| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.02.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Løbergmyra B
Under nordre Løberg.

En plass som aldri ble skyldsatt.

Skomaker, husmann
Sondre Kittilsen
fra Mel i Tinn dpt. 16/2-1766 d. 4/4-1834. ”Sondre Ketilsen under Løberg 69 aar.”, s.a. Kittil Olsen Rollaug på Mel og Ingeborg Olsdatter.
g. 5/12-1799 m. Aase Maria Arnesdatter fra Fossum dpt. 2/5-1773 d. 11/3-1828 på Løberg, d.a. Arne Eriksen. Se Familie 16 - Fossum 1782.
1. Kirsten Maria Sondresdatter dpt. 28/9-1800 g.m. snekker Peder Olsen Holm. Se Bratsberg(8).
2. Ingeborg Kirstine dpt. 2/10-1803 bg. 19/1-1808. ”Sondre Kittilssøns pb. Ingebor Kirstine und. N. Løberg, 4 1/3 aar.”
Br. 1799.

F.f. Sondre Kittilssøns Kirsten Maria u/N.Løberg: Ole Løbergs k., Bergit Kittilsdtr., Isak Sørenssøn, Erik Arnessøn, Christen Jenssøn.
F.f. Sondre Kittilssøns Ingebor Kirstine u/N.Løberg: Christen Jenssøns k., Karen Bendixdtr., Isak Sørenssøn, Erik Arnessøn, Christen Jenssøn.

I 1801 bodde også hans mor her. Det var Ingeborg Olsdatter f. ca. 1735, enke etter ett ekteskap.
Bg. 10/2-1803. ”
Enken Ingebor Olesdtr. und. N. Løberg meldt at være 67 aar.”

Sondre hadde ei søster Bergith Kittilsdatter dpt. 16/5-1769 i Mel krk. i Tinn som ble gift 1804 i
Porsgrunn med en Lars Sørensen.
Tjenestepike hos Sondre Kittilsen i 1825: Karen Isaksdatter(15).

Arbeider, innerst
Lars Tollefsen
f. ca. 1742.
g.m. Ragnhild Jacobsdatter f. ca. 1734.

Br. i 1801.

Dette paret er ikke gift i Gjerpen.


Et barn ”Uægte barn til opfostring”: Ole Christensen dpt. 14/12-1783.


Barnedåp i Gjerpen kirke den 14/12-1783: Maren Torjersdtrs. uægte db. Ole fra Dale i Luxefjeld. 
Hun kommet hid fra Sigdal, og lod udlegge een Sadelmager samesteds Christen Larsen.
Test: Tone Sigursdtr., Kisten Knudsdtr., Lars Tollefsen, Tosten Andersen.

Denne familien holdt tidligere til på nedre Dale i Luksefjell.

Snekker, inderst

Peder Olsen
Holm fra Holm(8) dpt. 19/7-1801, s.a. Ole Halvorsen Holm.
g. 12/12-1823 m. Kirsten Maria Sondresdatter herfra dpt. 28/9-1800.

Denne familien bodde her i 4-5 år før de forpaktet Bratsberg(8). Se der.

Arbeider, husmann, selveier
Lars Johansen
fra Hogstad i Siljan dpt. 8/2-1807, s.a. Johan Rollefsen Hogstad og Dorthe Abrahamsdatter.
g. 9/12-1836 m. Kirstine Torbjørnsdatter fra Marker(C) under Grini dpt. 26/6-1808 d. 23/2-1861 på Løbergrønningen, d.a. Torbjørn Nilsen Marker.
1. Johan Larsen f. 25/10-1837 under Løberg.
2. Kirsten Dorthea Larsdatter f. 14/3-1844.
3. Nils Theodor Larsen f. 2/4-1852 u. Løberg.
Br. 1836.

Lars var i tjeneste på Løberg og bodde på Løbergmyra da de giftet seg. Han bodde tidligere i Skien og var i arbeid der.

Fra innflyttingsprotokollen i Gjerpen KB:
Innfl.: 14/10-1836.
Anmeldt: 5/11-1836.
Navn, alder: Lars Johansen, 29.
Hensigt: Kiøbt Jord og indgaaer Ægteskab her i sognet.
Fra: Født i Slemdal, sist indflyttet fra Skien.
Til: Und. N. Løberg.


Dagarbeider Knud Jørgensen fra Gaupåsen f. 1/10-1815, bodde her
med sin familie i ei lita stue i 1845. De kom siden til Berg(1).

Dagarb., huseier
Mads Eriksen
fra Sanni(10) "Ødesanni" f. 22/5-1818, s.a. Erik Madsen Sanden.
g. 2/4-1846 m. Anne Marie Hansdatter fra S. Ramsåsen dpt. 6/9-1807 d. før 1891, d.a. Hans Halvorsen Ramsaas.
1. Maren Anne f. 17/7-1849 d. 30/3-1850 på Løberg.
Br. i 1865.

Enkemannen Mads Eriksen bodde i 1891 på fattighuset ved Venstøp sammen
med sin søster, enka Magnhild Eriksen.

Dette ekteparet hadde ingen livsarvinger.

Arbeider og husmann for Hofgaard
Johan August Karlsen
fra Kville sogn i Bohus len, Sverige f. ca. 1847 d. før FT 1891.
g.m. Juliane Valentina Andreasdotter fra Kville sogn f. ca. 1843.
1. Justina Gustavsdatter f. 8/11-1864 i Kville, Bohuslen ("uekte" og ikke hans barn). Se nedenfor.
2. Karl Johansen f. 5/6-1871 i Kville, Bohuslen.
3. Johan Alfred Johansen (Johan Løberg) f. 31/12-1874 på Løberg.
4. Joel Immanuel Johansen (Joel Løberg) f. 19/12-1876 på Løberg. Bodde på Frogner. Se nedenfor.
5. Ida Marie Johansdatter (Ida Marie Løberg) f. 26/11-1877 på Løberg.
6. Gustav Adolf Johansen (Gustav Adolf Løberg) f. 13/7-1879 på Løberg.
7. Otto Johansen Løberg f. 22/12-1881 på Løberg.
Br. 1871.

Kilde: Innflyttingslistene i Gjerpen kirkebok:
Innflyttet 1/6-1874 fra Kville Sogn, Bohus len. Til Løberg som Husmand.
Attest fra Thuresson 13/3-1874.
Arbeider Johan August Carlsen f. 1847.
og Kone Juliane Valentina Andreasdatter f. 1843.
og Børn
Justina (uægte) f. 8/11-1864.
Carl f. 5/6-1871.

Folketellingen 1875 forteller oss at det ikke var dyrehold her da.
Losjerende: Den ugifte Anne Kittilsdatter som var dagarbeider hos Hofgaard på Løberg.

Under folketellingen 1891 var Juliane Valentina Andreasdatter enke og bodde her med barna; Justine, Karl,
Gustav og Otto.
Julianes datter, Justine Gustavsdatter fikk en sønn med tjenestegutten Peder Pedersen fra Fjelldalen den 24/3-1887.
Han ble døpt som Johan Amandus Pedersen den 17/4-1887.
Alle disse arbeidet for Hofgaard på Løberg(2) i 1891.

Joel Løberg herfra f. 19/12-1876 d. 1947.


Nekrolog for Joel Løberg. Innsendt av Hans Aas.

 

(C) Gard Strøm.