| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Riis
Gård nr. 78 i Gjerpen prestegjeld. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Riis søndre A
Utskilt fra S. Riis i 1696.

Landskyld 1696: 3 huder.

G.br., leilending
Verner (Sivertsen?)
Riis
f. ca. 1655 bg. 18/11-1740. ”Verner Riis, 85 aar.”
g.m. Anne Sørensdatter f. ca. 1665 bg. 1/11-1745. ”
Verner Rises Anne, 80 aar.”
1. Sivert Vernersen f. ca. 1673. Se Kjølnes.
2. Lisbeth Vernersdatter f. ca. 1693 g.m. enkemann Abraham Larsen. Se Lia u. Meen.
3. Maria Vernersdatter f. ca. 1694 g.m. Lars Haraldsen Bøle. Se S. Bøle.
4. Søren Vernersen f. ca. 1697. Se nedenfor.
5. Johannes Vernersen f. ca. 1701. Se N. Bøle.
6. Anne Vernersdatter dpt. 14/3-1706 g.m. Anders Bentsen. Se N. Øvrummyra.
7. Hans Vernersen dpt. 2/7-1709. Se S. Riis(B).
8. Karen dpt. 19/6-1712 bg. 3/3-1715. ”
Verner Rises datter Karen 2 1/2 aar. Døde i barnekopper.”
9. Christen (tvilling) dpt. 14/4-1715 bg. 1/4-1716. ”
Verner Rises tvillingsønner Christen og Elling. - 1 aar gl.”
10. Elling (tvilling) dpt. 14/4-1715 bg. 1/4-1716. ”
Verner Rises tvillingsønner Christen og Elling. - 1 aar gl.”
Br. 1702.

F.f. Verner Riises datter Anna: Tollef Søli, Oue Riis, Ole Borgis quinde, Verner Riises søster Ingeborg.
F.f. Verner Riises søn Hans: Søren Riis, Haagen Riis, Hans Asker, Ingeborg Becheval, Maren Olsdatter.
F.f. Verner Riises datter Karen: Iver Søli og Christen Søli, Lars Ouestad, Ole Borges q. Else, Haagen Riises q.
F.f. Verner Riises tvillingsønner Christen og Elling: Søren Riis, Oue Riis, Tolf Søli, Ole Borges qde. Else, Karen Olsdatter fra Sem, Søren Riises qde., Iver Sølis pige Maren.

Verner er ikke å se i Gjerpen før hans kone er fadder for Ole V. Borges datter i mai 1702.
Videre var hun fadder for Søren Riises tvillinger Boel og Karen i 1705. Hun kalles da
Verner Riises quinde Anna.

Anne f. i 1706 er det første av deres barn som er døpt i Gjerpen. Siden det ikke er faddere
her som kommer fra andre kirkesogn og vi kan regne med at Verner kom utenfra i ca. 1703,
kan vi anta at han kommer forholdsvis langt fra Gjerpen.

Verner er sammen med Jon Engrav forlover for Anders Nilssøn som gifter seg 9/10-1717
med Anna Andersdatter ”fra Stranden”. Stranden = Borgestadstranden.

Gården ble igjen delt i to like parter i 1735 nå med bare 1 ½ hud hver i skyld.
I 1789 ble brukene slått sammen igjen.

G.br., leilending
Søren Vernersen Riis
herfra f. ca. 1697 bg. 25/4-1762. ”Søren Riis 65 aar.”
g1g 12/8-1721 m. Live Haraldsdatter fra S. Bøle dpt. 16/12-1703 bg. 24/4-1746. ”
Søren Riises Kone, 40 aar.”, d.a. Harald Nilsen Bøle.
Forlovere: "Søren Riis og Isak Ballestad."
g2g 7/1-1747 m. Sidsel Andersdatter fra Augestad(1) dpt. 15/8-1717 bg. 31/3-1774. ”
Søren Riises enke 57 aar.”, d.a. Anders Jonsen Ougestad.
1. Ingeborg dpt. 6/12-1722 bg. 27/12-1722. ”
Søren Værnerssøns datter Ingeborg paa Riis, 3 uger.”
2. Anne dpt. 26/12-1723 bg. 28/9-1725. ”
Søren Vernerssøns Anne fra Ris, 1 ½ aar gl. Døde af barnekopper.”
3. Anders Sørensen dpt. 11/8-1726 bg. 1/5-1746. ”
Søren Riises søn Anders, 20 aar.”
4. Anne Sørensdatter dpt. 26/5-1729 g.m. enkemann Hans Hansen Berg. Se Rønningen u. Søli nedre.
5. Sivert Sørensen dpt. 20/1-1732. Se Riis(17) "Riisrønningen".
6. Ingeborg Sørensdatter dpt. 10/10-1734 bg. 14/4-1793. ”
Ingebor Sørensdtr. Lien 60 aar.” Se Lien u. Meen.
7. Hans Sørensen dpt. 8/9-1737. Se S. Riis(B).
8. Karen Sørensdatter dpt. 19/10-1738 g.m. Christen Torgrimsen. Se Buer.
9. Hans dpt. 1/1-1742 bg. 26/4-1742. ”
Søren Rises Hans, 17 uger.”
10. Kisten Sørensdatter dpt. 23/1-1746 g. 4/1-1776 m. Anders Gundersen. Se Nygård.
Barn i 2. ekteskap:
11. Live Sørensdatter dpt. 10/9-1747.
12. Tollef Sørensen dpt. 2/7-1750 bg. 8/12-1771. ”
Tollef Sørensen f. Riis 22 aar.”
13. Anders Sørensen dpt. 20/5-1753 bg. 14/2-1807 i Ø. Porsgrunn g. i Gjerpen 2/12-1779 m. Aase Jørgensdatter "fra Ballestad" f. ca. 1752 bg. 5/7-1801 i Ø. Porsgrunn. Se eidangerslekt.org.
14. Johannes Sørensen dpt. 15/2-1756. Se Rønningen u. Kjølnes.
15. Marthe Sørensdatter dpt. 14/10-1759.
Br. 1735.

F.f. Søren Vernerssøns Ingeborg: Christen Klep, Ole Bøle, Lars Søljs qde., Anne Søljeje.
F.f. Søren Vernerssøns datter Anne: Hans As..... i Porsgrund, Lars Bøle, Torger Sølj, Søren Riises qde., Anne Vernersdatter.
F.f. Søren Vernerssøns Anders: Søren Riis (d.e.), Johannes Riis, Lars Bøles qde., Maren Riis.
F.f. Søren Riises Anne: Lars Bøle, Hans Riis, Joh: Riises qde., Anne Riis.
F.f. Søren Vernerssøns Sivert: Johannes Bøle, Ole Højsæt, Hans Riis, Anders Egaasens qde, Gunhild Riis.
F.f. Søren Rises Ingeborg: Oue og Hans Riis, Hans Sørenssøn, Lisbeth Vernersdatter og Lisbeth Sørensdatter.
F.f. Søren Vernerssøns Hans: Johannes Ris, Ole Hoppestad, Verners qde., Karen Larsdatter.
F.f. Søren Vernerssøns Karen: Lars Haralssøn, Hans Vernerssøn, Christen Kleps qde., Else Høysæt.
F.f. Søren Rises Hans: Hans Riis, Abraham Larssøn, Johannes Bøles qde., Karen Larsdatter.
F.f. Søren Riises barn Kirsten: Hans Riis, Abraham Lia, Anders Sørensen fra Riis, Gunder Myrens kone, og Else Olsdatter fra Høyset.
F.f. Søren Vernersen Riises pb. Live: Christen Kleps kone, Karen Larsdatter, Hans Vernersen, Abraham Lia, Nils Olsen.
F.f. Søren Riises db. Tollef: Christen Kleps kone, Anne Christophersdatter, Hans Vernersen, Abraham Lia, Knud Johannessen.
F.f. Søren Riises db. Anders: Rollef Buers kone, Anne Sørensdtr., Hans Vernersen, Abraham Lia, Sivert Sørensen.
F.f. Søren Riises db. Johannes: Rollef Buers kone, Anne Sørensdtr, Jens Riis, Christen Hansen, Christen Larsen.
F.f. Søren Riises pb. Marthe: Rollef Buers kone, Ingebor Andersdtr., Ole Riis, Sivert Sørensen.

G.br., leilending
Sivert Hansen Riis
fra Sanni(10) "Ødesanni" dpt. 31/5-1733 bg. 5/9-1784. "
Sivert Riis 51 aar. ", s.a. Hans Andersen Sanni.
g. 8/9-1763 m. Aslaug Christophersdatter fra Eikåsen dpt. 21/8-1735 bg. 14/9-1806. "
Enken Asloug Christophersdtr. Riis f. Aasebn, fundet at være 71 aar.", d.a. Christopher Egaasen.
1. Karen Sivertsdatter dpt. 18/12-1763.
2. Elen Sivertsdatter dpt. 27/12-1766.
3. Anne dpt. 27/12-1766 bg. 15/2-1767. "
Sivert Riises d. Anne 6 uger."
4. Christense Sivertsdatter dpt. 12/4-1770. Bodde hos sin bror Christopher på Osebakken i 1801, 31 år og ugift.
5. Maren Sivertsdatter dpt. 16/5-1773.
6. Christopher Sivertsen dpt. 28/4-1776 g.m. Anne Halvorsdatter. Bodde i Vognmannsg. 8. Se Familie 50 - Ø. Borge 1801.
Br. 1763.

F.f. Sivert Hansens fra Riis pb. Karen: Ole Riises kone, Berte Hansdatter, Hans Sanni, Ole Riis, Adrian Christensen.
F.f. Sivert Riises tvillingdøttere Elen og Anne: Ole Borges kone, Simen Buers kone, Karen Christophersdatter, Margrethe Hansdatter, Hans Andersen,
      Halvor Riis, Anders Engebretsen, Adrian Christensen.
F.f. Sivert Riises pb. Christence: Knud Riises kone, Gunhild Christensdatter, Simen Lie, Anders Riis.
F.f. Sivert Riises pb. Maren: Anders Riises kone, Gunhild Christensdatter, Christen Riis, Knud Riis.
F.f. Sivert Riises db. Christopher: Anders Riises kone, Marthe Olsdatter, Hans Sanni, Anders Christensen.

Sivert Hansen Riis og kona flyttet nok til sin sønn Christopher på Osebakken før 1782.

Ifølge folketellingen 1782, bodde det da "een Vestlænding Kittel" på denne gården. Denne Kittil vet jeg ikke mye om, men dette var på den tiden det kom en del bønder fra Gjerstad og Vegårshei, som kjøpte gårder i Gjerpen.
Det var bl.a. en Kittil Olsen fra Vegårshei, som kjøte Hauen(4) i 1763.
Jeg har tidligere i vårt område, sett eksempler på at Sørlendinger tidligere ble forvekslet med Vestlendinger, og at folk fra Biri har blitt kalt for Nordleninger.
G. Strøm.


G.br., skomaker, forpakter
Rasmus Halvorsen
herfra dpt. 11/6-1769, s.a. Halvor Rasmussen Riis.
Br. 1789.

Denne familien flyttet senere til Bratsbergkleiva. Se Familie 68 - Kleiva 1801.

Denne gårdparten på 1 1/2 hud ble i ca. 1815 slått sammen med S. Riis(B). Se Riis(15).

(C) Gard Strøm.