (tvilling) d. som spedbarn.
3. Hedvig Gavelstad f. 17/4-1914 i Bestul g.m. Kristoffer Kleven fra Sandsvær. Bodde på Kleven i Sandsvær. 3 barn.
4. Emma Gavelstad f. 29/4-1917 i Bestul g.m. Einar Tullerud. Bodde på Gjøterud i Sandsvær. 4 barn.
5. Helma Kathrine Gavelstad f. 20/9-1920 i Lia under Godal g.m. Edvin Haldor Stensrud. Bodde i hus under N. Nøklegård.
6. Kristian Gavelstad f. 26/9-1923 i Dale d. 29/5-1995 i Tønsberg g.m. Anne Kathrine Husevold f. 7/12-1929. Kristian arbeidet først i politiet, siden i Statens biltilsyn, Tønsberg.
Bruker 1917.


Gustav Gavelstad (1880-1969) og fru Karen Elise Gavelstad f. Øvre Dale (1884-1932). Eier: Familien Gavelstad i Tønsberg.

Denne familien bodde tidligere i 6 år på Bestul. Helma ble født mens de bodde på Lia under Godal.
Gustav hadde ei søster, Magna Karoline som var g.m. Erling Vighus fra Fekjan. Se Hyniv. 14 under Gulset.
Gustav ble tidlig enkemann. Han bodde først her på et rom, men i ca. 1950 leide han en et rom på en Grini-gård.
Først da han var godt over åtti år, flyttet han til sin datter Hedvig Kleven i Sandsvær.


Gustav Gavelstad som en eldre mann ved uthuset på N. Rønningen. Innsendt av Hans Aas.


Gustav Gavelstad (1880-1969).

Gustav Gavelstad – død 23/5-1969.
Gustav H. Gavelstad (f. 26/2-1880), som gikk i sitt nittiende år, ble fulgt til det siste hvilested på den lille kirkegården i Luksefjell. Siden i fjor har han bodd hos datteren i Sandsvær, mens ønsket hans var å få hvile i Luksefjells jord når han hadde lagt ned vandringsstaven sin for godt. Gustav Gavelstad er fra Gavlestad i Svarstad og han kom til Løvenskiolds skoger som 17-åring og han bodde i ei skogstue på Dale i ni år inntil han giftet seg. Senere forpaktet de gården Dale en del år. Gustav var en pålitelig, arbeidsseig og stø kar på alle måter. Han drev for det aller meste med hogst, men også med fløting og han var fløtningsformann en tid. Han likte seg godt i arbeidet og i Luksefjell, hvor han grodde helt fast med hånd og ånd. En ivrig jeger var han. I sine yngre dager presterte han å komme hjem med seks tiurer etter en morgenleik. Det er en rekord i Luksefjell som ingen kjenner maken til. Gustav Gavelstad var aktiv og frisk til for et par år siden, og drev litt med vedhogst og annet. Siste året har han så bodd hos datteren i Sandsvær.Emma Tullerud, Hans Gavelstad, Hedvig Kleven, Kristian Gavelstad og Helma Stensrud. Eier: Fam. Gavelstad, Tønsberg.
Foto fra Helmas 75-årsdag den 20/9-1989. Dette er alle 5 Gavelstad-søsken fra Dale.

Skogsarbeider, forpakter
Hans G. Gavelstad
f. 28/1-1911 d. 5/2-1990.
Bruker 1948.

Hans Gavelstad overtok i 1951 Jon Grinilias plass, nordre Rønningen under Sætret. Se der.

Skogsarbeider, forpakter
Tarjei Aarli
f. 7/8-1916 d. 15/7-1989.
g.m. Arnhild f. 27/12-1923 d. 9/1-2005.
1. Reidun Aarli.
2. Harry  Aarli.
Bruker 1950.

Ekteparet Aarli ble gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.

Skogsarbeider, forpakter
Tarjei Eilefsen
f. 29/5-1918 d. 27/6-1979 i Seljord.
g.m. Ragna f. 5/9-1923 d. 29/4-1998 i Seljord.
1. Edvard Gunnar Eilefsen f. 1950.
2. Olaf Eivind Eilefsen f. 1955.
Bruker

Denne familien flytta til Landlim i Seljord.

Skogsarbeider, forpakter
Erling Høgli
fra øvre Dale f. 1/4-1926 d. 11/10-2005, s.a. Abraham T. Høgli.
g.m. Else Marie Aasland fra Ø. Bø(4) f. 5/2-1933 d. 29/11-2002, d.a. Andreas Aasland.
1. Gunn Ellinor Høgli g.m. Bjørn E. Løyte. Bosatt Gregorius Dagssonsg. på Bøle i Skien.
2. Arnfinn Høgli f. 1955 g.m. Sissel Kjelstad. Bosatt på Nedre Einaren på Gulset i Skien.
3. Grethe Høgli f. 1957 g.m. Øystein Rogsund. Se Fekjan.
4. Bjørg Jorunn Høgli. Bosatt i Skien.
Br. ca. 1955.


Nedre Dale 1996. Foto: Gard Strøm.

Bildet over viser det nye nedre Dale. Det gamle lå like i nærheten og blir i dag bare kalt tuftene.
Kilde: Finn Olsen.

(C) Gard Strøm.