| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Øvrum
Gård nr. 105 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 13.11.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Øvrum - Myren nordre
Ryddet som husmannsplass under Øvrum rundt 1730.
Ubebodd etter 1835.

Arbeider, husmann med jord
Anders Bentsen
fra Eikåsen dpt. 2/7-1704 bg. 8/2-1742. ”Anders Bendtssøn Myre, 37 aar.”, s.a. Bent Larsen.
g. 30/9-1731 m. Anne Vernersdatter fra S. Riis(A) dpt. 14/3-1706 bg. 29/7-1781.
”Anders Myras enke 70 aar.”, d.a. Verner Riis.
Forlover: "Thomas Løberg."
1. Tore Andersdatter dpt. 2/6-1732 g.m. Mathis Engebretsen. Se Øvrum(7) "Myren".
2. Karen Andersdatter dpt. 11/4-1734 g1g m. Ole Olsen. Se nedenfor.
3. Bent dpt. 3/4-1736 d. før 1742.
4. Boel f. i mai 1741 d. før 1742.
Br. ca. 1730. 

F.f. Anders Egaases Tore: Tomas Løberg, Christopher Egaasen, Søren Vernersens qde., Anne Kleven.
F.f. Anders Bentssøn Egaases Karen: Stephen og Lars Egaasen, Hans Riis, Hans Riises qde. Lisbeth, Kirsten Ovensdtr.
F.f. Anders Bentsens Bent: Thomas Løberg, Johannes Bøle, Hans Riis, Hans Riises qde., Lisbeth Riis.
F.f. Anders Bentssøns Bool: Johannes Bøle, Christopher Egaasen, Nils Janssøn, Abraham Liens qde., Kirsten Ovensdatter.

12/6-1742      ANDERS BENTSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 206b. 
Myhren         Arvinger:                             
u/Øvrum        Enka Anne Wærnsdatter og barna:
               1. Karen Andersdtr. 8 år
               2. Thore Andersdtr. 2 "
               Formynder: Broren Christopher Egaasen.
               Enka tok til sin laugverge Hans Riis.
Brt: 87 - 3 - 6
Net: 72 - 3 - 0.

Enka Anne Vernersdatter ble g2g 1744 med Gunder Gundersen Øvrum. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Gunder Gundersen fra Øvrum dpt. 27/9-1705, s.a. Gunder Clausen Øvrum.
g. i Gjerpen 29/12-1744 m. enke Anne Vernersdatter fra S. Riis(A) dpt. 14/3-1706 bg. 29/7-1781. ”Anders Myras enke 70 aar.”, d.a. Verner Riis.
1. Anders Gundersen dpt. 12/9-1745.
2. Bent Gundersen dpt. 27/11-1746 bg. 30/12-1804 i Siljan. Se Båserød(2). Flytta ca. 1786 til Siljan og bodde på Sanne under Tudal.
Bruker ca. 1744.

Arbeider, husmann uten jord
Ole Olsen
f. ca. 1731 bg. 16/2-1783. ”Ole Olsen f. Øfrum ejet 52 aar.”, s.a. Ole NN.
g. 7/1-1764 m. Karen Andersdatter herfra dpt. 11/4-1734 bg. 25/2-1795. ”
Simon Rollevssøn Myrens kone Karen Andersdtr. u/Øfrum, 62 aar.”
1. Søren Olsen dpt. 11/6-1764. Se nedenfor.
2. Ole Olsen dpt. 10/5-1767.
3. Enok Olsen dpt. 17/2-1771.
Br. fra ca. 1760.

F.f. Ole Olsens db. Søren fra Øfrum Ejet: Søren Riises enke, Kisten Sørensdtr., Abraham Lia, Anders Gundersen.
F.f. Ole Olsens db. Ole fra Øfrum Ejet: Sivert Riises kone, Kisten Sørensdtr., Mathis Engebretsen, Bent og Anders Gundersønner.
F.f. Ole Olsens db. Enok fra Øfrum Ejet: Sivert Riises kone, Anne Olsdtr., Mathis Engebretsen, Bent Gundersen.

23/4-1787      OLE OLSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 11, side 225a.
Myhren         Arvinger:                            
u/Øvrum       Enka Kari Andersdatter og barna:
                   1. Søren Olssen
                   2. Ole Olssen
                   3. (Anders!) Enok Olssen
Brt: 13 - 2 - 6 som enka fikk mot å koste begravelsen, betale noe smågjeld og gav 1 rdl. til skifteforvalteren.

Enka Karen Andersdatter ble g2g med Simen Rollefsen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Simen Rollefsen
fra Svartangen under Meen dpt. 5/6-1757 bg. 11/12-1808. ”Simon Rollevssøn f. Aasebn. 51 ½ aar.”, s.a. Rollef Christophersen.
g1g 5/8-1787 m. enke Karen Andersdatter herfra dpt. 11/4-1734 bg. 25/2-1795. ”
Simon Rollevssøn Myrens kone Karen Andersdtr. u/Øfrum, 62 aar.”
g2g 18/9-1805 m. Hedvig Hansdatter f. ca. 1765 bg. 19/1-1809. ”
Enken af Simon Rollevssøn Hedevig Hansdtr. f. Aasebn 44 1/3 aar.”
Forlovere: "Søren og Anders Olsen."
Barn i 2. ekteskap:
1. Christopher dpt. 19/10-1806  bg. 21/10-1810. ”
afdøde Simon Rollevssøns db. Christopher f. Aasebn 4 aar.”
Br. ca. 1780.

F.f. Simon Rollevssøns Christopher f. Aasebakken: Rollev Halvorssøns k., Marthe Nielsdtr., Christopher Rollevssøn, Even Hanssøn, Halvor Nielssøn.

Simen (også skrevet Simon) flyttet til Osebakken hvor han var i tjeneste hos Michael Kruse i 1801.
Han kjøpte Hallsg. 2 i 1805 og bodde der resten av livet.

Snekker, husmann m. jord
Søren Olsen
herfra dpt. 11/6-1764 bg. 14/4-1808. ”Søren Olessøn Myren und. Øvrum 43 5/6 aar.“, s.a. Ole Olsen.
g. 13/3-1790 m. Maren Christensdatter dpt. 10/11-1771 d. 14/4-1847 på Øvrummyra, d.a. Christen Larsen. Se Familie 36 - Ø. Borge 1782.
1. Karen Gurine Sørensdatter dpt. 1/8-1790 g.m. Lars Thorsen Ballestad. Se Ballestad(40).
2. Anne Christine Sørensdatter dpt. 11/11-1792.
3. Christen Sørensen dpt. 8/11-1795. Se nedenfor.
4. Ole dpt. 16/12-1798 bg. 9/10-1810. ”
afdøde Søren Olessøns db. Ole und Øvrum 7 1/4 aar.“
5. Ole dpt. 1799 bg. 9/8-1801. ”
Søren Olessøns db. Ole u/Øvrum 2 2/3 aar.”
6. Ole Sørensen dpt. 24/7-1803.
7. Mariane dpt. 31/1-1802 bg. 28/2-1802. ”
Søren Olessøns pb. Mariane u/Øvrum 1/12 aar.”
8. Ingeborg Sørensdatter dpt. 16/11-1806 g.m. Jacob Eriksen fra Solum pr.gj. Se Familie 1 -  S. Brekke 1845.
Br. ca. 1800.

F.f. Søren Olessøns pb. Karen Gurine fra Assebakken: Anne Christensdtr., Lisbeth Olesdtr., Knud Jonssøn, Ole Olessøn, Anders Olessøn.
F.f. Søren Olessøns pb. Anne Christine u/Borrestad: Knud Jonssøns k., Karen Pedersdtr., Christen Laerssøn, Anders Olessøn, Matthias Engelbertsen.(Står dtr.)
F.f. Søren Olessøns db. Christen fra Aasebakken: Christen Lies k., Barbara Isaacsdatter, Knud Jonssøn, Ole Olessøn, Ole Sørenssøn.
F.f. Søren Olessøns Ole u/Øvrum: Isaac Christenssøns k., Anne Matthiædatter, Even Nærum, Torjus Torkildssøn, Christopher Rollefssøn.
F.f. Søren Olessøns Ole u/Øvrum: Hans Nærums k., Marechen Halvorsdatter, Ole og Anders Olessøn, Engelbert Matthiæsøn.
F.f. Søren Olessøns Mariane u/Øvrum: Anders Olessøns k., Anne Olesdtr., Ole Olessøn, Hans Jacobssøn, Jacob Christenssøn.
F.f. Søren Olessøns Ingebor u/Øvrum: Ole Jacobssøns k., Karen Gurine Sørensdatter, Ole Olessøn, Jacob Hanssøn, Engelbert Matthiæsøn.

Søren Olsen er nevnt som beboer under Borgestad da sønnen Christen giftet seg for 2. gang i 1842.

Arbeider, leilending
Christen Sørensen
herfra dpt. 8/11-1795 d. 7/10-1871 på Søli som fattiglem, s.a. Søren Olsen.
g1g 4/5-1830 m. Anne Dorthe Isaksdatter fra Gulset dpt. 2/3-1796 d. 27/5-1835 på Øvrumsmyra, d.a. Isak Gundersen. Se Familie 20 - Gulset 1801.
Forlovere: "Lars T. Ballestad, Engebret Mathiasen Øvrum."
g2g 29/9-1842 m. Karen Pedersdatter fra Kjær(1) f. 5/3-1818 d. 6/9-1857 på Øvrumsmyra, d.a. Peder Tygesen Kiær.
1. Anne Christensdatter f. 30/8-1844 g.m. enkem. Ole Pedersen Grini. Se Grini(23).
Br. ca. 1830. 

10/6-1835      ANNE DORTHEA ISAKSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. *)
Myhren         Arvinger:                             
u/Øvrum        Enkem. Christen Sørenssen Myhren (barnløse)
                               og avdødes søsken:
                               1. Gunnar Isakssen Norge    53 år.
                               2. Peder Isakssen Follestad 48 "
                               3. Karen Isaksdtr. 50 år, g.m. arb.m. Andreas x) "hvis
                               tilnavn ikke vides." Enke. Oppholder seg i Larvik.
                               4. Maren Isaksdtr. 49 år, skal bo i Mælum (eller Solum).
                               Tilsynsverge: Rasmus Matssen Øvrum.
        x) Det viste seg senere i skiftet, at denne opplysningen var feil.
            Han kalles der Ingebrigt Ingebrigtssen Skanang.
Brt:   132 - 0 - 12
Gjeld: 131 - 4 -  4 + sk.omk.  (Insolvent).
Jordegods: 2 skind i Buer, matr.nr. 119, taksert for 110 spd.

*) A: BS 17 s. 841-932.
B: BS 21 s.163b.

1835: Christen bodde her som enkemann med sin mor.
1845. Christen bodde her med sin nye kone og datter.
Moren bodde her også.

Det var ingen beboere her under folketellingen 1865 eller senere.

(C) Gard Strøm.