| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Båserød
Gård nr. 96 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 13.11.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Båserød 2
Gammelt løpenr. 372. Siden Norges matrikkel 1889: 96/2.

Utskilt fra Båserød(1) i 1808.

Landskyld 1808: 6 skinn (1/2 hud).

Adresse i dag: Skifjellv. 179, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Bent Gundersen fra N. Myra under Øvrum dpt. 27/11-1746, s.a. Gunder Gundersen og Anne Vernersdatter.
g. i Siljan 13/8-1780 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Slettekollen i Siljan dpt. 5/8-1753 i Slemdal krk., d.a. Halvor Helgesen og Maren Pedersdatter.
Forlovere: "Daniel Kittilsen og Ole Danielsen Tosholt."
1. Gunder Bentsen dpt. 4/3-1781. Se Lysa under Sem.
2. Nils Bentsen dpt. 7/12-1783.

F.f. Bent Gundersens db. Gunder fra Baaserøe Ejet: Christen Fløtterøes kone, Kisten Knudsdtr., Ole Olsen, Mathis Engebretsen, Anders Gundersen.
F.f. Bent Gundersens db. Nils fra Sanne: Isak Sannes kone, Gunnil Catrine Larsdatter, Isak Larsen, Ole Larsen.

Denne familien bodde rundt omkring i området, mens han jobbet i skauen.
De flyttet til Sanne under Tudal i Siljan rundt 1786 og fikk flere barn der.

G.br., selveier
Daniel Hansen Baaserød
fra N. Ballestad(D) dpt. 10/2-1782 d. 10/5-1827 på Båserød, s.a. Hans Jensen Ballestad.
g. 2/7-1808 m. Karen Pedersdatter fra Båserød(1) dpt. 4/3-1781 d. 23/4-1837 på Båserød, d.a. Peder Gundersen Baaserød.
1. Hans dpt. 11/9-1808 bg. 23/9-1810. ”Daniel Hanssøns db. Hans f. Baaserøe, lidt over 2 aar.”
2. Hans Danielsen f. 18/5-1811. Overtok bruket.
3. Lars Danielsen f. 2/8-1812 d. 19/11-1827 på Båserød.
4. Peder Danielsen f. 7/7-1816. Emigrerte til N. Amerika i mai 1843 som ”Ungkar Peder Danielsen Aas, 25 aar.” Se Presteattest av 1/5-1843.
    Han kjøpte jord og ryddet seg en gård i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin.
5. Jens f. 17/7-1822 d. 17/9-1841.
Br. 1808.

F.f. Daniel Hanssøns db. Hans f. Baaserøe: Gunder Espedals k., Anne Pedersdtr., Johannes og Jens Hanssøn, Gunder Larssøn.
F.f. Daniel Hanssøns db. Hans f. Baaserøe: Gunder Isakssøns k., Marechen Johannisdtr., Gunder Espedal, Jens Hanssøn, Gunder Pederssøn.
F.f. Daniel Hanssøns db.
Lars f. Baaserøe: Jens Hanssøns k., Anne Pedersdtr., Erik Bøle, Isak Gunderssøn, Isak Pederssøn.

Karen Pedersdatter ble konfirmert i Kodal i Andebu 30/7-1797.

24/9-1828      DANIEL HANSSEN BAASERØD       Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 265a.
Baaserød       - død i mai 1827. -                 
               Arvinger:
               Enka Kari Pedersdatter og barna:
               1. Hans Danielssen 17 1/2 år.
               2. Peder Danielssen    12 ”
               3. Jens Danielssen      6 ”
               Formynder for alle: Farbroren Jens Hanssen Ballestad.
               Enkas laugverge: Gunder Pederssen Baaserød.
Brt: 139 - 2 -  4
Net:  70 - 3 - 23.
Jordegods: 5 skind i gd. Baaserød, taksert for 120 spd.

15/6-1837      KAREN PEDERSDATTER     Bamble Skifteprot. nr. *)
Baaserød       - død 23.4.1837 -                    
               Arvinger: Barna:
               1. Hans Danielssen  26 år, heime.
               2. Peder Danielssen 21 ”
               3. Jens Danielssen  15 ”
               Kurator for Peder: Morbror Isak Pederssen Ballestad.
               ---”--- -”- Jens:  ---”--- Gunder Pederssen Baaserød.
Jordegods: 5 skind i Baaserød, matr.nr. 95, nytt nr. 372, ny skyld 2 ort 12 skilling.
(Skjøtene skal være ved Bamble sorenskriverkontor i et sk.brev etter avd. Daniel Hanssen Baaserød for ca. 10 år siden).
(Boets midler: Utlodn. skal finnes i pr.koll 23 ifl. registeret, men tross mye leting finner jeg det ikke.
John Hvidsand).
*) A: BS 18 s.47a. B: BS 21 s.271a. C: BS 23 s.?

G.br., selveier
Hans Danielsen Baaserød
herfra f. 18/5-1811 d. i N. Amerika.
g. 29/12-1835 m. Else Dorthea Hansdatter fra Gulset dpt. 25/7-1802 d. i USA, d.a. Hans Reinholdsen Biring. Se Familie 18 - Gulset 1801.
Forlovere: "Gunder Pedersen Baaserød, Hans Jensen Ballestad."
1. Daniel Hansen f. 18/7-1836 på Båserød.
2. Anne Karine Hansdatter f. 14/4-1839 på Båserød g. 1858 i Ashippun med Nils Andreassen fra N. Bø(D), som emigrerte til samme sted i 1849.
3. Jens Hansen f. 29/4-1842 på Båserød.
Br. 1838.

Else Dorthea var i tjeneste på Åkre før de giftet seg. De solgte sin part i Båserød og emigrerte til Amerika med
3 barn våren 1844. Se Presteattest av 25/4-1844.
På samme reisen var: Peder Gundersen på Båserød(1), hans søster, Maren Margrethe Gundersdatter,
som nettopp hadde giftet seg med Peder Christophersen fra Øvrum-Ødegården.
Alle disse bosatte seg i Ashippun township, Dodge county, Wisconsin. Se kart.

Denne familien brukte navnet Danielson i Amerika.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

272

Boserød

Hans Danielsen

5 skind

0 daler - 2 ort - 12 skilling

G.br., selveier
Hans Olsen Baaserød
fra S. Brekkejordet f. 25/6-1822 d. 27/8-1859, s.a. hjulmaker Ole Hansen. Se Familie 10 - S. Brekke 1810.
g. 20/9-1850 m. Anne Sørine Amundsdatter fra Lillegården(1) i Eidanger f. 15/10-1828 på Lillegården, d.a. Amund Nielsen Lillegaard og Karen Jacobsdatter.
1. Olaus f. 22/9-1853 d. 4/6-1854 på Båserød.
2. Karen Kirstine Hansdatter f. 22/9-1853 g.m. Karl Johan Haraldsen Sanni. Se Sanni(3).
3. Inger Maria Hansdatter f. 1855 d. 5/1-1875. Døde som "ugift pige" på Bekkevold.
4. Olaus Hansen f. 30/11-1858.
Br. 1845.

Hans Olsen kjøpte denne gårdparten i 1845, etter at Hans Danielsen hadde utvandret til Amerika.
Før de giftet seg var hans allerede i 1845 i tjeneste hos sin farbror på Kråketo.
Hun kom senere også til Kråketo for å tjene. Det var nok der de traff hverandre.

I 1851 kjøpte Hans Olsen også den andre parten.

Enka Anne Sørine Amundsdatter ble g2g med Nils Andersen. Se Bekkevold(1).

G.br., selveier
Nils Andersen Bekkevold

Br. 1861. Se Bekkevold(1).

Nils Bekkevold fikk begge brukene på Båserød gjennom sin kone i 1861. De bodde
her et par år, men flyttet deretter til Bekkevold(1).
Dette er trolig den siste familien som har bodd i Båserød over lengere tid.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

372 Baaserød Hans Olsen 0 daler - 2 ort - 20 skilling

Båserød(2) ble nok for det meste også brukt til sommerseter og havn.

Det er bare eiere og brukere av jorda som er listet opp nedenfor.
Familieopplysninger om disse familiene finnes på gårdene de bodde på.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

96

2

372a

Baaserød

Baaserød

Nils Andersen

0 - 1 - 10

1 mark 07 øre

Vetle Olsen RiisRiis(13), fra 1890-1907.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

96

2

Baaserød

Baaserød

Vetle Olsen Riis

1 mark 07 øre

Mathias Jacobsen Bekkevold Bekkevold(2) fra 1907-1918.
Eiliv Askje
fra 1918-1928.
Igjen Mathias Jacobsen Bekkevold fra 1928-1931.
Lars Myhren
fra 1931-1966. Se Meen 4 ”Myren”.
Hans ugifte søster Karen Myhren fra 1966-1968. Se Meen 4 ”Myren”.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

96

2

Baaserød

Lars Myren

1 mark 03 øre

Knut Riis-Johansen fra 1968. Se Meen 4 ”Myren”.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Hustomt
96/5 "Braaten".

Skogsarb., båndskjærer, huseier
Knut Olsen Braaten
fra Lunde i Tel. f. 1826, s.a. Ole Olsen fra Lunde.
g1g m. Kari Amundsdatter fra Lunde i Tel. f. 1811.
g2g 21/11-1894 m. enke Inger Karine Stensdatter fra Skien f. 1845, d.a. Sten Knudsen i Skien.
Forlovere: Rasmus A. Fløtterød og Lars Hansen Skifjeld.
1. Gunhild Knutsdatter f. 3/6-1855 i Lunde g.m. Ingebret Nilsen f. 23/1-1853. Se hus u. Stensåsen.

1891: Slektning til hjelp, enke Anne Gunnarsdatter fra Lardal f. 1824.
Knut ble konf. i Lunde i 1840. Inger Karine ble konf. i Skien i 1860.

Det var tidligere folkeskole (omgangsskole?) ved Båserød som ble kalt for Bråten skole.
Den ble trolig holdt i huset til Knut Braaten.

Huset er nok i dag revet.

(C) Gard Strøm.