ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sanni
Gård nr. 80 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 04.04.2021


Sanni 10 - Ødesanni - Sanni øde
Gammelt løpenr. 296. 80/10 siden Norges matrikkel 1889.

Adresse 2021: Sanniv. 103, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Hans Andersen Sannie
fra Hauen(A) og Skogsrød dpt. 13/2-1707 bg. 22/8-1779. ”Hans Andersen Sannie 71 aar.”, s.a. Anders Halvorsen fra Åltvedt.
g. 20/10-1731 m. Maren Torkildsdatter f. ca. 1705 bg. 25/10-1778. ”Hans Andersens kone f. Sanden 73 aar”
Forlovere: ”Hans Anderssøn og Maren Torcilsdatter fra Sanne”
1. Sivert bg. 3/10-1731. ”Hans Sannes Sivert, ½ aar.”
2. Sivert Hansen dpt. 31/5-1733. Se S. Riis(A).
3. Berthe Hansdatter dpt. 15/5-1735 g.m. Simon Larsen fra Buer i Eidanger. Se Lid(12) "Lidmyra".
4. Margrete Hansdatter dpt. 2/3-1738 g.m. Christen Aslaksen Berg. Se Berg. Hun døde der i barsel med sitt dødfødte barn i 1778.
5. Karen Hansdatter dpt. 15/5-1740.
Bruker i 1733.

F.f. Hans Sannes Sivert: Jon Sanne, Amun Aaltved, Sivert Aaltved, Ole Ouesens qde., Tone Aaltved.
F.f. Hans Sannis Birte: Amun Aaltved, Anders Oustad og søn, Jon Sannis qde., Sidsel Oustad.
F.f. Hans Sannis Margrete: Anders og Ole Ouestad, Jon Sanne, Maren Jonsdatter Sanne.
F.f. Hans Sandes Karen: Anders og Jon Ouestad, Jon Sandes qde., Sidsel Ouestad.

Hans Sannis familie bodde på Sanni et sted mens disse barna ble født. Torkild er ikke et typisk Gjerpensnavn på
denne tiden, så Maren kommer nok utenfra. Navnet Torkild kom ofte fra Sauherad.

Ødesanni ble i 1762 regnet for husmannsplass hvor Hans Andersen med hustru bodde med sin datter
Margrete Hansdatter.

Landskylda ble i 1771/1772 redusert til 1 hud pga flere leirras ut mot Leirkup. Se gul ramme.

Leirras.
Kilde
: ”Gjerpen bygds historie” (Terje Christensen), bind III, side 217/218.
En besiktigelse av Ødesanni ble holdt i 1771. Dette var for å vurdere skadene etter jordras over flere år pga elvebrudd, og for å vurdere ny skyldsetting. Ødesanni hadde ”for sin Ringheds Skyld” ikke vært bebodd i manns minne og ble år etter år ytterligere forringet ved elvens ødeleggelse på jordveien. Gården kunne nå (1771) ikke fø mer enn 1 ku og 6 sauer og av avling kunne det ikke sås mer enn 1 tønne havre og høstes 2 tønner. Skylda ble dermed foreslått nedsatt fra 3 huder til 1 hud. Og slik ble det.

Bonde, leilending
Hans Bjerketvedt
.
Bruker før 1801.

Hans Bjerketvedt brukte nok bare jorda her, mens han bodde på Bjerketvedt i Eidanger.
Ifølge folketellingen 1801 var Ødesanni da ubebodd.

Bonde, leilending
Erik Madsen Sanden
fra Dyrendal under Fossum dpt. 30/8-1778 d. 27/3-1853 på Sanni., s.a. Mads Eriksen Dyrendal og Maren Pedersdatter.
g. 29/9-1803 m. Maren Solvesdatter fra Sanni(5) dpt. 1/9-1782 d. 15/7-1865 på Sanni.
1. Ingeborg Kirstine Eriksdatter dpt 10/2-1805 g.m. Lars Hansen. Se Sanni(6).
2. Anders Eriksen dpt. 22/2-1807. Se nedenfor.
3. Peder f. 3/8-1809 bg. 26/11-1809. ”Erik Madssøns db. Peder f. Øde-Sande 15 uger.”
4. Maren Eriksdatter f. 23/11-1810 g.m. Isak Nilsen Sanni. Se Sanni(5).
5. Magnild Eriksdatter f. 18/2-1813 g.m. enkem. Hans Jacobsen f. 14/10-1802. Se Berberg(8) "Åsen".
6. Maria Eriksdatter f. 18/8-1815 g1g m. Isak Christensen. Se Familie 16 - Ø. Borge 1845.
7. Mads Eriksen f. 22/5-1818. Se Løbergmyra(B).
8. Dorthe Eriksdatter f. 22/5-1821 g.m. Christopher Hansen. Se Familie 5 - Løberg 1865.
9. Solve Eriksen f. 19/3-1824 d. 8/8-1843. Ugift.
10. Peder Eriksen f. 3/3-1828. Se Familie 39 - Ø. Borge 1875.
Bruker 1804.

F.f. Erik Madssøns pb. Ingebor Kirstine  f. Sande: Gunder Christenssøns k., Karen Madsdtr., Lars Simonssøn, Peder og Rasmus Madssøn.
F.f. Erik Madssøns db. Anders f. Øde Sande: Gunder Kjølnæss k., Gunnil Solvvesdtr., Hans Sande, Peder Madssøn, Jacob Larssøn.
F.f. Erik Madssøns db. Peder f. Øde Sande: Hans Sandes k., Gunnil Solvesdtr., Arne Ouestad, Solve Isakssøn, Rasmus Madssøn.
F.f. Erik Madssøns pb. Maren f. øde Sande: Rasmus Øvrums k., Karen Madsdatter, Arne Ouestad, Lars Madssøn, Nils Rasmussøn.
F.f. Erik Madsens pb.
Magnild f. Sanne: Nils Rasmussens k., Rasmus Madsens k., Jacob Andersen, Arne Auestad, Nils Rasmussen.

Bonde, leilending
Anders Eriksen Sande
herfra dpt. 22/2-1807 d. 11/9-1876 på Ødesanni.
g. 19/3-1835 m. Anne Kirstine Andersdatter fra
Søli(20) "Ødegården" f. 13/7-1811 d. 7/12-1863 på Ødesanni, d.a. Anders Hansen Ødegaarden.
Forlovere: "Christen Hansen Sanne, Lars Hansen Sanne."
1. Maren Anne Andersdatter f. 19/7-1838 på Ødesanni g.m. matros Ole Anton Andreassen. Se Familie 53 - Ø. Borge 1875.
2. Hans Andreas Andersen f. 7/5-1844 på Ødesanni g. 31/10-1865 m. Anne Margrethe Eriksdatter fra Frogner(7) f. 26/2-1842.
Emigrerte 12/4-1869 til N. Amerika.
Bruker 1835.

Enkemannen Anders Eriksen Sande er nevnt som vedhugger på Ø. Borge i 1875, sammen med sin datter Maren Anne.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

296

Sanden Øde

Anders, Christen og Erik Madsen

3 huder

1 daler - 3 ort - 9 skilling

Bonde, selveier
Solve Nilsen Sande
fra Sanni(5) f. 17/3-1824 d. 30/4-1903, s.a. Nils Rasmussen Sande.
g. i Eidanger 22/6-1854 m. Line Maria Larsdatter fra Buer(2) i Eidanger f. 11/5-1832 d. 28/8-1905, d.a. Lars Helgesen Buer og Larine Nilsdatter.
1. Nikolai Solvesen f. 23/5-1857 på Riis. Overtok gården.
2. Gunhild Laurine Solvesdatter f. 23/10-1862 g.m. Gunnar Olsen. Se Riis(15).
Eier 1865.

Solve og Lina Marie bodde på Riis da Nicolai ble født. I 1862 bodde de på Jarseng.
Solve Sanni kjøpte denne gården av Løvenskiold i 1865.

Tjenestepike her i 1875: Marie Anne Olsdatter fra Solum f. 1856.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

296

Sanden Øde

Solve Nilsen Jarseng

1 daler - 0 ort - 9 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

80

10

296

Sanden

Sanden øde

Solve Nilsen

1 - 3 - 9

2 mark 77 øre

Bonde, selveier
Nikolai Solvesen Sanni
herfra f. 23/5-1857 d. 17/12-1934.
g. i Eidanger 8/6-1887 m. Anne Marie Sørensdatter fra Kåsa u. Eidanger Prestegård f. 3/12-1864 d. 12/9-1950, d.a. Søren Amundsen Kaasa og Ellen Karine Tomasdatter. 
1. Simon N. Sanni f. 25/12-1888. Overtok gården.
2. Emilie Sanni f. 1/11-1900 g.m. Olaf Thorsen. Bodde i Liane 75 ved kalksteinsbruddet. Ingen barn.
3. Signe Sanni f. 31/9-1902(?).
Eier 1896.

Tjenestejente i 1900: Anna Hansdatter fra Larvik f. 1878.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

80

10

Sanden øde

Sanden øde

Nikolai Sølvesen (!)

2 mark 77 øre

Nikolai Sanni kjøpte Søli(17) "Østlendingen" i 1912 (Liane 87) og flyttet dit.
Han skilte ut en del hustomter derfra til den "nyere" bebyggelsen i Liane.

Bonde, selveier

Simon N. Sanni
herfra f. 25/12-1888 d. 25/4-1960.
g. 11/10-1913 m. Kirsten Marie Aaltvedt fra Åltvedt(2) 20/3-1891 d. 29/12-1979, d.a. Christen Olsen Aaltvedt.
1. Signa Marie Sanni f. 8/8-1915 g.m. Knut G. Aaltvedt. Se Åltvedt(1).
2. Nikolai Sanni f. 19/3-1921. Overtok gården.
Eier 1934.

Som nygifte bodde de hos hennes familie på Åltvedt(2). Signa Marie ble født der.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

80

10

Sanden øde

Simon N. Sanni

2 mark 75 øre

Bonde, selveier
Nikolay Sanni
herfra f. 19/3-1921 d. 3/3-1962.
g.m. Edel Synøve Abrahamsen f. 7/1-1930, d.a. Erik Abrahamsen og Solveig f. Solli.
1. Kerstin Sanni f. 1951 i Bjørkedalen g.m. Dag Jacob Ballestad. Se Ballestad(5) "Rydningen".
2. Eldbjørg Sanni.
3. Sissel Sanni f. 1960 g.m. Jan Tore Ballestad. Se Augestad(1).
4. Ståle Nikolay Sanni f. 1962. Overtok gården.
Eier 1962.

Edel Synøves farfar og farmor var Peder Abrahamsen og Olava. Hennes mormor og morfar var Hans og Maren Solli.
Hennes søsken er Bjørg, Marith, Hanna, Randi, Ingebjørg og May-Britt.

Selveier
Odd Riis
fra Bølehøgda 45, f. 3/5-1930 d. 30/4-2017, s.a. Olav Riis. Se Riis(13).
g.m. enke Edel Synøve Abrahamsen f. 7/1-1930.
Eier 1976.

Selveier
Ståle Nikolay Sanni
(Ståle Sanni) herfra f. 1962.
Eier 1998.

Ødesanni har blitt drevet sammen med Søli(17) fra 1912 og Augestad(1) fra 1938(??).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no