ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Godal Seter
Gård nr. 41 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til: Gard Strøm (f.1950) på post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 21.09.2023Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Lia
Husmannsplass under Godal. Ryddet ca. 1740. Tidligere skrevet ”Lien”.

Godal med skogen og plassene lå tidligere under gården N. Hem i Sauherad.

Jon Grinilia skrev:
Plassen ligger høyt, vest for Bestul og syd for Godal. Den har tilhørt Godal og vært Seter. Det var den mest tungvinte
og dårlige jordveg som er brutt i dalen. Kilde: Luksefjellminner nr. 9 - Skavan Miniforlag.

Halvor.
Br. ca. 1740.

Torkild Jonsen fra Haukedalen i Hovin dpt. 18/5-1728 i Gransherad kirke.
Br. ca. 1750.

Torkild Jonsen flyttet i ca. 1763 til Gromstul da han giftet seg. Se Gromstul.

Skogsarbeider, husmann
Ole Hansen Lia
"fra Nystul" i Tuddal, Hjartdal pr.gjeld f. ca. 1727 bg. 9/5-1809 i Gjerpen. "
Ole Hanssøn f. Lien i Luxefjeld, sagt at være lidt over 82 aar." (skifte 1809), s.a. Hans NN.
g1g i Hjartdal 1/1-1753 m. enke Aslaug Drengmandsdatter fra Reisjå i Tuddal dpt.  27/2-1703 d. 1788 (skifte), d.a. Drengmand Svendsen. Se gul ramme nedenfor.
Forlovere: "Søren Fladbende og Niri Houtved."
g2g i Heddal krk. 26/10-1789 m. Margith Anundsdatter "fra Simones i Heddal" f. 1759 d. 10/11-1830 på Hedenstad, Sandsvær. "Margith Anunsd. Follougskone (føderådskone), 71 aar."
Barn kun i 2. ekteskap:
1. Hans Olsen dpt. 25/7-1790 d. ca. 1865 g. i Hedenstad kirke, Sandsvær 11/10-1817 m. Kari Pedersdatter Olledalen f. ca. 1792. Bodde på Brekke i Sandsvær. Til USA i 1865.
    Barn 1. Margit Hansdatter f. 1818 på Brekke g. 1846 m. Halvor Knudsen fra Aasen under Tufte i Gjerpen. Emigrerte til N. Amerika i 1865 med 7 barn. Brukte navnet Brekke.
    Barn 2. Berte Gurine Hansdatter f. 1836. Emigrerte ugift i 1860 til N. Amerika. ”Gift der med Jon Olsen (Jonsen?) Furuvold”.
2. Guro dpt. 12/2-1792 d. før 1809.
3. Anund Olsen dpt. 12/6-1796 d. 1869 g.m. Grete Karine Olsdatter fra Kleiva (gnr 93) i Sandsvær f. 1794 d. 1861. Bodde på nedre Brekke i Sandsvær (i Luksefjell).
    Barn 1. Ole Anundsen Brekke d.e. f. 1821 g. 1850 m. Maren Isaksdatter Hoppestul f. 1829. Bodde på Brekke til de emigrerte til N. Amerika i 1873 med 10 barn.
    Barn 2. Anund Anundsen Brekke f. 1822 g.m. Ingeborg Bestul. Emigrerte i 1849 til N. Amerika.
    Barn 3. Margit Anundsdatter f. 1824 g. 1847 m. Torkild Olsen fra Sætret i Siljan. Bodde i Siljan?
    Barn 4. Randine Anundsdatter f. 1826 g.m. Knud Pedersen Lysetjenn fra Siljan f. 1828. Emigrerte til N. Amerika i 1860.
    Barn 5. Torstein f. 1827 d. 1828.
    Barn 6. Torstein Anundsen Brekke f. 1829 d. 1907 i USA g. 1858 i Hedenstad krk. i Sandsvær m. Ingeborg Sofie Andersdatter Berg fra Bakli i Sandsvær f. 1838 d. 1931 i USA. Emigrerte til USA i 1872.
    Barn 7. Ole Anundsen d.y. f. 1832. Til USA i 1868.
    Barn 8. Anne Anundsdatter (tvilling) f. 1834.
    Barn 8. Anne Gurine Anundsdatter (tvilling) f. 1834 g.m. Nils Rasmussen Bestul. Emigrerte til N. Amerika.
Br. ca. 1770.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ole Hanssøns fra Lien i Luxefields db. Hans: Jacob Risings k., Guri Jacobsdtr., Mons Jacobssøn, Nils Folloug, Ole Monssøn.
F.f. Ole Liens pb. Guro fra Luxefield: Tron Dales enke, Torjer Rasmussøns kone, Ole og Knud Dale, Ellef Olessøn.
F.f.
Ole Liens db. Anund f. Luxefjeld: Halvor Godals k., Aaste Torkildsdatter, Halvor Godal, Ole Bestuul, Ellev Fikjen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1785 - 1792, side 235b.
Anno 1788 den 30te Maj. Indfant sig paa mine Wegne efter min Order, Lensmanden Tord Olsen Søegaarden med de 2de af dem paa Fogdens wegnes indtagne
twende Eedsvorne Lougrettes- og wurderingsmænd Anders Halvorsen Jensie og Sigurd Johannessen Holte, Paa Pladsen Lien under Godal i Luxefield og Saufde
Præstegield
, efter foregaaende Berammelse, Bekientgiørelse, samt alle samme dag Tilkaldes at registrere og wurdere Stervboet efter Samme stæd, ved døden afgangne
Qvinde, Asloug Drengmandsdatter til paafølgende lowlig Skifte og deele imellem hendes igenlevende Enckemand Ole Hansen paa den eene og hendes i forrige
ægteskab
med Sal. Ole Olsen awlede og efterladte Børn og Børnebørn paa den anden side, hvilke Præsten ermeldte af Navne og alder som følger:
1. Ældste Søn, Ole Olsen, død, men efterladt sig 4 Børn, 2de Sønne og 2de Døttre, umyndige:
    a. Ældste Søn Ole Olsen. Myndig og boende paa Haabelstul i Sandsværd Præstegield (Hoppestul).
    b. Andre Søn Torjus Olsen. Myndig.
    c. Ældste datter Asloug Olsdatter, 30 Aar gml. Ugift.
    d. Yngste datter, Kari Olsdatter gift med Johannes Hansen og opholder sig paa Arwetomten (Lia under Godal).
2. 2den Søn, Svend Olsen er kiendt myndig og boende i en Plads under Holte i Seufde Præstegield.
3. 3die Søn, Østen Olsen, myndig og boende paa een Plads under Holten i Næsherret.
4. Yngste Søn Niri Olsen, myndig og opholdene paa Fækien i Luxefield. Se Fekjan under Dale i Luksefjell.
Alle disse ved Forretningen (skifte) tilstæde. Datter datter Asloug Olsdatter gift med Gunlich Halvorsen Boende i Thudahls Annex i Hierdahls Præstegield.
Til formynder for den yngste(!) datter Asloug Olsdatter, blew farbroderen Sven Olsen Kaasen.
Oppgjøret:
Brutto: 378 rdl. - 3 ort - 8 sk.
Netto: 283 - 2 - 6, heri medregnet Pladsen Liens husebygninger, 52 rdl. sampt anpart i Finvolden sæter for 200 rdl.
Avskrift av dette utdrag av skifte ved G.S.

Aslaug Drangmandsdatter var tidligere gift med Ole Olsen fra Prestegården (Øverland) i Tuddal dpt. 8/6-1704 bg. 5/4-1740.
De hadde barn fra 1-4 i skiftet ovenfor. Se også gul ramme nedenfor.

En takk til Tore Jørgen Løwe, som gjorde meg oppmerksom på alle mangler i skiftekortet, jeg tidligere hadde
brukt som kilde. Og jeg ble nok en gang påmint, at det sikreste er å bruke primærkildene.

Kilder: Kirkebøker for Hjartdal og Gransherad samt skifte ovenfor etter Aslaug Drengmandsdatter.

Reisjå i Tuddal.

Drengmand Svensøn Reisjaa f. ca.  1652 bg. 5/4-1740, "88 Aar".
g.m. Sønnev Bjørnsdatter (skifte 4/3-1740. Digitalarkivet).
1. Anne Drengmandsdatter dpt. 2/7-1693 i Tuddal. Født på Reisjå, død før 1740 (skifte etter mora Sønnev) g.m. Johannes Olsen. Død før 1740. 7 (6?) barn.
    Barn: Ole, Drengmand og Østen Johannessønner, "Heidte", Aslaug, Sønnev og Anne (Umyndige).
2. Sven Drengmandssøn dpt. 25/3-1696 i Tuddal. Født på Reisjå.
3. Halvor Drengmandssøn dpt. 29/5-1699 i Tuddal. Født på Reisjå og bodde her. Enkem. Halvor g2g i Tuddal 8/9-1743 m. Bergit Gullichsd. Omnæs.
    Halvor Drengmandssøn Jønddal(?) ble bg. i Tuddal 25/9-1778, 79 år gml.
4. Paal Drengmandssøn f. sist i okt. 1700, dpt. i Tuddal 19/6-1701 g. i Tuddal 1752 (trol. 3/9) m. Margit Sigurdsdatter Aasen. Bodde i Kirkejordet i Tuddal i 1761.
5. Aslaug Drengmandsdatter dpt.  27/2-1703 i Tuddal. "Drengmand Reyeshiøes barn Asloug, 6 uger gammel."
6. Gunnill dpt. 2/6-1705 bg. 18/9-1705. "Drengmand Reyeshiaas' barn Gunnill, 13 Uger gml."
7. Ambiør Drengmandsdatter f. 11/3-1708 på Reisjå i Tuddal bg. 31/3-1786 ved Hjartdal kirke, 80 år gml. g. i Hjartdal 29/6-1735 m. Neri Sigurdsen Haatvet i Hjartdal.
8. Signe Drengmandsdatter f. 18/9-1710 på Reisjå g. i Tuddal 1/1-1743 m. enkem. Sigurd Olsen Aasen. Hun bodde i Kirkejordet i Tuddal i 1761 hos sin bror Paal.

Trolovet i Tuddal 13/2-1707: Torgrim Sneaasen og Aaste Nerisdatter.
Caveringsmænd: Drengmand Reyersøe og Torgus Wenaas. Copulerede i Souland 17. Aprilis.
Trolovet i Tuddal 12/6-1707: Ole Hofde og Saawe Biørnsdatter.
Cav.: Ole Wichen og Drengmand Reyerskiø. Copul. i Tuddal 3/7.


På Graskiønaasen i Tuddal.

Ole Olsen fra prestegården i Tuddal (Øverland), Hjartdal pr. gjeld dpt. 8/6-1704 trolig bg. 5/4-1740. "Ole Olsøn Graskiønsaasen, 40 aar."
g. i Hjartdal 30/9-1725 m. Aslaug Drengmandsdatter fra Reisjå i Tuddal dpt. 27/2-1703 bg. 1788 (skifte) i Sauherad, tidligere antatt d.a. Drengmand Svensøn Reisjaa. Se ovenfor.
1. Ole Olsen f. ca. 1724 i Tuddal. Se nedenfor.
2. Svend Olsen dpt. 25/3-1732. Født på Stuverud i Tuddal.
3. Østen Olsen dpt. 4/9-1734 i Tuddal. Til Hobberstøl under Li øvre i Sandsvær (Hoppestul?).
4. Neri Olsen dpt. 25/3-1738 i Hjartdal. Se Fekjan under Dale i Luksefjell.

F.f. Ole Olsen Stuveruds Søn Svend: Anun Øverland, Helge Olsd., Sigur og Halvor Rejsiaa, Halvor Stueserud.
F.f. Ole OlsenTieldahls Søn Østen: Sidsel Traaer, Birgit og Ewind Souland, Jon Traaer.
F.f. Ole Olsen Grandsjøaasens Søn Neri: Margit Rejsiaa, Groe Rejersd.(?), Signe Drengmandsd., Sigur Olsen fra Hennes Præstegield.

Enka Aslaug Drengmandsdatter ble g2g i Hjartdal 1/1-1753 med Ole Hansen. Se Lia under Godal i Luksefjell (den gang i Sauherad prestegjeld).


"Nøtestræde" og "Mourud" i Gransherad.

Ole Olsen sr. fra Tuddal f. ca. 1724 d. før skifte etter mora i 1788.
g. i Tuddal 19/11-1757 m. Liv Torgiersdatter "Mourud".
Forlovere: "John Tormodsøn Lie og Tharald Tofssøn Steensrud."
1. Aslaug Olsdatter dpt. 30/7-1758 i Gransherad.
2. Kari Olsdatter dpt. 8/3-1761 i Gransherad g.m. Johannes Hansen. Se nedenfor.
3. Ole Olsen dpt. 10/9-1763 i Gransherad.
4. Torgier Olsen dpt. 13/9-1766 i Gransherad.

F.f. Ole Olsøn Mourud og Lif Torgiersdatters Asloug: Halvor Johannesen Hovi, Torgius Hølgesøn Kopsland, Anne Torgiersd. Mourud, Anne Olsd. Steensrud, Zigri Tormodsd. Siljudalen.
F.f. Ole Olsøn Nødestræde og Liv Torgiersdatters Kari: Johannes Hansen Kaasa, Svend Olsen Sønstebøe, Gunild Torchilsd. Kaasa, Eli Haraldsd. Rome, Aaste Halvorsd. Hove.
F.f. Ole Olsøn Nøtestræde og Liv Torgiersdatters Ole: John Tormodsen Lie, Ole Gregarsen Kaali, Ellef Hansen Finnekaas, Gunild Torgiersd. Mourud, Ranoug Høljesd. Hafsten.
F.f. Ole Olsøn Mourud og Liv Torgiersdatters Torgier: Johannes Hansen Kaasen, Biørn Halvorsen Ødegaarden, Ole Halvorsen Hovi, Kari Hansd. Ødegaarden, Gunild Torchilsd. Kaasen.


En liten kuriositet.
Kilde: Hjartdal kirkebok (Tuddal) 1685-1714, side 5.

NB!
22/11-1688 betiente ieg Gunwor Drengmandsdatter min Saligheds midler paa Shoje og fulgde samme dag med hende til rettersteden.
En Torsdag.

Hun skulle altså henrettes. Den interesserte kan finne Tingbok for riktig årstall på Digitalarkivet for å lete fram rettssaken. G.S.
 


Arbeider, inderst (leieboer med egen husholdning)
Johannes Hansen.
g.m. Karen Olsdatter fra Gransherad dpt. 8/3-1761 i Gransherad, d.a. Ole Olsen.

I april/ mai 1788 bodde familien Johannes Hansen fra Heddal? og fødte et barn, Aaste Johannesdatter.
Han var gift med Aslaug Drengmandsdatters barnebarn fra hennes første ekteskap, Karen Olsdatter født i Gransherad.
Se skifte ovenfor.

Denne familien slo seg siden ned på en plass under Gulset. Se Familie 6 - Gulset 1801.

Skogsarbeider, husmann
Ole Ingebretsen
fra N. Grinilia under Bø dpt. 4/3-1798 d. 12/6-1853, s.a. pige Maren Olsdatter fra N. Grinilia og uk. Engebret Olsen i Skien.
g. 15/6-1826 m. Guri Helgesdatter fra Bagstevoldeie i Hedenstad, Sandsvær dpt. 10/9-1796 d. 20/3-1878 på Vadrette, d.a. Helge Knudsen og Live Halvorsdatter.
Forlovere: "Jacob Larsen Grinie, Guttorm Larsen Fieldet."
1. Maria Olsdatter f. 15/6-1826 g.m. Sigurd Olsen fra Sauherad. Se Lialøkka.
2. Halvor f. 16/6-1828 d. 3/8-1834.
3. Live Olsdatter f. 15/9-1830 g.m. enkemann Abraham Olsen. Se Listul.
4. ?Johan Olsen f. 1833. Oppført som sønn her i folketellingen 1845, men sees ikke i kirkeboka for Gjerpen.
Br. ca. 1826.

Ole Ingebretsen vokste opp hos sin mormor Ingeborg Andersdatter på N. Grinilia, enka etter Ole Olsen.
Der bodde Ole Ingebretsen fram til han giftet seg.

Ved vielsen er det nevnt at Ole var ”uægte barn” og at faren var Engebret Olssen af Skien.

Ugift dagarbeider som bodde her i 1845: John Olsen f. ca. 1814.

I 1845 er denne familien skrevet som husmannsfolk på Lialøkka. Det ser ut som de
flyttet dit i ca. 1840. Guri bodde i 1865 som enke hos sin datter Maria på Lialøkka.

Lia var ikke bebodd i 1865, men brukt av brukeren på Godal. 

Skogarbeider Knud Olsen ble leilending på Lia i 1872.  Knut og Gurine bodde tidligere på
Godal, men flyttet hit til Lia på sine gamle dager. Se Godal.
Plassens besetning i 1875 var: 1 okse, 3 kuer og 4 sauer.
Datteren Gurine Knudsdatter f. 1854 bodde her sammen med sine gamle foreldre.

Eier av hele Godal med underliggende plasser Lia og Lialøkka i 1875, var Fru H. Løvenskiold. 

Skogsarbeider, leilending
Ole Abrahamsen Lia
fra Høgli under Dale f. 27/4-1851, s.a. Abraham Olsen Høgli.
g.m. Andrea Knudsdatter fra Godal f. 28/5-1848, d.a. Knut Olsen Godal.
Br. ca. 1885.

Ole og Andrea var i slekt. Tjenestepike her i 1891: Maren Ellefsdatter fra f. 1850 i Sandsvær.
Denne familien flyttet til Glenna(3) i 1897.

Borger Kristiansen var her fra 1897 og til 1899. De bodde resten av sitt liv på Solum. Han skrev
seg for Borger Kristiansen Solum etter at han flyttet dit. Se Solum.

Skogsarb., leilending
Ole Kittilsen
fra Skui i Lardal, Vestfold f. 26/6-1873.
g.m. Berte Marie Johannesdatter fra Ramnes, Vestfold f. 28/8-1862.
Br. 1900.

Denne familien flyttet til Gromstul i 1907, siden til V. Bø(2) ”Fjellet” i 1919 hvor de ble boende.
Se V. Bø(2). Siden 1907 skrev han seg for Ole Kittilsen Gromstul.

Skogsarbeider, leilending
Johan Endresen
(tvilling) fra Rogholt i Sauherad f. 6/11-1877, s.a. husmann Endre Nicolaisen og Anne Johannesdatter.
g. i Sauherad kirke 27/12-1898 m. Anne Olsdatter fra Hegna under Låvell, Sauherad f. 9/9-1876 i Haugen under V. Gåthaug, d.a. Ole Halvorsen Hegna og Kirsti Sigurdsdatter.
1. Einar Johansen f. 8/1-1899 i Hegna under Låvell.
2. Olav Endresen f. 18/1-1902 i Lia under Godal.
3. Anna Karine Endresen f. 14/4-1904 i Lia g.m. Halvard Johnsen. Se Mælagata 140.
4. John Endresen f. 23/7-1910 i Lia.
5. Ivar Endresen f. 18/10-1912 i Lia.
Br. 1902.

Johan Endresen bodde tidligere i øvre Dale og på Fredrikstad under Økter.

Skogsarbeider, forpakter
Ole Abrahamsen
fra Godal f. 30/9-1876 i Siljan d. 15/6-1953, s.a. Abraham Knudsen Godal.
g. 24/1-1915 m. Hilda Olava Borgersen fra Solum f. 2/2-1892 d. 8/4-1978, d.a. Borger Kristiansen Solum.
1. Rakel Alvilde Godal f. 30/6-1915 g.m. Sigurd Ådalen. Se Parkv. 13 på Rising.
2. Ester Godal f. 1/4-1918 i Lia g.m. Sigurd Tullerud fra Sandsvær. Bodde på Løvsjø i Eidanger.
3. Borgny Synnøve Godal f. 27/10-1920 d. 17/5-1985 g.m. Willy Aslaksen.
Bodde i Chr. Michelsensg. i Skien.
4. Bjarne Anker Godal f. 10/6-1923. Se nedenfor.
5. Ragnhild Godal f. 17/10-1925 d. 20/2-2000 g.m. Gulbrand Askerud fra Tønsberg. Bodde i Sandefjord.
6. Lilly Godal f. 19/5-1929 d. 9/2-2006 g.m. Helge Øyen fra Skjelsvik. Bodde på Skjelsvik i Eidanger (Porsgrunn).
   
Barn 1. Gunn Torild Øyen.
     Barn 2. Gro Øyen.
     Barn 3. Per Arve Øyen.
7. Bergliot Godal f. 1931 g.m. Einar E. Sem. Se Siljanv. 88 under Sem.
Br. 1917.

Kilde: Fra Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan Miniforlag.
Jon Grinilia skrev:
”Ola Lia” hadde slåtteteig i Gromstul på vestsiden av Økter. Høyet ble lagret i nærheten av Gromstul til det ble vinter og is på Økter. Da det ble behov for vinterforet måtte man over isen for å hente det hjem og siden trekke det høyt opp i lia der plassen lå."

 

Kilde: Fortalt meg av Helma Stensrud f. Gavelstad på 1990-tallet.
Det var adkomst til ”Lia” fra Damstua, nedenfor Bestul. Man måtte gå vest for dammen og nordover opp i fjellsiden, forbi Bakhol og deretter bratt stigning videre opp til Lia. Da minstejenta, Bergliot Godal (ovenfor) ble født i 1931, ødela jordmora beina sine på turen ned igjen fra Lia. G.S.
Se Helma Gavelstad g.m. Edvind Stensrud på hustomt under N. Nøklegård.


Skogsarbeider, snekker, leilending
Bjarne Anker Godal
herfra f. 10/6-1923 d. 26/2-1967.
g. 3/7-1954 m. Astrid Gunelia Olsen fra Findal i Solum f. 23/2-1934, d.a. Martha Marie Olsen og skogsarbeider Karl Halvorsen Aanerød.
Forlovere: "Transportarbeider Henrik Pedersen og fru Edith Pedersen, Nedre Elveg. 30, Skien."
1. Åge Godal f. 1954. Bosatt i Fjelldalsv. 316.
2. Inger Heidi Godal f. 1957.
3. Rune Godal f. 1959.
4. Frode Godal f. 1962.
5. Arild Godal f. 1964.
Br. 1953.

Bjarne Godal kjøpte i 1954 Fjelldalsv. 316 og flyttet dit. Siden har ingen bodd her.

De gode, solide bygningene her ble revet og plassen ble helt tilplanta med skog.
Materialene ble tatt vare på og brukt annet sted.


(C) post@gamlegjerpen.no